KE HOACH DAY HOC VA SU DUNG TBDH TOAN 7

42 31 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 17:48

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ PHÚ THỌ TRƯỜNG THCS VĂN LUNG Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN - KHỐI LỚP NĂM HỌC 2018 – 2019 Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học 27/8/2018 01/9/2018 - KT: HS nắm khái niệm số Q, cách biểu diễn số Q trục số, qua biết vận dụng so sánh số hữu tỉ Nhận biết mối quan hệ tập số N, Z Q - KN: Rèn luyện kĩ so sánh số hữu tỉ biểu diễn số Tập hợp Q hữu tỉ trục số số hữu tỉ - TĐ: Hình thành đức tính cẩn thận c.xác, tích cực cơng việc - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sử dụng ngôn ngữ, NL hợp tác, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Học sinh nắm vững quy tắc nhân chia số hữu tỉ học sinh hiểu khái niệm tỉ số hai số Q - KN: Rèn kỹ cộng, trừ số hữu tỉ nhanh vận dụng tốt Cộng, trừ số quy tắc “chuyển vế ” hữu tỉ - TĐ: Cẩn thận xác tính tốn - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sử dụng ngôn ngữ, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ Hai góc đối - KT: + HS giải thích góc đối đỉnh đỉnh + Nêu tính chất: Hai góc đ.đỉnh - KN: HS vẽ góc đối đỉnh hình Nhận biết góc đối đỉnh hình - TĐ: Bước đầu tập suy luận - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic; giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Toán học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác - GV: Thước thẳng có chia khoảng; phấn màu - HS: SGK, DCHT KT phân số - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: Ôn tập kiến thức học, SGK, DCHT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: Ôn tập kiến thức học, SGK, DCHT Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học 2 03/9/2018 08/9/2018 Luyện tập Nhân, chia số hữu tỉ Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ Cộng, trừ, nhân, chia số t.phân Hai đường thẳng vng góc - KT: HS nắm định nghĩa hai góc đối đỉnh, tính chất: hai góc đối đỉnh - KN: N.biết đc góc đ.đ trg hình Vẽ đc góc đ.đ với góc cho trc - TĐ: Bước đầu tập suy luận biết cách t.bày tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic; vẽ hình, giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn, chế biến t.tin Tốn học; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Học sinh nắm vững quy tắc nhân chia số hữu tỉ học sinh hiểu khái niệm tỉ số hai số Q - KN: Rèn kỹ nhân chia số hữu tỉ nhanh - TĐ: Hình thành TP làm việc theo quy trình học sinh - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: HS hiểu k/n gttđ of số h/tỉ làm tốt p/tính với số - KN: Có kỹ xác định giá trị tuyệt đối số hữu tỉ - TĐ: Hình thành tác phong làm việc theo quy trình - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Giải thích hai đg thẳng vng góc với Cơng nhận t/c: Có đường thẳng b qua A b ⊥ a - KN: Hiểu đg trung trực đ.thẳng Biết vẽ đg thẳng qua điểm cho trước vng góc với đg thẳng cho trước - TĐ: Bước đầu tập suy luận - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic; vẽ hình, giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Toán học, lực sử dụng ngơn ngữ; Tính tự lập, tự chủ tinh thần vượt khó Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: Ơn tập kiến thức học, DCHT - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: Ôn tập kiến thức học, DCHT - GV: Th.th, phấn màu - HS: ÔT KT học, DCHT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: Ôn tập kiến thức học, DCHT Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác - KT: Giải thích hai đ.thẳng vng góc với Luyện tập 10/9/2018 15/9/2018 - KN: Biết vẽ đường thẳng qua điểm cho trước vng góc - GV: Bộ vẽ với đường thẳng cho trước Biết vẽ đường trung trực đoạn thước hình thẳng Sử dụng thành thạo ê kê, thước thẳng - HS: Ôn tập - TĐ: Bước đầu tập suy luận kiến thức học, DCHT - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic; vẽ hình, giải vấn đề, lực sử dụng ngôn ngữ - KT: Học sinh củng cố kiến thức tập hợp số hữu tỉ, phép tính tập hợp số hữu tỉ giá trị tuyệt đối số hữu tỉ Luyện tập - KN: Rèn kỹ t/hiện phép tính nhanh - TĐ: Hình thành đức tính cẩn thận học sinh - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic, NL giải vấn đề - GV: Th th, phấn màu - HS: Ôn tập kiến thức học, DCHT lũy thừa - KT: Học sinh hiểu khái niệm luỹ thừa với số mũ tự nhiên - GV: Thước số hữu tỉ số hữu tỉ, biết tính tích thương hai luỹ thừa số thẳng, phấn màu - KN: Rèn kỹ vận dụng quy tắc - HS: Ôn tập kiến thức - TĐ: Hình thành đức tính cẩn thận học sinh học, DCHT - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ, Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học Các góc tạo đường thẳng cắt hai đường thẳng Luyện tập Luỹ thừa số hữu tỉ tiếp - KT: HS hiểu tính chất sau: Cho đường thẳng cát tuyến Nếu có cặp góc so le thì: * Cặp góc so le lại * Hai góc đồng vị * Hai góc phía bù - KN: Nhận biết cặp góc so le Nhận biết cặp góc đồng vị Nhận biết cặp góc phía - TĐ: Bước đầu tập suy luận - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic; hiểu rõ chất vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, lực sử dụng ngơn ngữ, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Củng cố lại kiến thức góc tạo đường thẳng cắt hai đường thẳng - KN: Biết nhận biết loại góc tạo đường thẳng cắt hai đường thẳng Bước đầu tập suy luận toán xác định số đo góc - TĐ: Rèn luyện tính cẩn thận, c.xác, phát triển tư tốn học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic; vẽ hình, giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Toán học, lực s.dụng ngơn ngữ, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Củng cố cho học sinh khái niệm luỹ thừa số hữu tỉ, HS nắm vững quy tắc luỹ thừa tích luỹ thừa thương - KN: Vận dụng quy tắc tính tốn - TĐ: Tự giác, tích cực - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Toán học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: Ơn tập kiến thức học, DCHT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: Ơn tập kiến thức học, DCHT - GV: Thước thẳng, phấn màu, - HS: SGK, DCHT Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học 17/9/2018 – 22/9/2018 - KT: Củng cố quy tắc nhân, chia hai luỹ thừa số, quy tắc tính luỹ thừa luỹ thừa - KN: Rèn luyện kỹ áp dụng quy tắc tính g.trị biểu thức, viết dạng luỹ thừa, s.sánh luỹ thừa, Luyện tập - TĐ: Tích cựa tham gia XD bài, lòng say mê môn học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Toán học, lực sử dụng ngơn ngữ, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Ôn lại đường thẳng song song Công nhận dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song - KN: Biết vẽ đường thẳng qua điểm nằm đường thẳng cho trước song song với đường thẳng Biết sử dụng ê ke Hai đường thước thẳng dùng ê ke để vẽ đường thẳng song song thẳng song - TĐ: Bước đầu tập suy luận song - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic; vẽ hình, giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, lực sử dụng ngơn ngữ, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Thuộc nắm dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song - KN: Biết vẽ thành thạo đường thẳng qua điểm nằm đường thẳng cho trước song sóng với đường thẳng Sử dụng thành thạo ê ke thước thẳng riêng ê ke để vẽ hai đường Luyện tập thẳng song song - TĐ: Bước đầu tập suy luận - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic; vẽ hình, giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Toán học, lực sử dụng ngơn ngữ, tính tốn; Tính tr.thực, tự lập, tự tin, tự chủ Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, DCHT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác - KT: HS hiểu rõ tỉ lệ thức, nắm vững hai t/c tỉ lệ thức 24/9/2018 29/9/ 2018 Tỉ lệ thức 10 Luyện tập - KN: Nhận biết tỉ lệ thức số hạng TLT Bước đầu - GV: Thước biết vận dụng tính chất tỉ lệ thức vào giải tập thẳng, phấn màu - TĐ: Tự giác tích cực - HS: SGK, - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư DCHT logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Toán học, lực sử dụng ngơn ngữ, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - GV: Thước - KT: Củng cố định nghĩa hai tính chất tỉ lệ thức thẳng, phấn - KN: Rèn kỹ nhận dạng tỉ lệ thức, tìm số hạng chưa biết tỉ màu lệ thức, lập tỉ lệ thức từ số, từ đẳng thức tích - HS: SGK, DCHT - TĐ: Rèn tính cẩn thận làm toán - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Toán học, lực sử dụng ngơn ngữ, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ Tiên đề Ơclit - KT: Hiểu nội dung tên đề Ơclit cơng nhận tính hai đường đường thẳng b qua M M∈ a cho b//a Hiểu nhờ có tiên đề thẳng song ơclit suy tính chất hai đường thẳng song song song - KN: Cho biết hai đường thẳng song song cát tuyến Cho biết số đo góc, biết cách tính số đo góc lại - TĐ: Rèn tính cẩn thận vẽ hình - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic; vẽ hình, giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học 10 Luyện tập 11, 12 1/10/2018 6/10/ 2018 Chủ đề: Tính chất dãy tỉ số Từ vuông 11 góc đến song song 12 Luyện tập - KT: Cho hai đường thẳng song cát tuyến cho biết số đo góc, biết tính góc lại Vận dụng tiên đề Ơclít tính chất hai đường thẳng song song để giải tập Bước đầu tập suy luận tốn biết cách trình bày toán - KN: Rèn luyện tất kỹ - TĐ: Rèn tính cẩn thận vẽ hình trình bày tốn - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic; vẽ hình, giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Học sinh nắm vững t/ chất dãy tỉ số - KN: Rèn kĩ v.dụng t/c để giải toán chia theo tỉ lệ - TĐ: Tích cực, tự giác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Toán học, lực sử dụng ngơn ngữ, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Biết qua hệ hai đg thẳng vg góc song với đg thẳng thứ ba Biết phát biểu gãy gọn mệnh đề toán học - KN: Suy luận tốn học - TĐ: Rèn tính cẩn thận vẽ hình, rèn ý thức học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, tư logic; vẽ hình, giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Toán học, lực sử dụng ngơn ngữ, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Nắm vững quan hệ hai đường thẳng vng góc song song với đường thẳng thứ ba - KN: Rèn k.năng p.biểu gãy gọn m.đề toán học B.đầu tập s.luận - TĐ: Rèn tính cẩn thận vẽ hình, rèn ý thức học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL hợp tác, NLGQVĐ; Tính t.lập, t.chủ Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác - GV: Bộ th vẽ hình - HS: SGK, DCHT - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, DCHT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học - KT: HS nhận biết số TP hữu hạn, điều kiện để phân tối giản biểu diễn dạng STPHH số thập phân vơ hạn hồn HS hiểu số hữu tỉ số có biểu diễn thập phân hữu hạn hay Số thập phân TPVHTH hữu hạn Số 13 - KN: Biểu diễn số hữu tỉ dạng số thập phân thập phân vơ - TĐ: Rèn tính cẩn thận, xác, khoa học, vận dụng giải tập hạn hoàn - ĐHPTNL, PC: Kĩ tính tốn, thơng hiểu số hữu tỉ; NL thu nhận t.tin Toán học, lực sử dụng ngơn ngữ, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: C.cố cho h/s k.thức số thập phân hữu hạn vô hạn hồn - KN: Học sinh có kỹ viết số dạng số thập phân - TĐ: Hình thành học sinh đức tính cẩn thận 14 Luyện tập - ĐHPTNL, PC: Kĩ tính tốn, thơng hiểu số hữu tỉ; NL thu nhận t.tin Toán học, lực sử dụng ngơn ngữ, tính tốn; Tính trung 8/10/2018 thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: HS biết cấu trúc đ.lý gt, kl Biết c/m đ.lý 13/10/ 2018 Biết đưa đ.lý dạng: "nếu " Làm quen với mệnh đề: p ⇒ q - KN: Suy luận toán học 13 Định lí - TĐ : Rèn tính cẩn thận vẽ hình, rèn ý thức học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic; giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, lực sử dụng ngơn ngữ, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: C.cố lại k.thức đ.lý, biết d.đạt đ.lý d.dạng “nếu… thì… ”; m.hoạ đ.lý h.vẽ, viết giả thiết, kết luận ký hiệu - KN: Bước đầu biết chứng minh định lý 14 Luyện tập - TĐ: P.triển tư rèn kĩ t/bày giải cách khoa học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL tư logic; NL sử dụng ngơn ngữ; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, DCHT - GV: Thước thẳng, phấn màu, - HS: SGK, DCHT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học 15 Làm tròn số - KT: HS có khái niệm llàm tròn số, biết ý nghĩa việc làm tròn số thực tiễn Nắm vững vận dụng quy ước làm tròn số Sử dụng thuật ngữ nêu - KN: Rèn kĩ làm tròn số, vận dụng tốt quy ước làm tròn số vào đời sống hàng ngày - TĐ: Tích cực, tự giác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Toán học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Củng cố KN làm tròn số, biết ý nghĩa việc làm tròn số thực tiễn Nắm vững vận dụng quy ước làm tròn số Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác - GV:Thước thẳng, phấn màu, - HS: SGK, DCHT - GV:Thước - KN: Rèn kĩ làm tròn số, vận dụng tốt quy ước làm tròn số thẳng, phấn vào đời sống hàng ngày màu, phiếu 16 Luyện tập học tập - TĐ: Có ý thức say mê mơn học 15/10/2018 - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư - HS: SGK, 20/10/ 2018 logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; DCHT Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Hệ thống hoá kiến thức đường thẳng vng góc, đường thẳng song song - KN: + Sử dụng thành thạo dụng cụ để vẽ hai đường thẳng GV:Bộ 15, vng góc, hai đường thẳng song song Biết cách kiểm tra xem hai thước vẽ 16 Ơn tập đường thẳng cho trước có vng góc hay song song khơng ? Tập suy hình chương I luận, vận dụng tính chất đường thẳng vng góc, song2 - HS: SGK, - TĐ: Nghiêm túc học tập DCHT - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Toán học, lực sử dụng ngơn ngữ, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học Số vô tỉ Khái niệm bậc hai 17 18 Số thực 22/10/2018 27/10/2018 17 Kiểm tra viết chương I Chủ đề: Tổng ba góc 18 tam giác - KT: HS nắm đc k/n số vô tỉ hiểu CBH số k.âm - KN: Khai bậc hai số phương - TĐ: Tinh thần tự giác học tập, lòng say mê môn học - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Toán học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: HS biết số thực tên gọi chung cho số hữu tỉ số vô tỉ, biết b.diễn số thập phân số thực Hiểu ý nghĩa trục số thực Thấy đc p.triển hệ thống số từ N đến Z, Q R - KN: Biểu diễn số thực trục số, so sánh số thực - TĐ: Tích cực học tập, say mê học tốn - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Kiểm tra, đánh giá kiến thức chương - KN: Đánh giá kỹ n.biết, tính tốn, vẽ hình, CM dạng BT - TĐ: Thái độ trung thực, tự giác hiệu học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL tư logic; NL gqvđ - KT: HS nắm đc tổng ba góc tr t.giác Biết v/d đ.lí tr để tính số đo góc tam giác Qua tập câu hỏi kiểm tra, củng cố, khắc sâu kiến thức về: Tổng ba góc tam giác 1800 Trong t.giác vng góc nhọn có tổng số đo 900 Định nghĩa góc ngồi, định lí tính chất góc ngồi tam giác - KN: Phát huy trí lực HS Rèn kỹ tính số đo góc - TĐ: Có ý thức vận dụng kiến thức học vào toán - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tư logic; vẽ hình, giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, NL sử dụng ngơn ngữ, tính tốn; Tính tr.thực, tự lập, tự tin, tự chủ 10 Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác - GV:Thước thẳng, phấn Khái niệm màu, CBH - HS: SGK, DCHT - GV:Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, DCHT - GV: Đề kiểm tra, đ/a - HS: giấy kiểm tra, đd - GV: Bộ thước vẽ hình HS: SGK, DCHT Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học Vinacal Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, sử dụng số MTCT, liệu thống kê, ứng dụng thực tế, NL tính tốn DCHT - GV: Bộ thước vẽ - KN: Rèn kĩ chứng minh tam giác vng nhau, kĩ hình; trình bày chứng minh hình - HS: SGK, DCHT - TĐ: Phát huy trí lực HS - KT: Củng cố trường hợp tam giác vuông 41 Luyện tập 42 51 25 25/02/2019 - Thực hành trời - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, tính tốn, chứng minh NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Toán học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: HS biết cánh xác định khoảng cách hai địa điểm A B - GV: Dụng có địa điểm nhìn thấy khơng đến cụ thực hành - KN: Rèn luyện kĩ dựng góc mặt đất, gióng đường thẳng - HS: Dụng - TĐ: Rèn luyện ý thức có tổ chức cụ thực - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, hợp tác, ứng hành SGK, dụng thực tế, NL giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính DCHT, MTCT tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ Kiểm tra viết - KT: Kiểm tra ,đánh giá kiến thức thống kê, mốt, số - GV:Bài chương III TBC kiểm tra - KN: Đánh giá kỹ nhận biết, tính tốn đại lượng - HS: ôn tập, thống kê DCHT - TĐ: Thái độ trung thực, tự giác hquả học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, sử dụng số liệu thống kê, ứng 28 Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học 02/3/ 2019 Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác dụng thực tế, NL tư logic, giải vấn đề; NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Học sinh hiểu khái niệm biểu thức đại số, tự tìm số ví dụ biểu thức đại số 52 Khái niệm - KN: Rèn kỹ tìm ví dụ biểu thức đại số biểu thức - TĐ: Hình thành đức tính cẩn thận học tập đại số - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, ứng dụng thực tế, NL tư logic, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, DCHT - KT: HS biết cánh xác định khoảng cách hai địa điểm A B - GV: Dụng có địa điểm nhìn thấy khơng đến cụ thực - KN: Rèn luyện kĩ dựng góc mặt đất, gióng đường thẳng hành Thực hành - TĐ: Rèn luyện ý thức có tổ chức - HS: Dụng 43 trời cụ thực - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, hợp tác, ứng hành SGK, dụng thực tế, NL giải vấn đề, lực sử dụng ngôn ngữ, NL DCHT, thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự MTCT chủ 44 Ôn tập - KT: Ôn tập hệ thống kiến thức học tổng ba góc - GV: Bộ chương II thước vẽ tam giác, trường hợp hai tam giác - KN: Vận dụng kiến thức học vào toán vẽ hình, hình tính tốn, chứng minh, ứng dụng thực tế - TĐ: Biết vận dụng kiến thức học vào thực tế - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL 29 - HS: SGK, DCHT Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác tổng hợp kiến thức, giải vấn đề, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ 26 04/3/2019 09/3/2019 53 54 - KT: Học sinh biết cách tính giá trị biểu thức đại số, biết - GV: Thước cách trình bày lời giải toán thẳng, phấn Giá trị - KN: Rèn kỹ tính giá trị biểu thức đại số màu biểu - TĐ: Hình thành đức tính cẩn thận cơng việc, say mê học tập thức đại số - HS: SGK, - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, ứng dụng DCHT thực tế, NL tư logic, tính tốn,NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Học sinh nhận biết b thức đại số đơn thức - GV: Thước Nhận biết đơn thức đơn thức thu gọn Phân biệt thẳng, phấn màu, phần hệ số, phần biến đơn thức - HS: SGK, - KN: Rèn kỹ viết đơn thức thành ĐT thu gọn DCHT Đơn thức - TĐ: Hình thành đức tính cẩn thận học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tính tốn, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ 45 Ôn tập chương II - KT: Ôn tập hệ thống kiến thức học tam giác cân, tam - GV: Bộ thước vẽ giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân hình - KN: Vận dụng kiến thức học vào tập vẽ hình, tính tốn, chứng minh, ứng dụng thức tế - HS: SGK, DCHT - TĐ: Biết vận dụng kiến thức học vào thực tế 30 Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL tổng hợp kiến thức, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Kiểm tra ,đánh giá kiến thức trường hợp tam giác Kiểm tra 46 chương II 27 11/3/2019 55 16/3/2019 Đơn thức đồng dạng 56 Luyện tập - KN: Đánh giá kỹ nhận biết, vẽ hình, chưng minh - TĐ:Thái độ trung thực, tự giác hiệu học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL giải vấn đề, lực sử dụng ngôn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Học sinh hiểu hai đơn thức đồng dạng Biết cộng, trừ đơn thức đồng dạng - KN: Rèn kỹ cộng, trừ hai đơn thức đồng dạng - TĐ: Hình thành đức tính cẩn thận học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Học sinh củng cố kiến thức biểu thức đại số, đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng - KN: Rèn kỹ tính giá trị biểu thức đại số, tính tích đơn thức, tính tổng hiệu đơn thức đồng dạng, tìm bậc đơn thức - TĐ: Hình thành đức tính cẩn thận học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn 31 - GV:Bài kiểm tra - HS: ôn tập, DCHT - GV: Thước thẳng, phấn màu, - HS: SGK, DCHT, - GV: Thước thẳng, phấn màu, - HS: SGK, DCHT, Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: HS nắm vững nội dung hai định lí, vận dụng chúng tình cần thiết, hiểu phép chứng minh định lí - KN: + Biết vẽ hình u cầu dự đốn, nhận xét tính chất Quan hệ qua hình vẽ Biết diễn đạt định lí thành tốn với hình góc cạnh vẽ, giả thiết kết luận 47 đối diện - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận, xác khả suy luận học sinh tam giác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL giải vấn đề, lực sử dụng ngôn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Củng cố định lí quan hệ góc cạnh đối diện tam giác - KN: + Rèn kĩ vận dụng định lí để so sánh đoạn thẳng, góc tam giác Rèn kĩ vẽ hình theo u cầu tốn, biết ghi giả thiết, kết luận, bước đầu biết phân tích để tìm hướng CM, trình bày suy luận có 48 Luyện tập - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận, xác khả suy luận học sinh - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL giải vấn đề, lực sử dụng ngôn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ 57 Đa thức - KT: Học sinh nhận biết đa thức thông qua số ví dụ cụ thể Biết thu gọn đa thức, tìm bậc đa thức 18/3/3019 - KN: Rèn kỹ thu gọn đa thức, tìm bậc đa thức 28 32 Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT - GV: Thước ?1 sửa lại thẳng, phấn thành ?3 màu Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học 23/3/2019 58 - TĐ: Hình thành đức tính cẩn thận cơng việc, say mê học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tính tốn, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Học sinh biết cộng, trừ đa thức - KN: Rèn kỹ tính tốn cộng, trừ hai hay nhiều đa thức Cộng, trừ đa - TĐ: Hình thành đức tính cẩn thận học tập thức - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tính tốn,NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: HS nắm khái niệm đường vuông góc, đường xiên kẻ từ điểm nằm ngồi đường thẳng đến đường thẳng đó, khái niệm hình chiếu vng góc điểm, đường xiên; biết vẽ hình Quan hệ khái niệm hình vẽ đường vng - KN: HS nắm vững định lí quan hệ đường vng góc góc và đường xiên, nắm vững định lí quan hệ đường xiên 49 đường xiên, hình chiếu chúng, hiểu cách chứng minh định lí Bước đường xiên đầu HS biết vận dụng hai định lí vào tập đơn giản hình - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận, xác chiếu Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác - HS: SGK, DCHT - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, DCHT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL giải vấn đề, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ 50 Luyện tập - KT: Củng cố định lí quan hệ đường vng góc đường - GV: Bộ 33 Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác xiên, đường xiên hình chiếu chúng - KN: Rèn luyện kĩ vẽ hình theo yêu cầu đề bài, tập phân tích để chứng minh tốn, biết bước chứng minh thước vẽ hình - TĐ: Giáo dục ý thức vận dụng k thức toán vào thực tiễn - HS: SGK, - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL DCHT giải vấn đề, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Học sinh củng cố đa thức, cộng, trừ đa thức - KN: Rèn kỹ tính tổng, hiệu hai hay nhiều đa thức - TĐ: Hình thành đức tính cẩn thận cơng học tập 59 Luyện tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tính tốn, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: + Hiểu khái niệm đa thức biến Củng cố cho học sinh nghiệm đa thức 25/3/2019 - KN: HS biết kiểm tra số có nghiệm đa thức hay không, Đa thức biết tìm nghiệm số đa thức đơn giản 30/3/2019 60 biến - TĐ: Rèn tính cẩn thận, xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ 51 Quan hệ - KT: Hiểu biết chứng minh định lí bất đẳng thức tam giác ba cạnh Luyện cách chuyển định lí thành toán ngược lại 29 34 - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, DCHT - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, DCHT GV: Bộ Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học tam giác Bất đẳng thức tam giác - KN: Bước đầu biết vận dụng bất đẳng thức tam giác để giải tốn - TĐ: Rèn tính cẩn thận, xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL giải vấn đề, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Vận dụng định lí bất đẳng thức tam giác - KN: Để chứng minh toán vận dụng vào thực tế đời sống - TĐ: Rèn tính cẩn thận, xác 52 Luyện tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Củng cố kiến thức đa thức biến, cộng trừ đa thức biến - KN: Được rèn luyện kĩ xếp đ.thức theo luỹ thừa tăng 01/4/2019 giảm biến, tính tổng, hiệu đ.thức, giải số b.tốn liên Cộng trừ quan 61 đa thức 06/4/2019 - TĐ: Rèn tính cẩn thận, xác biến - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Biết tìm nghiệm đa thức biến, biết tìm số có nghiệm đa thức hay không? - KN: Rèn cho HS kỹ thực hành, tính tốn 62 Luyện tập - TĐ: Rèn tính cẩn thận, xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ 53 Tính chất ba - KT: Nắm khái niệm, cách vẽ tính chất đường trung tuyến 30 35 Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, DCHT - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, DCHT - GV: Bộ Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học đường trung tuyến tam giác 54 Luyện tập 31 63 08/4/2019 13/4/ 2019 64 Nghiệm đa thức biến Ôn tập chương IV 55 Tính chất tia trọng tâm tam giác - KN: Biết v/d t/c đg trung tuyến t/g để giải số tập đơn giản - TĐ: Rèn tính cẩn thận, xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL giải vấn đề, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Củng cố vận dụng tính chất đường trung tuyến tam giác - KN: C.minh tính chất trung tuyến tam giác cân, tam giác - TĐ: Rèn tính cẩn thận, xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL giải vấn đề, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Hệ thống hoá kiến thức chương IV - KN: Rèn kĩ tính GTBT, tìm tích đơn thức tính tổng, hiệu đơn thức đồng dạng, tổng, hiệu đa thức, no đa thức - TĐ: Rèn tính cẩn thận, xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ,NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Hệ thống hoá kiến thức chương IV Biết v.dụng kiến thức chương để giải b.toán thành thạo - KN: Rèn kĩ tính GTBT, tìm tích đơn thức tính tổng, hiệu đơn thức đồng dạng, tổng, hiệu đa thức, no đa thức - TĐ: Rèn tính cẩn thận, xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Nắm vững định lý tính chất đường phân giác tam 36 Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT, MTCT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT, MTCT - GV: Thước thẳng, phấn màu - HS: SGK, DCHT - GV:Thước thẳng, phấn màu, - HS: SGK, DCHT - GV: Bộ Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học giác Biết vận dụng định lý để giải tập - KN: Rèn luyện kỹ vẽ tia phân giác tam giác phân giác - TĐ: Rèn tính cẩn thận, xác góc - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL giải vấn đề, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: C.cố, khắc sâu đ.lí tính chất tia phân giác tam giác - KN: Vận dụng định lí để tìm tập hợp điểm cách hai đường thẳng cắt giải tập vẽ hình, c.minh 56 Luyện tập - TĐ: Rèn tính cẩn thận, xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL GQVĐ, n.lực sử dụng ngơn ngữ, Tính tr.thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Ôn tập hệ thống hóa k.thức chương BTĐS, đơn thức đồng dạng, đa thức, no đa thức; h/số đồ thị 15/4/2019 - KN: Cộng, trừ, nhân đơn thức; cộng trừ đa thức, tìm nghiệm đa Ơn tập 65 thức biến chương IV 20/4/ 2019 - TĐ: Cẩn thận, xác giải tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, lực sử dụng ngôn ngữ, Tính tr.thực, tự lập, tự tin, tự chủ 66 Kiểm tra viết - KT: Đánh giá kết học tập HS Rút kinh no bổ sung kịp thời chương II tồn cần khắc phục - KN: Rèn kĩ nhận dạng đơn, đa thức, tìm bậc đơn, đa thức Rèn kĩ tính, - TĐ: Rèn tính cẩn thận, tự giác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, NL sáng tạo, NL tính tốn, tư logic, NL g.quyết v.đê, lực sử dụng ngôn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ 32 37 Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT - GV: Thước thẳng, phấn màu, - HS: SGK, DCHT - GV:Bài kiểm tra - HS: ôn tập, DCHT Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học - KT: Hiểu khái niệm chứng minh tính chất đường phân giác tam giác Nắm t/chất đường phân giác tam giác cân Tính chất ba - KN: Bước đầu biết vận dụng tính chất vào giải tập đường phân 57 - TĐ: Rèn tính cẩn thận, xác giác tam - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL giác giải vấn đề, lực sử dụng ngơn ngữ,NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Củng cố tính chất đường phân giác tam giác, đường phân giác góc, t/c đường phân giác t.giác cân, tam giác - KN: Vận dụng để phân tích chứng minh tốn 58 Luyện tập - TĐ: Rèn tính cẩn thận, xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, s/tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL GQ VĐ, NL s/dụng n.ngữ, tính tốn; Tính tr.thực, tự lập, tự tin, tự chủ 33 22/4/2019 27/4/ 2019 67, 68 Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT - KT: Ơn tập hệ thống hóa kiến thức hàm số, đồ thị - GV: Thước chương thống kê thẳng, phấn - KN: Vận dụng kiến thức vào giải tập thống kê, màu, tập đồ thị hàm số y = ax a ≠ Rèn cho HS kỹ tính Ơn tập học - HS: SGK, toán, cộng trừ, thu gọn đa thức kỳ II DCHT - TĐ: Cẩn thận, xác ơn tập giải tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, NL tư logic, tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ,NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ 59 Tính chất - KT: Hiểu chứng minh hai định lí đường trung trực - GV: Bộ đường trung đọan thẳng thước vẽ trực - KN: Biết cách vận dụng định lí để giải tập đơn giản hình đoạn thẳng Biết vẽ đường trung trực trung điểm đoạn thẳng 38 Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác - TĐ: Rèn tính cẩn thận, xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL - HS: SGK, giải vấn đề, lực sử dụng ngôn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn DCHT học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Củng cố định lí đường trung trực đoạn thẳng 34 29/4/2019 04/5/2019 - KN: vận dụng vào giải tập chứng minh, dựng hình, liên hệ thực - GV: Bộ thước vẽ tế Rèn luyện kỹ vẽ hình hình 60 Luyện tập - TĐ: Rèn tính cẩn thận, xác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL - HS: SGK, giải vấn đề, lực sử dụng ngôn ngữ, NL thu nhận t.tin DCHT Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Biết khái niệm đường trung trực tam giác, tam giác có đường trung trực; Biết cách dùng thước thẳng, com pa để vẽ trung trực tam giác - GV: Bộ Tính chất ba - KN: Luyện kĩ vẽ phân giác tam giác ; sử dụng định thước vẽ đường trung 61 lí để giải tập hình trực tam - TĐ: Làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm - HS: SGK, giác - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL DCHT giải vấn đề, lực sử dụng ngôn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ 62 Luyện tập - KT: Củng cố tính chất đường trung trực tam giác - GV: Bộ - KN: Rèn luyện kĩ vẽ trung trực tam giác thước vẽ - TĐ: Thấy ứng dụng thực tế tính chất đường trung trực hình đoạn thẳng; Rèn tính tích cực, tính xác, cẩn thận - HS: SGK, - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL DCHT giải vấn đề, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn 39 Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học 63 64 35 06/5/2019 - 65, 66 học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: HS biết khái niệm đường cao tam giác tam giác có ba đường cao, nhận biết đường cao tam giác vuông, tam giác tù Biết tổng kết kiến thức loại đường đồng quy xuất phát từ đỉnh đối diện với đáy tam giác cân - KN: Luyện cách vẽ đường cao tam giác Qua vẽ hình nhận biết Tính chất ba ba đường cao tam giác qua điểm Từ cơng nhận đường cao định lí tính chất đồng qui ba đường cao tam giác khái tam giác niệm trực tâm - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận, xác khả suy luận h/s - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, vẽ hình, NL giải vấn đề,năng lực sử dụng ngôn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Phân biệt loại đường đồng quy tam giác Củng cố tính chất đường cao, trung tuyến, trực tâm, phân giác tam giác cân Vận dụng tính chất để giải tập - KN: Rèn luyện kĩ xác định trực tâm tam giác, kĩ vẽ hình theo đề bài, phân tích chứng minh tập hình Luyện tập - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận, xác khả suy luận học sinh - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, NL giải vấn đề, lực sử dụng ngơn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ Ôn tập - KT: Ôn tập hệ thống hoá kiến thức chủ đề: quan hệ chương III yếu tố cạnh, góc tam giác - KN: Vận dụng kiến thức học để giải tốn giải số tình thực tế - TĐ: Giáo dục tính cẩn thận, xác khả suy luận học 40 Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học sinh - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, NL giải vấn đề, lực sử dụng ngôn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Ôn tập hệ thống hoá kiến thức chủ yếu đường thẳng 11/5/2019 song song, quan hệ yếu tố tam giác, trường hợp tam giác - KN: Vận dụng kiến thức học để giải số tập ơn tập 67, Ơn tập học cuối năm phần hình học 68 kỳ II - TĐ: G.dục tính cẩn thận, c.xác khả suy luận học sinh - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, NL giải vấn đề, lực sử dụng ngôn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ - KT: Kiểm tra kiến thức chương trình học kì II Đại số hình học - KN: Nhận biết, thơng hiểu, vận dụng KT học để tính tốn Kiểm tra trình bày lời giải 13/5/2019 69 69 viết học kỳ - TĐ: GD cho HS ý thức chủ động, tích cực, tự giác, trung thực, cẩn II thận học tập 18/5/ 2019 - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, NL giải v đề, lực sử dụng ngôn ngữ, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ 36 41 Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác DCHT - GV: Bộ thước vẽ hình - HS: SGK, DCHT - GV: Đề kiểm tra - HS: Kiến thức ôn tập, DCHT Tiết Tên bài theo Tuần học/Chủ đề Ngày, tháng PPCT Chuẩn bị Ghi GV&HS ND giảm tải, TBDH, TL, tích hợp ĐK khác Mục tiêu/Yêu cầu cần đạt ĐS HH dạy học 37 Trả kiểm 20/5/2019 70 70 tra học kỳ II 25/5/ 2019 - KT: Đánh giá kết kiến thức học kỳ II - KN: PP tính tốn, giải tập kiểm tra, dạng học kỳ II - TĐ:Thái độ trung thực, tự giác hiệu học tập - ĐHPTNL, PC: NL tự học, sáng tạo, NL tư logic, tính tốn, NL giải vấn đề, tự đánh giá thân, NL thu nhận t.tin Tốn học, tính tốn; Tính trung thực, tự lập, tự tin, tự chủ Văn Lung, ngày tháng năm 2018 HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - GV: Bài kiểm tra - HS: sách vở, DCHT TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN (Ký, ghi rõ họ tên) 42
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH DAY HOC VA SU DUNG TBDH TOAN 7, KE HOACH DAY HOC VA SU DUNG TBDH TOAN 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn