SÁCH CHẨN ĐOÁN NGÔI,THẾ,KIỂU THẾ,ĐỘ LỌT CỦA THAI

44 54 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 14:38

CHẨN ĐỐN NGƠI,THẾ,KIỂU THẾ,ĐỘ LỌT CỦA THAI NGƠI CHỎM VÀ CƠ CHẾ ĐẺ NGÔI CHỎM      Mục tiêu học tập: - Viết đợc định nghÜa cđa ng«i - thÕ - kiĨu thÕ - KĨ đợc loại thai điểm mốc tơng ứng - Mô tả đợc cách khám để chẩn đoán ngôi, thai - Kể tên loại thai đẻ đợc đờng âm đạo - Trình bày đợc định nghĩa ngôi, mốc chỏm, đờng kính lọt chỏm - Nêu đợc đủ giai đoạn đẻ, giai đoạn lại qua thì: lọt, xuống, quay, sổ - Cơ chế đẻ đầu chỏm, chẩm chậu trái trớc (CCTT) - Nêu đợc chế đẻ vai NGễI,TH,KIU TH VÀ ĐỘ LỌT CỦA THAI ĐỊNH NGHĨA 1.1 Ngôi 1.1.1 Ngơi: phần thai nhi trình diện trước eo có thai chuyển Có hai loại sau: - Ngôi dọc: trục dọc thai nhi trục với trục tử cung người mẹ Có hai loại ngơi dọc: + Ngơi đầu: đầu thai nhi trình diện trước eo Ngôi đầu chia thành loại: chỏm (chẩm), trán mặt tuỳ thuộc vào mức độ cúi đầu thai nhi + Ngôi mông (ngơi ngược): mơng thai nhi trình diện trước eo Ngơi mơng chia thành: ngơi mơng hồn tồn hay gọi ngơi mơng đủ (khớp háng gối gấp, mơng trình diện), ngơi mơng khơng hồn tồn, gọi mông thiếu (kiểu mông, kiểu đầu gối kiểu chân)  - Ngôi ngang: trục dọc thai nhi vng góc bắt chéo với trục tử cung người mẹ  Ngồi gặp ngơi phức hợp  1.1.2 Mốc ngơi: loại ngơi thai có điểm mốc, dựa vào điểm mốc để phân biệt      loại thai + Ngôi chỏm: mốc xương chẩm + Ngôi mặt: mốc mõm cằm + Ngôi trán: mốc gốc mũi + Ngôi ngang: mốc mõm vai + Ngôi mông: mốc đỉnh xương  1.2 Độ cúi  Độ cúi bình thường ngơi chỏm chuyển đầu cúi hoàn toàn, cằm thai nhi gập sát vào phần ngực phần chẩm trình diện trước Nếu đầu khơng cúi hết đưa đến tình trạng ngơi trán cổ ngửa đưa đến tình trạng ngơi mặt Hình Độ cúi đầu chỏm  1.3 Thế  Thế tương quan điểm mốc thai với bên phải bên trái khung chậu     người mẹ Có loại: -thế trái:khi điểm mốc thai nằm phạm vi từ 12-6h mặt phẳng eo khung chậu(theo chiều kim đồng hồ),hay nửa trái khung chậu -thế phải điểm mốc nằm phạm vi từ 6-12h,hay nửa phải khung chậu Như vậy: -đối với ngơi chỏm:lưng thai nhi bên bên -đối với ngơi trán mặt:thế đối diện với lưng  1.4 Kiểu  Kiểu mối tương quan điểm mốc thai với vị trí trước-sau khung chậu người mẹ Trên lâm sàng có loại kiểu thế:  - Kiểu lọt:  Mỗi phải trái có kiểu lọt trước,sau ngang Như tổng số ngơi có kiểu lọt  Ví dụ ngơi chỏm, có kiểu lọt sau đây, tính theo chiều kim đồng hồ: chẩm trái trước, chẩm trái ngang, chẩm trái sau , chẩm phải sau, chẩm phải ngang, chẩm phải trước;  -Kiểu sổ:  Khi xuống eo eo tuỳ theo chế đẻ điểm mốc so với khung chậu người mẹ ta có kiểu sổ sau đây(tùy theo ngơi):  - Ngơi chỏm có hai kiểu sổ chẩm trước chẩm sau (chẩm vệ chẩm cùng) tuỳ theo chẩm phia xương mu hay phía xương  Hình Ngơi di chuyển từ mặt phẳng eo đến mặt phẳng eo  4.1 Đẻ đầu  4.1.1 Thì lọt  - Trước chuyển dạ: đầu cao, cúi khơng tốt (đường kính chẩm trán = 11 cm, trình diện trước         eo trên) - Để chuẩn bị lọt, co tử cung làm đầu cúi để đường kính hạ chẩm - thóp trước = 9,5 cm song song với đường kính chéo trái mặt phẳng eo (Khám âm đạo sờ rãnh dọc đầu trùng với đường kính này) - Lọt thực sự: q trình diễn tiến từ từ đường kính ngơi (đường kính lớn nhất) qua mặt phẳng eo Đặc biệt có số dấu hiệu lâm sàng đầu lọt sau: + Qua khám bụng, sờ thấy 2/5 đầu thai nhi + Khám âm đạo cho thấy phần thấp chỏm nằm ngang mặt phẳng gai hông thai phụ (vị trí - - ) - Kiểu lọt: + Lọt đối xứng: bướu đỉnh xuống song song + Lọt không đối xứng: bướu xuống trước bướu xuống sau  Kiểu lọt không đối xứng kiểu sau thường hay gặp kiểu lọt không đối xứng kiểu trước Hình Đầu thai nhi cúi chuyển  4.1.2 Thì xuống  Là giai đoạn di chuyển từ mặt phẳng eo đến mặt phẳng eo phía âm đạo, đầu thai nhi xuống thấp làm tầng sinh môn căng phồng  4.1.3 Thì quay  Khi đầu thai nhi chạm vào lớp cân đáy chậu đầu thai nhi bắt đầu quay để đường kính hạ chẩm - thóp trước (9,5 cm) trở thành song song với đường kính trước sau eo  - Ngơi chỏm kiểu trước đầu quay 45o trước  - Ngơi chỏm kiểu sau đầu quay 45o phía sau, quay 135o trước  4.1.4 Thì sổ  - Sau xuống quay, đầu cúi thêm do:  + Sức đẩy co tử cung  + Sức đẩy co thành bụng lúc rặn đẻ  + Sức cản đáy chậu  Các yếu tố làm cho đầu chuẩn bị sổ  - Sổ thực sự: Khi hạ chẩm thai nhi cố định bờ khớp mu, tác động sức rặn co tử cung đầu thai nhi ngửa dần, âm hộ nở to để trán, mặt, cằm chui o hướng lên Sau sổ xong đầu thai nhi quay 45 để trở kiểu cũ Hình Sổ đầu  4.2 Đẻ vai  • Thì lọt    Đường kính lưỡng mỏm vai vng góc với đường kính hạ chẩm thóp trước nên đường kính hạ chẩm-thóp trước lọt theo đường kính chéo trái vai lọt theo đường kính chéo phải  * Chuẩn bị lọt : Vai thu hẹp đường kính lưỡng mỏm vai từ 12 cm 9,5 cm cách so vai lại tác dụng đẩy co tử cung  * Lọt thức : Đường kính lưỡng mỏm vai qua mặt phẳng eo theo đường kính chéo phải Có thể lọt đối xứng (2 vai lọt qua eo trên) không đối xứng (một vai lọt trước, vai lọt sau)  Giống lọt đầu, chế lọt vai áp lực co tử cung đẩy vai từ xuống để qua mặt phẳng eo  • Thì xuống    Vai tiến từ mặt phẳng eo qua eo xuống mặt phẳng eo theo hướng đường kính      chéo phải (đường kính mà vai vừa lọt qua) • Thì quay    - Vai bắt đầu quay chạm vào đáy chậu quay 45˚ từ phải sang trái đường kính lưỡng mỏm vai trùng với đường kính trước - sau eo - Khi vai quay đầu quay tiếp 45˚ từ phải sang trái, vậy, tổng cộng đầu quay 90˚ từ phải sang trái Do đó, vai quay xong đầu nằm ngang (chẩm vị trí trái - ngang) • Thì sổ  Áp lực co tử cung sức rặn người mẹ đẩy vai trước sổ trước, vai trước sổ đến bờ Delta dừng lại cố định Áp lực co tử cung đẩy vai sau sổ tiếp, sau vai thân thai nhi tiếp tục sổ Hình Đẻ vai  4.3 Đẻ mông  Giống chế đẻ vai, đường kính lớn mơng đường kính lưỡng ụ đùi cm (đường kính chày 11 cm) thu nhỏ cm Do đẻ mơng khơng phải trường hợp khó               CÂU HỎI ÔN TẬP A Chọn câu Điểm mốc mặt : A Gốc mũi B Thóp sau C Cằm D Thóp trước E Miệng thai nhi Điểm mốc ngang là: A Mỏm vai thai nhi B Bụng thai nhi C Khuỷu tay thai nhi D Lưng thai nhi E Đỉnh xương cụt             Khám chỏm sờ thóp sau vị trí kiểu là: A Chẩm chậu trái trước B Chẩm chậu trái sau C Chẩm chậu phải trước D Chẩm chậu phải sau E Chẩm chậu trái ngang Ngôi chỏm có: A kiểu lọt B kiểu lọt C kiểu lọt D kiểu lọt E khơng có kiểu lọt               B Điền vào chỗ trống Điểm mốc chỏm .(1) Điểm mốc mặt (2) Điểm mốc trán (3) Điểm mốc mông (4) Điểm mốc ngang (5) Trong đầu, tùy thuộc vào cúi ngơi ta có ngơi sau: - Đầu cúi tối đa (8) - Đầu ngữa tối đa .(9) - Đầu tư trung gian (10) .(11) C Chọn câu Đ/ S Kiểu xác định khám âm đạo lúc sản phụ chuyển A Đúng B Sai  Ngơi chỏm có:  A kiểu lọt  B kiểu lọt  C kiểu lọt  D kiểu lọt  E khơng có kiểu lọt  Ngơi mơng có:  A kiểu lọt  B kiểu lọt  C kiểu lọt  D kiểu lọt  E khơng có kiểu lọt  10 Ngơi mặt có:  A kiểu lọt  B kiểu lọt  C kiểu lọt  D kiểu lọt  E khơng có kiểu lọt  11 Ngơi trán có:  A kiểu lọt  B kiểu lọt  C kiểu lọt  D kiểu lọt  E khơng có kiểu lọt ... kiểu - Kể đợc loại thai điểm mốc tơng ứng - Mô tả đợc cách khám để chẩn đoán ngôi, thai - Kể tên loại thai đẻ đợc đờng âm đạo - Trình bày đợc định nghĩa ngôi, mốc chỏm, đờng kính lọt chỏm - Nêu... xác định cho vị trí đỉnh xương hai ụ ngồi thai nhi chân thai nhi mông kiểu ngồi xổm  2.3 Nghe tim thai  Tim thai nghe rõ lưng thai nhi, tự khơng giúp ta chẩn đốn ngơi, thế, kiểu thế, giúp hỗ trợ... định vị trí, tư hình thể thai nhi; song từ có siêu âm vai trò X quang ngày 3.ĐỘ LỌT,KIỂU LỌT,KIỂU SỔ  1.Độ lọt:  -Khi ngơi chưa lọt có độ:(khám ngồi)  +cao: thấy đầu thai di động dễ dàng sang
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁCH CHẨN ĐOÁN NGÔI,THẾ,KIỂU THẾ,ĐỘ LỌT CỦA THAI, SÁCH CHẨN ĐOÁN NGÔI,THẾ,KIỂU THẾ,ĐỘ LỌT CỦA THAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn