Luận văn sư phạm Biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề tại trường mầm non Đại Thịnh - huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

70 45 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 20:29

Tài liu lun s phm of 63 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON ====== ĐỖ KIỀU ANH BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN THÔNG QUA TRỊ CHƠI ĐĨNG VAI THEO CHỦ ĐỀ TẠI TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI THỊNH HUYỆN MÊ LINH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục học HÀ NỘI - 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON ====== ĐỖ KIỀU ANH BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN THƠNG QUA TRỊ CHƠI ĐĨNG VAI THEO CHỦ ĐỀ TẠI TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI THỊNH HUYỆN MÊ LINH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục học Người hướng dẫn khoa học ThS TRẦN THỊ LOAN HÀ NỘI - 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CẢM ƠN Sau năm học tập thực nghiên cứu đề tài tốt nghiệp, em hồn thành khóa luận Lời đầu tiên, em xin gửi lời biết ơn chân thành đến ThS Trần Thị Loan - người tận tình hướng dẫn, bảo em suốt q trình thực khóa luận Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô khoa Giáo dục Mầm non quý thầy cô khác trường Đại học Sư Phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành tốt khóa luận Để hồn thành khóa luận, em xin cảm ơn hỗ trợ tối đa Ban Giám Hiệu giáo viên đứng lớp trường mầm non Đại Thịnh - huyện Mê Linh – TP Hà Nội Lần làm quen với công tác nghiên cứu khoa học thời gian có hạn lực thân hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong góp ý Hội đồng giám khảo với hết tâm huyết em mong đề tài góp phần nhỏ cho ngành nghề mà theo đuổi Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất người giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Hà Nội, ngày… tháng… năm 2019 Người thực Đỗ Kiều Anh Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CAM ĐOAN Trong q trình nghiên cứu khóa luận “Biện pháp phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trường mầm non Đại Thịnh - huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội” em có sử dụng số tài liệu tham khảo để hoàn thành khóa luận Danh sách tài liệu tham khảo em đưa vào mục tài liệu tham khảo khóa luận Em xin cam đoan khóa luận hồn thành cố gắng nỗ lực thân với hướng dẫn tận tình Ths Trần Thị Loan Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019 Người thực Đỗ Kiều Anh Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài 3 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN THƠNG QUA TRỊ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ 1.1 Lịch sử nghiên cứu đề tài 1.1.1 Ở nước 1.1.2 Ở nước 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Giao tiếp kỹ giao tiếp 1.2.1.1 Giao tiếp 1.2.1.2 Kỹ giao tiếp 1.2.1.3 Sự hình thành phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn 10 1.2.1.4 Các kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn 12 1.2.2 Trò chơi trò chơi đóng vai theo chủ đề 14 1.2.2.1 Trò chơi 14 1.2.2.2 Trò chơi đóng vai theo chủ đề 16 1.2.2.3 Vai trò trò chơi đóng vai theo chủ đề việc phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn 19 1.3 Mục tiêu nguyên tắc giáo dục mầm non 20 1.3.1 Mục tiêu giáo dục mầm non 20 1.3.2 Nguyên tắc giáo dục mầm non 20 1.4 Một số vấn đề phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 20 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 1.4.1 Vài nét đặc điểm giao tiếp trẻ mẫu giáo lớn 20 1.4.1.1 Biểu phát triển giao tiếp 20 1.4.1.2 Đặc điểm phát triển giao tiếp trẻ qua hoạt động vui chơi 21 1.4.2 Mục tiêu, nội dung phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 24 1.4.2.1 Mục tiêu phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 24 1.4.2.2 Nội dung phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 24 1.4.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ lứa tuổi mầm non 26 1.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan 26 1.4.3.2 Nguyên nhân khách quan 27 Kết luận chương 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN THÔNG QUA TRỊ CHƠI ĐĨNG VAI THEO CHỦ ĐỀ TẠI TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI THỊNH - HUYỆN MÊ LINH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 30 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 30 2.1.1 Nội dung khảo sát 31 2.1.2 Khách thể khảo sát 31 2.1.3 Phương pháp khảo sát cách xử lý số liệu 31 2.1.3.1 Phương pháp khảo sát 31 2.1.3.2 Cách xử lý số liệu 32 2.2 Thực trạng nhận thức kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề 32 2.2.1 Thực trạng nhận thức giáo viên khái niệm giao tiếp trẻ mầm non 32 2.2.2 Nhận thức giáo viên vai trò việc phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trường mầm non Đại Thịnh – huyện Mê Linh – TP Hà Nội 33 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 2.3 Thực trạng kỹ giao tiếp trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trường mầm non Đại Thịnh - huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội 34 2.3.1 Thực trạng phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mầm non thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trường mầm non Đại Thịnh - huyện Mê Linh - TP Hà Nội 34 2.3.1.1 Thực trạng mức độ thực phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mầm non thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trường mầm non Đại Thịnh huyện Mê Linh - TP Hà Nội 34 2.3.1.2 Thực trạng nội dung kỹ giao tiếp cho trẻ mầm non thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trường mầm non Đại Thịnh - huyện Mê Linh TP Hà Nội 35 2.3.2 Thực trạng phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mầm non thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trường mầm non Đại Thịnh - huyện Mê Linh - TP Hà Nội 37 2.3.2.1 Quy trình phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mầm non thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trường mầm non Đại Thịnh - huyện Mê Linh - TP Hà Nội 37 2.3.2.2 Thực trạng hình thức phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trường mầm non 39 2.4 Nguyên nhân dẫn đến thực trạng 40 Kết luận chương 42 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO MẪU GIÁO LỚN QUA TRỊ CHƠI ĐĨNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI THỊNH - HUYỆN MÊ LINH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 43 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 43 3.2 Biện pháp phát triển kỹ giao tiếp thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo lớn 44 3.2.1 Biện pháp Thiết kế, tổ chức quy trình phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 44 3.2.1.1 Mục đích 45 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 3.2.1.2 Cách thiết kế, lập kế hoạch tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề để phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 45 3.2.2 Biện pháp Tạo tình có vấn đề trò chơi đóng vai theo chủ đề, tạo hội phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 47 3.2.2.1 Mục đích 47 3.2.2.2 Nội dung cách tiến hành 47 3.2.3 Biện pháp Nâng cao lực giáo viên việc phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 48 3.2.3.1 Mục đích 48 3.2.3.2 Nội dung 48 3.2.4 Biện pháp Tăng cường sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ tham gia tích cực vào hoạt động thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 49 3.2.4.1 Mục đích 49 3.2.4.2 Nội dung 49 3.2.5 Biện pháp Phối hợp nhà trường gia đình trẻ để phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề .52 3.2.5.1 Mục đích 52 3.2.5.2 Nội dung 52 Kết luận chương 53 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 PHẦN 1: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với lao động, ngôn ngữ, giao tiếp nhân tố thiếu sống cá nhân cộng đồng xã hội loài người Như biết, giao tiếp hoạt động đóng vai trò quan trọng sống hàng ngày Thông qua hoạt động giao tiếp, cá nhân lĩnh hội văn hóa xã hội, quy tắc đạo đức, chuẩn mực xã hội, đồng thời nhận thức thân mình, tự đối chiếu so sánh với người khác với chuẩn mực xã hội, tự đánh giá thân nhân cách để hình thành thái độ giá trị cảm xúc, nói cách khác giúp người hòa nhập vào mối quan hệ xã hội hình thành nhân cách thân Chính vậy, coi giao tiếp cầu nối người với người giúp hiểu Đối với trẻ lứa tuổi mầm non, giai đoạn trình hình thành nhân cách, giao tiếp với người xung quanh giữ vị trí quan trọng Đặc biệt với trẻ - tuổi tuổi chuẩn bị vào lớp một, cần trang bị kiến thức kỹ mềm cho việc học tập giao tiếp cấp tiểu học Ở độ tuổi này, dạng hoạt động học tập trẻ hạn chế số lượng giao tiếp phương thức quan trọng khơng thể thiếu giúp trẻ trải nghiệm dạng hoạt động khác xã hội qua hoạt động vui chơi, có trò chơi đóng vai theo chủ đề trung tâm Trò chơi đóng vai theo chủ đề có nhiều ưu việc phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn, chủ đề chơi thường gần gũi với trẻ, phù hợp với đặc điểm tâm - sinh lý trẻ lứa tuổi mẫu giáo Qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trẻ học nghĩa vụ trách nhiệm thân người khác tham gia vào mối quan hệ xã hội Trong trình chơi, trẻ phải học cách giao tiếp, ứng xử cho phù hợp với vai đóng, mà kỹ giao tiếp trẻ ngày phát triển Do đó, việc nghiên cứu sâu kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn qua trò chơi đóng vai theo chủ đề hoạt động có ý nghĩa mặt thực tiễn Bên cạnh đó, ngơn ngữ có vai trò lớn sống người, nhờ có ngơn ngữ mà người trao đổi với hiểu Footer Page of 63 Tài liu lun s phm 10 of 63 biết, kinh nghiệm…Trong công tác giáo dục hệ mầm non cho đất nước thấy rõ vai trò ngơn ngữ việc giáo dục trẻ thơ, đặc biệt trẻ mẫu giáo lớn Sự phát triển chậm trễ mặt ngơn ngữ có ảnh hưởng đến phát triển tồn diện trẻ Cho nên nhà giáo dục cần phải đề nhiệm vụ, nội dung, phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ lúc phù hợp với lứa tuổi Thực tế cho thấy, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi bộc lộ hạn chế, yếu định Một số hạn chế trẻ sau: nhút nhát, rụt rè, ngại giao tiếp, khơng hiểu lời nói đối tượng giao tiếp, khơng biết kiềm chế cảm xúc thân giao tiếp, khó diễn đạt ý nghĩ giao tiếp, nghe lắng nghe đối tượng giao tiếp… Việc tìm hiểu, phát hiện, tìm biện pháp phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn việc làm có ý nghĩa vơ to lớn Chính vậy, việc nghiên cứu kỹ giao tiếp trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề để tìm biện pháp phát triển nâng cao kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn việc làm cần thiết khơng góp phần tăng cường hiệu kỹ giao tiếp cho trẻ, mà nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục cho trẻ trường mầm non Những năm đầu đời trẻ năm quan trọng cho phát triển tồn diện đứa trẻ ngơn ngữ q trình tâm lí diễn mạnh trẻ Ở giai đoạn này, trẻ học nắm tiếng mẹ đẻ mình, giải pháp phát triển kỹ giao tiếp tốt giáo viên ln tập trung vào việc rèn luyện nâng cao kỹ giao tiếp sư phạm giáo viên mầm non với trẻ Bởi yêu cầu quan trọng ngành học giúp giáo viên mầm non nâng cao phẩm chất, lực mình, qua góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu xã hội đề Xuất phát từ lý chọn đề tài: “Biện pháp phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trường mầm non Đại Thịnh - huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội” làm hướng nghiên cứu Footer Page 10 of 63 Tài liu lun s phm 56 of 63 - Trẻ có thời gian suy nghĩ, bàn bạc thống ý kiến xong cô yêu cầu trẻ trình bày ý kiến mình, nhóm - Cuối cùng, giáo viên chốt lại cách giải phù hợp tình đưa kết luận: Trẻ cần chơi đoàn kết với nhau, phải biết yêu thương, chia sẻ, nhường nhịn 3.2.3 Biện pháp Nâng cao lực giáo viên việc phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 3.2.3.1 Mục đích Giúp cho giáo viên nhận thức tầm quan trọng việc phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 3.2.3.2 Nội dung Cơng việc giáo viên mầm non không dừng lại chăm sóc trẻ, mà gắn liền với giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển thể chất lẫn tinh thần Việc dạy bảo đó, phần lớn thơng qua giao tiếp giáo viên trẻ Nếu giao tiếp tốt, chất lượng đem lại nhiều thuận lợi cho phát triển tâm lý, nhân cách cho trẻ thơ Chính vậy, giáo viên cần phải có kiến thức chuyên sâu, lực chun mơn, lực tổ chức trò chơi, mà trung tâm đóng vai theo chủ đề để giúp cho việc phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ ngày đem lại hiệu cao Để đạt điều đó, giáo viên mầm non cần: - Luôn nắm vững đặc điểm tâm sinh lý cá nhân trẻ, đặc điểm giao tiếp lứa tuổi để có sở để định hướng giao tiếp với trẻ, sử dụng phương tiện giao tiếp cho phù hợp Nắm vững tâm sinh lý trẻ để có phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ, có trò chơi đóng vai theo chủ đề, để trẻ không bị nhàm chán, im lặng, giúp trẻ tham gia vào hoạt động cách tích cực, gây hứng thú ý cho trẻ - Các giáo viên cần tập huấn thường xuyên nội dung phương pháp giảng dạy, tổ chức trò chơi, mà trung tâm trò chơi đóng vai theo chủ đề Qua giúp trẻ biểu thái độ, trạng thái, 48 Footer Page 56 of 63 Tài liu lun s phm 57 of 63 sắc thái nét mặt, cử chỉ, điệu bộ… để phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ - Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nhận thức kỹ giao tiếp cho giáo viên - Tổ chức hoạt động học tập, vui chơi gắn liền với thực tiễn để trẻ tham gia vào thực hành trải nghiệm nhiều - Giáo viên cần biết cách lồng ghép nội dung giáo dục kỹ giao tiếp cho trẻ vào tất hoạt động trường mầm non - Giáo viên cần tích cực học hỏi, phấn đấu nâng cao trình độ chun mơn cho thân Muốn thực điều đó, giáo viên cần tự tìm tòi sách báo, phương tiện thông tin nội dung, phương pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm phát triển giao tiếp cho trẻ mầm non 3.2.4 Biện pháp Tăng cường sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ tham gia tích cực vào hoạt động thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 3.2.4.1 Mục đích Trường lớp, sở vật chất khang trang đẹp với đầy đủ phương tiện, thiết bị phục vụ cho học tập vui chơi ước mơ tất bậc phụ huynh họ gửi gắm em tới trường Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị nhà trường giúp cho việc giảng dạy học tập giáo viên trẻ diễn cách thuận lợi 3.2.4.2 Nội dung Để làm tốt công tác tăng cường sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ tham gia tích cực vào hoạt động, đặc biệt trò chơi đóng vai theo chủ đề cần thực bước sau: Bước 1: Nghiên cứu tài liệu xây dựng sở vật chất trang thiết bị bậc học mầm non Đây giải pháp vô quan trọng người quản lý Người quản lý phải nắm nội dung yêu cầu cụ thể, điều kiện sở vật chất, trang thiết bị trường mầm non xây dựng 49 Footer Page 57 of 63 Tài liu lun s phm 58 of 63 kế hoạch sở vật chất, trang thiết bị làm tốt vấn đề khác Bước 2: Xây dựng kế hoạch xây dựng sở vật chất trang thiết bị phù hợp với thực tế trường Đây giải pháp đầu năm học đồng thời xun suốt q trình học tập, khơng tháng, năm mà sau năm, 10 năm hướng cho tương lai nhà trường Kế hoạch xây dựng tổng thể sở vật chất, trang thiết bị bao gồm: - Quy hoạch diện tích đất đai, địa điểm xây dựng, thời gian hoàn thành việc xây dựng mua sắm trang thiết bị - Quy hoạch tổng sổ phòng: số phòng học, số phòng chức năng, cơng trình vệ sinh phù hợp với số trẻ đến trường theo Quy định điều lệ trường mầm non Bước 3: Công tác tham mưu với cấp có thẩm quyền, tranh thủ lãnh đạo Đảng quyền địa phương cơng tác xây dựng sở vật chất Để kế hoạch xây dựng sở vật chất, trang thiết bị trở thành thực cơng tác tham mưu người quản lý định đến thành cơng hay thất bại kế hoạch Vậy người quản lý phải xác định đối tượng cần tham mưu Phòng GD&ĐT - Đảng ủy - HĐND - UBND xã Khi định đối tượng tham mưa phải gửi Văn bản, Quyết định Nhà nước, Ngành để Lãnh đạo địa phương nghiên cứu Đồng thời nhà trường phải làm văn đề xuất Bước 4: Thực tốt công tác xã hội hóa Giáo dục mầm non, tuyên truyền vận động cấp, ban ngành đoàn thể, hội phụ huynh nhà trường đóng góp cơng sức, kinh phí xây dựng trường theo yêu cầu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Đối với nhà trường, muốn làm tốt công tác xã hội hóa Giáo dục mầm non tham gia vào việc xây dựng sở vật chất, nhà trường cần quán triệt đội ngũ cán bộ, công nhân viên để có nề nếp chất lượng chăm sóc giáo 50 Footer Page 58 of 63 Tài liu lun s phm 59 of 63 dục trẻ Từ đó, người, ngành thấy cần thiết công tác đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị để chăm sóc giáo dục trẻ cách tốt Nhà trường cần xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với tổ chức đoàn thể xã hội Đặc biệt đoàn thể xã: mặt trận, phụ nữ, đồn niên Đây lực lượng đơng đảo, sức mạnh tổng hợp cho nhà trường Nhà trường tổ chức hoạt động để phụ huynh học sinh tham gia lao động vệ sinh trường, trồng xanh, làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ Đóng góp xây dựng, cải tạo trường/nhóm lớp, cơng trình sinh theo quy định thỏa thuận Đóng góp cho trường vật như: bàn, ghế, cầu trượt Bước 5: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, bảo quản hiệu trang thiết bị nhà trường Việc quản lý, sử dụng, bảo quản tốt sở vật chất, trang thiết bị đem lại nhiều lợi ích cho nhà trường Phân công cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng, khai thác quản sở vật chất trang thiết bị theo chức năng, nhiệm vụ có hồ sơ sổ sách theo dõi đầy đủ theo quy định Ngành Hàng tháng, hàng kỳ kiểm tra lập văn sở vật chất, trang thiết bị để có kế hoạch bảo dưỡng, tu sửa bổ sung kịp thời Tóm lại, tăng cường sở vật chất, trang thiết bị nhà trường, đảm bảo cho việc dạy học diễn cách hiệu hơn, khiến cho trẻ có hứng thú, say mê, tham gia vào hoạt động mà cô giáo tổ chức Khi cô tổ chức hoạt động, đặc biệt trò chơi, việc có đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị, lớp học khang trang, đẹp tạo tâm lý thoải mái, tự tin cho trẻ giao tiếp, giúp trẻ nói lên suy nghĩ, ý hiểu Bên cạnh đó, việc làm có ý nghĩa vơ quan trọng việc phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mầm non thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 51 Footer Page 59 of 63 Tài liu lun s phm 60 of 63 3.2.5 Biện pháp Phối hợp nhà trường gia đình trẻ để trẻ phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 3.2.5.1 Mục đích Giúp cho gia đình nhà trường hiểu thêm trẻ hơn, từ có biện pháp thích hợp để phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ, giúp cho trẻ phát triển cách toàn diện 3.2.5.2 Nội dung Cần phải có phối hợp chặt chẽ gia đình nhà trường để phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ Đối với trẻ mẫu giáo lớn, nhà trường tổ chức tư vấn để bố mẹ thành viên gia đình chuẩn bị cho trẻ kỹ giao tiếp, tâm sẵn sàng bước vào lớp Với lứa tuổi mầm non, việc phát sớm trẻ có biểu chậm nói, nói lắp, ngại giao tiếp, khơng tự tin giao tiếp cần thiết Chính vậy, phụ huynh cần trao đổi với giáo viên tình hình mình, để từ giáo viên có biện pháp, vấn đề cần lưu ý phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ Nhà trường tuyên truyền, lên lịch thông báo cụ thể để phụ huynh học sinh tham gia vào buổi giáo dục phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ Qua đó, giáo viên lớp học phụ huynh học sinh chia sẻ, trao đổi kiến thức cho trẻ Ngoài học lớp, nhà phụ huynh học sinh cần giúp trẻ sử dụng phát huy vốn từ mình, trẻ tham gia vào trò chơi, đóng vai nhân vật câu chuyện để kể chuyện cho trẻ nghe, giúp trẻ hiểu nội dung câu chuyện tham gia đóng vai vào nhân vật 52 Footer Page 60 of 63 Tài liu lun s phm 61 of 63 Kết luận chương Việc phát triển ngôn ngữ, kỹ giao tiếp cho trẻ phải sớm, từ trẻ đời Sự phát triển chậm trễ mặt ngơn ngữ có ảnh hưởng lớn đến phát triển toàn diện trẻ Cho nên giáo viên bậc phụ huynh cần phải đề nhiệm vụ, nội dung, phương pháp phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ phải lúc phù hợp với lứa tuổi trẻ Phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mầm non lĩnh vực quan trọng giáo dục mầm non Do đó, cần phải dành thêm thời gian để tiếp tục nghiên cứu thực nghiệm vấn đề phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ 53 Footer Page 61 of 63 Tài liu lun s phm 62 of 63 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Kỹ giao tiếp kỹ tảng để giúp trẻ nhận biết giá trị sống hình thành kỹ sống cho trẻ Vì cần quan tâm giúp trẻ phát triển cách toàn diện, bước suốt chiều dài phát triển nhân cách trẻ Việc nghiên cứu lý thuyết giúp thu thập nắm vững thêm nhiều kiến thức trẻ em, đặc biệt trẻ mẫu giáo Từ giúp tơi có hiểu biết sâu rộng lí luận hình thành phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Qua đó, giúp tơi khẳng định tầm quan trọng tính cấp thiết việc phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ Qua khảo sát thực tế cho thấy mức độ kỹ giao tiếp trẻ mức trung bình, cao mức trung bình Trẻ có kỹ giao tiếp bản, có kỹ giao tiếp với người xung quanh Qua việc ứng dụng trò chơi đóng vai theo chủ đề để phát triển kỹ giao tiếp trẻ bước đầu tạo hứng thú cho trẻ Các trò chơi lạ, hấp dẫn, thú vị, khích thích trẻ tham gia vào hoạt động bước đầu thu kết định 3.2 Kiến nghị sư phạm Trong q trình nghiên cứu hồn thành đề tài, qua việc tìm hiểu thực tế giảng dạy trường mầm non, để thực việc phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề đạt hiệu cao, xin mạnh dạn đưa số kiến nghị sau: 3.2.1 Với Bộ giáo dục đào tạo Đưa phát triển kỹ giao tiếp vào chương trình giáo dục trường mầm non, đặc biệt qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Biên soạn hỗ trợ tài liệu hướng thực nội dung phát triển kỹ giao tiếp qua trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo trường mầm non 54 Footer Page 62 of 63 Tài liu lun s phm 63 of 63 3.2.2 Với ban giám hiệu trường mầm non Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn trường để giáo viên hiểu thực tốt biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nói riêng, hoạt động khác nói chung ý phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mầm non nhằm góp phần giúp trẻ phát triển nhân cách tồn diện Nhà trường cần trang bị đầy đủ phương tiện, sở vật chất tạo điều kiện cho trẻ thực hành giao tiếp tất hoạt động Cùng với đó, đáp ứng yêu cầu đội ngũ số lượng chất lượng Cần tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên việc tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Tăng cường mối liên hệ gia đình nhà trường cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ lúc, nơi 3.2.3 Với giáo viên mầm non Động viên khích lệ giáo viên tiếp tục tham gia lớp tập huấn lực quan sát, bao quát trẻ; lực tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mầm non Trong trình giảng dạy chủ đề giáo viên cần đưa hoạt động, tình cụ thể việc tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề để trẻ nhập vai cách dễ dàng tạo điều kiện cho trẻ nói nhiều suy nghĩ Thay đổi nhận thức thân việc phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mầm non thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề Tăng cường mối liên hệ với cha mẹ trẻ, hỗ trợ cha mẹ trẻ cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ nói chung, thực hoạt động phát triển kỹ giao tiếp nói riêng 55 Footer Page 63 of 63 Tài liu lun s phm 64 of 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non mới, 2009 Bách khoa toàn thư mở (Wikipedia) Đào Thanh Âm (chủ biên) (1995), Giáo dục học Mầm non (tập 1,2,3) NXB Đại học sư phạm Đinh Văn Vang (2008), Giáo dục học trẻ em NXB Giáo dục Huỳnh Văn Sơn (chủ biên), Giáo trình tâm lý học giao tiếp (2011) NXB Đại học sư phạm TP.HCM Luận văn thạc sĩ – Trần Thị Thanh Tâm (2012), Kỹ làm việc nhóm học tập tuổi thiếu niên Nguyễn Ánh Tuyết, Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non (2008) NXB Đại học sư phạm Ngơ Cơng Hồn (1994), Một số vấn đề tâm lý giao tiếp sư phạm N.K.Crupxkalia, Trò chơi trẻ mẫu giáo (Tập 6) - Tuyển tập sư phạm toàn tập 10 Nguyễn Văn Lũy - Trần Thị Tuyết Hoa (2006), Giao tiếp với trẻ em NXB Giáo dục 11 Nguyễn Sinh Huy - Trần Trọng Thủy, Nhập môn khoa học giao tiếp (2006) NXB Giáo dục 12 Nguyễn Quang Uẩn (1995), Tâm lí học đại cương NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Trần Trọng Thủy, Giao tiếp với phát triển nhân cách trẻ (1981) 14 Tài liệu tham khảo số webside: www.Tailieu.vn, www.123doc.org Utb.edu.vn 56 Footer Page 64 of 63 Tài liu lun s phm 65 of 63 15 Trung tâm từ điển học (2007) - Từ điển Tiếng Việt Footer Page 65 of 63 Tài liu lun s phm 66 of 63 PHỤ LỤC Phiếu điều tra thực trạng phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trường mầm non Đại Thịnh - huyện Mê Linh - TP Hà Nội Họ tên giáo viên: Phụ trách lớp: Nhằm tìm hiểu phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề, xin thầy (cơ) vui lòng cho biết số ý kiến vấn đề cách khoanh vào đáp án thầy (cô) cho đánh dấu (x) vào phần bảng Câu 1: Theo thầy (cơ) giao tiếp gì? A Là khả hoạt động xã hội xác lập nhằm giao lưu người với người B Kỹ truyền đạt xử lý số liệu C Kỹ xử lý tình quan hệ ứng xử hàng ngày D Khả diễn đạt, bộc lộ khẳng định thân ngôn ngữ phi ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh chuẩn mực xã hội Câu 2: Theo thầy (cơ) kỹ giao tiếp gì? A Trao đổi chia sẻ thông tin B Bộc lộ thân ngôn ngữ phi ngôn ngữ C Khẳng định thân trước người khác D Tất ý kiến Câu 3: Theo thầy (cô) việc phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn có cần thiết khơng? A Rất cần thiết B Cần thiết C Ít cần thiết D Khơng cần thiết Footer Page 66 of 63 Tài liu lun s phm 67 of 63 Câu 4: Theo thầy (cơ) trò chơi đóng vai theo chủ đề gì? A Là hoạt động chủ đạo, đặc trưng trẻ mẫu giáo, góp phần giải mâu thuẫn nhu cầu muốn bắt chước người lớn khả chưa cho phép trẻ, tạo động lực phát triển mặt tâm lý, xã hội trẻ mẫu giáo B Là hoạt động chủ đạo trẻ mẫu giáo C Là hoạt động chủ đạo trẻ mẫu giáo lớn D Là trẻ nhập vai vào vai chơi, bắt chước người lớn để thỏa mãn nhu cầu làm người lớn trẻ Câu 5: Thầy (cơ) có tổ chức phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề khơng? A Thường xuyên B Thỉnh thoảng C Chưa Câu 6: Theo thầy (cơ) hình thức mà thầy (cơ) thường sử dụng để phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trường mầm non gì? A Thơng qua hoạt động góc B Thơng qua hoạt động chơi tự C Thông qua hoạt động vui chơi D Tất đáp án Câu 7: Theo thầy (cơ) trẻ mẫu giáo lớn cần phải có kỹ giao tiếp nội dung kỹ liệt kê bảng sau? STT Nội dung kỹ giao tiếp Kỹ nhận sắc thái biểu cảm lời nói vui, buồn, tức giận… Kỹ nghe hiểu thực dẫn liên quan đến hành động đơn giản Footer Page 67 of 63 Tài liu lun s phm 68 of 63 Kỹ sử dụng từ phù hợp với nội dung, hoàn cảnh đối tượng giao tiếp Kỹ sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ kinh nghiệm thân giao tiếp Kỹ điều chỉnh giọng nói phù hợp với nhu cầu giao tiếp Kỹ sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn từ (cử chỉ, nét mặt, điệu bộ) Kỹ làm chủ thân giao tiếp (làm chủ cảm xúc, hành động, khơng nói leo…) Kỹ hỏi lại có biểu qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt hiểu người khác nói Kỹ nhận thức phán đoán đối tượng giao tiếp 10 Ý kiến khác… Câu 8: Theo thầy (cơ) quy trình để phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trường mầm non thực nào? A Bước 1: Cơ chuẩn bị đầy đủ mục đích, cách thức, điều kiện cần thiết để thực việc phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn Bước 2: Cô cho trẻ quan sát mẫu làm theo mẫu Bước 3: Cô tổ chức hoạt động giao tiếp, đặc biệt trò chơi đóng vai theo chủ đề để trẻ tham gia hoạt động nhằm phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn B Bước 1: Cô tổ chức hoạt động giao tiếp, đặc biệt trò chơi đóng vai theo chủ đề để trẻ tham gia hoạt động nhằm phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn Bước 2: Cô cho trẻ quan sát mẫu làm theo mẫu Footer Page 68 of 63 Tài liu lun s phm 69 of 63 Bước 3: Cô chuẩn bị đầy đủ mục đích, cách thức, điều kiện cần thiết để thực việc phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn C Bước 1: Cô cho trẻ quan sát mẫu làm theo mẫu Bước 2: Cô chuẩn bị đầy đủ mục đích, cách thức, điều kiện cần thiết để thực việc phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn Bước 3: Cô tổ chức hoạt động giao tiếp, đặc biệt trò chơi đóng vai theo chủ đề để trẻ tham gia hoạt động nhằm phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn D Cả đáp án Câu 9: Theo thầy (cơ) tổ chức trò chơi, trẻ có hứng thú tham gia vào trò chơi đóng vai theo chủ đề hay khơng? A Trẻ thích say mê với B Trẻ thích C Trẻ chưa thực hứng thú chơi D Trẻ thờ ơ, khơng hứng thú với trò chơi Câu 10: Theo thầy (cơ) thấy thích ứng trẻ vào trò chơi hay vai chơi nhanh hay chậm? A Nhanh B Rất nhanh C Chậm D Bình thường Câu 11: Theo thầy (cô) nguyên nhân dẫn đến thực trạng số kỹ giao tiếp chưa hình thành phát triển trẻ lớp mẫu giáo lớn trường mầm non gì? STT Nguyên nhân Một số giáo viên chưa tham gia vào lớp tập huấn Footer Page 69 of 63 Đúng Chưa Tài liu lun s phm 70 of 63 nội dung giảng dạy kỹ giao tiếp cho trẻ Một số giáo viên chưa tập huấn nội dung, phương pháp giảng dạy kỹ giao tiếp cho trẻ Giáo viên chưa biết cách tổ chức cho trẻ chơi trò chơi, đặc biệt trò chơi đóng vai theo chủ đề Giáo viên chưa có hiểu biết tốt đặc điểm tâm lý trẻ mầm non Giáo viên phụ huynh chưa nhận thấy cần thiết việc hình thành phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ thơng qua trò chơi… Nội dung chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non chiếm nhiều thời gian cho việc học tập hình thành kỹ giao tiếp cho trẻ Chưa có phối hợp nhà trường gia đình việc giáo dục trẻ Footer Page 70 of 63 ... trạng phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trường mầm non Đại Thịnh huyện Mê Linh - TP Hà Nội Chương 3: Biện pháp phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu. .. hội đề Xuất phát từ lý chọn đề tài: Biện pháp phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trường mầm non Đại Thịnh - huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội ... trình nghiên cứu khóa luận Biện pháp phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề trường mầm non Đại Thịnh - huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội em có sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn sư phạm Biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề tại trường mầm non Đại Thịnh - huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội, Luận văn sư phạm Biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề tại trường mầm non Đại Thịnh - huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn