Mạch nối tiếp và song song

2 43 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 17:57

Mạch nối tiếp song song Mạch nối tiếp mạch song song hai loại mạch điện thường gặp thiết bị điện, điện tử Đoạn mạch nối tiếp:  Cường độ dòng điện có giá trị điểm: I=I¹=I²  Hiệu điện hai đầu đoạn mạch tổng hiệu điện đèn:U=U¹+U²  Điện trở tương đương đoạn mạch tổng hai điện trở thành phần: Rtđ=R¹+R²  Hiệu điện hai đầu điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó: U¹/U²=R¹/R² Đoạn mạch song song:  Cường độ dòng điện chạy qua mạch tổng cường độ dòng điện chạy qua mạch rẽ: I=I¹+ I²  Hiệu điện hai đầu đoạn mạch song song hiệu diện hai đầu đoạn mạch rẽ: U=U¹=U²  Điện trở tương đương có cơng thức: 1/Rtđ =1/R¹ +1/R² Điện trở tương đương có điện trở mắc song song: Rtd = R1.R2/(R1+R2) Cường độ dòng điện chạy qua điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở   Hongdai2107@gmail.com ... Cường độ dòng điện chạy qua mạch tổng cường độ dòng điện chạy qua mạch rẽ: I=I¹+ I²  Hiệu điện hai đầu đoạn mạch song song hiệu diện hai đầu đoạn mạch rẽ: U=U¹=U²  Điện trở tương đương... U=U¹=U²  Điện trở tương đương có cơng thức: 1/Rtđ =1/R¹ +1/R² Điện trở tương đương có điện trở mắc song song: Rtd = R1.R2/(R1+R2) Cường độ dòng điện chạy qua điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở  
- Xem thêm -

Xem thêm: Mạch nối tiếp và song song, Mạch nối tiếp và song song

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn