Xemtailieu quy trinh giao nhan hang xuat nhap khau bang duong hang khong tai cong ty co phan logistics vinalink va giai phap nang cao quy trinh giao nhan hang xuat khau đã chuyển đổi

78 210 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 14:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUY TRÌNH GIAO NHẬN Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG Giảng viên hướng dẫn : Th.s Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Sinh viên thực : Ngơ Mỹ Trinh MSSV: 1154010865 Lớp: 11DQN03 TP Hồ Chí Minh, 2015 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu thực Các số liệu, kết khóa luận tơi tự thu thập, trích dẫn Tuyệt đối khơng chép từ tài liệu Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu TP.HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2015 Ngô Mỹ Trinh LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể q thầy trường Đại Học Cơng Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, q thầy khoa Quản trị kinh doanh dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu suốt bốn năm học tập rèn luyện trường Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh người nhiệt tình hướng dẫn em thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo anh chị Công ty cổ phần logistics Vinalink thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập công ty, tiếp xúc thực tế, giải đáp thắc mắc, giúp em có thêm nhiều hiểu biết quy trình giao nhận hàng xuất đường hàng không suốt thời gian thực tập để có sở hồn thành khóa luận Với vốn kiến thức hạn hẹp thời gian thực tập cơng ty có hạn nên em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp, phê bình q thầy anh chị công ty cổ phần logistics Vinalink Đó hành trang q giá giúp em hồn thiện kiến thức sau Dẫu biết rằng, em ln cố gắng hồn thiện mức tốt khơng thể tránh khỏi sai sót, mong Thầy, Cơ bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cô để em học thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thành kỹ thân Em xin chân thành cảm ơn! iv CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ tên sinh viên : ………………………………………………………… MSSV : ………………………………………………………… Khoá : …………………………………………………… Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tinh thần trách nhiệm với công việc ý thức chấp hành kỷ luật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Kết thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Đơn vị thực tập NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………… MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU i CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 1.1 Khái quát chung giao nhận hàng hóa 1.1.1 Khái niệm giao nhận người giao nhận 1.1.1.1 Khái niệm giao nhận 1.1.1.2 Khái niệm người giao nhận 1.1.2 Phạm vi dịch vụ giao nhận 1.1.2.1 Thay mặt người gửi hàng (người xuất khẩu) 1.1.2.2 Thay mặt người nhận hàng (người nhập khẩu) 1.1.2.3 Những dịch vụ khác 1.1.3 Vai trò giao nhận phát triển thương mại 1.1.4 Cơ sở pháp lý 1.1.4.1 Quy định pháp luật Việt Nam vận tải hàng không 1.1.4.2 Các điều ước quốc tế vận tải hàng không 1.2 Khái quát chung giao nhận hàng hóa chuyên chở đường hàng không 1.2.1 Khái niệm giao nhận hàng không 1.2.2 Đặc điểm vận tải hàng không 1.3 Quy trình giao nhận hàng xuất đường hàng không .10 1.3.1 Nhận yêu cầu khách hàng ký hợp đồng 10 1.3.2 Tìm hiểu hồn thiện hồ sơ lơ hàng 10 1.3.3 Tiến hành thủ tục giao hàng 10 1.3.4 Lên chi phí cho lơ hàng 11 1.3.5 Hồn tất thủ tục thơng báo chi phí cho khách hàng 11 TÓM TẮT CHƯƠNG 12 CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HĨA XUẤT KHẨU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK 13 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty cổ phần logistics Vinalink 13 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 13 2.1.2 Chức lĩnh vực hoạt động công ty 17 2.1.3 Cơ cấu tố chức máy 18 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp giai đoạn 2012-2014 19 2.2 Thực trạng quy trình giao nhận hàng xuất đường hàng không Công ty cổ phần logistics Vinalink 23 2.2.1 Tìm kiếm khách hàng ký hợp đồng 23 2.2.2 Kiểm tra chứng từ - Mở tờ khai hải quan 23 2.2.2.1 Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng 23 2.2.2.2 Kiểm tra chứng từ 24 2.2.2.3 Mở tờ khai hải quan điện tử 27 2.2.3 Quy trình thủ tục hải quan 33 2.2.3.1 Chuẩn bị chứng từ 34 2.2.3.2 Đưa hàng vào kho SCSC 34 2.2.3.3 Kiểm tra thực tế hàng hóa 34 2.2.3.4 Cân hàng 35 2.2.3.5 Đóng phí lao vụ 35 2.2.3.6 Đánh Bill (MAWB, HAWB) 35 2.2.3.7 Thanh lý tờ khai hải quan 37 2.2.3.8 Soi chiếu an ninh gửi chứng từ 37 2.2.3.8.1 Soi chiếu an ninh 37 2.2.3.8.2 Gửi chứng từ 38 2.3 Đánh giá quy trình giao nhận hàng hóa xuất đường hàng không 39 2.3.1 Ưu điểm 39 2.3.2 Hạn chế 39 2.3.3 Nguyên nhân rủi ro tìm ẩn quy trình giao nhận hàng hóa xuất đường hàng không 40 2.3.3.1 Nguyên nhân tìm ẩn quy trình 40 2.3.3.2 Rủi ro khách quan bên 41 2.3.4 Áp dụng học kinh nghiệm từ đối thủ cạnh tranh .42 TÓM TẮT CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO QUY TRÌNH GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HĨA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK 46 3.1 Định hướng phát triển công ty cổ phần logistics Vinalink 46 3.2 Một số giải pháp với công ty 48 3.2.1 Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ tinh thần trách nhiệm cho nhân viên 48 3.2.1.1 Cơ sở giải pháp 48 3.2.1.2 Điều kiện thực 49 3.2.1.3 Kết đạt 50 3.2.2 Xây dựng chiến lược Marketing công tác quảng cáo tiếp thị 50 3.2.2.1 Cơ sởcủa giải pháp 50 3.2.2.2 Điều kiện thực 50 3.2.2.3 Kết đạt 51 3.2.3 Về thị trường hoạt động giao dịch với khách hàng 51 3.2.3.1 Cơ sởcủa giải pháp 51 3.2.3.2 Điều kiện thực 51 3.2.3.3 Kết đạt 54 3.2.4 Hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị hệ thống công nghệ thông tin 54 3.2.4.1 Cơ sởcủa giải pháp 54 3.2.4.2 Điều kiện thực 54 3.2.4.3 Kết đạt 56 3.3 Kiến nghị với Nhà Nước 56 3.3.1 Hoàn thiện mặt sách kinh tế hướng mạnh xuất 56 3.3.2 Giảm thiểu quy trình thủ tục hành chính, hải quan 57 3.3.3 Hỗ trợ mặt tài 57 3.3.4 Chính sách nâng cao sở hạ tầng, đầu tư xây dựng để phục vụ công tác giao nhận hàng không 58 3.3.5 Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, quán phù hợp nước quốc tế 59 TÓM TẮT CHƯƠNG 60 KẾT LUẬN 61 DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT FIATA Liên đoàn hiệp hội giao nhận quốc tế HKDDVN Hàng không dân dụng Việt Nam MAWB Master Airway Bill – Vận đơn chủ/ hãng HAWB House Airway Bill – Vận đơn nhà/ đại lý XNK Xuất nhập VND Việt Nam đồng HĐQT Hội Đồng Quản Trị BKS Ban Kiểm Soát VCCI Phòng Thương Mại Cơng Nghiệp Việt Nam VTQT Vận tải quốc tế TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn UBND Ủy Ban Nhân Dân NHNN Ngân Hàng Nhà Nước WCA Hiệp hội đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển lớn uy tín tồn giới VPĐD Văn phòng đại diện TT Tăng trưởng IATA Hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế WCA Hiệp hội đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển lớn uy tín tồn giới x DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 1.1 Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải .9 Bảng 2.3 Kết hoạt động Công ty cổ phần Logistics Vinalink giai đoạn 2012-2014 19 Bảng 2.11 Mô tả chi tiết hàng hóa .32 Bảng 3.1 Dự báo khối lượng hàng hóa vận chuyển theo phương thức vận tải 47 3.2.1.3 Kết đạt Giảm thiểu sai sót nhân viên thực q trình giao nhận, nhân viên đào tạo, nâng cao tự tin trình độ nghiệp vụ mạnh dạn, đốn q trình xử lý khó khăn gặp phải q trình làm việc Tinh thần, khí mơi trường văn hóa làm việc công ty cải thiện, môi trường làm việc thưởng phạt rõ rãng giúp cán nhân viên tin tưởng thể khả năng, tinh thần trách nhiệm đồn kết hỗ trợ đồng nghiệp mục tiêu chung xây dựng công ty phát triển 3.2.2 Xây dựng chiến lược Marketing công tác quảng cáo tiếp thị 3.2.2.1 Cơ sở giải pháp Mỗi lĩnh vực kinh tế có đặc thù riêng, dịch vụ giao nhận hàng không không ngoại lệ Để xây dựng chiến lược Marketing hiệu quả, công ty cần tăng cường thực công tác Makerting phạm vi công ty tạo môi trường cho việc bán dịch vụ đơn vị, với hình thức quảng cáo, quan hệ khách hàng đối tác 3.2.2.2 Điều kiện thực  Để đẩy mạnh nghiệp vụ Marketing công ty cần phải xây dựng phận chuyên trách Marketing cho hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng không cho hoạt động kinh doanh toàn doanh nghiệp Và cán phòng Marketing phải người động, nhạy bén nắm bắt thông tin thị trường, có hiểu biết, có chun mơn cao lĩnh vực  Cơng ty cần phải có chiến lược Marketing, tiếp cận tới khu vực, ngành nghề có sản phẩm cần thiết phải vận chuyển đường hàng khơng xí nghiệp Thủy hải sản, chế tạo máy móc, hàng dệt may, thủ cơng mỹ nghệ…để gặp gỡ, tiếp xúc với nhà xuất Việt Nam, tìm hiểu thêm thơng tin đối tác nước nhập khẩu, thị trường đầu loại hàng hóa, để cung cấp dịch vụ tối ưu cho khách hàng  Vinalink đặt trụ sở văn phòng cơng ty Khu cơng nghiệp Việt Nam – Singapore (Bình Dương) thức hoạt động vào năm 2004, cần tăng cường thiết lập mối quan hệ tốt với văn phòng đại diện, khu chế xuất để ký hợp đồng giành quyền vận tải lâu dài  Tích cực tham gia hoạt động triển lãm – hội chợ quốc tế, tham gia phiên đấu thầu quốc tế, để quảng bá thương hiệu, ký kết hợp đồng quốc tế dài hạn  Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin để ứng dụng hiệu việc sử dụng thương mại điện tử quảng bá loại hình dịch vụ cơng ty trang mạng, nhanh chóng cập nhập thông tin lô hàng, phản hồi nhanh thắc mắc đến cho khách hàng cho khách hàng thấy tận tâm chuyên nghiệp công ty 3.2.2.3 Kết đạt Tiếp thị, quảng bá cho hoạt động giao nhận vận tải giúp cho công ty ngày củng cố thương hiệu dễ dàng việc thâm nhập, mở rộng thị trường Tạo dựng lòng tin, kết nối lâu dài đến với khách hàng tiềm giữ vững lòng trung thành với khách hàng có 3.2.3 Về thị trường hoạt động giao dịch với khách hàng 3.2.3.1 Cơ sở giải pháp Để tạo tính ổn định hoạt động kinh doanh mình, tránh biến động thị trường song song với việc giữ vững thị trường có, cơng ty phải tìm biện pháp thích hợp để mở rộng hoạt động dịch vụ giao nhận hàng không thị trường nước ngồi Thị trường ln yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hầu hết cơng ty khơng riêng Vinalink Để mở rộng, tăng thị phần, đội ngũ Sales cần có mối quan hệ ngày tốt với khách hàng nắm bắt nhu cầu tình hình thị trường điều cần thiết 3.2.3.2 Điều kiện thực Cụ thể, cần tìm hiểu nắm tâm lí, sở thích, vấn đề mà họ quan tâm Không ngừng tìm đối tác thơng qua xã giao hàng ngày với khách quen, bạn bè thân thuộc Nhưng ta cần ý thị trường, đặc điểm chung lại có đặc điểm riêng biệt, điều kiện kinh tế xã hội, phong tục tập qn, trình độ phát triển nơi định Do để tiếp cận mở rộng thị trường, công ty cần phải tiến hành nghiên cứu thị trường  Thị trường Mỹ: Mỹ nhập từ nhiều nơi giới, với thị trường Việt Nam chủ yếu nhập loại mặt hàng nông sản nông sản chế biến (gạo, cà phê, hạt điều) Kim ngạch xuất sang Hoa Kỳ đạt gần 15,8 tỷ USD, tăng 19,2% kỳ năm trước quý đầu năm 2015, xuất khẩu, Hoa Kỳ tiếp tục đối tác lớn Việt Nam, xuất sang thị trường đạt 15,79 tỷ USD tăng 19,2% so với kỳ năm 2014  Thị trường Nhật: thị trường chiếm vị trí hàng đầu số bạn hàng Việt Nam Hàng hóa đưa vào thị trường Nhật chủ yếu hàng dệt, dầu thô, hàng nông sản, tôm đông lạnh,  Thị trường nước Châu Âu (EU): với khả tăng trưởng vận chuyển cao với hiệp định thương mại song phương, mặt hàng dệt may Trong quý đầu năm 2015với Liên minh châu Âu (EU) 14,89 tỷ USD tăng 12,4%  Thị trường ASEAN: thị trường dồi với mặt hàng chủ yếu nông sản, cao su, thủy sản, thép, gỗ, than, thiếc, trang thiết bị, Để thâm nhập mở rộng thị trường thành công, cần nắm bắt nhu cầu, tìm kiếm đối tác trao đổi kinh doanh, xây dựng sách phù hợp cho thị trường • Với thị trường tiềm cần thâm nhập: - Tiến hành nghiên cứu thị trường: phong tục tập quán, quy định pháp luật thị trường có khác so với Việt Nam thị trường mà công ty kinh doanh Những quan điểm khác biệt có gây khó khăn, thuận lợi cho cơng tác thâm nhập thị trường tiến hành công việc giao nhận vận chuyển hàng hố Ta lấy ví dụ cụ thể thị trường Mỹ - thị trường mà công ty cần tiến hành thâm nhập mở rộng năm tới Đối với thị trường này, có điều đặc biệt phải ý tìm hiểu luật pháp Mỹ Hệ thống luật Mỹ phức tạp bang lại lệ riêng nên chủ quan áp dụng luật cho chung thị trường Hiện việc thiếu thông tin thị trường Mỹ trở ngại lớn cho nhà kinh doanh Việt Nam khó khăn Vinalink - Xác định mức nhu cầu: giao nhận vận chuyển hàng hố đường hàng khơng thị trường mức độ nào, khả phát triển nhu cầu thị trường Trong đó, khả phát triển tương lai yếu tố quan trọng, phát sớm để thâm nhập, công ty tạo chỗ đứng vững cho chắn nguồn lợi nhuận thu không nhỏ Mặt khác, công ty cần phải xem xét dự báo trước nhu cầu thị trường, phát thấy có dấu hiệu suy thối, cơng ty cần sớm có biện pháp chuyển dịch thị trường - Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh: khu vực thị trường có trình độ nào, mức độ cạnh tranh thị trường sao? Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh hình thức giúp nhận dạng điểm mạnh, điểm yếu đối thủ cạnh tranh, từ tạo sở cho chuẩn bị phương thức đối phó thích hợp nhất, hữu hiệu - Xác định mức độ rủi ro kinh doanh thị trường đó: chắn kinh doanh rủi ro ln rình rập dễ xảy ra, sức mạnh đối thủ cạnh tranh, ổn định kinh tế thị trường sách Chính phủ Tất yếu tố đòi hỏi cơng ty phải nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa định cuối mình, cơng ty phải tính đến chuyện có hạn chế hay có sẵn sàng chấp nhận rủi ro xảy hay không ? • Với thị trường có khai thác: - Xác định nhu cầu khả đáp ứng nhu cầu: dịch vụ công ty nào? Với khả vậy, công ty đáp ứng phần trăm so với nhu cầu? Lý Từ ngồi dịch vụ cơng ty cung cấp, cơng ty tiến hành thêm dịch vụ nhằm khai thác tối đa nhu cầu thị trường vận dụng tối đa khả cơng ty - Dự đốn nhu cầu tương lai định hướng phát triển dịch vụ cơng ty để đón đầu nhu cầu nào?  Trả lời câu hỏi giúp cơng ty định rõ vị trí thị trường mà có hướng giải tốt Nghiên cứu thị trường, nắm bắt thông tin thị trường giúp cho cán quản lý, nhà hoạch định sách cơng ty để vạch chiến lược cụ thể việc giữ vững, mở rộng thị trường kinh doanh Để làm điều Vinalink cần phải : - Tiến hành đàm phán liên doanh, liên kết với công ty nước quen thuộc với thị trường mà công ty chưa khai thác để chen chân vào thị trường -Xem xét cử cán tham quan, trao đổi kinh nghiệm công ty nước ngồi, tham gia khố học nghiệp vụ giao nhận hàng không IATA tổ chức, tận dụng tối đa hội để nắm bắt thông tin cần thiết nhằm thâm nhập thị trường - Tiến tới mở thêm số văn phòng đại diện nước ngồi, nước mà cơng ty có nhiều khách hàng thường xuyên - Tăng cường quảng cáo, giới thiệu công ty dịch vụ mà công ty cung cấp cho khách hàng với lợi ích vật chất mà cơng ty đem lại Các hình thức quảng cáo ngày phát triển tới trình độ cao, lựa chọn nhiều biện pháp thích hợp như: qua phương tiện thơng tin đại chúng, qua mạng Internet, qua đối tác liên doanh, qua hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế qua khách hàng quen thuộc công ty - Thường xuyên cung cấp dịch vụ phụ trợ cho khách hàng, có sách ưu đãi giá khách hàng thường xuyên công ty - Và cuối để công tác nghiên cứu thị trường tiến hành cách khoa học, có quy củ đạt hiệu cao cơng ty định phải có cán chun mơn, am hiểu công tác nghiên cứu thị trường đồng thời công ty phải trang bị cho họ phương tiện đại qúa trình thu thập xử lý thông tin 3.2.3.3 Kết đạt Tăng mức thị phần với thị trường có, đảm bảo hoạt động để đáp ứng đủ nhu cầu có nhu cầu phát sinh mà khách hàng đặt với môi trường không ngừng phát triển Mở rộng thêm mạng lưới giao nhận cho khu vực thị trường nguồn khách hàng ổn định cho hoạt động cơng ty 3.2.4 Hồn thiện sở vật chất, trang thiết bị hệ thống công nghệ thơng tin 3.2.4.1 Cơ sở giải pháp Ngồi yếu tố sức lao động , công cụ lao động yếu tố sản xuất mang tính định tới sức sản xuất xã hội Do có phân công lao động xã hội, hoạt động giao nhận hàng không đời ngày trở nên chuyên mơn hố sâu sắc Trong năm qua, vận tải hàng khơng có bước tiến đáng kể, khơng phương tiện vận chuyển máy bay mà sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho vận tải hàng khơng khơng ngừng đại hố 3.2.4.2 Điều kiện thực Cùng với phát triển vận tải hàng không, Vinalink không ngừng đầu tư, mua sắm trang thiết bị đại nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ với chất lượng cao Thế trang thiết bị công ty chưa đủ để đáp ứng yêu cầu hoạt động giao nhận kho vận trình độ đại Chính thời gian tới, cơng ty cần phải đầu tư để đại hoá trang thiết bị có mua sắm trang thiết bị để tạo điều kiện cho hoạt động quản lý công tác giao nhận hàng không đạt hiệu tốt Chẳng hạn việc trang bị mạng vi tính đại phạm vi tồn cơng ty Khi qua mạng thơng tin nội bộ, thơng tin trao đổi với cường độ cao hơn, hiệu phối hợp phòng ban nhờ mà nhịp nhàng Còn cán giao nhận, thường xuyên hoạt động bên ngoài, việc trang bị phương tiện thông tin nhắn tin, đàm, điện thoại di động, máy tính xách tay cần thiết Nó đảm bảo cho cán cơng ty hồn thành cơng việc giao với hiệu Dự kiến nguồn vốn có để phân bổ hợp lí cho việc đầu tư mua thêm xe vận tải, kết hợp hỗ trợ việc giao nhận hàng hóa cho khách hàng có yêu cầu giao nhận hàng kho doanh nghiệp cơng ty phải nhanh chóng điều xe vận tải giao nhận đến địa điểm kịp thời đảm bảo thời gian làm hàng Việc đầu tư trang thiết bị đại việc giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu túy nghiệp vụ kinh doanh : cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tăng tốc độ cơng việc, tăng tốc độ xác, tăng chất lượng dịch vụ… có hiệu dây chuyền khác : • Tăng suất lao động dẫn đến có điều kiện để tăng lương, cải thiện đời sống cho cán cơng nhân viên • Tăng chất lượng dịch vụ làm tăng tín cơng ty, tạo điều kiện để mở rộng kinh doanh.…Có thể nói rằng, ngày trang thiết bị đại chìa khố dẫn đến thành cơng doanh nghiệp Việc trang bị thêm trang thiết bị đại ln gắn chặt với sách người Nếu cán công nhân công ty khơng đào tạo đủ trình độ để sử dụng phương tiện trang thiết bị dù đại đến đâu phát huy hết tác dụng đơi giữ vai trò vật trang trí Chính song song với việc đại hoá sở vật chất, phải có biện pháp nâng cao nghiệp vụ cho cán để tương xứng phù hợp với tình hình 3.2.4.3 Kết đạt Giúp tăng lực cạnh tranh Vinalink với đối thủ cạnh tranh tạo chất lượng tốt dịch vụ giao nhận Khi trang bị máy móc thiết bị đại giao nhận trình giao nhận trơn tru hơn, giảm thiểu thời gian, chi phí Giảm sức người đàm bảo mang lại hiệu ta tận dụng nguồn nhân lực vào phát triển công việc khác 3.3 Kiến nghị với Nhà Nước Nhà nước doanh nghiệp mối quan hệ hai chiều có gắn kết chặt chẽ với Nhà nước phải trợ giúp, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp có điều kiện phát huy khả năng, sức hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Ngược lại, doanh nghiệp làm tốt tác động trở lại giúp Nhà nước ổn định môi trường kinh doanh thành công công tác quản lý vĩ mô kinh tế nước nhà 3.3.1 Hồn thiện mặt sách kinh tế hướng mạnh xuất Trong xu hướng phát triển hoạt động mua bán qc tế hoạt động giao nhận hàng không tất yếu phát triển Muốn bên cạnh nỗ lực khơng ngừng hồn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ty Nhà nước cần tăng cường phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại hợp tác phát triển quốc tế với chủ trương sách cụ thể Thể tinh thần hữu nghị, ổn định trị kinh tế, giữ bầu khơng khí hòa bình khu vực giới từ tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi hướng ngoại, mở đường cho hoạt động ngoại thương đất nước phát triển nói chung ngành giao nhận vận tải đường hàng khơng có thêm nhiều hội Đây vấn đề mà Vinalink Cơng ty giao nhận khác ln mong muốn Chính sách kinh tế hướng ngoại tham gia khối kinh tế ASEAN (Hiệp hội nước Đông Nam Á – 1995), APEC ( Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 1998) AFTA, WTO (Tổ chức Thương mại giới – 2007),…sẽ thúc đẩy xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngồi góp phần thúc đẩy lượng hàng giao nhận vận tải Bên cạnh việc ký hiệp định song phương đa phương với nước tổ chức thời gian tới chắn hội, điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nói chung ngành giao nhận nói riêng Việt Nam 3.3.2 Giảm thiểu quy trình thủ tục hành chính, hải quan Trong hoạt động kinh tế nói chung hoạt động giao nhận vận tải đường đường hàng khơng khơng ngoại lệ, ta thủ tục hành qua nhiều khâu rườm rà trở ngại cho phát triển Vậy để tạo điều kiện cho việc phát triển giao nhận vận tải hàng không quốc tế, mở rộng giao thương Nhà nước Cục Hàng Khơng dân dụng Việt Nam cần sớm ban hành văn pháp luật hướng dẫn để ban ngành Hải quan, Hàng khơng cấp có liên quan hoạt động hiệu quả, thống gọn nhẹ, khắc phục chồng chéo quản lý quan có liên quan, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập Bên cạnh cần có sách hỗ trợ, khuyến khích nhu cầu vận chuyển đường hàng khơng, giảm bớt thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện cho hàng hóa lưu chuyển nhanh chóng dễ dàng mà đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật Đó điều mà doanh nghiệp giao nhận vận tải mong muốn Nhà nước quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế nước nhà 3.3.3 Hỗ trợ mặt tài Từ Việt Nam gia nhập tổ chức WTO, công ty giao nhận quốc tế quyền thành lập cơng ty 100% vốn nước ngồi liên doanh, cơng ty giao nhận hay tập đồn giao nhận quốc tế có tiềm lực lớn nguồn tài chính, sỡ vật chất, hệ thống đại lý tồn cầu cơng ty giao nhận Việt Nam phải đối mặt với mức độ cạnh tranh gay gắt Các cơng ty giao nhận Việt Nam nói chung Vinalink nói riêng cần trợ giúp Nhà nước mặt tài ưu đãi thuế, sách ưu đãi tài chính, cho vay với lãi suất thấp để cơng ty có điều kiện đầu tư trang bị sở vật chất kỹ thuật đào tạo đội ngũ cán Đây điều kiện để Vinalink nhanh chóng hội nhập vào phát triển chung ngành giao nhận quốc tế cạnh tranh với Cơng ty giao nhận nước ngồi với tiềm lực kinh tế hùng hậu bề dày kinh nghiệm hàng trăm năm xâm nhập phát triển thị trường Việt Nam 3.3.4 Chính sách nâng cao sở hạ tầng, đầu tư xây dựng để phục vụ công tác giao nhận hàng không Công Nghiệp hàng khơng lĩnh vực đòi hỏi khoa học kỹ thuật cao, vốn đầu tư lớn, Công Nghiệp hàng không Việt Nam tụt hậu xa so với giới giai đoạn đầu phát triển Nhận thấy lĩnh vực thiết kế, chế tạo, sản xuất Ngành hàng không Việt Nam chưa phát triển, hình thành mức nhỏ lẻ Lĩnh vực sửa chữa bảo dưỡng đạt mức độ trung bình so với khu vực chưa làm chủ hồn tồn cơng nghệ bảo dưỡng, sửa chữa máy bay trang thiết bị kỹ thuật đại Cơ sở vật chất kỹ thuật công nghiệp hàng khơng Việt Nam nghèo nàn, nhỏ bé Chưa có đội ngũ cán phù hợp có trình độ thiết kế, chế tạo, sản xuất quản lý công nghiệp hàng không cấp độ Thực tế sân bay nước khu vực Singapore, Thailand, HongKong, có khu vực dành riêng cho đại lý để xử lý hàng hóa trước xếp lên máy bay khu vực cảng ta cần hạn chế nhiều mặt Xuất phát từ thực trạng việc đưa biện pháp nâng cao sở hạ tầng, mở rộng nâng cấp hệ thống kho bãi, đầu tư xây dựng phát triển biện pháp hỗ trợ mang tính chất tầm vĩ mơ Điều khơng giúp cho phát triển dịch vụ giao nhận hàng khơng mà có tác dụng tồn kinh tế quốc dân nói chung Cụ thể Nhà nước cần đầu tư thích đáng để xây dựng sở vật chất cho việc vận chuyển hàng hoá đường hàng không xây dựng mở rộng sân bay, đại hoá thiết bị xếp dỡ vận chuyển hàng hoá, kho tàng sân bay, bến bãi đỗ Ngoài ra, Nhà nước cần đầu tư để mở rộng tuyến đường sắt cho đạt tiêu chuẩn quốc tế, nâng cấp tu sửa hệ thống đường bộ, cầu cống… để với vận tải hàng không, người giao nhận thực vận tải hàng hố đa phương thức cách thuận tiện, dễ dàng đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Bên cạnh sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho cơng tác giao nhận hàng khơng việc xây dựng hệ thống quản lý tập trung đại hệ thống thông tin sỡ liệu, ứng dụng thương mại điện tử để cung cấp thơng tin ngành nhận vận tải nói chung điều thực cần thiết 3.3.5 Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, quán phù hợp nước quốc tế Như cở sở pháp lý nêu chương hoạt động giao nhận vận tải chưa điều chỉnh luật riêng mà điều chỉnh phân tán nhiều luật khác Như hoạt động giao nhận vận tải đường hàng khơng chịu chi phối chủ yếu từ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006, Quốc Hội bổ sung, sửa đổi thơng qua có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 Như phân tích phần trước, giao nhận hàng khơng có tính quốc tế tồn cầu cao Chính thế, đòi hỏi Nhà nước ta cần xây dựng hệ thống quy định pháp luật hàng không dân dụng cho phù hợp với Công Ước Nghị định quốc tế Bên cạnh việc thành viên hiệp hội giao nhận quốc tế (FIATA), Hiệp hội giao nhận kho vận (VIFFAS), phần giúp doanh nghiệp giao nhận Việt Nam nâng cao cơng tác tổ chức, trình độ chun mơn, uy tín bảo vệ quyền lợi thương trường quốc tế cần giữ mối quan hệ tốt tuân thủ quy định Hiệp hội với cương vị thành viên TÓM TẮT CHƯƠNG Để không ngừng phát triển trở thành cơng ty giao nhận vận tải đáng tin cậy việc đề định hướng mục tiêu phát triển Vinalink thời gian tới điều cần thiết Chương giới thiệu khái quát định hướng phát triển kinh doanh công ty cổ phần logistics Vinalink số giải pháp, kiến nghị từ quan điểm cá nhân thực trạng quy trình giao nhận hàng xuất đường hàng khơng mà cơng ty gặp phải với mong muốn Vinalink phải ln có hướng biện pháp tối ưu để giữ vững, nâng cao hiệu kinh doanh ngành vận tải giao nhận Giữ vững thị phần thị trường, cố gắng hoàn thiện sai sót mắc phải khơng ngừng cải tiến, nâng cao niềm tin, tin cậy đến với khách hàng mục tiêu mà Vinalink mong muốn hướng tới KẾT LUẬN Có thể nói vận tải hàng không chất xúc tác đặc biệt thúc đẩy kinh tế phát triển mở rộng hợp tác trị, giao lưu văn hóa xã hội Vì mà hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập đường hàng khơng non trẻ song chứng tỏ tầm quan trọng việc thúc đẩy thương mại quốc tế quốc gia Bên cạnh đó, thị trường Việt Nam sơi động, với sách mở cửa tồn cầu hóa kinh tế bên cạnh hội phát triển mang đến mn vàn khó khăn, thách thức cho doanh nghiệp nước vấn đề đặt cho doanh ngiệp lĩnh vực giao nhận nói chung cơng ty cổ phần logistics Vinalink nói riêng làm để nâng cao quy trình nghiệp vụ, đàm bảo chất lượng hàng hóa thời gian làm thủ tục nhanh chóng, kịp tiến độ giao hàng cho khách hàng Để tồn phát triển, khộng ngừng mang lại nhiều thắng lợi tương lai, Vinalink phải đương đầu với nhiều khó khăn, với sáng suốt ban lãnh đạo đội ngũ nhân viên có trình độ nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm, hăng say với cơng việc ln tích cực nghiên cứu đổi mới, cộng với thành tích mà Vinalink đạt điều chắn Vinalink đạt thành công to lớn nhiều so với Với kiến thức trang bị trường Đại học với số kiến thức học hỏi thời gian thực tập công ty cổ phần logistics Vinalink, em nghiên cứu vào quy trình hoạt động giao nhận vận tải hàng xuất đường hàng không chủ động đưa số giải pháp cá nhân với mong muốn góp phần đẩy mạnh hoạt động nhận hàng hóa quốc tế đường hàng khơng Nhưng kiến thức kinh nghiệm hạn chế, viết em chắn nhiều thiếu sót Em mong đóng góp ý kiến, bảo thầy để viết em hồn thiện Em xin chân thành cảm anh chị cơng ty Vinalink nhiệt tình dẫn, giải đáp thắc thắc cung cấp tài liệu giúp em hiểu rõ quy trình giao nhận hàng xuất đường hàng khơng hồn thành tập Cuối lời em xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại học Công Nghệ dạy bảo em quãng thời gian năm học người ln tận tình hướng dẫn bảo Ths Nguyễn Thị Như Quỳnh để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời kính chúc sức khỏe – thành công đến tất thầy cô TÀI LIỆU THAM KHẢO ∗ Văn hành nhà nước  Quốc Hội, Số: 36/2005/QH11, Luật Thương Mại, Mục : Dịch vụ Logistics ∗ Sách tiếng việt  GS.TS Võ Thanh Thu (2011), Kỹ thuật kinh doanh xuât nhập khẩu, Nhà xuất tổng hợp Tp.HCM ∗ Các trang web  Quy trình xuất nhập hàng hóa đường hàng khơng, trang web : http://vantaidvn.com/quy-trinh-xuat-nhap-khau-hang-hoa-bang-duong-hangkhong/, ngày 17/08/2014  Khái quát dịch vụ giao nhận hàng hố xuất nhập chun chở đường khơng, trang web: https://voer.edu.vn/m/khai-quat-ve-dich-vu-giao-nhan-hang-hoa-xuat-nhapkhau-chuyen-cho-bang-duong-khong/2198b6b9  Những kiện quan trọng q trình phát triển Cơng ty, trang web: http://www.vinalinklogistics.com/content/index/236/qua-trinh-phat-trien.cnv  Thủ tục hải quan hàng hóa xuất thương mại, trang web: http://www.customs.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/List.aspx?NhomThuTuc=X NK%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20v%C3%A0%20m %E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20lo%E1%BA%A1i%20h%C3%ACnh %20%C4%91%E1%BA%B7c%20th%C3%B9  Khái quát nghiệp vụ giao nhận hàng xuất công ty Vietnamairlines, trang web: http://luanvan.net.vn/luan-van/luan-van-mot-so-giai-phap-hoan-thien-quytrinh-giao-nhan-hang-xuat-nhap-khau-bang-duong-hang-khong-o-viet-nam12656/  Luật Thương Mại, trang web: http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn %20php%20lut/View_Detail.aspx?Ite mID=18140  Dự báo kinh tế - xã hội Việt Nam 2016-2020 ( nguồn: Phòng nghiên cứu PEVR), trang web: http://vepr.ueb.edu.vn/upload/533/20150225/CS09%20(policy%20dicussion% 2002).pdf  Thông tư quy định việc vận chuyển hàng không hoạt động hàng không chung, trang web: http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-81-2014-TT-BGTVT-van-chuyenhang-khong-hoat-dong-hang-khong-dan-dung-vb263383.aspx  Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006, trang web: http://www.tsnairport.hochiminhcity.gov.vn/vn/default.aspx?cat_id=746&new s_id=781&cl1=695#content  Giao nhận vận chuyển đường hàng không, trang web: http://dltntq.laocai.gov.vn/content/0030003_004.htm  Logistics Việt Nam đâu, trang web: http://vnlogistics.vn/vn/tin-tuc/logistics-viet-nam-dang-o-dau-m5-cd18-cm042.html  Nhận định hiệp hội giao nhận kho vận, trang web: http://www.vnlogistics.vn/vn/tin-tuc/theo-nhan-dinh-cua-hiep-hoi-giao-nhankho-van-m5-cd18-cm0-t15.html  Tổng cục thống kê, trang web: http://www.gso.gov.vn/default.aspx? tabid=394&idmid=3&ItemID=12736 PHỤ LỤC (01) HỢP ĐỒNG - SALES ORDER (01) HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI - COMMERCIAL INVOICE (01) PHIẾU ĐÓNG GÓI - PACKING LIST (01) BẢN KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA - AIR CARGO MANIFEST (01) XÁC NHẬN ĐẶT CHỖ - BOOKING CONFIRM (01) VẬN ĐƠN CHỦ - MASTER AIRWAY BILL (01) VẬN ĐƠN NHÀ - HOUSE AIRWAY BILL (01) HƯỚNG DẪN - AIR INTERNAL SHIPPING INSTRUCTION (01) BỘ TỜ KHAI HẢI QUAN ... cung cấp dịch vụ vận chuyển lớn uy tín tồn giới VPĐD Văn phòng đại diện TT Tăng trưởng IATA Hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế WCA Hiệp hội đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển lớn uy tín tồn... Vận chuyển hàng hố đến cảng, lo liệu khai báo hải quan, lo thủ tục chứng từ liên quan giao hàng cho người chuyên chở • Nhận vận đơn ký người chuyên chở, giao cho người gửi hàng • Thu xếp việc chuyển. .. Thay mặt người nhận hàng giám sát việc vận chuyển hàng hoá từ người nhận hàng lo liệu vận tải hàng • Nhận kiểm tra tất chứng từ liên quan đến việc vận chuyển hàng hố • Nhận hàng người chun chở
- Xem thêm -

Xem thêm: Xemtailieu quy trinh giao nhan hang xuat nhap khau bang duong hang khong tai cong ty co phan logistics vinalink va giai phap nang cao quy trinh giao nhan hang xuat khau đã chuyển đổi, Xemtailieu quy trinh giao nhan hang xuat nhap khau bang duong hang khong tai cong ty co phan logistics vinalink va giai phap nang cao quy trinh giao nhan hang xuat khau đã chuyển đổi, CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG, 3 Quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng không, CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK, Hình 2.1 Logo hình ảnh công ty Vinalink, 2 Thực trạng quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng không tại Công ty cổ phần logistics Vinalink, Bước 2: Nhận kết quả phân luồng, Hình 2.12 Kết quả phân luồng – kết quả xử lý tờ khai, Bản lược khai hàng hóa ( Air Cargo Manifest ):, 3 Đánh giá quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO QUY TRÌNH GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK, 2 Một số giải pháp với công ty, Với thị trường hiện có đang khai thác:, 3 Kiến nghị với Nhà Nước

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn