lập trình zen bơm nước tự động

51 110 2
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:43

CHÀO MỪNG HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN NGHỀ CẤP CƠ SỞ NĂM 2017 DẠY Họ tên: NGUYỄN HỮU TRUNG Đơn vị công tác: Trường Trung Cấp Nghề Việt -Hàn Bình Dương Khoa: Khoa điện Thâm niên cơng tác: năm Mơn giảng dạy: Lập trình PLC Mơ đun: Chun đề điều khiển lập trình cỡ nhỏ Phần I Bộ điều khiển lập trình PLC LOGO Phần II Bộ điều khiển lập trình PLC ZEN Chương 1.2: Lập trình với PLC Zen •Giới thiệu tổng quát PLC Zen •Các thao tác chung PLC Zen •Các chức đặc biệt PLC Zen Chương 2.2: Ứng dụng PLC Zen Chương trình PLC Zen điều khiển hệ thống phun sương tự động  CÁC MÔ ĐUN ĐÃ ĐƯỢC HỌC Khí cụ điện Trang bị điện Lập trình PLC S7200  PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN BÀI GIẢNG Trình bày theo phương pháp thuyết trình, giảng giải đàm thoại, thảo luận nhóm, làm mẫu kết hợp với máy tính projector trình chiếu Câu hỏi : Em nêu tên Timer đặc biệt PLC Zen? Timer #: Holding Timer Timer *: Yearly Timer Timer @: Weekly Timer Câu hỏi Em cho biết nội dung đoạn video clip nói vấnlên đề gì? 12/4/2017 18:00 Chương trình điều khiển I1 I0 [M0 M0 M0 @0 AM1 M1 I2 I3 [Q0 Q0 TT0 T0 RQ0 Chương trình điều khiển I1 I0 [M0 M0 M0 ? @0 ? ? M1 I2 ? Q0 ? T0 ? AM1 ? I3 [Q0 TT0 RQ0 I Viết chương trình Xác định u cầu cơng nghệ Thiết kế chương rình II Nhập chương trình vào PLC Zen Yes OK L EDIT PROGRAM PROGRAM N I0 I1 I2 I4 I3 I5 ZEN 10C1AR-A-V2 I1 I0 SU I0 10:20 EDIT PROGRAM PROGRAM Q0 [ M0 I: RUN 0PROGRAM 00000 DELETE M0 Q: PARAMETER SET CLOCK STOP 00 DEL ESC Q0 Q1 ALT Q2 OK Q3 No I Viết chương trình Xác định yêu cầu công nghệ Thiết kế chương trình II Nhập chương trình vào PLC en III Kết nối PLC Zen với thiết bị ngoại vi Kết nối ngõ vào/ra PLC Zen với thiết bị ngoại vi Sơ đồ mạch điều khiển hệ thống phun sương tự độngtrong nhà kính dùng PLC Zen N Ø L Ø ON OFF RN CTP I0 Q0 I1 I2 I3 L N PLC ZEN K I Viết chương trình Xác định u cầu cơng nghệ Thiết kế chương trình II Nhập chương trình vào PLC en III Kết nối PLC Zen với thiết bị ngoại vi Kết nối ngõ vào/ra PLC Zen với thiết bị ngoại vi Vận hành hệ thống Cài đặt thông số cho Timer T0 T0 TRG RES X S m h A 15.00 00.01 Cài đặt thông số cho hai Timer @0 @0 ON MO-FR SU-SU 18:00 I Viết chương trình Xác định yêu cầu cơng nghệ Thiết kế chương trình II Nhập chương trình vào PLC en III Kết nối PLC Zen với thiết bị ngoại vi Kết nối ngõ vào/ra PLC Zen với thiết bị ngoại vi Vận hành hệ thống I Viết chương trình Xác định yêu cầu cơng nghệ Thiết kế chương trình II Nhập chương trình vào PLC en III Kết nối PLC Zen với thiết bị ngoại vi Kết nối ngõ vào/ra PLC Zen với thiết bị ngoại vi Vận hành hệ thống VI Các sai hỏng thường gặp cách khắc hục Các sai hỏng thường gặp cách khắc phục STT Hiện tượng Hệ thống không hoạt động hoạt động không yêu cầu Thời gian làm việc hệ thống không yêu cầu Thời gian làm việc hệ thống không Nguyên nhân - Xác định tín hiệu điều khiển thiếu sai - Gán tín hiệu điều khiển sai - Lựa chọn timer sai - Thời gian thực hệ thống bị không Khắc phục - Kiểm tra bước - Kiểm tra bước - Xem lại yêu cầu công nghệ chọn lựa timer phù hợp - Cài đặt lại thời gian thực cho hệ thống Hệ thống học - Tìm hiểu kĩ u cầu cơng nghệ - Viết chương trình điều khiển xác - Nhập chương trình điều khiển xác - Khắc phục số sai hỏng - Chú ý an tồn điện q trình thực hành I Viết chương trình Xác định u cầu cơng nghệ Thiết kế chương trình II Nhập chương trình vào PLC Zen II Kết nối PLC Zen với thiết bị ngoại vi Kết nối ngõ vào/ra PLC Zen với thiết bị ngoại v Vận hành hệ thống VI Các sai hỏng thường gặp cách khắc hục ... giảng dạy: Lập trình PLC Mơ đun: Chun đề điều khiển lập trình cỡ nhỏ Phần I Bộ điều khiển lập trình PLC LOGO Phần II Bộ điều khiển lập trình PLC ZEN Chương 1.2: Lập trình với PLC Zen •Giới thiệu... vào/ra PLC Zen Kỹ - Viết chương trình Zen điều khiển hệ thống phun sương tự động - Nhập chương trình Zen điều khiển hệ thống phun sương tự động vào PLC Zen - Kết nối PLC Zen với thiết bị ngoại vi mơ... gì? CHƯƠNG TRÌNH PLC ZEN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG TỰ ĐỘNG  Mục tiêu học Kiến thức - Sọan thảo chương trình PLC Zen điều khiển hệ thống phun sương tự động - Kết nối ngõ vào/ra PLC Zen Kỹ -
- Xem thêm -

Xem thêm: lập trình zen bơm nước tự động, lập trình zen bơm nước tự động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn