TÀI LIỆU MÔN SINH LÍ BỆNH

311 335 0
  • Loading ...
1/311 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:32

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT BÀI :RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ GLUCID Đối tượng: sinh viên Y3 Thời gian: tiết = 16 test Nguyễn Thị Thu Hồng Bộ môn: Sinh lý bệnh Mục tiêu Liệt kê vai trò Glucid Trình bày yếu tố điều hồ đường huyết Trình bày nguyên nhân hậu hạ đường huyết Giải thích chế bệnh sinh đái đường tuỵ Tổng Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu 15% 30% 2 30% 25% 100% 16 Phân tích GQVĐ BÀI 2: RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ PROTID Đối tượng: sinh viên Y3 chuyên chu Thời gian: tiết = 15 test Mục tiêu Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu Liệt kê vai trò Protid Trình bày biểu rối loạn protid huyết tương Giải thích vai trò bệnh di tổn thương gen cấu trúc Giải thích chế bệnh tổn thương gen điều hoà Cộng 15% 35% 2 25% 25% 100% 15 Phân tích GQVĐ BÀI 3: RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ NƯỚC ĐIỆN GIẢI Đối tượng: sinh viên Y3 Thời gian: tiết = 18 test Mục tiêu Nêu vai trò nước điện giải thể Trình bày trao đổi nước điện giải thể Tgình bày hậu nước với thể Giải thích chế gây phù Ra đinh xử trí số trường hợp nước phù lâm sàng Cộng Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu Phân tích GQVĐ 10% 2 20% 15% 25% 30% 5 1 100% 18 Hiểu Phân tích GQVĐ BÀI 4: RỐI LOẠN CÂN BẰNG ACID – BASE Đối tượng: sinh viên Y3 chuyên chu Thời gian: tiết = 15 test Mục tiêu Nêu ý PH máu Trình bày yếu tố tha gia điều hoà cân acid bazơ Giải thích trường hợp nhiễm toan thể Giải thích trường hợp nhiễm kiềm hậu thể Cộng Weight (%) Số test Nhớ lại 15% 25% 35% 25% 100% 15 10 BÀI 5: SINH LÝ BỆNH HỆ TUẦN HOÀN Đối tượng: sinh viên Y3 Thời gian: tiết = 30 test Mục tiêu Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu Trình bày nguyên nhân chế bệnh sinh hậu suy tim Trình bày nguyên nhân, chế 25% 25% Phân tích GQVĐ bệnh sinh, hậu xơ vỡ động mạch Trình bày nguyên nhân, chế bệnh sinh, hậu tăng huyết áp Giải thích chế bệnh sinh số, truỵ mạch ngất Nêu cách phân loại suy tim Cộng 25% 15% 10% 100% 30 22 BÀI 6: SINH LÝ BỆNH HỆ TIẾT NIỆU Đối tượng: sinh viên Y3 Thời gian: tiết = 30 test Mục tiêu Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu Trình bày đặc điểm tăng thận Nêu nguyên nhân gây rối loạn tiết niệu Giải thích chế bệnh sinh số bệnh thận thường gặp lâm sàng Giải thích chế biểu máu tiểu bệnh thận Trình bày biến chứng bệnh thận Cộng 15% 10% 2 35% 10 25% 15% 100% 30 22 Phân tích GQVĐ BÀI 7: SINH LÝ BỆNH HỆ TIÊU HOÁ Đối tượng: sinh viên Y3 Thời gian: tiết = 30 test Mục tiêu Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu Trình bày nguyên nhân hậu số trạng thái rối loạn co bóp dày Nêu số nghiệm pháp thăm tiết dịch dày Trình bày nguyên nhân loét dày, tá tràng Kể tên yếu tố nguy loét dày tá tràng Trình bày nguyên nhân, chế bệnh sinh, 15% 5% 2 15% 5% 2 20% Phân tích GQVĐ hậu ỉa lỏng Trình bày nguyên nhân, chế bệnh sinh, hậu tắc ruột Trình bày nguyên nhân, hậu táo bón Trình bày ngun nhân hậu rối loạn hấp thu Cộng 20% 10% 10% 100% 30 12 18 BÀI 8: SINH LÝ BỆNH CHỨC PHẬN GAN Đối tượng: sinh viên Y3 Thời gian: tiết = 32 test Mục tiêu Trình bày nguyên nhân gây rối loạn chức phậ gan Kể tên đường xâm nhập nguyên nhân vào gan 3.Trình bày rối loạn chức phận khử độc cảu gan Trình bày chức phận khử độc gan Trình bày rối loạn chức phận tạo mật gan Trình bày rối loạn chức phận tạo máu gan Nêu nguyên nhân hậu số rói loạn tuần hồn gan Giải thích chế bệnh sinh suy gan cấp mạn hôn mê gan Cộng Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu 15% 5% 2 20% 10% 10% 3 1 2 5% 1 15% 20% 100% 32 11 21 Phân tích GQVĐ BÀI 9: KHÁNG NGUYÊN VÀ PHÂN TỬ NHẬN DIỆN Đối tượng: sinh viên Y3 Thời gian: tiết = 30 test Mục tiêu Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu Nêu định nghĩa kháng nguyên Giải thích đặc tính kháng ngun Trình bày cách phân loại 5% 30% 2 30% Phân tích GQVĐ kháng ngun Trình bày đặc tính, cấu trúc, chức globulin miễn dịch 5.Trình bày đặc tính lớp gen phân tử MHC chức Giải thích chức diện kháng nguyên receptor tế bào lympho T (TCR) Cộng 25% 15% 10% 2 100% 30 10 20 BÀI 10: MIỄM DỊCH VÀ NHIỄM KHUẨN Đối tượng: sinh viên Y3 Thời gian: tiết = 30 test Mục tiêu Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu Kể tên hàng rào đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu Trình bày chế bảo vệ đặc hiệu người chộng lại vi sinh vật Trình bày biện pháp né tránh vi sinh vật Giải thích chế bảo vệ người chống liên kết biện pháp né tránh vi khuẩn Giải thích chế bảo vệ người chống vi khuẩn biện pháp né tránh vi khuẩn Giải thích chế bảo vệ người chống ký sinh trùng biện pháp né tránh ký sinh trùng Cộng 5% 2 15% 20% 25% 20% 15% 100% 30 10 20 Phân tích GQVĐ BÀI 11: PHẢN ỨNG KẾT HỢP KHÁNG NGUYÊN KHÁNG THỂ Đối tượng: sinh viên Y3 Thời gian: tiết = 30 test Mục tiêu Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu Trình bày đặc tính phản ứng kết hợp kháng nguyên - kháng thể Kể tên lực liên kết giữ KN - KT Giải thích tính háo tính KT với KN Giải thích tác dụng sinh học phản ứng kết hợp KN - KT Trình bày nguyên lý phản ứng kết tủa Kể tên số phản ứng kết tủa môi trường lỏng môi trường gel Trình bày nguyên lý kể tên số phản ứng ngưng kết Trình bày nguyên lý kỹ thuật đánh dấu Cộng 10% 5% 15% 20% 15% 5% 20% 10% 100% 30 12 18 Phân tích GQVĐ BÀI 12: MIỄN DỊCH GHÉP Đối tượng: sinh viên Y3 Thời gian: tiết = 30 test Mục tiêu Trình bày khái niệm miễn dịch khép Trình bày ngun tắc ghép mơ quan Trình bày cấu trúc, vai trò kháng nguyên phù hợp tổ chức Giải thích chế gây thải bỏ mơ ghép Trình bày biện pháp ngăn cản thải bỏ mô ghép Cộng Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu 10% 20% 2 25% 20% 25% 100% 30 21 Phân tích GQVĐ BÀI 13: MIỄN DỊCH CHỐNG UNG THƯ Đối tượng: sinh viên Y3 Thời gian: tiết = 30 test Mục tiêu Trình bày số nguyên nhân gây ung thư Trình bày kháng nguyên ung thư Trình bày đáp ứng miễn dịch khơng đặc hiệu chống ung thư Trình bày đáp ứng miễn dịch đặc hiệu đặc hiệu chống ung thư Giải tích tương tác khối u đáp ứng miễn dịch thể ứng dụng miễn dịch học điều trị ung thư phòng ung thư Cộng Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu 100% 31 10 20 Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu 10 25 20 2 30 15 100 31 22 Phân tích GQVĐ MIỄN DỊCH Đối tượng: sinh viên Y3 Thời gian: tiết = 31 test Mục tiêu Trình bày khái niệm đáp ứng miễn dịch tự nhiên thu Giải thích chế bảo vệ tự nhiên Trình bày bước cảu đáp ứng miễn dịch đặc hiệu Giải thích chế hình thành viêm đặc hiệu khơng đặc hiệu Trình bày chế điều hồ miễn dịch cộng Phân tích GQVĐ HỆ THỐNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH Đối tượng: sinh viên Y3 Thời gian: tiết = 31 test Mục tiêu Kể tên tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch Trình bày quan dạng Lympho thể Trình bày q trình biệt hố tế bào lumpho Trình bày dấu ấn bề mặt tế bào lympho sau biệt hố Trình bày tuần hồn hồn tế bào lympho cộng Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu 10 3 25 25 20 20 100 31 13 18 Phân tích GQVĐ KIỂM SỐT ĐIỀU HOÀ MIỄN DỊCH Đối tượng: sinh viên Y3 Thời gian: tiết = 30 test Mục tiêu Trình bày có chế dung thứ miễn dịch Trình bày vai trò KN kiểm sốt điều hồ miễn dịch Trình bày trò tế bào KS ĐH miễn dịch Trình bày vai trò kháng thể Cytoken KS ĐH miễn dịch Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu 20 20 1 20 25 15 100 30 23 Phân tích GQVĐ HỆ THỐNG BỔ THỂ Đối tượng: sinh viên Y3 Thời gian: tiết = 30 test Mục tiêu Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu Phân tích GQVĐ Nêu nguồn gốc thành phần bổ thể Trình bày hoạt hố bổ thể theo đường cũ Trình bày hoạt hố C' theo đường cạnh Giải thích chế điều hồ hoạt hố C' Trình bày tác dụng sinh học hoạt hoá C' 10 25 25 20 20 6 2 100% 30 10 20 Nhớ lại Hiểu Phân tích GQVĐ Phân tích GQVĐ QUÁ MẪN Đối tượng: sinh viên y hệ dài hạn Thời gian: tiết = 30 test Mục tiêu Weight (%) Số test Nêu định nghĩa phân loại mẫn Nêu yếu tố tham gia tup mẫn Giải thích chế typ mẫn Trình bày biểu bệnh lý typ mẫn BỆNH TỰ MIỄN Đối tượng: sinh viên y hệ dài hạn Thời gian: tiết = 31 test Mục tiêu Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu Trình bày khái niệm dung thứ miễn dịch tự miễn bệnh tự miễn Trình bày chế xuất bệnh tự miễn Trình bày chế tổn thương bệnh tự miễn Trình bày số bệnh tự miễn lâm sàng Tổng 15 30 30 9 2 7 25 100% 31 23 THIỂU NĂNG MIỄN DỊCH Đối tượng: sinh viên y hệ dài hạn Thời gian: tiết = 31 test Mục tiêu Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu Trình bày nguyên nhân gây thiểu miễn dịch bẩm sinh Trình bày số bệnh thiểu miễn dịch bẩm sinh Trình bày thiểu miễn dịch nhiễm HIV Trình bày thiểu miễn dịch suy dinh dưỡng Trình bày thiểu miễn dịch mắc phải nguyên nhân khác 10 30 25 20 15 100% 31 10 21 Phân tích GQVĐ ĐẠI CƯƠNG SINH LÝ BỆNH Đối tượng: sinh viên Y3 Thời gian: tiết = 30 test Nguyễn Thị Phương Bộ môn: Sinh lý bệnh Mục tiêu Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu Trình bày tính chất mơn sinh lý bệnh Trình bày vai trò sinh lý bệnh Trình bày phương pháp nghiên cứu sinh lý bệnh Trình bày khái niệm bệnh Giải thích mối quan hệ nhân bệnh nhân học Giải thích mối quan hệ N2 - ĐK bệnh nhân học Giải thích hình thành khâu vòng soắn bệnh lý 10 10 10 3 1 2 15 20 2 15 2 20 100% 30 10 20 Phân tích GQVĐ Cột Cột Khi bị cắt đứt dây hậu hạch quan Khi thần kinh chi phối bị tổn thương cảm thụ thần kinh thực vật chức quan cảm thụ thoái hoá A Cột đúng, cột cột giải thích cho cột B Cột đúng, cột cột không giải thích cho cột C Cột đúng, cột sai D Cột sai, cột E Cột sai, cột sai Hãy ghi chữ tương ứng với ý/(câu) bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số:1329 Hiện tương duỗi cứng não do: A Tăng tính tự động B Tăng tính nhạy cảm C Giải ức chế D Mất kiểm sốt E Nhân đỏ bị kích thích Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số:1330 Quy luật cung tổn thương dây thần kinh dây thần kinh ứng dụng phẫu thuật là: A Thoái hoá tế bào thần kinh B Quy luật tăng tính tự độngơ C Quy luật khơng thoái hoá cơquan cảm thụ thần kinh thực vật D Thoái hoá vân E Tăng mẫn cảm thần kinh Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1331 Khi thần kinh vân bị tổn thương theo quy luật sau: A Thoái hố vân B Tăng tính tự động C Khơng thối hố quan cảm thụ thần kinh thực vật D Quy luật tăng mẫn cảm thần kinh E Quy luật thoái hoá thân tế bào thần kinh Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1332 Yếu tố bên ảnh hưởng đến cảm giác đau: A Cường độ kích thích B Vị trí kích thích C Tính chất kích thích D Thời gian tác động E Thuốc giảm đau Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1333 Yếu tố làm giảm cảm giác đau bên là: A Tuần hồn lưu thơng B Tăng tiết endorphin C Có ý chí D.Tăng tiết chất P E Ngưỡng đau giảm Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1334 Cảm giác đau phụ thuộc vào yếu tố sau: A Nguyên nhân gây đau B Ngưỡng đau C Kích thích đau nhiều nơi D Tính phản ứng bệnh nhân E Vị trí đau Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1335 Những yếu tố tham gia vào sư dẫn truyền cảm giác đau là: A Dây thần kinh cảm giác B Các hoá chất trung gian C Chất P D Các dây thần kinh tiết Endorphin E Bộ phận nhạy cảm chỗ Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1336 Nguyên nhân gây đau nội tạng thường gặp là: A Căng tạng rỗng B Co kéo mạc treo C Tổn thương mạc D Viêm nhiễm E Tăng co bóp tạng rỗng Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1337 Nguyên nhân cảm giác đau nội tạng là: A Căng tạng rỗng B Co kéo mach treo C Tổn thương mạc D Tổn thương huỷ hoại mô E Thiếu dinh dưỡng Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1338 Cơ chế gây lan tỏa cảm giác đau nội tạng là: A Do mối liên quan bào thai học B Hiện tượng hội tụ thần kinh C Tổn thương mạc D Do vai trò dây tiết Endorphin E Hiện tượng ức chế tăng cường tổ chức võng Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1339 Cột Cảm giác đau lan toả Cột Có tượng hội tụ thần kinh (sợi cảm giác TK ngoại vi nội tạng chung nơron trung tâm) A Cột đúng, cột cột giải thích cho cột B Cột đúng, cột cột khơng giải thích cho cột C Cột đúng, cột sai D Cột sai, cột E Cột sai, cột sai Hãy ghi chữ tương ứng với ý/(câu) bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1340 Cột Cảm giác đau lan toả Cột Trong thời kỳ bào thai số quan có nguồn gốc A Cột đúng, cột cột giải thích cho cột B Cột đúng, cột cột khơng giải thích cho cột C Cột đúng, cột sai D Cột sai, cột E Cột sai, cột sai Hãy ghi chữ tương ứng với ý/(câu) bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1341 Nội tiết sau có tác dụng làm giảm cảm giác đau: A Adrenalin B Glucagon C TSH D.Endorphin E LH Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1342 Cột Cột Cảm giác đau nội tạng lan toả Có tượng tạo thuận TK A Cột đúng, cột cột giải thích cho cột B Cột đúng, cột cột khơng giải thích cho cột C Cột đúng, cột sai D Cột sai, cột E Cột sai, cột sai Hãy ghi chữ tương ứng với ý/(câu) bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1343 Khi đau nội tạng cần: A Dùng thuốc giảm đau B Châm tê C Cứu giác D Gây tê huyệt tương ứng E Tìm nguyên nhân gây đau Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1344 Hiện tượng tạo thuận thần kinh giải thích cho loại đau: A Đau nơng B Đau sâu C Đau D Đau xương E Đau nội tạng Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1345 Vai trò quan trọng nước thể là: A Điều hoà thân nhiệt B Tham gia vào cấu trúc tế bào, mô C Cân nội mơi D Tham gia chuyển hố chất E Bảo vệ thể Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1346 Nước thể có vai trò sau: A Tham gia chuyển hố chất B Điều hồ thân nhiệt C Tham gia vào q trình tiêu hố D Điều hồ hoạt động thể E Điều hoà nhiệt Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1347 Vai trò điều hồ chuyển hố nước quan trọng là: A Cảm giác khát B ADH C Aldosteron D.Hạ não Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1348 Aldosteron có tác dụng: Điều hồ chuyển hoá muối nước Đ/S Tăng phản ứng tương bào Đ/S Giảm phản ứng tương bào Đ/S Tăng phản ứng viêm Đ/S Giảm phản ứng viêm Đ/S Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý(/câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (/câu) sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1349 Cột ADH có tác dụng tái hấp thu Na+ ống thận Do Cột ADH có vai trò điều hồ chuyển hố nước điện giải thể A Cột đúng, cột cột giải thích cho cột B Cột đúng, cột cột khơng giải thích cho cột C Cột đúng, cột sai D Cột sai, cột E Cột sai, cột sai Hãy ghi chữ tương ứng với ý/(câu) bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1350 Nội tiết tham gia vào điều hồ chuyển hố nước điện giải là: ACTH Đ/S Cortison Đ/S ADH Đ/S Aldosteron Đ/S Testosterol Đ/S Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý(/câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (/câu) sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1351 Các trường hợp nước ngoại bào là: A Mất máu B Bỏng C Nôn D ưu vỏ thượng thận E Tiêu chảy Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1352 Các trường hợp nước ưu trương là: A mồ hôi nhiều B Sốt C ưu vỏ thượng thận D Bệnh Addison E Đái nhạt Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1353 Cột Mấ nước mồ hôi khơng cần bồi phụ điện giải Cột dịch mồ hôi dịch nhược trương A Cột đúng, cột cột giải thích cho cột B Cột đúng, cột cột khơng giải thích cho cột C Cột đúng, cột sai D Cột sai, cột E Cột sai, cột sai Hãy ghi chữ tương ứng với ý/(câu) bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1354 Hậu qủa nước là: Rối loạn chuyển hoá Đ/S Truỵ tim mạch Đ/S Tăng lọc cầu thận Đ/S Rối loạn tiêu hoá Đ/S Tăng cường chức phận gan Đ/S Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý(/câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (/câu) sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1355 Mất nước mồ hôi ảnh hưởng đến A Chức phận thận B Giảm khối lượng tuần hoà C Chức phận chuyển hố D Chức phận tiêu hóa E Chức phận thần kinh Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1356 Các trường hợp nước nhược trương là: A Tiêu chảy B Nôn C Sốt D ưu vỏ thượng thận E Bệnh addison Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1357 Cột Cột Mất nước làm cho bệnh nhân Mất nước làm cho khối lượng tuần hồn đau đầu, co giật, mê… giảm A Cột đúng, cột cột giải thích cho cột B Cột đúng, cột cột khơng giải thích cho cột C Cột đúng, cột sai D Cột sai, cột E Cột sai, cột sai Hãy ghi chữ tương ứng với ý/(câu) bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1358 Nguyên nhân gây nước: Sốt 2.Viêm cầu thận Đ/S Đ/S Tắc ruột Đ/S Iả lỏng Đ/S Thận hư Đ/S Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý(/câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (/câu) sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1359 Rối loạn thể nước: A Giảm khối lượng tuần hoàn B Tăng chức lọc cầu thận C Rối loạn tiêu hoá D Rối loạn chức phận thần kinh E Rối loạn chuyển hoá Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1360 Các trường hợp nước nội bào là: A Bệnh addison B Tieu chảy C ưu vỏ thượng thận D Mất máu E Bỏng Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1361 Nguyên nhân gây nước: A Viêm cầu thận B Đái đường C Do mồ hôi D.ỉa lỏng E Nôn Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1362 Cột Mất nước gây rối loạn tiêu hố Cột Mất nước làm giảm tiết dịch tiêu hoá men tiêu hoá A Cột đúng, cột cột giải thích cho cột B Cột đúng, cột cột khơng giải thích cho cột C Cột đúng, cột sai D Cột sai, cột E Cột sai, cột sai Hãy ghi chữ tương ứng với ý/(câu) bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1363 Trong viêm cầu thận rối loạn chuyển hoá nước do: A Không lọc chất độc B Không lọc Na+ C Để Albumin D.ảnh hưởng đến tuần hoàn E Bài tiết renin Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1364 Cơ chế gây phù viêm A Tăng áp lực thuỷ tĩnh B Tăng áp lực keo C Tăng áp lực thẩm thấu D Tăng tính thấm thành mạch E Tăng sản phẩm thoái hoá Protein Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số:1365 Phù có chế tăng áp lực thuỷ tĩnh gặp bệnh: Viêm cầu thận cấp Đ/S Suy tim phải Đ/S Phù phổi cấp Đ/S Xơ gan Đ/S Bệnh giun Đ/S Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý(/câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (/câu) sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1366 Trường hợp phù có chế tăng áp lực thuỷ tĩnh là: Suy gan Đ/S Suy thận Đ/S Suy tim Đ/S Phù phụ nữ có thai Đ/S Phù dị ứng Đ/S Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý(/câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (/câu) sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1367 Trong suy tim phải, rối loạn chuyển hoá nước do: A ứ trệ máu ngoại vi B ảnh hưởng chức lọc cầu thận C ứ máu gan D Thiếu oxy E ứ trệ tuần hoàn bạch huyết Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1368 Phù suy tim phải chế: Tăng áp lực thuỷ tĩnh Giảm áp lực keo Tăng áp lực thẩm thấu Tăng tính thấm thành mạch ứ tắc bạch huyết Đ/S Đ/S Đ/S Đ/S Đ/S Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý(/câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (/câu) sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1369 Cơ chế gây phù thắt Garo: A Tổn thương thành mạch B Giảm áp lực keo C Tăng lực thuỷ tĩnh D Tăng áp lực thẩm thấu E Tăng tuần hoàn bạch huyết Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1370 Trường hợp phù có chế giảm áp lực keo là: Phù viêm Đ/S Suy gan Đ/S Suy dinh dưỡng Đ/S Tắc tuần hoàn bạch huyết Đ/S Thận hư Đ/S Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý(/câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (/câu) sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1371 Rối loạn chuyển hoá muối nước tổn thưong gan do: A Không khử Aldosterol B Không khử ADH C Không tổng hợp đựoc albumin D Không khử đựợc chất độc khác E Tăng áp lực tĩnh mạch cửa Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1372 Trường hợp phù có chế tăng tính thấm thành mạch là: Phù viêm Phù thận Phù tim Phù dị ứng Phù suy dinh dưỡng Đ/S Đ/S Đ/S Đ/S Đ/S Hãy ghi chữ Đ tương ứng với ý(/câu) đúng, chữ S tương ứng với ý (/câu) sai vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1373 Trogn thận hư nhiễm mỡ có chế phù là: A Tăng tính thám thành mạch B Giảm áp lực keo C Tăng áp lực thuỷ tĩnh D.Tăng áp lực thẩm thấu E ứ trệ tuần hoàn bạch huyết Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1374 Cột Cột Phụ nữ có thai bị phù Thai to chèn ép A Cột đúng, cột cột giải thích cho cột B Cột đúng, cột cột khơng giải thích cho cột C Cột đúng, cột sai D Cột sai, cột E Cột sai, cột sai Hãy ghi chữ tương ứng với ý/(câu) bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1375 Trong phù suy dinh dưỡng, biện pháp điều trị tốt là: A Cho thuốc lợi tiểu B Hạn ché uống nước C Tăng cường dinh dưỡng D.Truyền đạm E ăn nhạt Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1376 Cột Phù suy tim khơng cần ăn nhạt Cột Phù suy tim chế tăng áp lực thuỷ tĩnh A Cột đúng, cột cột giải thích cho cột B Cột đúng, cột cột khơng giải thích cho cột C Cột đúng, cột sai D Cột sai, cột E Cột sai, cột sai Hãy ghi chữ tương ứng với ý/(câu) bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1377 Mất nước ỉa lỏng cần sử trí: A Bồi phụ nước B Bồi phụ điện giải C Cho thêm K+ D.Chống nhiễm toan E Tất biện pháp Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời Câu hỏi số: 1378 Mất nước mồ hôi nhiều cần xử trí: A Bồi phụ nước B Bồi phụ điện giải C Chống nhiễm toan D Cả biện pháp Hãy ghi chữ tương ứng với ý (/câu) mà bạn cho vào phiếu trả lời ... ĐẠI CƯƠNG SINH LÝ BỆNH Đối tượng: sinh viên Y3 Thời gian: tiết = 30 test Nguyễn Thị Phương Bộ môn: Sinh lý bệnh Mục tiêu Weight (%) Số test Nhớ lại Hiểu Trình bày tính chất mơn sinh lý bệnh Trình... chế bệnh sinh số bệnh thận thường gặp lâm sàng Giải thích chế biểu máu tiểu bệnh thận Trình bày biến chứng bệnh thận Cộng 15% 10% 2 35% 10 25% 15% 100% 30 22 Phân tích GQVĐ BÀI 7: SINH LÝ BỆNH... Trình bày vai trò sinh lý bệnh Trình bày phương pháp nghiên cứu sinh lý bệnh Trình bày khái niệm bệnh Giải thích mối quan hệ nhân bệnh nhân học Giải thích mối quan hệ N2 - ĐK bệnh nhân học Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU MÔN SINH LÍ BỆNH, TÀI LIỆU MÔN SINH LÍ BỆNH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn