10 lỗi SAI PHỔ BIẾN TRONG IELTS WRITING

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 21:55

1 Absolute statement Lỗi thường gặp IELTS Writing task với lí thí sinh thường khơng để ý đến tính xác thực câu viết Họ thường cho câu viết 100% thật mà khơng có dẫn chứng kèm theo, dẫn đến câu khẳng định bị sai thật Thường lỗi hay mắc phải câu bạn dùng đơn hay khứ đơn, số từ mang ý 100% all, everything… Ex: Another disadvantage of school uniforms is that all schools make them a requirement Violent films are the cause for criminal behavior in society  Giải pháp: Dùng modal verb hay từ almost, some… để giảm tính đắn câu khẳng định đưa câu mang ý kiến cá nhân hơn, không phản bác viết bạn Ex: Another disadvantage of school uniforms is that some schools make them a requirement Violent films can be the cause for criminal behavior in society Wrong linking words Mình muốn nói đến lỗi sử dụng sai từ nối làm cho nghĩa câu không logic mạch lạc chí làm cho giám khảo hiểu sai ý mà muốn truyền đạt Lỗi theo gặp so với lỗi số 1, lý người viết vội vàng không nắm cách dùng linking words Ex: Smoking has been linked to many forms of health problems due to heart disease, lung cancer and high blood pressure The result of access to the internet has been a more convenient source of information However, the internet has allowed teacher to bring more relevant lessons to their classrooms  Sửa: Smoking has been linked to many forms of health problems, such as/ for example heart disease, lung cancer and high blood pressure The result of access to the internet has been a more convenient source of information In fact/ furthermore, the internet has allowed teacher to bring more relevant lessons to their classrooms Informal writing language Là việc dùng ngôn ngữ viết lại ngôn ngữ viết ngày với cách viết tắt ….; ect Ex: People have found the internet to impact their personal life, politics, business… A poor student cannot afford stylish clothes, fancy makeup, ect => Sửa: A poor student cannot afford stylish clothes, fancy makeup as other luxury girls Informal words Lỗi thường mắc phải thiếu vốn từ vựng, đặc biệt thiếu vốn từ vựng hàn lâm làm cho IELTS Writing task không trang trọng văn phong hàn lâm Thay dùng văn viết, người viết lại dùng từ ngữ văn nói ngày vào viết Để chữa lỗi đòi hỏi q trình tích lũy nâng cao vốn từ vựng cao lâu dài Bạn nên tham khảo viết cách học từ vựng hiệu Ex: There are lots of benefits to the internet Kids will often want to wear a uniform they like  Sửa: There are many benefits to the internet Children will often want to wear a uniform they like Word choice Theo thói quen word by word người Việt, có nhiều từ khơng sử dụng ý nghĩa mà muốn truyền đạt, thay viết “leave out of poverty” người Việt lại viết “escape from poverty” Chính thói quen word by word ăn vào cách viết, dẫn đến việc sử dụng sai từ Ex: Today fast food is populated all over the world For example, Facebook appeared and punctually become the most popular social network  Sửa: Today fast food is consumed/enjoyed/sold all over the world For example, Facebook appeared and advantually become the most popular social network Wrong tenses Các sĩ tử thi IELTS thường có xu hướng nghĩ IELTS Writing task thường chia đơn Chính chủ quan mà họ không để ý đến câu hỏi diễn đạt để chọn cho thích hợp, mà bắt tay vào viết xác định động từ chia đơn Hoặc có số bạn không để ý đến thống câu viết Ex: The role of women is changed over the last century Some people believe this fact, however others did not  Sửa: The role of women was changed over the last century Some people believe this fact, however others not Lack of article “the” mạo từ hay bị thiếu viết, lỗi xuất phát bạn khơng để ý, bạn chưa nắm trường hợp bắt buộc sử dụng mạo từ “the” Chính việc sử dụng thiếu mạo từ “the” lỗi hay bắt gặp, ta sơ xuất thiếu lần khơng cả, lỗi lặp lặp lặp lại viết nhiều bạn bị trừ điểm Ex: For example, someone has a disease They search for it on Internet On other hand, I strongly believe that our lives have had positive changes thanks to the internet  Sửa: For example, someone has a disease They search for it on the Internet On the other hand, I strongly believe that our lives have had positive changes thanks to the internet Use contraction Tuyệt đối việc viết tắt không nên xuất IELTS Writing khơng task mà task 2, nên đừng chút lười nhác mà bạn điểm lỗi Ex: Our lives and the economy have changed dramatically thanks to the existence of the internet, but it’s also made the world into a global village They’ll be better off buying things online  Sửa: Our lives and the economy have changed dramatically thanks to the existence of the internet, but it is also made the world into a global village They will be better off buying things online Lack of linking words Việc thiếu từ nối dẫn đến câu bạn không rõ nghĩa, sai nghĩa nên ý đến việc sử dụng linking words Ex: Fast food is high in fat, sugar The growing trend of unhealthy foods is concerning, there are some solutions  Sửa: Fast food is high in fat and sugar The growing trend of unhealthy foods is concerning, but there are some solutions 10 Subject – verb agreement Subject – verb agreement lỗi mà chủ ngữ động từ khơng có đồng với nhau, danh từ số nhiều mà chủ ngữ lại chia dạng số ngược lại Ex: Genetically modified food are not completed understood, and thus often considered dangerous There is two reasons for the encouragement of competitive sports in school  Sửa: Genetically modified food is not completed understood, and thus often considered dangerous There are two reasons for the encouragement of competitive sports in school ... clothes, fancy makeup as other luxury girls Informal words Lỗi thường mắc phải thiếu vốn từ vựng, đặc biệt thiếu vốn từ vựng hàn lâm làm cho IELTS Writing task không trang trọng văn phong hàn lâm Thay... advantually become the most popular social network Wrong tenses Các sĩ tử thi IELTS thường có xu hướng nghĩ IELTS Writing task thường chia đơn Chính chủ quan mà họ không để ý đến câu hỏi diễn... thiếu viết, lỗi xuất phát bạn khơng để ý, bạn chưa nắm trường hợp bắt buộc sử dụng mạo từ “the” Chính việc sử dụng thiếu mạo từ “the” lỗi hay bắt gặp, ta sơ xuất thiếu lần khơng cả, lỗi lặp lặp
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 lỗi SAI PHỔ BIẾN TRONG IELTS WRITING , 10 lỗi SAI PHỔ BIẾN TRONG IELTS WRITING

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn