ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

114 191 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 08:01

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT DƯỠNG ĐIỀM -Giảng viên hướng dẫn: ThS ĐỖ THỊ MINH PHỤNG Sinh viên thực hiện: Nhóm WannaPass Lớp: IS201.J21 TP Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2019 Đề tài Quản lý Thư viện GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng LỜI CẢM ƠN Trong thời gian làm đồ án, nhóm xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô Đỗ Thị Minh Phụng (Giáo viên mơn Phân tích thiết kế Hệ thống thơng tin) Cơ cung cấp kiến thức, bảo đóng góp ý kiến quý báu giúp nhóm chúng em hồn thành đồ án mơn học Xuất phát từ mục đích học tập phương pháp phân tích, phân tích thiết kế Hệ thống thơng tin, tìm hiểu thêm quy trình nghiệp vụ thư viện trường THPT, nhóm chúng em thực đồ án “Thiết kế hệ thống Quản lý Thư viện Trường THPT Dưỡng Điềm” Trong trình thực đồ án, dựa kiến thức Cô cung cấp trường kết hợp với việc tự tìm hiểu cơng cụ kiến thức mới, nhóm cố gắng thực đồ án cách tốt Tuy nhiên, đồ án chưa hồn thiện nhiều sai sót kết nỗ lực thành viên nhóm, giúp đỡ tất bạn bè Cơ Nhóm mong nhận góp ý từ phía thầy nhằm rút kinh nghiệm quý báu hoàn thiện vốn kiến thức để nhóm tiếp tục hồn thành đồ án khác tương lai Xin chân thành cảm ơn Cô! T r a n g | 114 Đề tài Quản lý Thư viện GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Mục lục T r a n g | 114 Đề tài Quản lý Thư viện GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề Việc tin học hóa hệ thống quản lý trở thành mối quan tâm nhiều doanh nghiệp, quan, tổ chức Lợi ích hệ thống quản lý đem lại vơ to lớn Nó khắc phục yếu điểm phương pháp quản lý truyền thống thủ công mở môi trường làm việc đại, tự động cho doanh nghiệp, tổ chức Từ đó, phương pháp đem lại nhiều hiệu mặt thời gian, chi phí nhân lực cho doanh nghiệp Hiện nay, thư viện hệ thống phổ biến trường học tỉnh thành nước Đi với phát triển thư viện nhu cầu độc giả tăng lên, số lượng sách thư viện tăng lên nhiều so với hệ thống thư viện đơn giản nhỏ bé trước Và, yêu cầu đặt với phát triển làm làm để quản lý thông tin thư viện cách tối ưu hiệu Vì vậy, với mơn phân tích thiết kế hệ thống thơng tin nhóm em giới thiệu hệ thống quản lý thư viện, đáp ứng số chức quản lý sở liệu Thư viện trường THPT Dưỡng Điềm tỉnh Tiền Giang xây dựng nhằm phục vụ, cung cấp tài nguyên thông tin dịch vụ thông tin cho tất bạn đọc học sinh, giáo viên cán nhân viên trường THPT Số lượng sách ngày nhiều, bên T r a n g | 114 Đề tài Quản lý Thư viện GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng cạnh nhu cầu xem mượn sách ngày gia tăng, vấn đề mượn đọc sách độc giả ngày trở nên khó khăn cho độc giả lẫn thủ thư mà nguyên nhân chủ yếu thư viện áp dụng lối quản lý thủ công giấy tờ nên việc tìm kiếm khó khăn, khơng nắm tình trạng đọc sách, khó khăn đòi sách q hạn, quản lý sách vào kho khó khăn làm hồ sơ phức tạp…Ban quản lý thư viện gặp nhiều khó khăn, bất cập việc quản lý thư viện Vì vậy, Ban quản lý thư viện muốn tin học hố quy trình quản lý thư viện, nhằm mục tiêu thúc đẩy nâng cao hiệu công tác nghiệp vụ quản lý thư viện cách tối ưu với đầy đủ tính cho hoạt động nghiệp vụ quản lý • • • • • Ban quản lý thư viện yêu cầu xây dựng phần mềm để quản lý hệ thống hoá quy trình nghiệp vụ thư viện, đáp ứng nhu cầu bạn đọc nhằm giải khó khăn, bất tiện thư viện Phần mềm quản lý cần có chức năng: Quản lý nhập sách Quản lý độc giả Quản lý mượn, trả sách Tra cứu, tìm kiếm sách Thống kê, lập báo cáo 1.2 Giải pháp Để tin học hóa hệ thống thư viện Trường THPT Dưỡng Điềm, nhóm đề xuất xây dựng hệ thống quản lý thư viện để công việc quản lý dễ dàng xác Hơn nữa, chức hệ thống giúp nhà trường tiết kiệm nhân lực, đỡ tốn thời gian 1.3 Mục tiêu Xây dựng phần mềm quản lý thư viện đáp ứng yêu cầu sau: Đối tượng sử dụng Chức Thủ thư • Quản lý nhập sách • Quản lý độc giả • Quản lý mượn, trả sách • Tra cứu, tìm kiếm sách • Thống kê, lập báo cáo Độc giả • Tra cứu, tìm kiếm sách • Đổi mật Quản trị viên • Thêm tài khoản • Xóa tài khoản • Cập nhật tài khoản 1.4 Cơng cụ sử dụng Để phục vụ cho trình xây dựng phần mềm quản lý thư viện, nhóm sử dụng cơng cụ sau: • PowerDesigner: Hỗ trợ vẽ Diagrams • StarUML: Hỗ trợ vẽ sơ đồ Usecase T r a n g | 114 Đề tài Quản lý Thư viện • • GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng Netbean IDE 8.2: Hỗ trợ minh họa đồ án giao diện Microsoft Project 2016: Quản lý thời gian phân cơng thành viên nhóm Chương 2: XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU 2.1 Khảo sát trạng 2.1.1 Hiện trạng tổ chức Kế hoạch vấn tổng quan Hệ thống: Quản lý thư viện trường THPT Dưỡng Điềm Người lập: Nguyễn Thị Cẩm Hoài STT Chủ đề MSSV:17520499 Ngày lập: 07-03-2019 Yêu cầu Tổng quan hệ thống Nắm rõ yêu cầu tổng quan hệ thống quản lý như: Ngày bắt đầu 09-032019 Ngày kết thúc 09-03-2019 • Cấu trúc hệ thống • Nguồn liệu • Mơi trường T r a n g | 114 Đề tài Quản lý Thư viện Chi tiết chức hệ thống GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng phần cứng • Đối tượng sử dụng • Thiết kế giao diện Nắm rõ 09-03phân quyền, quy 2019 trình, qui định liệu lưu trữ chức hệ thống 09-03-2019 2.1.2 Bảng kế hoạch vấn Bảng kế hoạch vấn Người vấn: Trần Thị Thu – trưởng Ban quản lý Thư viện Trường THPT Dưỡng Điềm Vị trí/Phương tiện: Phòng C107 trường Đại học Cơng NghệThơng Tin Chi tiết buổi vấn: Ngày: 09-03-2019 Thời gian: Bắt đầu: 8:00 Kết thúc: 11:00 Thời gian ước lượng: Giới thiệu: • • Xác nhận người vấn Tổng quan chủ để buổi vấn lần o Chủ đề 1: Tổng quan hệ thống o Chủ đề 2: Chi tiết chức hệ thống - Tóm tắt điểm - Câu hỏi người vấn - Kết thúc Quan sát tổng quan Phát sinh dự kiến 1.1.1.1 Bảng câu hỏi ghi nhận trả lời Câu hỏi Ghi nhận T r a n g | 114 Đề tài Quản lý Thư viện GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng Trả lời Kết quan sát Chủ đề 1: Tổng quan hệ thống Câu hỏi 1: BQL Thư viện muốn xây dựng hệ thống quản lý hay phát triển tính hệ thống cũ có? Câu hỏi 2: Hệ thống quản lý Thư viện lấy nguồn liệu từ đâu? Chúng muốn xây dựng hệ thống quản lý Vì thư viện áp dụng hình thức quản lý thủ công giấy tờ Thái độ chắn Hiện lưu trữ thông tin thông qua sổ sách, giấy tờ ghi chép thủ công Đáng tin cậy Hiện tại, thư viện có lắp đặt máy tính Câu hỏi 3: Hệ cho thủ thư chưa cài đặt hệ quản trị thống máy vi tính sở liệu thư viện sử dụng Sắp tới đây, nhà trường dự định lắp đặt hệ điều thêm máy tính cho học sinh, giáo viên hành gì, hệ quản trị tra cứu sách Hai máy tính sở liệu gì? hệ quản trị sở liệu thích hợp Câu hỏi 4: Hệ thống quản lý hướng đến đối tượng sử dụng nào? Mỗi đối tượng có trình độ tin học nào? Câu hỏi 5: Ban quản lý thư viện có yêu cầu thiết kế giao diện hệ thống? Trả lời khơng dứt khốt Quản trị viên có trình độ chun mơn cao • Thủ thư, có A, B tin học văn phòng • Đối tượng cho học sinh, giáo viên trường Thái độ chắn Chúng muốn giao diện hệ thống phải thân thiện dễ sử dụng Thái độ đáng tin cậy T r a n g | 114 Đề tài Quản lý Thư viện GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng Chúng tơi muốn tin học hóa cơng việc sau: • Lập thẻ thư viện Câu hỏi 6: BQL • Nhập sách thư viện yêu cầu hệ • Tra cứu sách thống quản lý thư • Cho mượn sách viện phục vụ cho cơng tác • Nhận trả sách nghiệp vụ nào? • Thu tiền phạt • Thống kê • Lập báo cáo Chủ đề 2: Chi tiết chức hệ thống • Thủ thư quản trị viên Câu hỏi 1: Ai người người lập thẻ thư viện có quyền lập thẻ thư • Học sinh, giáo viên vào viện? Qui trình lập thẻ trường cấp thẻ theo quy độc nào? định trường Câu hỏi 2: Thẻ thư Một thẻ thư viện bao gồm thông tin: viện bao gồm Mã thẻ; Họ tên người mã vạch thơng tin gì? • Chỉ thủ thư người tiếp nhận sách • Hằng tháng, thư viện cung cấp số lượng sách Câu hỏi 3: Ai người Bên cạnh nhà trường có quyền nhập thêm sách từ nguồn tiếp nhận sách? Nguồn đáng tin cậy nhập sách từ đâu? • Thế nên, thủ thư phải có nhiệm vụ Qui trình tiếp tiếp nhận sách nhập thông nhận sách nào? tin sách hệ thống lưu trữ Tuy nhiên, sách tiếp nhận phải thỏa mãn số điều kiện theo qui định hành Câu hỏi 4: Thông tin sách Tên sách, thể loại, tác giả, năm xuất bản, cần nhập vào hệ thống nhà xuất bản, ngày nhập, trị giá, số liệu bao lượng gồm gì? Thái độ chắn Trả lời dứt khoát Thái độ tin cậy Thái độ tin tưởng Đáng tin cậy T r a n g | 114 Đề tài Quản lý Thư viện Câu hỏi 5: Sách tiếp nhận phải thỏa điều kiện nào? Câu hỏi 6: Ai người có quyền tra cứu sách? Câu hỏi 7: Có chế độ tra cứu sách nào? Câu hỏi 8: Thông tin sách tra cứu hiển thị cho người dùng tham khảo? GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng Theo qui định hành thư viện phép tiếp nhận loại sách thuộc danh mục thể loại xuất vòng năm Đồng thời, tác giả sách phải thuộc danh sách tác giả mà thư viện quản lý • Thủ thư, quản trị viên • Học sinh, giáo viên sử dụng máy tính thư viện để tra cứu sách Thái độ tin tưởng Thái độ tin tưởng Tìm kiếm theo Mã sách, tên sách, thể loại, tác giả Đáng tin cậy Tên sách, thể loại, tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản, ngày nhập, trị giá, số lượng Trả lời rõ rang Thủ thư người lập phiếu mượn sách • Khi có nhu cầu mượn sách, độc giả đến thư viện để làm thủ tục mượn sách trực tiếp thông qua thủ thư Thủ thư lập phiếu mượn sách cho độc giả thoả qui định hành Phiếu mượn sách bao gồm thông tin: Họ tên độc giả, ngày mượn, danh sách sách mượn (mã sách, tên sách, nhà xuất bản, ghi chú) • Thẻ thư viện hạn • Người khơng có sách mượn q hạn • Mỗi độc giả mượn tối đa sách tuần • Câu hỏi 9: Ai người lập phiếu mượn sách? Qui trình mượn sách nào? Câu hỏi 10: Phiếu mượn sách bao gồm thông tin gì? Câu hỏi 11: Để mượn sách, độc giả phải thỏa mãn qui định gì? Thái độ chắn Thái độ trả lời rõ ràng Thái độ tin cậy T r a n g 10 | 114 Đề tài Quản lý Thư viện GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng 12 Quay lại Button 13 14 15 Cho mượn In phiếu mượn Đăng xuất Button Button Button mượn sách Thực quay lại hình chức Thực cho mượn sách Thực in phiếu mượn Thực đăng xuất khỏi hệ thống 5.3.11 Màn hình” Quản lý trả sách” STT Tên Mã độc giả Load danh sách Kiểm tra Tiền phạt Trả sách Quay lại Kiểu Text Text Text Text Text Text Chức Hiển thị mã độc giả Tải lại danh sách Thực kiểm tra tiền phạt Hiển thị tiền phạt Thực chức trả sách Thực quay lại hình chức T r a n g 100 | 114 Đề tài Quản lý Thư viện GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng Đăng xuất Text Thực đăng xuất khỏi hệ thống 5.3.12 Màn hình” Quản lý danh sách độc giả mượn sách” STT Tên Từ ngày Theo tháng Từ ngày Theo tháng Xem thông tin Đến ngày Năm Quay lại Đăng xuất Kiểu Check Box Check Box Date Chooser Month Chooser Button Chức Chọn xem thông tin theo ngày Chọn xem hông tin theo tháng Hiển thị ngày Hiển thị tháng Thực xem thông tin độc giả mượn sách Hiển thị ngày Date Chooser Year Chooser Hiển thị năm Button Thực quay lại hình chức Button Thực đăng xuất khỏi hệ thống T r a n g 101 | 114 Đề tài Quản lý Thư viện GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng 5.3.13 Màn hình” Quản lý danh sách độc giả mượn sách hạn” STT Tên Từ ngày Theo tháng Từ ngày Theo tháng Xem thông tin Đến ngày Năm Quay lại Đăng xuất Kiểu Check Box Check Box Date Chooser Month Chooser Button Chức Chọn xem thông tin theo ngày Chọn xem hông tin theo tháng Hiển thị ngày Hiển thị tháng Thực xem thông tin độc giả mượn sách hạn Date Chooser Hiển thị ngày Year Chooser Hiển thị năm Button Thực quay lại hình chức Button Thực đăng xuất khỏi hệ thống T r a n g 102 | 114 Đề tài Quản lý Thư viện GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng 5.3.14 Màn hình” Quản lý thơng độc giả” 14 15 STT 10 11 12 13 14 Tên Họ tên Giới tính Địa Ngày sinh Số điện thoại Email Đối tượng Lớp Xem thơng tin Thêm Xố Cập nhật In thẻ thư viện Quay lại 10 Kiểu Text Text Text Text Text Text Text Button Button Button Button Button Button Button 11 12 13 Chức Hiển thị họ tên Hiển thị giới tính Hiển thị địa Hiển thị ngày sinh Hiển thị số điện thoại Hiển thị email Hiển thị đối tượng Hiển thị lớp Thực xem thông tin độc giả Thực thêm độc giả Thực xố thơng tin độc giả Thực cập nhật thông tin độc giả Thực in thẻ thư viện Thực quay lại hình chức T r a n g 103 | 114 Đề tài Quản lý Thư viện 15 GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng Đăng xuất Button Thực đăng xuất thoát khỏi hệ thống 5.3.15 Màn hình” Quản lý tìm kiếm sách” STT Tên Tên sách Thể loại Trạng thái Tên tác giả Nhà xuất Tìm kiếm Huỷ Quay lại Đăng xuất Kiểu Text Text Combo Box Text Combo Box Button Button Button Button Chức Hiển thị tên sách Hiển thị thể loại Hiển thị trạng thái Hiển thị tên tác giả Hiển thị nhà xuất Thực tìm kiếm sách Thực huỷ ký tự ô Text Thực quay lại hình chức Thực đăng xuất thoát khỏi hệ thống T r a n g 104 | 114 Đề tài Quản lý Thư viện GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng 5.3.16 Màn hình” Quản lý thủ thư” 10 15 16 11 STT 10 11 12 13 14 15 Tên Họ tên Giới tính Nam Giới tính Nữ Ngày sinh Tên tài khoản Địa Email Nhập thơng tin Tìm kiếm Số điện thoại Xem thơng tin Thêm Cập nhật Xoá Quay lại 12 Kiểu Text RadioButton Radio Button Text Text Text Text Text Button Button Button Button Button Button Button 13 14 Chức Hiển thị họ tên Hiển thị giới tính chọn nam Hiển thị giới tính chọn nữ Hiển thị ngày sinh Hiển thị tên tài khoản Hiển thị địa Hiển thị email Hiển thị thơng tin tìm kiếm Thực tìm kiếm Hiển thin số điện thoại Thực xem thông tin Thực thêm thông tin thủ thư Thực cập nhật thông tin thủ thư Thực xố thơng tin thủ thư Thực quay lại hình chức T r a n g 105 | 114 Đề tài Quản lý Thư viện 16 Đăng xuất GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng Button Thực đăng xuất khỏi hệ thống 5.3.17 Màn hình” Báo cáo, thống kê” STT Tên Sách mượn theo năm Tiền phạt theo năm Tổng tiền phạt Quay lại Đăng xuất Kiểu Text Chức Thực sách mượn theo năm RadioButto n Radio Button Text Text Thực thống kê tiền phạt theo năm Thực hện thống kê tổng tiền phạt Thực quay lại hình chức Thực đăng xuất thoát khỏi hệ thống T r a n g 106 | 114 Đề tài Quản lý Thư viện GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng 5.3.18 Màn hình thống kê_In phiếu T r a n g 107 | 114 Đề tài Quản lý Thư viện GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng T r a n g 108 | 114 Đề tài Quản lý Thư viện GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng T r a n g 109 | 114 Đề tài Quản lý Thư viện GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng T r a n g 110 | 114 Đề tài Quản lý Thư viện GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng Chương 6: KẾT LUẬN T r a n g 111 | 114 Đề tài Quản lý Thư viện GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng 6.1 Kết đạt Trong học kỳ vừa qua, nhóm chúng em tìm hiểu vận dụng kiến thức mơn học Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin đạt số kết sau: • Về phía kiến thức thu được: o Các bước để phân tích thiết kế nên đề tài o Hiểu nắm vững kiến thức môn học đem lại o Mô nghiệp vụ đề tài qua sơ đồ use case, tác nhân o Phân tích thiết kế thành phần xử lý theo phương pháp hướng cấu trúc qua sơ đồ DFD, ERD o Phân tích thiết kế thành phần xử lý theo phương pháp hướng đối tượng qua sơ đồ Use case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram Class Diagram • Về phía đồ án thu đươc: o Xây dựng “hệ thống quản lý thư viện” với chức sau: Quản lý độc giả Quản lý sách Quản lý nhà xuất Quản lý phiếu nhập sách Quản lý nhân viên Tra cứu, tìm kiếm thơng tin độc giả Mượn sách độc giả Quản lý trình mượn sách Quản lý trình trả sách Báo cáo, thống kê o Công tác quản lý không phức tạp trước o Dễ triển khai để phát triển phần mềm o Nâng cao ý tưởng sáng tạo sinh viện nhóm o chúng em Đã thực thi code theo mong muốn cá nhân mong muốn thủ thư nghiệp vụ quản lý thư viện 6.2 Hạn chế Do thời gian ngắn cộng với khối lượng công việc lớn nên trình thực đồ án nhóm chúng em gặp phải số hạn chế: - Chưa thành thục việc sử dụng công cụ hỗ trợ vẽ nên tiến độ vẽ lâu Mã thẻ thư viện chưa mã hóa mã vạch T r a n g 112 | 114 Đề tài Quản lý Thư viện - GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng Thông tin sách, độc giả hệ thống phải nhập thủ công Các kịch xử lý đồng thời chưa thực tế Hệ thống phục vụ công tác quản lý chưa chuyên nghiệp Do hệ thống mới, nên họ khó tiếp nhận phần mềm mang đến Do công việc phân công với thành viên chưa rõ ràng nên công việc thành viện làm bị trùng lắp với công việc thành viện khác nên tốn thời gian làm đồ án nhóm 6.3 Hướng phát triển Để khắc phục hạn chế nhóm chúng em phát triển phần mềm nên nhóm có đề xuất số giải pháp sau: - - Phần mềm sau triển khai cho thư viện lớn hơn, có tổ chức liên kết cao Thư viện Trung tâm Đại học quốc gia Luyện tập thói quen tâm vận dụng sơ đồ thiết kế trình cài đặt phần mềm Làm rõ sơ đồ thiết kế, tránh nhọc nhằng Có thể kết nối thư viện vừa nhỏ với thư viện Có thể thêm số chức thêm mà nhóm chúng em chưa thực được: quét mã vạch cho thẻ thư viện tới thư viện, hỗ trợ import liệu sách từ Excel Phần mềm hỗ trợ đa ngôn ngữ Quản lý cách chi tiết mà người mượn không cần tới tận thư viện để kiểm tra (kết nối với điện thoại thông minh máy tính mở nơi) Phụ lục 1: Bảng phân chia cơng việc nhóm Thiết kế sơ đồ, cài đặt chương trình Đăng nhập Nguyễn Kim Thảo Trương Thị Mỹ Linh Trà Thảo Nguyên X Tìm kiếm sách X Đổi mật X Quản lý nhân viên Quản lý đầu sách Quản lý mượn sách Nguyễn Thị Cẩm Hoài X X X T r a n g 113 | 114 Đề tài Quản lý Thư viện Quản lý trả sách Xem thông tin tài khoản Quản lý thông tin độc giả Quản lý thông tin độc giả mượn sách Quản lý thông tin độc giả mượn sách hạn Quản lý nhà X xuất Quản lý phiếu X nhập sách Báo cáo thống kê GVHD: Ths Đỗ Thị Minh Phụng X X X X X X Phụ lục 2: Tài liệu tham khảo [1] http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-phan-tich-thiet-ke-he-thong-quan-ly-thuvien-sach-69258/ [2] Đồ án môn học PTTKHTTT theo hướng đối tượng website môn học [3]https://www.academia.edu/12538794/h%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_qu%E1%BA%A3n_l %C3%BD_th%C6%B0_vi%E1%BB%87n?fbclid=IwAR3Uvqk-o70ma2lNI1Nj0OJpxK3SGl_EDq3PElYi4p9l5NFWkpiPBdXBI4 T r a n g 114 | 114 ... thành đồ án mơn học Xuất phát từ mục đích học tập phương pháp phân tích, phân tích thiết kế Hệ thống thơng tin, tìm hiểu thêm quy trình nghiệp vụ thư viện trường THPT, nhóm chúng em thực đồ án Thiết. .. Minh Phụng LỜI CẢM ƠN Trong thời gian làm đồ án, nhóm xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô Đỗ Thị Minh Phụng (Giáo viên môn Phân tích thiết kế Hệ thống thơng tin) Cơ cung cấp kiến thức,... Thiết kế hệ thống Quản lý Thư viện Trường THPT Dưỡng Điềm” Trong trình thực đồ án, dựa kiến thức Cô cung cấp trường kết hợp với việc tự tìm hiểu cơng cụ kiến thức mới, nhóm cố gắng thực đồ án cách
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, Chương 2: XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU, Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG, Chương 4: THIẾT KẾ DỮ LIỆU, Chương 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ XỬ LÝ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn