TÀI LIỆU SINH LÝ BỆNH ĐẠI CƯƠNG - ĐẠI HỌC QUÂN Y

89 38 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:35

PHẦN SINH LÝ BỆNH ĐẠI CƯƠNG BÀI 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC Phần 1: Đúng/ Sai (T/F) Đánh dấu X vào cột Đ cho đúng, đánh dấu X vào cột S cho sai Câu Môn Sinh lý bệnh trang bị cho học viên: Cách chẩn đoán bệnh Sự thay đổi chức quan bị bệnh quy luật bẹnh nói chung Các biện pháp nâng cao sức đề kháng thể Các quy luật thể bị bệnh Câu Tính chất mơn Sinh lý bệnh Là mơn học có tính lý luận Là môn sở lâm sàng Là môn soi sáng lâm sàng Là sở Y học đại Chỉ môn học sinh lý học, hóa sinh Câu Các môn học liên quan trực tiếp, cần thiết để học tốt môn SLB 1.Giải phẩu Sinh lý học 3.Dược lý Hóa sinh 5.Giải phẩu bệnh Câu Những mơn liên quan đến nội dung mơn SLB 1.Vi sinh Y học 2.Phẩu thuật thực hành 3.Sinh học tế bào di truyền 4.Ký sinh Y học 5.Hóa hữu cơ, vô Câu Phương pháp thực nghiệm 1.Gây mô hình bệnh lý động vật Là phương pháp riêng môn SLB Đ S Đ S Đ S Đ S Đ S 3.Tuần tự bước: Nêu giả thuyết, quan sát, chứng minh 4.Tuần tự bước: Quan sát, nêu giả thuyết, chứng minh 5.Tuần tự bước: Nêu giả thuyết, chứng minh, quan sát Câu Phương pháp thực nghiệm 1.Biến Y học từ nghệ thuật thành khoa học 2.Là phương pháp sử dụng lâm sàng 3.Là phương pháp sử dụng nghiên cứu khoa học 4.Là phương pháp đưa Y học cổ truyền lên đại 5.Là P pháp nhiều chuyên ngành Y học sử dụng Câu Những điều cần có quan sát 1.Phải có đầu giả thuyết định hướng 2.Quan sát tỉ mỉ 3.Quan sát khách quan, trung thực 4.Quan sát thiết thực cho cán làm nghiên cứu kh học 5.Cần cù không cần thiết cho công việc quan sát Câu Giả thuyết khoa học 1.Mang nặng tính chủ quan 2.Mọi giả thuyết phải nghi ngờ 3.Gỉa thuyết chưa mang lại lợi ích chưa chứng minh 4.Phải có kiến thức, biết phân tích, tổng hợp tượng cách khoa học có giả thuyết hợp lý 5.Chỉ có người có kinh nghiệm lâu năm nêu giả thuyết Câu Nội dung môn SLB 1.Chỉ gồm số khái niệm đại cương bệnh 2.Chỉ gồm SLB số trình bệnh lý điển hình 3.Gồm số khái niệm chung bệnh số trình bệnh lý điển hình 4.Chỉ gồm SLB bệnh lý cụ thể quan hệ thống 5.Gồm SLB đại cương SLB quan Đ S Đ S Đ `S s s Đ S Phần 2: Câu hỏi nhiều lựa chọn (MCQ) Hãy chọn ý ý A,B,C,D,E khoanh tròn chữ đứng trước ý Câu Sinh lý bệnh A.Môn học chức B Môn học chế C.Môn học quy luật hoạt động thể bị bệnh D.Môn học trang bị lý luận E.Môn học chế bệnh sinh Câu Sinh lý bệnh trang bị cho sinh viên A.Các nguyên nhân điều kiện gây bệnh B Phương pháp phát bệnh C.Vì bị bệnh, bệnh diễn biến D.Phương pháp xử trí bệnh E.Phương pháp phòng bệnh Câu Vị trí mơn Sinh lý bệnh A.Học với môn y sở khác B Học sau mơn sinh lý học, hóa sinh C.Học với môn dược lý, phẩu thuật thực hành D.Học trước môn lâm sàng E.Cùng với môn giải phẩu bệnh tạo môn bệnh học Câu Mục tiêu mơn SLB chương trình đào tạo A.Trang bị lý luận Y học B.Trang bị kiến thức sở C.Soi sáng cơng tác chẩn đốn D.Rèn luyện Y đức E.Trang bị phương pháp nghiên cứu Câu Phương pháp thực nghiệm A.Chỉ áp dụng tốt nghiên cứu sinh lý bệnh B Chỉ dùng thể động vật thay cho thể người C.Không áp dụng nghiên cứu vật lý , hóa học D.Các câu A,B,C sai E.Các câu A,B,C Câu Học xong sinh lý bệnh, sinh viên phải A.Trình bày tất nguyên nhân gây bệnh B.Mô tả triệu chứng bệnh C.Trình bày xét nghiệm cận lâm sàng bệnh D.Trình bày chế trình diễn biến bệnh E.Trình bày phương pháp điều trị bệnh Phần 3: Câu hỏi trả lời ngỏ ngắn (S/A-QROC) Hãy viết bổ sung vào chỗ để trống (….) ký hiệu, từ, cụm từ, câu thích hợp Câu Trong khóa trình đào tạo cán Y tế, mục tiêu mơn học SLB: 1.Trang bị……ly luan………………… 2.Soi sáng……thuc hanh………………… Câu Môn học SLB môn (1) tien lam sang………………., thường phải học sau môn(2) …y hoc co so……… Câu Ba bước thứ tự cần thiết tiến hành thực nghiệm 1……quan sat………… 2……neu gt………… 3……cm………… Câu Ba đức tính quan trọng bước quan sát tiến hành thực nghiệm, nghiên cứu khoa học khám bệnh 1……ti mi………… 2……kq………… 3……tt………… BÀI KHÁI NIỆM VỀ BỆNH Phần 1: Đúng/ Sai (T/F) Đánh dấu X vào cột Đ cho đúng, đánh dấu X vào cột S cho sai Câu Khái niệm bệnh (hiểu bệnh gì?) phụ thuộc vào 1.Sự phát triển kinh tế xã hội 2.Sự phát triển dân trí cộng đồng 3.Sự phát triển KH KT giai đoạn 4.Thế giới quan (quan điểm triết học) thời đại 5.Phụ thuộc yếu tố Câu Y học cổ truyền Việt Nam 1.Độc đáo, độc lập, đời với Y học cổ truyền T Quốc 2.Là Y học cổ truyền Trung Quốc 3.Bắt nguồn từ Y học cổ truyền T.Quốc 4.Có sáng tạo y lý, y pháp 5.Chịu ảnh hưởng lớn Y học cổ truyền T Quốc Câu Hypocrat với Y học 1,Là ông tổ Y học cổ truyền phương Tây 2.Là ông tổ Y học giới 3.Y lý xây dựng dựa suy luận từ triết học 4.Y lý dựa thành tựu giải phẩu học sinh lý học 5.Y lý tạo điều kiện kiểm tra thực nghiệm Câu Định nghĩa bệnh 1.Định nghĩa khái quát lợi ích cho thực tế 2.Định nghĩa phải vào nguyên nhân gây bệnh 3.Định nghĩa phải dựa vào hậu bệnh 4.Định nghĩa phải vào chất bệnh 5.Định nghĩa phải vào triệu chứng đặc trưng bệnh Câu So sánh trình bệnh lý trạng thái bệnh lý 1.Một bên có q trình, bên đột ngột 2.Một bên thấy rõ diễn biến, bên khó thấy 3.Có q trình bệnh lý có bệnh Đ S Đ S Đ S Đ S D Đ S 4.Có trạng thái bệnh lý nghĩa có bệnh 5.Một bên cấp tính, bên mạn tính Câu Quan niệm bệnh quan trọng kỷ XIX 1.Bệnh rối loạn hoạt động thần kinh 2.Bệnh rối loạn hoạt động tâm thần 3.Bệnh rối loạn cấu trúc tế bào 4.Bệnh rối loạn định nội môi 5.Bệnh rối loạn hoạt động nội tiết tố Câu Nhận thức bệnh cán Y tế 1.Bệnh cân bền vững 2.Bệnh cân dễ biến đổi 3.Bệnh làm thể dễ bị tác động Stress 4.Bệnh làm giảm khả lao động, suất lao động 5.Bệnh làm tăng sức đề kháng thể Câu Các cách phân loại bệnh sử dụng 1.Phân loại theo nguyên nhân gây bệnh 2.Phân loại theo triệu chứng 3.Phân loại theo quan bị bệnh 4.Phân loại theo chế bệnh sinh 5.Phân loại bệnh theo chuyên khoa, theo giới, theo tuổi Đ S Đ S Đ S Phần 2: Câu hỏi nhiều lựa chọn (MCQ) Hãy chọn ý ý A,B,C,D,E khoanh tròn chữ đứng trước ý Câu Quan niệm bệnh thời kỳ cổ đại phụ thuộc vào A.Trình độ phát triển kinh tế thời kỳ B.Trình độ văn hóa, phong tục tập qn thời kỳ C.Trình độ chữa bệnh thầy thuốc thời kỳ D.Triết học thời kỳ E.Trình độ khoa học thời kỳ Câu Y học phương Đơng A.Thực chất Y học cổ truyền Trung Quốc B.Được tổng hợp từ nhiều Y học khác nước phương Đông C.Dựa thành Y học cổ truyền nước phương Tây D.Dựa Y học đại phương Tây E.Ra đời sau Y học phương Tây Câu Y học cổ truyền dân tộc nước ta A.Độc lập với Y học cổ truyền Trung Quốc B.Ra đời lúc với Y học cổ truyền Trung Quốc C.Bắt nguồn từ Y học cổ truyền Trung Quốc D.Từ kinh nghiệm chữa bệnh dân gian E.Tiếp thu phần Y học cổ truyền Trung Quốc Câu Sự phát triển Y học phương Đơng A.Y lý mang tính vật biện chứng B.Đã đại hóa hồn tồn C.Đã chữa bệnh nan y mà Y học phương Tây không chữa D.Cơ Y học cổ truyền E.Đã hòa đồng với Y học phương Tây Câu Lý nhiều nước phương Tây không sử dụng Y học cổ truyền A.Vì họ khơng có Y học cổ truyền B.Vì họ cho Y học cổ truyền khơng có tính khoa học, kinh nghiệm C.Vì Y học cổ truyền họ phát triển thành Y học đại D.Vì họ cho Y học cổ truyền khơng có tính vật biện chứng E.Vì nhà Y học thiếu tinh thần tự hào dân tộc Câu Y học cổ truyền tiến lên đại nhờ A.Sự tiến nhảy vọt của phương pháp, kỹ thuật chữa bệnh B.Có lý luận đại C.Có thực nghiệm khoa học D.Có tinh thần cách mạng khoa học E.Có phát triển khoa học kỹ thuật nói chung Câu Yếu tố mà người thầy thuốc cần phải tập trung giải trước bệnh A.Bệnh làm giảm khả thích nghi B.Bệnh làm giảm khả lao động, học tập C.Bệnh làm giảm khả tự vệ trước tác nhân gây bệnh D.Bệnh làm tổn thương cấu trúc, rối loạn chức mô E.Bệnh làm rối loạn thể chất tinh thần, hòa nhập xã hội Câu Định nghĩa bệnh không đem lại lợi ích cho thực tế A.Định nghĩa khái quát mang tính chất triết học B.Định nghĩa bệnh đơn vị phân loại: cụ thể C.Định nghĩa bệnh bao hàm khái quát cụ thể D.Đúng E.Sai Phần 3: Câu hỏi trả lời ngỏ ngắn (S/A-QROC) Hãy viết bổ sung vào chỗ để trống (….) ký hiệu, từ, cụm từ, câu thích hợp Câu Bệnh thường xuất có: 1.Rối loạn về…cau truc…………… Rối loạn về…chuc nang…………… Câu Hai quan niệm bệnh quan trọng ý kỷ XIX: 1.Bệnh lý… tb………… 2.Rối loạn…hang dinh noi moi………… Câu Các thời kỳ bệnh 1…u benh…………… Khởi phát 3…toan phat…………… 4.Kết thúc Câu Những yếu tố cần thiết phải có để xác định bệnh cụ thể 1.Sự bất thường cấu trúc chức 2…bo trieu chung dac trung……………………………………… BÀI KHÁI NIỆM VỀ BỆNH NGUYÊN (BỆNH CĂN) Phần 1: Đúng/ Sai (T/F) Đánh dấu X vào cột Đ cho đúng, đánh dấu X vào cột S cho sai Câu Nguyên nhân gây bệnh 1.Nguyên nhân định tính đặc trưng bệnh 2.Bệnh xuất có nguyên nhân tác động lên thể 3.Có bệnh tự phát sinh 4.Một tập hợp đầy đủ điều kiện làm bệnh phát sinh 5.Nguyên nhân dễ gây bệnh có nhiều điều kiện thuận lợi Câu Nguyên nhân gây bệnh 1.Có bệnh phải có nguyên nhân 2.Có nhiều bệnh chưa tìm nguyên nhân 3.Nguyên nhân phát huy tác dụng có điều kiện cần thiết 4.Có nguyên nhân phải có bệnh 5.Mỗi nguyên nhân gây bệnh, bệnh N nhân Câu Nguyên nhân gây bệnh 1.Phần lớn nguyên nhân gây bệnh nằm ngồi thể 2.Có mặt ngun nhân bệnh xuất 3.Một nguyên nhân gây nhiều bệnh 4.Nguyên nhân muốn gây bệnh đòi hỏi đầy đủ điều kiện 5.Học thuyết bệnh nguyên có tác dụng kích thích tìm tòi nghiên cứu Câu Nguyên nhân điều kiện gây bệnh 1.Điều kiện gây bệnh hồn tồn thuộc ngoại mơi Đ S Đ S Đ S Đ S 2.Nguyên nhân điều kiện có vai trò gây bệnh 3.Một nguyên nhân xâm nhập vào thể gây bệnh 4.Nguyên nhân bệnh trở thành điều kiện bệnh 5.Điều kiện bệnh trở thành nguyên nhân bệnh Câu Nguyên nhân, điều kiện gây bệnh bệnh 1.Phải hội tụ đủ điều kiện nguyên nhân gây bệnh 2.Tất bệnh xảy người có chung điều kiện 3.Phản ứng thể xếp vào đ kiện gây bệnh 4.Thể tạng xếp vào nguyên nhân gây bệnh 5.Điều kiện luôn tạo thuận lợi cho nguyên nhân phát huy tác dụng gây bệnh Câu Nguyên nhân bệnh 1.Bệnh hay nhẹ hoàn toàn nguyên nhân định 2.Hậu bệnh nguyên nhân bệnh 3.Nguyên nhân bệnh xuát thời gian 4.Điều kiện làm thay đổi hậu bệnh 5.Nguyên nhân khác hậu bệnh khác Câu Nguyên nhân bệnh 1.Nguyên nhân dẫn đến hậu (bệnh) 2.Có nhiều bệnh khơng có ngun nhân 3.Có nhiều bệnh chưa tìm ngun nhân 4.Cùng tên bệnh hai hay nhiều nguyên nhân gây 5.Hai bệnh khác tên nguyên nhân Câu Hiện nay,số lượng bệnh chưa biết nguyên nhân 1.Tất bệnh biết ngun nhân 2.Còn bệnh chưa biết ngun nhân 3.Còn nhiều bệnh chưa tìm ngun nhân đích thực 4.Có số bệnh tìm nguyên nhân mà trước 5.Rất nhiều bệnh khơng thể tìm ngun nhân Đ S Đ S Đ S Đ S Phần 2: Câu hỏi nhiều lựa chọn (MCQ) Hãy chọn ý ý A,B,C,D,E khoanh tròn chữ đứng trước ý Câu Định nghĩa bệnh nguyên A.Yếu tố định tính đặc trưng bệnh B.Yếu tố chủ yếu làm bệnh phát sinh C.Yếu tố định diễn biến bệnh D.Yếu tố gây bệnh E.Yếu tố định hậu bệnh Câu Nguyên nhân gây bệnh A.Quyết định gây bệnh B.Quyết định tính đặc trưng bệnh C.Quyết định gây bệnh tính đặc trưng bệnh D.Quyết định diễn biến bệnh E.Tất ý Câu Yếu tố xã hội A.Là nguyên nhân gây bệnh B.Là yếu tố làm thay đổi vai trò nguyên nhân gây bệnh C.Là điều kiện gây bệnh D.Cả ý E.Cả ý không Câu Thể tạng A.Làm thay đổi tính đặc trưng bệnh B.Làm thay đổi chất nguyên nhân gây bệnh C.Làm bệnh khó phát sinh D.Làm bệnh dễ phát sinh E.Làm bệnh dễ khó phát sinh Câu5 Bệnh di truyền A.Khơng có nguyên nhân B.Do sai sót cấu trúc ADN C.Do sai sót ARN D.Do rối loạn số lượng chất lượng nhiễm sắc thể E.Do rối loạn cấu trúc ty thể Câu Nguyên nhân gây bệnh nước ta A.Yếu tố học B.Yếu tố vật lý C.Yếu tố hóa học D.Yếu tố sinh học E.Yếu tố môi trường, dinh dưỡng Phần 3: Câu hỏi trả lời ngỏ ngắn (S/A-QROC) Hãy viết bổ sung vào chỗ để trống (….) ký hiệu, từ, cụm từ, câu thích hợp Câu Ba thuyết bệnh nguyên khứ 1…thuyet nguyen nhan don thuan… 2.Thuyết điều kiện gây bệnh 3…thuyet the tang………………… Câu Quan hệ nguyên nhân điều kiện gây bệnh 1.Nguyên nhân (1)…quyet dinh…………….gây bệnh 2.Điều kiện (1)…tao thuan loi ………………cho (3)…nguyen nhan……… Câu Quan hệ nhân nguyên nhân bệnh 1.Có bệnh phải có (1)…nguyen nhan…………… 2.Có (2) nguyen nhan……………chưa hẳn có (3)…benh……… Câu Nguyên nhân bệnh 1.Một nguyên nhân gây ra…nhieu benh ……… 2.Một bệnh …nhieu nguyen nhan…………… Câu Những nguyên nhân bên gây bệnh thường gặp 1co hoc……………… 2.Vật lý hoa hoc …………… sinh hoc……………… 5.Môi trường BÀI KHÁI NIỆM VỀ BỆNH SINH Phần 1: Đúng/ Sai (T/F) Đánh dấu X vào cột Đ cho đúng, đánh dấu X vào cột S cho sai Câu Bệnh nguyên-Bệnh sinh 1.Trong số trường hợp bệnh nguyên làm vai trò mở màn, bệnh sinh tự phát triển Bệnh nguyên kèm với bệnh sinh trường hợp bệnh lý 3.Diễn biến sau bị bỏng nhiệt độ dẫn dắt 4.Diễn biến bệnh không theo quy luật mà phụ thuộc bệnh nguyên 5.Bệnh sinh nhiễm khuẩn nhiễm độc gắn liền với tồn bệnh nguyên Câu Bệnh sinh tự phát triển không phụ thuộc bệnh nguyên 1.Sốc chấn thương 2.Sốc bỏng 3.Sốc phản vệ thuốc 4.Sốc điện 5.Sốc nhiễm khuẩn, nhiễm độc 10 Đ S Đ S 4.Kết nghiệm pháp kìm hãm tuyến tuyến ưu 5.Kết nghệm pháp kích thích tuyến tuyến thiểu Phần 2: Câu hỏi nhiều lựa chọn (MCQ) Hãy chọn ý ý A,B,C,D,E khoanh tròn chữ đứng trước ý Câu Hậu nặng nề bị suy giáp thiếu iod A.Rối loạn chuyển hóa nước (giữ nước) B.Rối loạn chuyển hóa protid, lipid (giảm sinh trưởng) C.Rối loạn thân nhiệt (giảm thân nhiệt) D.Rối loạn dinh dưỡng, sinh dục (tóc đễ rụng, giảm nội tiết tố sinh dục) E.Suy giảm trí tuệ, giảm trí nhớ Câu Trước cơng kích (Stress), thể phản ứng thích ứng qua A.Giai đoạn chống lại:Phản ứng báo động (cơ thể bị “sốc”và chống sốc B.Giai đoạn đề kháng C.Giai đoạn suy kiệt D.Hội chứng thích ứng thường qua giai đoạn E.Khơng thiết phải theo trình tự giai đoạn Câu Vai trò thường xuyên tuyến nội tiết A,Điều hòa huyết áp B.Điều hòa glucose máu C.Điều hòa trì định nội mơi D.Điều hòa Ca máu E.Điều hòa thân nhiệt Câu Cặp nội tiết tố tham gia hiệu chế đề kháng A.Adrenalin glucocorticoid B.Adrenalin, thyroxin C.Adrenalin, cortisol D.Glucocorticoid, glucagon E.Glucocorticoid, thyroxin Câu Nghiệm pháp có giá trị để xác định ưu tuyến A.Định lượng nồng độ nội tiết tố máu B.Định lượng sản phẩm chuyển hóa tương ứng nội tiết tố C.Kìm hãm hoạt động tuyến chất thích hợp D.Cả nghiệm pháp có giá trị ngang E.Hai nghiêm pháp đầu có giá trị Câu Tuyến bị thối hóa gần hoàn toàn người già A.Tuyến yên B.Tuyến ức C.Tuyến tụy D.Tuyến sinh dục E.Tuyến thượng thận 75 Phần 3: Câu hỏi trả lời ngỏ ngắn (S/A-QROC) Hãy viết bổ sung vào chỗ để trống (….) ký hiệu, từ, cụm từ, câu thích hợp Câu Hai phương thức tương tác với nội tiết tố 1…hop dong 2…doi khang Câu Hai nội tiết tố có vai trò quan trọng chế đề kháng 1…adrenalin 2…glucocorticoit Câu Trong chẩn đoán ưu tuyến nội tiết cần rõ 1…uu nang that 2…uu nang gia 3…uu nang tõi tuyen 3…uu nang ngoai tuyen Câu Để phân biệt thiểu thân tuyến hay tuyến cần dùng nghiệm pháp…nghiem phap kich thich tuyen 76 PHẦN ĐÁP ÁN BÀI GIỚI THIỆU MÔN HỌC Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu 5 S Đ S S Đ Đ S Đ Đ S Đ Đ S S S S Đ Đ S Đ Đ S Đ Đ S Đ S Đ S S Đ Đ S S Đ S Đ Đ S Đ S Đ S S Đ Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án C C D A D D 3.Ngõ ngắn (S/A) Câu Câu Câu Câu Lý luận (1) Tiền lâm sàng Quan sát Khách quan Thực hành (2) Y học sở Nêu giả thuyết Chứng minh Trung thực Tỉ mỉ BÀI KHÁI NIỆM BỆNH Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu S S Đ S S S Đ S S Đ S S S Đ S Đ Đ Đ Đ S S S S Đ Đ S Đ S S Đ Đ Đ S Đ Đ Đ S S S Đ 77 Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án D A C D C C D E Ngõ ngắn (S/A) Câu Câu Câu Câu Cấu trúc Chức Tế bào Hằng định nội mơi Ủ bệnh Tồn phát 2.Bộ triệu chứng đặc trưng BÀI KHÁI NIỆM BỆNH NGUYÊN Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu Đ Đ Đ S S Đ S S S Đ Đ S S S S Đ Đ S Đ Đ S S S S S Đ S S Đ S Đ Đ S Đ Đ Đ S Đ Đ S Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án D C C E B D Ngõ ngắn (S/A) Câu Câu Câu Câu Câu5 Thuyết nguyên nhân đơn (thuyết nguyên nhân) Thuyết thể tạng (1) Quyết định (2) Tạo thuận (3) Nguyên nhân (1) Nguyên nhân (2) Nguyên nhân (3) Bệnh Nhiều bệnh Nhiều nguyên nhân Cơ học Hóa học Sinh học BÀI KHÁI NIỆM BỆNH SINH 78 Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu 5 Đ Đ S Đ Đ S Đ S Đ Đ S Đ Đ S S S Đ Đ S S Đ S S S Đ S S S S Đ S S S S Đ Đ Đ Đ S Đ Đ S S Đ S E D Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án D E D A D Ngõ ngắn (S/A) Câu 1 Bệnh nguyên Câu Liều lượng Câu 3: Bệnh sinh Câu Mạn tính Phản ứng tính thể Độc lực, cường độ Di chứng BÀI RỐI LOẠN C.H GLUCID Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu 5 Đ Đ S Đ Đ Đ Đ S Đ Đ S S Đ Đ Đ S S S S S Đ S S Đ S Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S S S S S Đ Đ S Đ Đ Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu 79 Đáp án A D C D E D E D Ngõ ngắn (S/A) Câu 1 Hồng cầu Tế bào não Tế bào gan Câu 2 Giảm hấp thu Tăng sử dụng Câu Đường không vào tế bào, tế bào thiếu lượng (thiếu G6P) Câu (1) Phụ thuộc insulin (2) Người trẻ Câu (1) Không phụ thuộc insulin (2) Người già (3) Béo phị BÀI RỐI LOẠN C.H LIPID Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu S Đ Đ Đ Đ Đ Đ S Đ Đ S Đ Đ S Đ Đ S Đ S Đ Đ Đ Đ S Đ Đ Đ S S Đ S S Đ Đ Đ S S S Đ Đ B B Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án D C C B E Ngõ ngắn (S/A) Câu (1) Dự trử (2) Bào tương Câu Tế bào gan Câu Do rối loạn chuyển hóa glucid Câu Do ăn nhiều chất giàu cholesterol Câu Béo phị Tích mỡ gan Xơ vữa động mạch BÀI RỐI LOẠN C.H PROTID Đúng sai (T/F) 80 Ý Câu Ý Câu Đ Đ S Đ Đ Đ S S Đ S Đ S S S Đ Đ Đ Đ Đ Đ S Đ Đ S Đ Đ S Đ Đ Đ S S S S S Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án B C E E C A D Ngõ ngắn (S/A) Câu 1 Đặc trưng cấu trúc Đặc trưng số lượng Câu Lượng protid toàn thể Câu (1) Gen điều hòa (2) Gen cấu trúc Câu (1) Tăng (2) Tủa Câu Phù Vết thương lâu lành Câu (1) Nucleotid (2) Thối hóa (3) Acid uric BÀI RỐI LOẠN NƯỚC-ĐIỆN GIẢI Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu 5 11 12 13 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S Đ Đ Đ S S Đ S S S S S S Đ S S Đ Đ S Đ Đ Đ S Đ Đ S S S Đ S 10 14 15 16 Đ Đ Đ Đ S Đ Đ Đ Đ Đ Đ S S Đ Đ Đ Đ Đ S S S Đ Đ Đ S S S Đ Đ S S Đ S S Đ Đ S S S S Nhiều lựa chọn (MCQ) 81 Câu Đáp án C B C D E B D E Ngõ ngắn (S/A) Câu Tăng tính thấm thành mạch Tăng áp lực thẩm thấu ổ viêm Câu Giảm áp lực keo Tăng áp lực tĩnh mạch cửa Câu (1) Đẳng trương (2) Ưu trương Câu Mồ Tiêu hóa Nước tiểu Câu 5.Hủy hoại tế bào (tan máu) Câu Còi xương Lỗng xương BÀI RỐI LOẠN THĂNG BẰNG ACID-BASE Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu 5 Đ Đ S S S Đ S S S S S Đ S S Đ Đ S Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 10 11 Đ Đ Đ S Đ S Đ Đ S Đ S Đ S Đ Đ S S S Đ S Đ S S Đ S Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án C D C B D E B D Ngõ ngắn (S/A) Câu 1 Hệ thống đệm Phổi Thận Câu2 Tổng số muối kiềm hệ thống đệm máu Câu (1) Ứ đọng CO2 (2) Rối loạn chuyển hóa nước Câu Hơi BÀI 10 SINH LÝ BỆNH QUÁ TRÌNH VIÊM Đúng sai (T/F) Ý Ý 82 Câu Câu Đ Đ Đ S Đ Đ S S Đ Đ S Đ Đ S S Đ S S S S S Đ S S Đ S Đ Đ Đ S Đ Đ Đ S Đ 10 11 12 13 14 Đ S Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S S S S S S S Đ S Đ Đ S S S Đ S Đ Đ Đ Đ Đ Đ Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án D B B E B D E E Ngõ ngắn (S/A) Câu (1) Nóng nhiều (4) Tím sẫm (1) Trung tính Tế bào non Câu Câu (2) nóng (3) Tươi (5) Nhức nhối (6) Âm ỉ (2) Mono, lympho Tế bào nội mạc BÀI 11 RỐI LOẠN THÂN NHIỆT- SỐT Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu 5 11 12 13 Đ Đ Đ S Đ Đ Đ Đ S S Đ S S Đ Đ S Đ S S Đ S S S S Đ Đ Đ S S Đ S Đ S Đ Đ S Đ S Đ Đ 10 14 15 Đ Đ Đ S S Đ Đ S S Đ S S Đ Đ S Đ S Đ Đ S S Đ Đ S S Đ S S S Đ Đ Đ S Đ Đ E C Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án B C 83 B E E D Ngõ ngắn (S/A) Câu 1 Nhiễm nóng Say nắng Câu Nhiễm lạnh Câu Nhiễm nóng Câu (1) bảo vệ (2) Thời tiết (3) Rối loạn trung tâm điều hòa nhiệt Câu (1) Nhiễm khuẩn cấp (2) Sốt rét BÀI 12 RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN MÔ- U BƯỚU Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu 5 S Đ Đ Đ S Đ Đ Đ S Đ Đ Đ Đ Đ S Đ S S S S Đ S Đ Đ S Đ S Đ S Đ S S Đ Đ S 10 11 12 13 Đ Đ S Đ Đ Đ S S S Đ Đ S Đ Đ Đ S S S Đ S Đ S Đ Đ S S Đ Đ Đ Đ B B Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án C B D A Ngõ ngắn (S/A) Câu 1 Rối loạn ưu sinh Câu (1) ARN Câu (1) ADN Câu Biến hình D D E Rối loạn nhược sinh (2) Protein (2) Phân bào Khơng biệt hóa BÀI 13 SINH LÝ BỆNH TẠO MÁU Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu S Đ Đ Đ Đ S Đ S S Đ Đ S S S S 10 11 12 Đ Đ Đ Đ Đ S Đ S S S S S S S S 84 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S S Đ Đ S S S S S S S S Đ S Đ Đ Đ Đ 13 14 15 16 17 18 Đ S Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S S S S Đ S Đ Đ S Đ S S Đ S Đ Đ S Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án D B C A A B C C B Ngõ ngắn (S/A) Câu Câu Câu Câu Câu (1):A, B, AB, O (2): O (1): AB (2): O A, B, AB (1): O, A (2): A, AB (1): O, B (2): B, AB Phân loại theo nguyên nhân thiếu máu Phân loại theo chế bệnh sinh Câu Con: Rh(+) Mẹ: Rh (-) BÀI 14 SINH LÝ BỆNH TUẦN HOÀN Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu 10 11 12 13 14 Đ Đ Đ Đ Đ S Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S Đ S S Đ Đ Đ Đ Đ Đ S Đ S S Đ Đ Đ S S S S S S Đ S S S S Đ S S Đ Đ Đ Đ S Đ S Đ 15 16 17 18 19 20 21 Đ Đ S Đ Đ Đ Đ Đ S Đ Đ Đ S Đ Đ Đ Đ S Đ S S Đ Đ Đ Đ S S S S S Đ S Đ Đ Đ S S S Đ Đ Đ S S S S Đ Đ Đ Đ Đ Nhiều lựa chọn (MCQ) 85 Câu Đáp án C B C D C D B B C 10 C Ngõ ngắn (S/A) Câu Câu Tăng nhịp Dãn tim Phì đại tim Cao huyết áp thứ phát (biết nguyên nhân) Cao huyết áp tiên phát (chưa biết nguyên nhân) Câu Võng mạc: xuất huyết, phù nề Tim: suy tim Mạch: Nhồi máu, xuất huyết, vỡ mạch Câu Giảm lưu lượng tuần hồn vành BÀI 15 SINH LÝ BỆNH HƠ HẤP 1.Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu 5 Đ Đ Đ Đ S Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S Đ S S S S Đ S Đ S S Đ Đ Đ Đ Đ Đ S Đ S Đ Đ Đ S S S Đ Đ Đ Đ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đ Đ Đ S Đ Đ Đ S Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S S S S S S Đ S S S Đ Đ S S Đ Đ S S Đ S S Đ Đ S Đ Đ Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án D E E B E C C B D Ngõ ngắn (S/A) Câu 1 Quá trình thơng khí Q trình khuếch tán Q trình vận chuyển Câu Giảm Giảm Câu 1, Hưng phấn Ức chế Suy sụp Câu Hemoglobin khử tăng cao máu ngấm vào da niêm mạc 86 10 E BÀI 16 SINH LÝ BỆNH GAN MẬT 1.Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu 5 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S Đ Đ Đ S S Đ Đ Đ Đ S S Đ Đ S S S S S Đ S Đ Đ Đ S Đ Đ S Đ Đ S S 10 11 12 13 14 15 16 17 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S S Đ Đ Đ Đ S S S S S Đ S S S Đ Đ Đ Đ S Đ Đ Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án B E D D C C E D A Ngõ ngắn (S/A Câu 1 Động mạch, tĩnh mạch gan Tĩnh mạch cửa Đường dẫn mật Đường bạch huyết Câu Ứ mật Ứ trệ tuàn hoàn gan Câu Khi sắc tố mật tăng cao máu ngấm vào da niêm mạc Câu Dự trử Fe, B12 BÀI 17 SINH LÝ BỆNH TIÊU HÓA 1.Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu Đ Đ Đ Đ S Đ Đ Đ Đ S Đ S S Đ S Đ S Đ Đ S 11 12 13 14 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S S S S Đ Đ S Đ S Đ S S Đ 87 10 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S S S S S S Đ Đ Đ Đ Đ S S Đ Đ Đ S Đ Đ 15 16 17 18 19 20 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S S Đ S Đ S Đ Đ S Đ S Đ Đ Đ Đ S S S Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án E D D C E D E B C Ngõ ngắn (S/A Câu (1).Tăng tiết dịch (2) Giảm tiết dịch Câu Dạ dày sa xuống mào chậu (sa dày) Câu Ruột tăng co bóp Ruột tăng tiết dịch Câu Mất nước Mất muối kiềm Câu (1) Hạt bột (2) Hạt mỡ BÀI 18 SINH LÝ BỆNH THẬN 1.Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu 5 Đ Đ Đ Đ Đ Đ S Đ Đ Đ Đ Đ Đ S Đ S Đ S S Đ Đ Đ Đ Đ S Đ S S Đ Đ Đ S Đ S S Đ S S S S 10 11 12 13 14 15 16 Đ Đ Đ S Đ Đ Đ Đ S S Đ S Đ Đ S S S S S Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S S S Đ Đ S Đ Đ Đ Đ Đ Đ S Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu 88 10 Đáp án D B D B C B C E E C Ngõ ngắn (S/A Câu (1) Lọc (2) Bài tiết, tái hấp thu Câu 2, Trụ hạt (trụ tế bào) Câu Tốc độ lọc cầu thận chất Câu 4: phù mềm, phù to, phù tồn thân BÀI 19 SINH LÝ BỆNH NỘI TIẾT 1.Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu 5 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S Đ Đ Đ S Đ S Đ Đ Đ S Đ S S Đ S S Đ S Đ Đ Đ Đ 10 11 12 13 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S Đ Đ S S Đ Đ Đ S Đ Đ S S S S Đ Nhiều lựa chọn (MCQ Câu Đáp án E D C A C Ngõ ngắn (S/A) Câu Câu Câu Hợp đồng Đối kháng Adrenalin Glucocorticoid Ưu thật Ưu giả Ưu tuyến Ưu tuyến Caau4 Nghiệm pháp kích thích tuyến 89 B ... tạo y lý, y pháp 5.Chịu ảnh hưởng lớn Y học cổ truyền T Quốc Câu Hypocrat với Y học 1,Là ông tổ Y học cổ truyền phương T y 2.Là ông tổ Y học giới 3 .Y lý x y dựng dựa suy luận từ triết học 4 .Y lý. .. nghĩa bệnh nguyên A .Y u tố định tính đặc trưng bệnh B .Y u tố chủ y u làm bệnh phát sinh C .Y u tố định diễn biến bệnh D .Y u tố g y bệnh E .Y u tố định hậu bệnh Câu Nguyên nhân g y bệnh A.Quyết định... Y học cổ truyền E.Đã hòa đồng với Y học phương T y Câu Lý nhiều nước phương T y không sử dụng Y học cổ truyền A.Vì họ khơng có Y học cổ truyền B.Vì họ cho Y học cổ truyền khơng có tính khoa học,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU SINH LÝ BỆNH ĐẠI CƯƠNG - ĐẠI HỌC QUÂN Y, TÀI LIỆU SINH LÝ BỆNH ĐẠI CƯƠNG - ĐẠI HỌC QUÂN Y

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn