ĐỒ ÁN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆUORACLE

105 242 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 07:58

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐỀ TÀI QUẢN LÝ HỆ THỐNG THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT DƯỠNG ĐIỀM Giảng viên hướng dẫn: ThS ĐỖ THỊ MINH PHỤNG Sinh viên thực hiện: Nhóm - WANNAPASS Mơn học: Hệ quản trị sở liệu Lớp: IS210.J22 TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2019 Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng Mục lục LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN GIỚI THIỆU Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Giải pháp 10 1.3 Mục tiêu 10 1.4 Công cụ sử dụng 10 Chương 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU 11 2.1 Phân tích yêu cầu 11 2.1.1 2.1.1.1 Yêu cầu lưu trữ .11 2.1.1.2 Yêu cầu đáp ứng hệ thống 12 2.1.1.3 Yêu cầu tính 12 2.1.1.4 Yêu cầu từ phía người dùng 12 2.1.2 2.2 Yêu cầu chức 11 Yêu cầu phi chức 12 Thiết kế sở liệu 13 2.2.1 Mơ hình diagrams 13 2.2.2 Mô hình quan hệ 14 2.2.3 Mô tả liệu 16 Chương 3: MƠ HÌNH VÀ CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 23 3.1 Tổng quan mơ hình MVC .23 3.1.1 MVC gì? .23 3.1.2 Các thành phần MVC 23 3.1.3 Sự tương tác lớp MVC 23 3.1.4 MVC làm việc, hoạt đông nào? 24 3.1.5 Ưu điểm nhược điểm MVC .25 3.2 3.1.5.1 Ưu điểm 25 3.1.5.2 Nhược điểm 25 Tổng quan hệ quản trị cở liệu Oracle 25 3.2.1 Cơ sở liệu Oracle gì? 25 Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng 3.2.2 Tổng quan kiến trúc Oracle .26 3.2.3 Trách nhiệm người quản trị sơ liệu (DBA) 27 3.3 Tổng quan JDBC .27 3.4 Tổng quan SWT .28 3.5 Tổng quan NetBeans IDE 8.2 29 3.5.1 Giới thiệu phần mềm NetBeans 29 3.5.2 Ưu điểm phần mềm NetBeans 30 3.5.3 Các tính NetBeans 31 Chương 4: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ GIAO TÁC 32 4.1 Function 32 4.1.1 Function Oracle 32 4.1.2 Danh sách Function .32 4.1.3 Mô tả số Function 32 4.2 Stored procedure 34 4.2.1 Store procedure Oracle 34 4.2.2 Transaction Oracle 35 4.2.3 Danh sách stored procedure 37 4.2.4 Mô tả số stored procdure 40 4.3 4.2.4.1 Thêm sách 40 4.2.4.2 Xóa sách không mượn .41 4.2.4.3 Độc giả trả sách mượn mà có sách mượn hạn 44 4.2.4.4 Xem thông tin NXB 45 4.2.4.5 Trả sách 47 Trigger 49 4.3.1 Trigger Oracle 49 4.3.2 Danh sách trigger 50 4.3.3 Mô tả số trigger .51 4.3.3.1 Độc giả cho mượn sách không số lượng qui định 51 4.3.3.2 Ngăn chặn người dùng không mượn thêm sách 53 4.3.3.3 Kiểm tra ngày mượn trả trước chèn thay đổi ngày hết hạn, ngày trả 54 Chương 5: XỬ LÝ TRUY XUẤT ĐỒNG THỜI 56 5.1 Các mức cô lập Oracle .56 Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng 5.1.1 REPEATABLE READ 56 5.1.2 READ COMMITED 57 5.2.3 READ UNCOMMITTED 58 5.1.3 SERIALIZABLE 58 5.1.4 LOCKING READS 59 5.2 Unrepeatable read 60 5.3 Phantom 62 5.4 Deadlock 63 5.5 Lost update 66 Chương 6: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 69 6.1 Danh sách hình 69 6.2 Mơ tả hình 71 6.2.1 Màn hình” Đăng nhập” 71 6.2.2 Màn hình” Chức độc giả” 72 6.2.3 Màn hình “Tra cứu sách” 72 6.2.4 Màn hình” Xem thơng tin” 74 6.2.5 Màn hình” Đổi mật khẩu” 75 6.2.6 Màn hình” Chức thủ thư” 76 6.2.7 Màn hình” Quản lý đầu sách” 77 6.2.8 Màn hình” Quản lý hà xuất bản” 78 6.2.9 Màn hình” Quản lý phiếu nhập sách” .80 6.2.10 Màn hình” Quản lý mượn sách” 81 6.2.11 Màn hình” Quản lý trả sách” 82 6.2.12 Màn hình” Quản lý danh sách độc giả mượn sách” 83 6.2.13 Màn hình” Quản lý danh sách độc giả mượn sách hạn” .84 6.2.14 Màn hình” Quản lý thơng độc giả” 86 6.2.15 Màn hình” Quản lý tìm kiếm sách” 87 6.2.16 Màn hình” Quản lý nhân viên” 88 6.2.17 Màn hình” Báo cáo, thống kê” 89 Chương 7: KẾT LUẬN 96 7.1 Kết đạt 96 7.2 Hạn chế 96 7.3 Hướng phát triển 97 Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng Phụ lục 1: Bảng phân công công việc 97 Phụ lục 2: Tài liệu tham khảo 99 Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Cô Đỗ Thị Minh Phụng (Giáo viên môn Hệ quản trị sở liệu) Cơ tận tình giảng dạy, trang bị, cung cấp kiến thức quý báu, kỹ bổ ích cần có suốt q trình thức đề tài Đặc biệt quan tâm, giúp đỡ tận tình Cơ để nhóm chúng em hồn thành đồ án mơn học mình, để phần mềm nhóm hồn chỉnh ứng dụng vào thực tế Xuất phát từ mục đích học tập, tìm hiểu sâu kiến thức hệ quản trị sở liệu, đăc biệt chúng em biết thêm kiến thức hệ quản trị sở liệu Oracle, tìm hiểu thêm quy trình nghiệp vụ thư viện trường THPT, nhóm chúng em thực đồ án “Hệ thống quản lý thư viện” Trong trình thực đồ án, dựa kiến thức Cô cung cấp lớp với tự nghiên cứu, tìm hiểu thêm tài liệu, cơng cụ kiến thức mới, nhóm cố gắng thức đồ án cách tốt Mặc dù nhóm cố gắng tìm hiểu khảo sát thực tế thư viện trường THPT Dưỡng Điềm thời gian thực đồ án có hạn, khả kinh nghiệm hạn hẹp nên đồ án chưa hồn thiện nhiều sai sót kết nổ lực thành viên nhóm, giúp đỡ tất bạn bè Cơ Nhóm chúng em mong nhận góp ý từ phía Cơ nhằm rút kinh nghiệm quý báu hoàn thiện vốn kiến thức để nhóm tiếp tục hồn thành đồ án khác môn học tới Xin chân thành cảm ơn quý Cô! Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng GIỚI THIỆU Trong thời đại số, việc áp dụng công nghệ vào lĩnh vực đời sống điều tất yếu Là yếu tố nâng cao hiệu suất hệ thống quản lý, đặc biệt hệ thống có liệu lớn cần kĩ thuật để giải vấn đề mà hệ thống đảm đương Hệ thống thư viện THPT Dưỡng Điềm sau nhiều năm phát triển từ lúc thành lập trở thành hệ thống với liệu lớn Việc quản lý thủ cơng sổ sách khơng hiệu quả, hiệu suất Hệ thống cũ gây nên lộn xộn quản lý thơng tin, gây thất thơng tin, đặc biệt trường hợp sổ sách bị hư hại gây thiệt hại lớn cho thư viện Do hệ thống thơng tin quản lý q trình quản lý thư viện cần xây dựng để khắc phục nhược điểm hệ thống cũ Hệ thống xử lí nhanh, xác, tiết kiệm chi phí, nhân lực thời gian Hệ thống đáp ứng theo yêu cầu người quản lý, xử lý gặp cố Sự đời đề tài yêu cầu cấp thiết quản lý thư viện THPT Dưỡng Điềm tăng lên số lượng độc giả (giáo viên, học sinh) trường đầu sách nhâp vào thư viện năm Nên việc hệ thống cần xử lý nhanh xác điều tất yếu từ giúp giảm chi phí hạn chế việc xử lý tay thủ thư việc quản lý thư viện Nhờ vào nâng cao hiệu suất thư viện giúp độc giả dễ dàng tiếp cận với sách, góp phần phát triển thói quen đọc sách cho người Xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhà trường cần phần mềm để giải tốt vấn đề Chính u cầu thực tế nhóm em muốn xây dựng dự án phần mềm “Hệ thống quản lí thư viện” mong giúp ích phần Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề Hiện nay, thư viện hệ thống phổ biến trường đại học trường THPT Đi với phát triển thư viện nhu cầu độc giả ngày tăng lên, số lượng sách nhập vào thư viện tăng lên nhiều mà hệ thống cũ trước khó quản lý kiểm soát tốt sở liệu ngày lớn chủ yếu quản lý thủ công chiếm phần lớn việc quản lý thư viện Thư viện trường THPT Dưỡng Điềm tỉnh Tiền Giang xây dựng nhằm phục vụ, cung cấp tài nguyên thông tin dịch vụ thông tin cho tất bạn đọc học sinh, giáo viên cán nhân viên trường THPT Hằng năm số lượng sách nhập vào thư viện ngày nhiều, để đáp ứng nhu cầu xem mượn sách độc giả , việc đọc sách ghi chép lại trình mượn độc giả ngày nhiều gây khó khăn cho độc giả lẫn thủ thư mà nguyên nhân chủ yếu thư viện áp dụng lối quản lý thủ cơng giấy tờ nên việc tìm kiếm khó khăn, khơng nắm tình trạng đọc sách, khó khăn đòi sách hạn, quản lý sách vào kho khó khăn làm hồ sơ phức tạp,… Ban quản lý thư viện gặp nhiều khó khăn, bất cập việc quản lý thư viện Vì vậy, Ban quản lý thư viện muốn tin học hố quy trình quản lý thư viện, nhằm mục tiêu thúc đẩy nâng cao hiệu công tác nghiệp vụ quản lý thư viện cách tối ưu với đầy đủ tính cho hoạt động nghiệp vụ quản lý Ban quản lý thư viện yêu cầu muốn xây dựng nên phần mềm để quản lý hệ thống hố quy trình nghiệp vụ thư viện, đáp ứng nhu cầu bạn đọc nhằm giải khó khăn, bất tiện thư viện Phần mềm quản lý cần thỏa chức năng:  Quản lý nhập sách  Quản lý độc giả Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng  Quản lý mượn, trả sách  Tra cứu, tìm kiếm sách  Thống kê, lập báo cáo Và, yêu cầu đặt với phát triển nhóm chúng em làm để quản lý thông tin thư viện cách tối ưu hiệu Để giải vấn đề trên, thư viên trường cần thay đổi hình thức quản lý hệ thống từ thủ cơng sang hình thức quản lý ứng dụng cơng nghệ thơng tin Vì vậy, với mơn “Hệ quản trị sở liệu” nhóm chúng em giới thiệu hệ thống quản lý thư viện, đáp ứng số chức quản lý sở liệu 1.2 Giải pháp Theo tình trạng nhu cầu quản lý thư viện ban quản lý thư viện, giải pháp nhóm chúng em đề xuất xây dựng nên hệ thống quản lý thư viện thay cho hệ thống quản lý cũ để công việc quản lý thông tin “Trường THPT Dưỡng Điềm” trở nên dễ dàng xác Đồng thời, hệ thống giúp nâng cao chất lượng quản lý thủ thư cách có hệ thống, nâng cao suất lao động người, tiết kiệm chi phí hoạt động, tìm kiếm, lưu trữ báo cáo thống kê thông tin cách dễ dàng Bên cạnh quy trình nghiệp vụ với hỗ trợ đắc lực phần mềm xử lý nhanh chóng hiệu 1.3 Mục tiêu - Xây dựng hệ thống quản lý thư viện Trường THPT Dưỡng Điềm đáp ứng yêu cầu sau:  Xây dựng nên hệ thống hỗ trợ cơng việc quản lí thư viện nhà trường tốt  Giảm lại việc ghi chép liệu giấy thông qua việc viết tay thủ thư  Đây ứng dụng công nghệ thông tin quản lý áp dung nhà trường  Hệ thống hóa quy trình nghiệp vụ thư viện  Đáp ứng nhu cầu tìm kiếm tài liệu sách đa dạng độc giả 10 Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng 11 Xoá Button Thực xố thơng tin độc giả 12 Cập nhật Button Thực cập nhật thông tin độc giả 13 In thẻ thư viện Button Thực in thẻ thư viện 14 Quay lại Button Thực quay lại hình chức 15 Đăng xuất Button Thực đăng xuất khỏi hệ thống 6.2.15 Màn hình” Quản lý tìm kiếm sách” STT Tên Kiểu Chức Tên sách Text Hiển thị tên sách Thể loại Text Hiển thị thể loại 91 Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng Trạng thái Combo Box Hiển thị trạng thái Tên tác giả Text Hiển thị tên tác giả Nhà xuất Combo Box Hiển thị nhà xuất Tìm kiếm Button Thực tìm kiếm sách Huỷ Button Thực huỷ ký tự ô Text Quay lại Button Thực quay lại hình chức Đăng xuất Button Thực đăng xuất khỏi hệ thống 6.2.16 Màn hình” Quản lý nhân viên” 10 15 16 11 12 13 14 STT Tên Kiểu Chức Họ tên Text Hiển thị họ tên 92 Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng Giới tính Nam RadioButton Hiển thị giới tính chọn nam Giới tính Nữ Radio Button Hiển thị giới tính chọn nữ Ngày sinh Text Hiển thị ngày sinh Tên tài khoản Text Hiển thị tên tài khoản Địa Text Hiển thị địa Email Text Hiển thị email Nhập thông tin Text Hiển thị thơng tin tìm kiếm Tìm kiếm Button Thực tìm kiếm 10 Số điện thoại Button Hiển thin số điện thoại 11 Xem thông tin Button Thực xem thông tin 12 Thêm Button Thực thêm thông tin thủ thư 13 Cập nhật Button Thực cập nhật thơng tin thủ thư 14 Xố Button Thực xố thơng tin thủ thư 15 Quay lại Button Thực quay lại hình chức 16 Đăng xuất Button Thực đăng xuất thoát khỏi hệ thống 6.2.17 Màn hình” Báo cáo, thống kê” 93 Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng STT Tên Kiểu Chức Sách mượn theo năm Text Thực sách mượn theo năm Tiền phạt theo năm RadioButto n Thực thống kê tiền phạt theo năm Tổng tiền phạt Radio Button Thực hện thống kê tổng tiền phạt Quay lại Text Thực quay lại hình chức Đăng xuất Text Thực đăng xuất thoát khỏi hệ thống 6.2.18 Màn hình thống kê_In phiếu 94 Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện 95 GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện 96 GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện 97 GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện 98 GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện 99 GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng Chương 7: KẾT LUẬN 7.1 Kết đạt Trong học kỳ vừa qua, nhóm chúng em tìm hiểu vận dụng kiến thức hệ quản trị sở liệu Oracle đạt số kết sau: - Về phía kiến thức thu được:  Nắm vững kiến thức vận dụng, cài đặt stored procedure, trigger, function transaction hệ quản trị sở liệu Oracle  Trang bị thêm kiến thức chế độ khóa mức lập Oracle  Hiểu thêm Lost update, Uncommited read (Dirty read), Nonrepeatable read, Phantom read Deadlock truy xuất đồng thời sở liệu  Giải trường hợp xử lý đồng thời hệ quản trị mơi trường lập - Về phía đồ án thu đươc:  Xây dựng “hệ thống quản lý thư viện” với chức sau:  Quản lý độc giả  Quản lý sách  Quản lý thủ thư  Quản lý nhà xuất 100 Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng  Tra cứu, tìm kiếm thơng tin độc giả  Mượn sách độc giả  Quản lý trình mượn sách  Quản lý trình trả sách  Báo cáo, thống kê  Công tác quản lý không phức tạp trước  Dễ triển khai để phát triển phần mềm  Nâng cao ý tưởng sáng tạo sinh viện nhóm chúng em  Đã thực thi code theo mong muốn cá nhân mong muốn thủ thư nghiệp vụ quản lý thư viện 7.2 Hạn chế Do thời gian ngắn cộng với khối lượng cơng việc lớn nên q trình thực đồ án nhóm chúng em gặp phải số hạn chế: - Mã thẻ thư viện chưa mã hóa mã vạch - Thơng tin sách, độc giả hệ thống phải nhập thủ công - Các kịch xủa lý đồng thời chưa thực tế - Hệ thống phục vụ cơng tác quản lý chưa chuyên nghiệp - Do hệ thống mới, nên họ khó tiếp nhận phần mềm mang đến - Do công việc phân công với thành viên chưa rõ ràng nên công việc thành viện làm bị trùng lắp với công việc thành viện khác nên tốn thời gian làm đồ án nhóm 7.3 Hướng phát triển 101 Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng Để khắc phục hạn chế nhóm chúng em phát triển phần mềm nên nhóm có đề xuất số giải pháp sau: - Phần mềm sau triển khai cho thư viện lớn hơn, có tổ chức liên kết cao Thư viện Trung tâm Đại học quốc gia - Có thể kết nối thư viện vừa nhỏ với thư viện - Có thể thêm số chức thêm mà nhóm chúng em chưa thực được: quét mã vạch cho thẻ thư viện tới thư viện, hỗ trợ import liệu sách từ Excel - Phần mềm hỗ trợ đa ngôn ngữ - Quản lý cách chi tiết mà người mượn không cần tới tận thư viện để kiểm tra (kết nối với điện thoại thơng minh máy tính mở nơi) Phụ lục 1: Bảng phân công công việc Thiết kế sơ đồ, cài đặt chương trình Đăng nhập Nguyễn Kim Thảo Trương Thị Mỹ Linh Trà Thảo Nguyên X Tìm kiếm sách X Đổi mật X Quản lý thủ thư X Quản lý đầu X sách Quản lý mượn sách Quản lý trả sách Xem thông tin tài khoản Quản lý thông tin độc giả Quản lý thông tin độc giả 102 Nguyễn Thị Cẩm Hoài X X X X X Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện mượn sách Quản lý thông tin độc giả mượn sách hạn Quản lý nhà xuất Quản lý phiếu nhập sách Báo cáo thống kê GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng X X X Công đoạn Nguyễn Kim Thảo X Trương Thị Mỹ Linh Phân tích Nghiên cứu đề  Nghiên cứu toán tài đề tài Phân tích chức  Phân tích chức Thiếtkế CSDL Xây dựng CSDL Chuẩn bị liệu mẫu Xây dựng  Cài đặt stored giao tác cho độc giả, nhân viên  Kiểm định hiệu chỉnh stored cần thiết 103 Trà Thảo Nguyên Nguyễn Thị Cẩm Hoài  Khảo sát thực  Tìm hiểu mơ hình liên quan tới đề tài nhóm  Hiệu chỉnh  Hiệu chỉnh  Hiệu chỉnh lược đồ quan lược đồ quan lược đồ quan hệ hệ hệ  Mô tả rang  Cài đặt lược  Chuẩn bị buộc đồ quan hệ liệu mẫu  Cài đặt stored xóa sách khơng mượn, tình trạng sách, thống kê số lượng sách  Kiểm định hiệu chỉnh stored cần thiết  Khảo sát thực tế  Phân tích chức  Cài đặt stored quản lý thông tin độc giả mượn sách, mượn sách hạn, thống kê số lượng sách  Kiểm định hiệu chỉnh stored cần thiết  Cài đặt stored thêm sách, xóa sách, mượn trả sách, thêm độc giả  Kiểm định hiệu chỉnh stored cần thiết Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện Thiết kế Thiết kế giao phần mềm diện nhà xuất bản, phiếu nhập sách Lập trình Cài đặt hình quản lý danh mục, quản lý mượn trả sách Kiểm thử Tự kiểm thử tính GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng Thiết kế giao diện thủ thư Thiết kế giao diện độc giả, tìm kiếm Thiết kế fiao diện quản lý mượn trả sách Cài đặt hình đăng nhập, menu danh mục thủ thư Tự kiểm thử tính Cài đặt hình cho quản lý độc giả, thống cáo báo cáo Tự kiểm thử tính Cài đặt hình tìm kiếm sách, Tự kiểm thử tính Phụ lục 2: Tài liệu tham khảo [1] http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-phan-tich-thiet-ke-he-thong-quan-lythu-vien-sach-69258/ [2] Đồ án môn học PTTKHTTT theo hướng đối tượng website môn học [3]https://www.academia.edu/12538794/h%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_qu%E1%BA %A3n_l%C3%BD_th%C6%B0_vi%E1%BB%87n?fbclid=IwAR3Uvqk-o70ma2lNI1Nj0OJpxK3SGl_EDq3PElYi4p9l5NFWkpiPBdXBI4 104 Đề tài Hệ thống Quản lý thư viện 105 GVHD: ThS Đỗ Thị Minh Phụng ... em sử dụng cơng cụ hỗ trợ cho việc thực đồ án: - Hệ quản trị sở liệu Oracle 11g R2 - Netbeans IDE 8.2: Hỗ trợ minh họa đồ án giao diện - Microsoft Project 2016: Quản lý thời gian phân cơng thành... vậy, với mơn Hệ quản trị sở liệu” nhóm chúng em giới thiệu hệ thống quản lý thư viện, đáp ứng số chức quản lý sở liệu 1.2 Giải pháp Theo tình trạng nhu cầu quản lý thư viện ban quản lý thư viện,... án mơn học mình, để phần mềm nhóm hồn chỉnh ứng dụng vào thực tế Xuất phát từ mục đích học tập, tìm hiểu sâu kiến thức hệ quản trị sở liệu, đăc biệt chúng em biết thêm kiến thức hệ quản trị sở
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆUORACLE, ĐỒ ÁN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆUORACLE, Chương 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU, 1 Phân tích yêu cầu, 2 Thiết kế cơ sở dữ liệu, Chương 3: MÔ HÌNH VÀ CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG, 1 Tổng quan về mô hình MVC, 4 Tổng quan về SWT, Chương 4: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ GIAO TÁC, Chương 5: XỬ LÝ TRUY XUẤT ĐỒNG THỜI, Chương 6: THIẾT KẾ GIAO DIỆN, 1 Kết quả đạt được

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn