TÀI LIỆU CỘNG HƯỞNG TỪ 12 ĐÔI DÂY THẦN KINH SỌ

69 15 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:33

Bs Đoàn Thái Duy Khoa CĐHA - BV ĐHYD TP.HCM          Sàn sọ Hố sọ trước - - sau Xoang hang Bể yên Bể trước cầu não Bể góc cầu - tiểu não Hốc mắt Thân não Ống tai Vùng góc cầu – tiểu não ống tai    Khi bệnh nhân có triệu chứng của dây thần kinh sọ số 1, cần lưu ý từ hốc mũi, sàn sọ trước đến thể hạnh nhân thùy thái dương Tổn thương dây thần kinh sọ số II cần quan sát từ võng mạc đến vo não thị giác thùy chẩm, đặc biệt nguyên nhân chèn ép vùng yên Các dây thần kinh III, IV, V, VI qua xoang hang khe ở mắt trên, có triệu chứng của nhiều dây thần kinh lúc, cần khảo sát vùng xoang hang hai bên đoạn bể bệnh lý nhân  Xoang hang: dây III  IV  V1  V2  VI   Khe ổ mắt trên: dây III  IV  V1  VI     Các dây thần kinh VII, VIII: cần lưu ý vùng góc cầu - tiểu não ống tai Các dây thần kinh IX, X, XI chung lộ trình qua lở tĩnh mạch cảnh, tởn thương chốn chở vùng (schwannoma, glomus tumor,…) gây nên triệu chứng nhiều dây thần kinh Các tổn thương vùng hố sọ khoang hàm hầu gây triệu chứng của nhiều dây thần kinh sọ (viêm, K vòm hầu,…) từ dây thần kinh V đến dây thần kinh XII: cần lưu ý tín hiệu mỡ mô mềm khoang hàm - hầu tủy xương nền sọ ...     Sàn sọ Hố sọ trước - - sau Xoang hang Bể yên Bể trước cầu não Bể góc cầu - tiểu não Hốc mắt Thân não Ống tai Vùng góc cầu – tiểu não ống tai Các dây thần kinh sọ - nhìn từ mặt trước... bật đường của mỗi dây thần kinh    Xung SSFP (Steady State Freee Precession) Tên thương mại: CISS 3D, TruFISP,… Cho phép phân biệt chính xác nhánh thần kinh mặt thần kinh tiền đình ốc... Thiếu độ phân giải không gian cần thiết để xác định cấu trúc nho  Chỉ mô tả được dây thần kinh sọ lớn   Xung SSFP (CISS 3D, TruFISP,…) Cho độ phân giải không gian 1mm  Độ phân giải
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU CỘNG HƯỞNG TỪ 12 ĐÔI DÂY THẦN KINH SỌ, TÀI LIỆU CỘNG HƯỞNG TỪ 12 ĐÔI DÂY THẦN KINH SỌ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn