DTAO TS24 UEH tai lieu khoi nghiep kinh doanh 20190109

16 15 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 21:56

CHƯƠNG TRÌNH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH Trình bày: Cơng ty Cổ phần TS24 2019 Nội dung chương trình Giới thiệu TS24 .Tổng quan sản phẩm TS24pro Các bước cần làm thành lập doanh nghiệp Tính bật phần mềm Thao tác sử dụng Trao đổi – Giải đáp vướng mắc Thao tác sử dụng Thao tác ban đầu: - Cài đặt sản phẩm TS24pro - Khởi tạo tài khoản đăng nhập - Thiết lập thông tin đơn vị phần mềm sử dụng Đối với nhóm phần mềm hỗ trợ thủ tục hành (TaxOnline, iBHXH…): - Đăng ký giao dịch điện tử - Thực nhập liệu / lập hồ sơ nghiệp vụ cần làm - Kiểm tra, ký nộp hồ sơ giao dịch điện tử - Kiểm tra kết xử lý hồ sơ nộp Đối với nhóm phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ (XuatHoaDon, SM24, iKeToan…): - Thiết lập, quản lý thông tin danh mục - Thực nhập liệu, xuất thông tin chứng từ nghiệp vụ liên quan - Tổng hợp báo cáo Trân trọng cảm ơn! ...Nội dung chương trình Giới thiệu TS24 .Tổng quan sản phẩm TS24pro Các bước cần làm thành lập doanh nghiệp Tính bật phần mềm Thao tác sử dụng Trao đổi – Giải đáp... sử dụng Trao đổi – Giải đáp vướng mắc Thao tác sử dụng Thao tác ban đầu: - Cài đặt sản phẩm TS24pro - Khởi tạo tài khoản đăng nhập - Thiết lập thông tin đơn vị phần mềm sử dụng Đối với nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: DTAO TS24 UEH tai lieu khoi nghiep kinh doanh 20190109 , DTAO TS24 UEH tai lieu khoi nghiep kinh doanh 20190109

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn