TỤ BÙ NỀN- ỨNG DỤNG VÀ TÍNH TOÁN

4 28 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 18:05

T ụbù n ền : ứn g d ụng tính tốn Tụ bù gì? Ứng dụng cụ thể cách tính tốn Tụ bù gì? lượng tự bù đóng thường trực hệ thống điện Dung lượng tụ bù thường phải đảm bảo không gây tượng bù dư Cần phân biệt bù bù riêng lẻ : bù dùng cho nhóm thi ết b ị phân xưởng, bù riêng áp dụng cho thiết bị Cách lắp đặt hoạt động bù bù riêng giống Bù thường thực qua MCCB contactor Có thể sử dụng thêm relay dòng điện phục vụ cho bù Giả sử bạn có nhà máy có cơng suất đỉnh 160kW, hệ số công suất Cosphi trước bù 0.75, hệ số công suất bạn mong muốn sau bù 0.95 Nhà máy làm việc liên t ục 24/24 Trong trình hoạt động, khảo sát nhận thấy nhà máy hoạt động mức công suất 100kW, 110kW, 120kW, 130kW, 140kW, 150kW 160kW Chúng ta xem xét so sánh phương án bù sau Phương án : Bù ứng động cấp x 20kvar Hoạt động điều khiển lúc bảng sau Công suất (kW) Dung lượng cần bù (kVar) Dung lượng bù (kVar) Sai số bù (kVar) 100 110 120 130 140 150 160 55.0 60.5 66.0 71.5 77.0 82.5 88.0 60.0 60.0 80.0 80.5 80.0 80.0 100.0 5.0 0.5 14.0 9.5 3.0 -2.5 12.0 Phương án : Bù cấp 50kvar + ứng động cấp x 10kvar Hoạt động điều khiển lúc bảng sau Công suất (kW) Dung lượng cần bù (kVar) Dung lượng bù (kVar) Sai số bù (kVar) 100 110 120 130 140 150 160 55.0 60.5 66.0 71.5 77.0 82.5 88.0 60.0 60.0 70.0 70.5 80.0 80.0 90.0 5.0 0.5 14.0 4.0 3.0 -2.5 2.0 Nhận xét: trường hợp có sử dụng tụ bù lượng bù đáp ứng xác Tuy nhiên, tiến hành tụ bù không phù h ợp d ễ d ẫn đến hư hỏng thiết bị thời gian không tải tụ bù gây tượng điện áp Một giải pháp hữu hiệu để phòng trường hợp tụ bù đóng với cơng tắc mở nguồn hệ thống máy móc Tính tốn tụ bù Trong q trình thiết kế, kỹ sư thiết kế dựa vào hệ số đồng thời, cơng suất đặt, hệ số cơng suất trung bình để tính tốn tụ bù Chúng ta tính tốn tụ bù dựa vào cơng suất c máy biến áp Trường hợp hệ thống hoạt động mà cần đo đạc, tính tốn lượng bù ta cần theo dõi phụ tải ghi nhận công su ất, cos phi t ại nhiều thời điểm tính tốn bình thường ... -2.5 2.0 Nhận xét: trường hợp có sử dụng tụ bù lượng bù đáp ứng xác Tuy nhiên, tiến hành tụ bù không phù h ợp d ễ d ẫn đến hư hỏng thiết bị thời gian khơng tải tụ bù gây tượng điện áp Một giải pháp... hợp tụ bù đóng với công tắc mở nguồn hệ thống máy móc Tính tốn tụ bù Trong q trình thiết kế, kỹ sư thiết kế dựa vào hệ số đồng thời, công suất đặt, hệ số công suất trung bình để tính tốn tụ bù. .. ta tính tốn tụ bù dựa vào cơng suất c máy biến áp Trường hợp hệ thống hoạt động mà cần đo đạc, tính tốn lượng bù ta cần theo dõi phụ tải ghi nhận công su ất, cos phi t ại nhiều thời điểm tính
- Xem thêm -

Xem thêm: TỤ BÙ NỀN- ỨNG DỤNG VÀ TÍNH TOÁN, TỤ BÙ NỀN- ỨNG DỤNG VÀ TÍNH TOÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn