BAOCAO Quản Trị Tài Chính công ty giấy việt trì

76 182 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 21:30

 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH LỜI CÁM ƠN Để hồn thành tập nhóm lần này, ngồi nỗ lực hợp tác thành viên, nhóm xin gửi đến lời cảm ơn chân thành người hướng dẫn - Giảng viên thầy Lê Đắc Anh Khiêm giảng dạy giúp đỡ nhiều trình học tập, tìm kiếm hoàn thành ý tưởng bạn lớp giúp đỡ trình thực Xin chân thành cảm ơn NHĨM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN MỤC LỤC TỔNG QUAN VỀ TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ 1.1 Giới thiệu doanh nghiệp 1.1.1 Sự hình thành phát triển cơng ty cổ phần giấy Việt Trì .5 1.1.2 Ngành nghề kinh doanh 1.1.3 Định hướng phát triển 1.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất cơng ty cổ phần giấy Việt Trì .9 1.1.5 Chiến lược hoạt động công ty 13 1.2 Phân tích mơi trường vĩ mơ 15 1.2.1 Yếu tố kinh tế 15 1.2.2 Yếu tố trị pháp luật: .25 1.2.3 Yếu tố văn hóa - Xã hội: 27 1.2.4 Yếu tố khoa học công nghệ 27 1.2.5 Yếu tố tự nhiên 29 1.3 Phân tích mơi trương vi mơ 31 1.3.1 Năm lực lượng cạnh tranh .31 1.4 Phân tích SWOT cơng ty cổ phần giấy Việt Trì 37 NHÓM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.5 Bảng báo cáo tài năm 40 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH .56 2.1 Thông số khả toán .56 2.1.1 Thơng số khả tốn thời 56 2.1.2 Thơng số khả tốn nhanh 57 2.1.3 Vòng quay phải thu khách hàng 59 2.1.4 Vòng quay hàng tồn kho 61 2.2 Thông số nợ 63 2.2.1 Thông số nợ vốn chủ 63 2.2.2 Thông số nợ tài sản 65 2.2.3 Thông số nợ dài hạn vốn dài hạn 66 2.2.4 Số lần đảm bảo lãi vay 69 2.3 Các thông số sinh lợi: 70 2.3.1 Khả sinh lợi doanh số 70 2.3.2 Khả sinh lợi vốn đầu tư (ROA) 73 2.3.3 Khả sinh lợi vốn chủ (ROE) 77 2.4 Các thông số thị trường 80 2.4.1 Lãi cổ phiếu lưu hành 80 2.5 Giá thu nhập (P/E) 82 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 84 3.1 Hiệu 84 3.2 Nhược điểm 85 NHÓM 3 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH GIẢI PHÁP 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 88 NHĨM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TỔNG QUAN VỀ TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ 1.1Giới thiệu doanh nghiệp 1.1.1 Sự hình thành phát triển cơng ty cổ phần giấy Việt Trì a Tổng quan:  Tên giao dịch: Công ty cổ phần Giấy Việt trì (VIETTRI PAPER JSC)  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 2600107284  Vốn điều lệ: 73,450 tỷ VNĐ  Vốn đầu tư chủ sở hữu  Địa chỉ: Đường Sơng Thao - Phường Bến Gót - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ  Số điện thoại: 0210.3862761 Fax: 0210.3862754  Web: www.giayviettri.com Hoặc www.giayviettri.com.vn b Lịch sử: Từ năm 1961- 1965: Là giai đoạn nhà máy đạt sản lợng giấy cao nhất, sản xuất đạt 41.000 giấy loại xuất sang nớc 11.000 Đánh dấu bớc tiến quan trọng nghành giấy Việt Nam Từ năm 1966 - 1972: Là giai đoạn nhà máy bị chiến tranh nặng tàn phá nặng nề Một số khâu sản xuất quan trọng nhà máy bị phá hủy hoàn toàn nh phân xởng xeo, phân xởng bột Do sản lợng thời kì đạt cha đầy 20.000 NHĨM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Năm 1973: Nhà máy dần đợc khơi phục nhanh chóng ổn định sản xuất lắp đặt, tu sửa máy móc, sau thời gian ngắn, năm 1974 sản xuất đạt 4.000 giấy loại Từ năm 1975- 1987: Đây thời kì kinh tế nớc ta gặp nhiều khó khăn, bị tàn phá sau chiến tranh Đây thời kì bao cấp,cộng với thiết bị máy móc già cỗi,lạc hậu nên sản lợng đạt bình quân năm từ 3.000 đén 4.000 giấy Từ năm 1988: Đảng ta phát động công đổi mới, Nhà nước dần xóa bỏ chế bao cấp, chuyển sang chế thị trờng dới điều tiết Nhà nước Nhưng kết sản xuất nhà máy tình trạng thấp Trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến 1996 sản lượng giấy bình quân năm mức trung bình, khơng vượt năm trước bao Khơng dừng lại khó khăn đó, nhà máy áp dụng biện pháp nhằm nâng cao sản lượng chất lượng sản phẩm nhằm đẩy mạnh phong trào sáng tạo tiết kiệm,cải tạo máy móc thiết bị Liên tục từ năm 1997 đến nay: Công ty thực sản xuất kinh doanh có lãi sử dụng hiệu vốn, cải tiến khoa học kỹ thuật, tăng chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm điều chỉnh lại cấu tổ chức toàn nhà máy , thu hẹp phòng ban, tinh giảm biên chế phận khơng cần thiết để máy tổ chức gọn nhẹ hiệu Năm 1999, với nỗ lực phát triển mình, Nhà máy Nhà nước cơng nhận trở thành Cơng ty giấy Việt Trì Với q trình phát triển Cơng ty Do nhu cầu xã hội phát triển Góp phần vào cơng nghệp hóa, đại hóa đất nước Năm 2000 Cơng ty phủ cho phép đầu tư xây dựng dây truyền sản xuất giấy bao gói cơng nghiệp có tráng phủ với sản lợng 25.000 /năm Điều khiển bán tự động Giá trị đầu tư 600 tỷ đồng Cơng trình khởi cơng vào tháng 10-2000 đến tháng 5-2002 vào sản xuất Dây chuyền tách thành Nhà máy giấy số II trực thuộc Cơng ty giấy Việt Trì Với cơng trình cộng với Nhà máy giấy số I đa công xuất Công ty lên 30.000 năm 2003 70.000 2009 Trải qua 40 năm xây dựng phát triển Cơng ty giấy Việt trì đóng góp phần cơng sức để bảo NHĨM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH vệ, thống đất nước xây dựng nước ta trở thành nước XHCN nh Hồ Chủ Tịch Đảng ta dẫn đường 1.1.2 Ngành nghề kinh doanh  Sản xuất bột giấy, giấy bìa  Kinh doanh sản phẩm bột giấy giấy  Kinh doanh chế biến lâm sản  Kinh doanh xuất nhập bột giấy, giấy, vật tư hoá chất thiết bị phục vụ ngành  Sản xuất hòm hộp, đóng gói sản phẩm  Kinh doanh vận tải  In dịch vụ liên quan đến in 1.1.3 Định hướng phát triển Giữ vững phát huy lực ngành nghề, mạnh có Cơng ty đồng thời nghiên cứu định hướng mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường khả Công ty Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, ban hành chế sách sát thực phù hợp với điều kiện thực tế tạo dòng sản phẩm có tính cạnh tranh Tiết kiệm tất khâu để hạ giá thành sản phẩm Sơ đồ máy tổ chức công ty Hình 1.1: Sơ đồ máy tổ chức chủa cơng ty NHĨM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Mơ hình quản trị: Cơng ty thực việc quản trị doanh nghiệp theo mơ hình Cơng ty cổ phần quy định Luật Doanh nghiệp Theo đó, Đại hội đồng cổ đông quan quyền lực cao Công ty ĐHĐCĐ bầu Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Ban điều hành Cơ cấu tổ chức Công ty: Công ty có có 1300 Cán cơng nhân viên, cấu tổ chức Công ty bao gồm:  03 Xí nghiệp sản xuất, 06 phòng chức Tổng Kho  Đảng bộ, Cơng đồn, Đồn niên Hội Cựu Chiến Binh Bảng 1.1: Bảng phân bố lao động cơng ty cổ phần giấy Việt Trì NHĨM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Nội dung Số lượng (người) Tỷ lệ Phân theo đối tượng lao động 1300 100% Hội đồng quản trị/ Ban GĐ 0.31% Lao động trực tiếp 1135 87.31% Lao động quản lý 161 12.38% Phân theo trình độ lao động 1300 100% Trình độ đại học 147 11.31% Trình độ trung cấp cao đẳng 89 6.84% Lao động phổ thông 1064 81.85% Phân theo giới tính 1300 100% Nam 758 58.31% Nữ 542 41.69% Nguồn: Cơng ty cổ phần Việt Trì Chức năng, nhiệm vụ: a Đại hội đồng Cổ đông: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cổ đông có quyền biểu quyết, quan định cao công ty cổ phần b Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị quan quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh cơng ty để định, thực quyền nghĩa vụ công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng có nhiệm vụ định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh năm cơng ty c Ban kiểm sốt: Là quan trực thuộc ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ bầu Ban Kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc d Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc người điều hành hoạt động hàng ngày Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc thực quyền NHÓM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Sức sinh lợi đầu tư = Khả sinh lợi doanh số x Hiệu suất tài sản ROA = Lợi nhuận vòng biên x Vòng quay tổng tài sản Đơn vị tính : triệu VNĐ 2014 2015 2016 2017 2018 Lợi nhuận sau thuế 13.051 12.866 12.241 16.338 37.571 Tổng tài sản 708.960 743.379 638.593 532.685 452.198 ROA(%) 1.84 1.73 1.92 3.07 8.31 Bình quân ngành(%) 6.59 8.61 6.40 4.53 6.32  Nhận xét Trong giai đoạn 2014-2018, ROA công ty có xu hướng tăng lên theo thời gian với tốc độ tăng trưởng cực nhanh, từ 1.84% (2014) lên tới 8.31% ( 2018) cho thấy công ty kinh doanh hiệu Cơng ty có ROA thấp bình quân ngành vào giai đoạn 2014-2017, từ 2017-2018 ROA cao so với bình quân ngành, cho thấy mức sinh lợi cơng ty có tăng trưởng bình quân ngành thể khả sinh lợi đồng doanh số thu nhập đầu tư tương đối cao so với cơng ty ngành NHĨM 61 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Thơng số thu nhập tổng tài sản giải thiếu sót lợi nhuận ròng biên vòng quay tổng tài sản Cơng ty cải thiện thu nhập tổng tài sản vòng quay tài sản tăng, lợi nhuận ròng biên tăng hai tăng Đẳng thức dupont thứ ROA= =ROS×Vòng quay tổng tài sản ROA(2014)= 1.35% x 1.43 = 1.93% ROA(2015)= 1.32% x 1.43 = 1.89% ROA(2016)= 1.35 % x 1.31 = 1.77% ROA(2017)= 1.42% x 1.97 = 2.8% ROA(2018)= 3.07% x 2.49= 7.64% Phương trình cho thấy Lãi ròng/ tổng tài sản phụ thuộc vào nhân tố: Thu nhập doanh nghiệp đồng doanh thu (tức hiệu sử dụng TSCĐ), đồng tài sản tạo đồng doanh thu Sau phân tích ta xác định xác nguồn gốc làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp số lượng hàng hóa bán khơng đủ lớn để tạo lợi nhuận lợi nhuận đồng doanh thu thấp Có hướng để tăng ROA tăng ROS tăng vòng quay tổng tài sản Muốn tăng ROS cần phấn đấu tăng lãi ròng cách tiết kiệm chi phí tăng giá bán Muốn tăng vòng quay tổng tài sản cần phấn đấu tăng doanh thu cách giảm giá bán tăng cường hoạt động xúc tiến bán hàng Giai đoạn 2014- 2015: lợi nhuận ròng biên cơng ty giảm dần qua năm chiều với vòng quay tổng tài sản thể hiệu việc sử dụng tài sản để tạo doanh thu chưa cao nên nhìn chung ROA giảm NHĨM 62 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Giai đoạn 2015-2016: vòng quay tổng tài sản giảm nhiên lợi nhuận ròng biên cơng ty tăng nên ROA tăng Giai đoạn 2014-2015: Đến giai đoạn lợi nhuận ròng biên vòng quay tổng tài sản biến động tăng nhiều dẫn đến ROA tăng 2.3.3 Khả sinh lợi vốn chủ (ROE) Thu nhập vốn chủ (ROE) đo lường hiệu suất chung công ty Thông số cho biết hiệu doanh nghiệp việc tạo thu nhập cho cổ đông họ Đây thông số quan trọng cổ đông nắm giữ cổ phiếu, cho thấy khả sinh lợi vốn đầu tư họ công ty Thu nhập vốn chủ tính tốn dựa cơng thức sau: Thu nhập vốn chủ = ROE phần lại lợi nhuận sau Thuế TNDN sau toán cổ tức ưu đãi chia cho giá trị ròng cổ đơng thường Trong trường hợp khơng vốn vay ROA ROE Khi có vốn vay, chi phí sau thuế vốn vay thấp làm cho ROE lớn nhiều so với ROA tác động đòn bẩy nợ Lúc ROE tính cơng thức: ROE = Đơn vị tính: triệu VNĐ NHĨM 63 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 2014 2015 2016 2017 2018 Lợi nhuận sau thuế 13.051 12.866 12.241 16.338 37.571 Tổng vốn chủ sở hữu 88.964 90.081 90.746 97.902 119.136 ROE(%) 14.67 14.28 13.49 16.69 31.54 Bình quân ngành(%) 14.11 16.46 12.66 11.71 16.24  Nhận xét Thu nhập vốn chủ cơng ty có hướng giảm từ giai đoạn 2014-2018 giảm 1.18% Sau lại có xu hướng tăng trưởng lại tăng trưởng cách nhanh chóng Từ 13.49% (2016) lên đến 31.54%( 2018) Thông số ROE thấp vào năm 2015, lại cao bình qn ngành vào năm tiếp theo, nghĩa cổ đông lợi so với cổ đông khác ngành Điều ROE cơng ty cao công ty sử dụng đòn bẩy nợ (nợ/tài sản) nhiều Tuy nhiên việc ROE tăng cao mạnh so với ngành nhiều cơng ty trì tỷ lệ nợ cao chấp nhận mức NHÓM 64 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH rủi ro tài cao Cũng cơng ty có hội đầu tư lớn có khả quản lý chi phí hiệu Đẳng thức Dupont ROE= =ROA ROE(2014)= 1.93%x 7.97= 15.38% ROE(2015)= 1.89% x 8.25 = 15.59% ROE(2016)= 1.77% x 7.04 = 12.46% ROE(2017)= 2.8% x 5.44 = 15.23% ROE( 2018)= 7.64% x 3.8 = 29.03% Sự phân tích thành phần tạo nên ROE cho thấy tỉ số nợ tăng lên ROE cao hơn, tỉ lệ nợ cao khuyếch trương hệ lợi nhuận là: Nếu doanh nghiệp có lợi nhuận lợi nhuận cao ngược lại doanh nghiệp thua lỗ nặng Có hướng để tăng ROE tăng ROA tăng tỉ số tổng TS/ vốn CSH Muốn tăng ROA làm theo đẳng thức Dupont1 Muốn tăng tỉ số tổng TS/ vốn CSH cần phấn đấu giảm vốn CSH tăng nợ Đẳng thức cho thấy tỉ số nợ cao lợi nhuận vốn CSH cao, nhiên tỉ số nợ tăng rủi ro tăng Giai đoạn 2014-2018, vòng quay tổng tài sản giảm nhẹ tăng biến động chiều với số lợi nhuận ròng biên số nhân vốn chủ nên dẫn đến ROE tăng dần qua năm NHÓM 65 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Mặt khác, so sánh ROA ROE cơng ty giấy Việt Trì giai đoạn 2014-2018, ROA thấp ROE cho thấy công ty sử dụng đòn bẩy nợ nhiều hơn, điều đồng nghĩa công ty phải chịu mức rủi ro tài cao 2.4Các thơng số thị trường Các thơng số thị trường nhóm thơng số giá trị thị trường liên quan đến giá cổ phiếu công ty so với thu nhập, dòng ngân quỹ giá trị kế tốn Các thơng số cung cấp cho nhà quản trị thông tin nhận định người đầu tư hiệu hoạt động khứ triển vọng tương lai công ty Nếu nhóm thơng số trước tốt thông số giá trị thị trường cao giá cổ phiếu cao mong đợi 2.4.1 Lãi cổ phiếu lưu hành Lãi cổ phiếu (EPS) mô tả mức lợi nhuận sau thuế TNDN mà công ty đạt dựa cổ phiếu phát hành lưu hành Lãi cổ phiếu (EPS) tính tốn dựa cơng thức sau: EPS = NHĨM Lợi nhuận sau thuế TNDN - Cổ tức ưu đãi Số cổ phiếu lưu hành kỳ 66 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ĐVT : VNĐ NHĨM 67 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 2014 2015 2016 2017 2018 LN sau 13.051.089 12.862.641 12.241.494 16.337.633 37.571.194 thuế TNDN (*) 118 790 416 856 947 Cổ tức ưu đãi 0 0 7.345.000 7.345.000 7.345.000 7.345.000 7.345.000 1776,87 1751,21 1666,64 2224,32 5115,21 3556,67 4489,33 4077,33 3856 3751,67 Số cổ phiếu lưu hành kỳ Lãi cổ phiếu (EPS) Bình qn ngành Từ năm 2014 tới năm 2018, cơng ty cổ phần giấy Việt Trì (GVT) có lãi cổ phiếu không ổn định Cụ thể từ năm 2014 tới năm 2015 có xu hướng giảm nhẹ ( từ 1776,87 VNĐ xuống 1666,64 VNĐ), lại tăng lên năm 2017 (2224,32 VNĐ) tới năm 2018 có tăng đột biến lên tới 5115,21 VNĐ , gấp đơi so với năm 2015 NHĨM 68 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH So với bình qn ngành, từ năm 2014 tới năm 2017 , GVT có số EPS thấp nhiều so với mức bình quân , năm 2018 vượt lên cao bình quân ngành tới gần 1500 vnđ Điều chứng tỏ: lực kinh doanh công ty yếu so với công ty đối thủ, đẫn đến việc trả cổ tức cho cổ đông thấp so với công ty ngành Nhưng tới năm 2015 cong ty có sách phù hợp làm tăng trường mạnh mẽ thông số EPS này, cho thấy công ty thu nhiều thu nhập cho đồng tiền cổ đông đầu tư Để giữ mức EPS, cơng ty nổ lực để tăng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm số cổ phiếu lưu hành kỳ, vậy, giúp doanh nghiệp tăng thu nhập cổ phiếu Cụ thể đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế gần 40 tỷ năm 2018 cao năm cũ cho năm có sách đạt lợi nhuận phù hợp mở rộng kênh phân phối , thúc đẩy sản xuất bán hàng 2.5Giá thu nhập (P/E) P/E cho biết mức độ mà người đầu tư đánh giá công ty Cụ thể P/E cho biết nhà đầu tư sẵn sang trả cho đồng lợi nhuận Chỉ tiêu thường nhà đầu tư sử dụng để dự báo giá trị cổ phiếu Hệ số P/E cao, hội cơng ty phát triển lớn NHĨM 69 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Đơn vị :VNĐ Năm 2014 2015 2016 2017 2018 Giá thị trường cổ phiếu 0 11700 21200 Thu nhập cổ phiếu 1776,87 1751,21 1666,64 2224,32 5115,21 Gía thu nhập( P/E) 0 5.26 4.14 Bình quân ngành 0 0 Công ty cổ phần giấy Việt Trì lần xuất sàn chứng khốn vào ngày 21/1/2017, chậm cơng ty đối thủ năm, từ năm 2017 tới năm 2018 nhận thấy giảm nhẹ giá thu nhập (P/E) công ty từ ( 5,26 xuống 4,14 lần) lợi nhuận công ty năm 2018 tăng đột biến so với năm trước Nhìn chung hệ số P/E công ty thấp nhiều so với bình qn ngành, cho thấy cơng ty có triển vọng tăng trưởng thấp Cổ phiếu công ty bị định giá thấp Triển vọng GVT tương lai khơng tốt, nhà đầu tư sẵn sàng trả đến đồng cho đồng lời nhuận GVT Bên cạnh cơng ty cải thiện thơng số P/E cách tăng tỷ lệ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận NHĨM 70 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 3.1Hiệu - Chất lượng sản phẩm đánh giá cao tính đồng ưu vượt tính in, độ đồng toàn tuyến, độ cứng, độ nhẵn, độ trắng, độ xốp cao - Chu kì chuyển hàng tồn kho cơng ty có xu hướng giảm Điều chứng tỏ khả giải hàng tồn kho công ty ngày linh hoạt hiệu - Thông số nợ vốn chủ công ty giảm mạnh cho thấy cơng ty có xu hướng phụ thuộc vào hình thức huy động vốn - Thơng số nợ tài sản Giấy Việt Trì có xu hướng giảm phù hợp với xu hướng bình qn ngành cho thấy tình hình tăng trưởng cơng ty có dấu hiệu khả quan phù hợp với xu hướng phát triển ngành - Lợi nhuận ròng biên cơng ty tăng dần qua năm điều cho thấy hiệu suất hoạt động công ty ngày ổn định độ hấp dẫn công ty thị trường nâng cao thông qua hoạt động sản xuất Marketing hiệu thể qua lợi nhuận gộp biên tăng vào năm 2018 - Vòng quay tổng tài sản cơng ty cao so với trung bình ngành cho thấy công ty tạo nhiều doanh thu đồng đầu tư so với đối thủ cạnh tranh khác ngành chứng tỏ tài sản vận động nhanh dần, góp phần tăng doanh thu tạo điều kiện nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp - Chỉ số EPS cơng ty có khuynh hướng tăng dần phản ánh lực kinh doanh công ty dần cải thiện , khả trả cổ tức cải thiện giá cổ phiếu có xu hướng tăng cao người đầu tư sẵn sang trả nhiều để có thu nhập cao 3.2Nhược điểm - Do bị cạnh tranh gay gắt từ phía người cung cấp lẫn người mua nên cơng ty phải hạ giá thành bán giấy xuống điều làm giảm lợi nhuận công ty - Nguồn nhân lực có trình độ chun mơn, tay nghề chưa cao: cơng ty có 1300 cơng nhân có 147 kĩ sư, cán kĩ thuật, nhân viên có trình độ đại học đại học Kì thu tiền bình qn cơng ty mức trung bình cho thấy sách thu hồi nợ lỏng lẻo nhiều khách hàng chưa toán nợ cho cơng ty Khả tốn nhanh cơng ty thấp gây trở ngại cho cơng ty việc đáp ứng nghĩa vụ trả nợ NHÓM 71 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - Chi phí doanh nghiệp cao, nỗ lực việc giảm chi phí, hiệu sử dụng nguyên vật liệu lao động so với công ty khác chưa tốt chưa đạt hiệu - Thông số nợ vốn chủ cơng ty Giấy Việt Trì cao so với bình quân ngành cho thấy khả tự chủ tài thấp, mức độ rủi ro tài doanh nghiệp cao - ROA thấp ROE cho thấy cơng ty sử dụng đòn bẩy nợ nhiều hơn, điều đồng nghĩa công ty phải chịu mức rủi ro tài cao - Chỉ số P/E công ty bị giảm thấp cho thấy cổ phiếu công ty bị định giá thấp GIẢI PHÁP Sau phân tích, nhận xét, đánh giá tình hình tài Cơng ty giấy Việt Trì qua năm từ 2014 đến 2018, nhận thấy cơng ty có tốc độ phát triển tăng so với ngành tốc độ chưa đáng kể Trước tình hình đó, cần có giải pháp để khắc phục đưa công ty hoạt động kinh doanh tích cực để mở rộng thị phần cơng ty tương lai: Thứ nhất, công ty cần nâng cao chất lượng dòng tiền biện pháp quản lý chặt chẽ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh công ty: - Lập dự báo ngân quỹ dự báo khoản thu chi tiền cách khoa học để chủ động q trình toán kỳ - Xây dựng định mức dự trữ vốn tiền mặt cách hợp lý, vừa đảm bảo khả toán tiền mặt cần thiết kỳ để giữ uy tín, vừa đảm bảo khả sinh lợi số vốn tiền mặt nhàn rỗi Thứ hai, công tác khoa học công nghệ cần quan tâm đặc biệt Vì q trình chuyển giao cơng nghệ tạo dịch chuyển ngành việc tạo sản phẩm có chất lượng cao chi phí thấp điều tạo nên khác biệt so với đối thủ cạnh tranh Hiện máy móc công ty chưa thực đại bậc nguồn lực cơng ty hạn chế Tuy nhiên cơng ty nên đầu tư cơng nghệ ví dụ Valmet IQ - giải pháp quản lý chất lượng đo lường dây chuyền để tối ưu hố quy trình sản xuất chất lượng sản phẩm cuối Tuy ban đầu việc đầu tư làm giảm NHĨM 72 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH tài sản dài hạn làm tăng lợi nhuận cho cơng ty Cơng tác kiểm tra, chăm sóc, bảo dưỡng máy móc, thiết bị phải quản lý chặt chẽ cụ thể tháng/ lần hạn chế tối đa việc dừng sản xuất cố thiết bị Thứ ba, công ty phải ban hành áp dụng nhiều sách bán hàng linh hoạt, phù hợp, tiếp tục tạo ổn định không ngừng củng cố hệ thống nhà phân phối có 63 tỉnh thành: vào dịp lễ, tết chương trình giảm giá, tri ân khách hàng, diễn nhằm gia tăng giá trị thương hiệu cho công ty Công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng phải ln cải thiện, nâng cao: năm tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thực tế thị trường để tư vấn, hướng dẫn, giải kịp thời khiếu nại khách hàng sản phẩm công ty Điều giúp gia tăng đáng kể doanh thu bán hàng cơng ty NHĨM 73 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TÀI LIỆU THAM KHẢO http://vppa.vn/thi-truong-giay-nam-2018-va-du-bao-nam-2019/ http://giayviettri.com/ https://vietstock.vn/ http://cafef.vn/ https://thoibaokinhdoanh.vn/co-phieu/co-phieu-nganh-giay-van-cho-phat1055572.html Sách: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – Ts NGUYỄN THANH LIÊM _ ThS NGUYẾN THỊ MỸ HƯƠNG – nhà xuất thống kê năm 2009 NHĨM 74 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… NHÓM 75
- Xem thêm -

Xem thêm: BAOCAO Quản Trị Tài Chính công ty giấy việt trì, BAOCAO Quản Trị Tài Chính công ty giấy việt trì, 1 Giới thiệu về doanh nghiệp., a. Các sản phẩm, dịch vụ của công ty., 2 Phân tích môi trường vĩ mô, 4 Phân tích SWOT tại công ty cổ phần giấy Việt Trì, 1 Thông số khả năng thanh toán, b. Lợi nhuận ròng biên, 4 Các thông số thị trường, NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn