TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC

42 75 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:36

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM Phòng Cơng tác Sinh Viên Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2014  Hướng dẫn sinh viên truy cập phần mềm quản lý giáo dục UIIS, Email cơng vụ tìm kiếm việc làm dễ dàng;  Hướng dẫn sinh viên tự kiểm tra cập nhật thông tin cá nhân phần mềm quản lý giáo dục UIIS trang thông tin việc làm;  Giúp sinh viên dễ dàng theo dõi, cập nhật, kịp thời, xác tình hình hệ thống I SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC UIIS • Mỗi SV có mã số riêng; • Mã số SV khơng cần viết hoa; • Mật ban đầu mặc định cho sinh viên 10 28 29 30 31 32 III SỬ DỤNG PHẦN MỀM TÌM KIẾM VIỆC LÀM 33 34 35 36 37 38 39 Trần Bảo Hưng Chuyên viên Phòng CTSV, Đại học Nơng Lâm Huế SĐT: 0964211144 Email: tranbaohung@huaf.edu.vn 40 TRÌNH TỰ SẮP XẾP NỘI DUNG TRONG BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA LỚP 41 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! 42 ... sinh viên truy cập phần mềm quản lý giáo dục UIIS, Email cơng vụ tìm kiếm việc làm dễ dàng;  Hướng dẫn sinh viên tự kiểm tra cập nhật thông tin cá nhân phần mềm quản lý giáo dục UIIS trang thông... thống I SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC UIIS • Mỗi SV có mã số riêng; • Mã số SV khơng cần viết hoa; • Mật ban đầu mặc định cho sinh viên 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 II SỬ DỤNG EMAIL
- Xem thêm -

Xem thêm: TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC, TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn