GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ BỘ PHẬN SINH DỤC NỮ

41 42 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 15:00

Giải phẫu sinh lý phận sinh dục nữ Mục tiêu học tập 1 Mô tả cấu tạo hình thể khung xương chậu nữ 2 Kể đường kính đại khung tiểu khung 3 Mô tả chức sinh lý đáy chậu nữ 4 Nắm sinh lý quan sinh dục nữ Giải phẫu phận sinh dục nữ Khung chậu nữ - Cấu tạo:  + Phía trước hai bên xương cánh chậu  + Phía sau xương xương cụt  - Xương chậu xương dẹt,to,hình cánh quạt  - Xương có đốt, đốt nhô cao gọi mỏm nhô Xương có mặt trước lồi, mặt sau lõm bờ hai bên - Xương cụt có từ 4-6 đốt, có mặt xương - Bốn xương khung chậu khớp với khớp xương: phía trước khớp mu, phía sau khớp cụt, bên khớp chậu.Đó khớp bán động nên đường kính khung chậu thay đổi chuyển  - Mặt khung chậu có đương vơ danh chia xương chậu làm phần: Phần gọi đại khung hay khung chậu lớn, phần gọi tiểu khung hay khung chậu nhỏ 1.ĐẠI KHUNG 1.1 Các đường kính ngồi: - Đường kính trước sau( đường kính Baudeloque): từ gai đốt sống thắt lưng đến bờ xương mu( 17,5 cm –người VN) - Đường kính lưỡng gai: nối gai chậu trước =22,5 cm - Đường kính lưỡng mào: nối điểm xa mào chậu = 25,5 cm - Đường kính lưỡng ụ: nối ụ lớn xương đùi = 27,5cm - ý nghĩa: Trên lâm sàng người ta dùng compa Baudelocque để đo đường kính ngồi khung chậu Nếu đường kính ngồi nhỏ nhiều đường kính hẹp theo 1.2 Hình trám Michaelis Nối điểm: - Ở gai đốt sống thắt lưng thứ (L5) - Hai bên hai gai chậu sau - Dưới đỉnh nếp liên mơng Kết quả: - Đường kính dọc = 11cm - Đường kính ngang = 10 cm - Đường kính ngang cắt đường kính dọc làm phần: 4cm, cm  -ý nghĩa: hình trám Michaelis khơng cân đối có khung chậu méo Đường kính trước sau Đường kính lưỡng ụ ngồi Đường kính lưỡng gai 4.Khung chậu dẹt Eo dạng hình thận, dạng khung chậu có đường kính ngang lớn rõ rệt so với đường kính trước sau Xương ngắn ngửa sau ĐÁY CHẬU Đáy chậu gồm tất phần mềm cân, cơ, dây chằng, bịt lỗ khung chậu Đáy chậu có hình trám, giới hạn phía trước xương mu, hai bên hai ụ ngồi, phía sau đỉnh xương cụt Đường kính lưỡng ụ ngồi chia đáy chậu làm hai phần: - Phần trước gọi đáy chậu trước(đáy chậu niệu sinh dục) - Phần sau gọi đáy chậu sau (đáy chậu hậu môn) Từ sâu nông, đáy chậu gồm ba tầng Tầng sâu, tầng tầng nơng Mỗi tầng gồm có bao bọc lớp cân riêng - Tầng sâu: gồm có nâng hậu mơn ngồi cụt, bao bọc hai cân tầng sinh môn sâu - Tầng giữa: gồm ngang sâu thắt niệu đạo Cả hai đáy chậu trước bao bọc hai cân đáy chậu - Tầng nông: gồm hành hang, ngồi hang, ngang nông, khít âm mơn thắt hậu mơn Cơ thắt hậu môn nằm đáy chậu sau, bốn lại đáy chậu trước Các nâng hậu môn, ngang nông, ngang sâu, hành hang, khít âm mơn, thắt hậu mơn thắt niệu đạo bám vào nút thớ trung tâm đáy chậu (nút thớ trung tâm sợi nằm ống hậu môn tầng sinh mơn trước) Hình Đáy chậu  Chức sinh lý đáy chậu Đáy chậu có nhiệm vụ nâng đỡ tạng tiểu khung (bàng quang, tử cung, âm đạo, trực tràng) Khi đẻ, đáy chậu phải giãn mỏng mở thai qua Khi thai qua eo dưới, phải qua đáy chậu sổ Trong giai đoạn sổ thai, đáy chậu không giãn nở tốt bị rách tổn thương đến nút thớ trung tâm Để tránh tổn thương lúc đẻ người ta chủ động cắt tầng sinh môn, người so, đặc biệt so lớn tuổi (do tầng sinh môn rắn chắc) Trong trường hợp tầng sinh môn bị nhão sinh nhiều lần, bị rách mà không khâu phục hồi dễ dẫn đến sa sinh dục sau SINH LÝ CƠ QUAN SINH DỤC NỮ HỆ THỐNG VÙNG DƯỚI ĐỒI - TUYẾN YÊN 1.1 Vùng đồi BUỒNG TRỨNG Nhân thị chế tiết vasopressin, nhân bên thất chế tiết oxytocin, chất sợi thần kinh dẫn xuống thùy sau tuyến yên Củ xám, nhân bụng giữa, nhân lưng nhân cung tiết hormon giải phóng Trong số có hormon giải phóng gonadotropin, gọi tắt GnRH (Gonadotropin Releasing Hormon) 1.2 Tuyến yên Về phương diện hoạt động sinh dục, thùy trước tuyến yên chế tiết hormon hướng sinh dục kích thích tuyến sinh dục, đồng thời chế tiết prolactin kích thích tuyến vú - FSH (Follicle Stimulating Hormon) kích thích nang noãn buồng trứng phát triển trưởng thành - LH (Luteinizing Hormon) kích thích nang nỗn trưởng thành phóng nỗn, kích thích hình thành hồng thể kích thích hồng thể chế tiết - Prolactin hormon kích thích tuyến vú tiết sữa 1.3 Buồng trứng Buồng trứng tuyến sinh dục nữ, có buồng trứng hình bầu dục nằm hai bên, kích thước 4x2x1 cm; Có hai chức năng: Chức ngoại tiết tạo nỗn chức nội tiết tạo hormon sinh dục(estrogen progesteron tác động FSH LH) Buồng trứng khơng có khả sản sinh nang nỗn Hình Trục đồi – tuyến yên – sinh dục 2.CHU KỲ SINH DỤC Ở NỮ Mỗi chu kỳ sinh dục phụ nữ dao động từ 22-35 ngày, trung bình 28 ngày Mỗi chu kỳ mở đầu ngày bắt đầu hành kinh kết thúc ngày bắt đầu kỳ kinh sau (cgl chu kỳ kinh hay vòng kinh) Mở đầu chu kỳ Gn-RH vùng đồi kích thích tuyến yên chế tiết FSH LH,nhờ hormon nang noãn phát triển chế tiết estrogen Khi estrogen đạt đến mức độ định tác động ngược lên vùng đồivà tuyến yên làm tăng tiết LH dẫn tới phóng nỗn hình thành hồng thể Khi estrogen progesteron đạt đủ cao ức chế vùng đồi làm Gn-RH giảm xuống Tuyến yên ngừng tiết hormon sinh dục,hoàng thể teo đi,hormon hoàng thể giảm xuống làm bong niêm mạc tử cung dẫn đến kinh nguyệt Khi es pro giảm,vùng đồi thoát ức chế bắt đầu chế tiết lại GnRH,mở đầu chu kỳ Hình Thay đổi hormon, chu kỳ buồng trứng niêm mạc tử cung chu kỳ kinh nguyệt bình thường CÁC THỜI KỲ HOẠT ĐỘNG SINH DỤC Ở PHỤ NỮ 1 Thời kỳ trẻ em (trước dậy thì)  Sự im lặng buồng trứng mặt nội tiết “chưa chín muồi vùng đồi“  Giai đoạn dậy Chức nội tiết buồng trứng bắt đầu hoạt động tế bào thần kinh sản xuất GnRH vùng đồi bắt đầu giải phóng GnRH cách đồng theo xung nhịp vào hệ thống động mạch cửa tuyến yên 3 Thời kỳ hoạt động sinh dục Trong thời kỳ này, tính chất sinh dục phụ toàn thể người phụ nữ tiếp tục phát triển đến mức tối đa Thời kỳ hoạt động sinh dục kéo dài 30 - 35 năm 4 Thời kỳ mãn kinh Do buồng trứng khơng nhạy cảm trước kích thích hormon hướng sinh dục, nên khơng chế tiết đủ hormon sinh dục Kể từ mãn kinh, người phụ nữ khơng khả có thai CÂU HỎI GIẢI PHẪU-SINH LÝ CƠ QUAN SINH DỤC NỮ 1 kể tên đường kính eo trên,giữa,dưới tiểu khung,cách đo đường kính nhơ-hậu mu Ý nghĩa  Đường kính khung chậu thay đổi chuyển là: A.Đường kính trước sau eo B.Đường kính trước sau eo C.Đường kính ngang eo D.Đường kính ngang eo E.Tất không 3 Trong chỏm, thai nhi thường lọt theo đường kính sau đây: A Đường kính trước sau eo B Đường kính chéo trái eo C Đường kính chéo phải eo D Đường kính ngang eo E Đường kính lưỡng đỉnh 4 Khung chậu gọi hẹp khi: A.Đường kính nhơ - hậu mu  8,5 cm B.Đường kính nhơ- thượng mu  10cm C.Đường kính cụt - hạ mu  10,5cm D.Đường kính lưỡng gai hơng  10cm E.Đường kính lưỡng ụ ngồi  10,5 cm 5 Trị số bình thường đường kính ngang eo là: A.8,5cm B.9,0cm C.9,5cm D.10cm E.10,5cm 6 Khi thai qua mặt phẳng eo khung chậu gọi là: A.Sổ B.Xuống C.Lọt D.Quay E.Bình chỉnh ngơi ... hình thể khung xương chậu nữ 2 Kể đường kính đại khung tiểu khung 3 Mô tả chức sinh lý đáy chậu nữ 4 Nắm sinh lý quan sinh dục nữ Giải phẫu phận sinh dục nữ Khung chậu nữ - Cấu tạo:  + Phía... cắt tầng sinh môn, người so, đặc biệt so lớn tuổi (do tầng sinh môn rắn chắc) Trong trường hợp tầng sinh môn bị nhão sinh nhiều lần, bị rách mà không khâu phục hồi dễ dẫn đến sa sinh dục sau... mơn, thắt hậu mơn thắt niệu đạo bám vào nút thớ trung tâm đáy chậu (nút thớ trung tâm sợi nằm ống hậu môn tầng sinh mơn trước) Hình Đáy chậu  Chức sinh lý đáy chậu Đáy chậu có nhiệm vụ nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ BỘ PHẬN SINH DỤC NỮ, GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ BỘ PHẬN SINH DỤC NỮ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn