tuần2 lớp 3

2 55 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 21:57

Họ tên: ………………………………… Bài 1: Đặt tính tính: a) 771 – 363 b) 445 - 327 c) 519 - 146 d) 336 - 91 Bài 2: Điền số thích hợp vào trống - 131 + 381 ;5 x8 20 Bài 3: Điền dấu >,
- Xem thêm -

Xem thêm: tuần2 lớp 3 , tuần2 lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn