28 luyện tập bảng tuần hoàn hóa lớp 10

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 02/ 11/ 2018 TIẾT PPCT 28 - LUYỆN TẬP BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HỒN CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Củng cố kiến thức về: - Bảng tuần hoàn - Sự biến đổi tuần hồn cấu hình electron ngun tử - Sự biến đổi tuần hồn tính chất (Tính kim loại, phi kim, độ âm điện, bán kính nguyên tử) nguyên tố tính axit, bazơ hợp chất - Củng cố kiến thức hợp chất oxit cao hợp chất khí với hiđro nguyên tố hố học - Định luật tuần hồn Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng: - Xác định hoá trị nguyên tố dựa vào công thức oxit cao hợp chất khí với hiđro - Giải tốn xác định nguyên tố * Trọng tâm: BT mối quan hệ vị trí tính chất nguyên tử, xác định nguyên tố Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Củng cố kiến thức (20 phút) Mục tiêu - Ôn lại kiến thức học trước - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số Sản phẩm PHIẾU HỌC TẬP SỐ + Các nguyên tố hoá học xếp vào BTH theo nguyên tắc nào? + Hàng cột tương ứng với thành phần BTH? + Ơ ngun tố cho ta biết thơng tin nào? + Có tất chu kì? + Chu kì chu kì nhỏ, chu kì lớn? + Những nguyên tố nằm chu kì có đặc điểm gì? + Những ngun tố xếp vào nhóm? + Phân loại nhóm? + Nguyên tố s thuộc nhóm nào? + Nguyên tố p thuộc nhóm nào? + Xác định số thứ tự nhóm dựa vào đâu? + Nhóm B gồm nguyên tố thuộc họ gì? + Những nguyên tố f nằm đâu BTH? + Cách xác định số TT nguyên tố nhóm B? + Số e lớp nguyên tử nguyên tố biến đổi chu kì ? + Trong chu kì, tính KL PK, bán kính ngun tử, giá trị độ âm điện biến đổi ? Báo cáo HS Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 2: Giải tập (24 phút) Mục tiêu - Vận dụng kiến thức ôn tập vào tình cụ thể - Rèn kĩ Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu 1: Phát biểu sai? A Trong chu kì, nguyên tố xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần B Trong chu kì, nguyên tố xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần C Nguyên tử cảu nguyên tố chu kì có số e D Chu kì thường bắt đầu kim loại kiềm, kết thúc khí (trừ chu kì chu kì 7) Sản phẩm Sản phẩm nhóm sau GV chốt kiến thức Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm miệng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ giải tập hóa học - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Câu 2: Số hiệu nguyên tử Z nguyên tố X, A, M, Q 6, 7, 20, 19 Nhận xét sau ? A X thuộc nhóm VA B A, M thuộc nhóm IIA C M thuộc nhóm IIB D Q thuộc nhóm IA Câu 3: Số hiệu nguyên tử Z nguyên tố X, A, M, Q 6, 7, 20, 19 Nhận xét sau ? A Cả nguyên tố thuộc chu kì B M, Q thuộc chu kì C A, M thuộc chu kì D Q thuộc nhóm IA Câu 4: Trong bảng tuần hồn, nguyên tố X có STT 16, nguyên tố X thuộc : A Chu kì 3, nhóm IVA B Chu kì 4, nhóm VIA C Chu kì 3, nhóm VIA D Chu kì 4, nhóm IIIA Câu 5: Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất nguyên tố bảng tuần hồn : A Phi kim mạnh iôt B Kim loại mạnh Liti C Phi kim mạnh flo D Kim loại yếu cesi Câu 6: Các nguyên tố xếp theo chiều tính phi kim tăng dần (từ trái sang phải) sau: A F, Cl, S, Mg B Cl, F, Mg, S C Mg, S, Cl, F D S, Mg, Cl, F Câu 7: Các nguyên tố halogen xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần (từ trái sang phải) sau: A I, Br, Cl, F B F, Cl, Br, I C I, Br, F, Cl D Br, I, Cl, F Câu 8: Hai nguyên tố A, B nằm chu kì liên tiếp nhóm A Tổng số hạt proton nguyên tử A, B 24 Tìm A, B? Đáp án: O(Z=8) S(Z=16) Câu 9: Hai nguyên tố A, B nằm chu kì; tổng số đơn vị điện tích hạt nhân hai hạt nhân nguyên tử 25 Xác định A,B? Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm 10 phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Dặn dò (1 phút) - Về nhà làm tập 5,6,7,8,9/54 - SGK ==============HẾT=============== ... Mục tiêu - Ôn lại kiến thức học trước - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số Sản phẩm PHIẾU HỌC TẬP SỐ + Các nguyên tố hoá học xếp vào BTH theo... (24 phút) Mục tiêu - Vận dụng kiến thức ôn tập vào tình cụ thể - Rèn kĩ Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu 1: Phát biểu sai? A Trong chu kì,... học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 2: Giải tập (24 phút) Mục tiêu - Vận
- Xem thêm -

Xem thêm: 28 luyện tập bảng tuần hoàn hóa lớp 10, 28 luyện tập bảng tuần hoàn hóa lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn