ĐỀ TOÁN ôn THI đại học

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 21:56

Tuyển tập đề thi tuần group TDMEC_NHÓM CỘNG ĐỒNG TỐN LÍ TDM ECorp ĐỀ THI TUẦN 01 - MƠN TỐN - 07/09/2019 (Đề gồm trang – 10 Câu – Thời gian làm 20 phút) NỘI DUNG: Hàm số hình học khơng gian VIDEO HỖ TRỢ: Video chữa đề 5221001 nhóm TDMEC_NHĨM CỘNG ĐỒNG TỐN LÍ Câu 1: Cho hàm số y  x3  3x  có đồ thị (C) Đồ thị (C) cắt trục tọa độ tất điểm ? A C B D Câu 2: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có cạnh AB  6, AD  5, AA '  Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ABB'A'.DCC'D' tương ứng bằng: A 148 C 108 B 88 D 100 Câu 3: Cho hàm số bậc ba y  x  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ, với b, c, d hệ số thực Hệ thức là: y y  f ( x) O A b  d  2c B b  c  d  x C bc  d  D cd  b    x  2023   có tất đường tiệm cận (nếu tính tiệm cận Câu 4: Đồ thị hàm số y  f ( x)  sin   ( x  1)( x  2)    đứng tiệm cận ngang) ? A B C D Câu 5: Cho khối hình chóp tam giác có diện tích xung quanh lần diện tích đáy thể tích 15 Chiều cao hình chóp có giá trị tương ứng bằng: A B C D 2 Câu 6: Cho hàm số y  f ( x)  x  x  18 x  (m  2019) x  2020m  Gọi S tập chứa tất giá trị nguyên tham số m để hàm số cho có điểm cực trị Số phần tử tập S là: A B C Biên soạn: Nguyễn Đăng Ái – KSTN – BKHN - Phát hành 20giờ thứ cách tuần D Trang Tuyển tập đề thi tuần group TDMEC_NHĨM CỘNG ĐỒNG TỐN LÍ TDM ECorp Câu 7: Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị đạo hàm cho hình vẽ bên Hỏi số điểm cực trị hàm số y  f ( x3  3x  1) ? y f '( x) 1 O x A B C D Câu 8: Cho hình chóp tứ giác SABCD có đáy ABCD hình thang có hai đáy thỏa mãn AB  3CD , thể tích khối chóp SABCD V , gọi M trung điểm SA N nằm cạnh SC cho 2SN = NC Một mặt phẳng qua M N đồng thời song song với đường thẳng AB chia khối chóp thành hai phần, thể tích phần chứa đỉnh S tương ứng bằng: 17V 13V V 11V A B C D 180 120 24 160 Câu 9: Trong hình lăng trụ tam giác có diện tích tồn phần 18 khối lăng trụ tích lớn tương ứng bằng: A B 3 C 27 D Câu 10: Cho hàm số y  f ( x)  ( x  1).g ( x) có đồ thị hình vẽ bên Gọi S tập chứa tất giá trị nguyên tham số m để phương trình | g ( x) |  m có nghiệm phân biệt Số phần tử tập S là: x 1 y O f ( x) x 5 A B C D Hết Biên soạn: Nguyễn Đăng Ái – KSTN – BKHN - Phát hành 20giờ thứ cách tuần Trang ...Tuyển tập đề thi tuần group TDMEC_NHÓM CỘNG ĐỒNG TỐN LÍ TDM ECorp Câu 7: Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TOÁN ôn THI đại học , ĐỀ TOÁN ôn THI đại học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn