chương 1: cơ sở lý thuyết khí nén

65 202 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 14:35

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH BÌNH DƯƠNG O0O Hydraulics-Pneumatics power in industry Lecturer: NGUYỄN HỮU TRUNG Email: nguyentrungelectric@gmail.com Mục đích mơn học  Hiểu chức năng, nguyên lý làm việc phần tử khí nén, điện -khí nén, thủy lực, điện thủy lực  Có kiến thức để thiết kế mạch điều khiển khí nén, điện khí nén, thủy lực, điện thủy lực  Đọc phân tích hệ thống điều khiển khí nén, thủy lực, điện thủy lực thực tế  Phát lỗi cúa phần tử hệ thống, sữa chữa bảo dưỡng hệ thống Tài liệu tham khảo  Tài liệu tham khảo chính: [1] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển khí nén, NXB Giáo dục, 1999 [2] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển thủy lực, NXB Giáo dục, 2000  Các tài liệu khác [1] Andrew A Parr, Hydraulics and Pneumatics, Elsevier Science & Technology Books Phương pháp đánh giá    Báo cáo (Report) 10% Thi kỳ (Midterm Exam) Thi cuối kỳ (Final Exam) 20% 70% CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Tổng quan 1.1.1 Lịch sử 1.1.2 Ứng dụng 1.1.3 Ưu nhựơc điểm 1.2 Cơ sở lý thuyết 1.2.1 Đơn vò sử dụng 1.2.2 Áp suất 1.2.3 Lực 1.2.4 Lưu lượng 1.2.5 Các đònh luật khí 1.3 Cấu trúc HT điều khiển tự động khí nén 1.4 Các phương pháp điều khiển tự động HT khí nén TỔNG QUAN  Khí nén phần lưu chất với không khí loại khí khác nén lại Pneumatics: xuất phát từ tiếng Hy Lạp Pneuma có nghóa khí, gió thở  Điều khiển khí nén thiết kế với mục đích hướng dòng chảy khí nén theo mạch để điều khiển cấu chấp hành  Các dòng chảy dạng lượng khí nén điều khiển cấu chấp hành thực chuyển động tònh tiến hay quay LỊCH SỬ  Cuối kỷ XVII, Torricelli, Mariotte sau Bernoulli tiến hành nghiên cứu lý thuyết ứng dụng liên quan đến áp suất lực từ lỗ thùng chứa nước đường dẫn Blaise Pascal đưa đònh luật tảng khoa học thủy lực  Cuối năm 1930 đặc biệt khoảng thời gian chiến tranh TG thứ II, hệ thống điều khiển lưu chất sử dụng rộng rãi phát triển mạnh, ứng dụng rộng rãi máy móc sản xuất  Vào năm 1951 ứng dụng công nghiệp tăng nhanh, hội nghò tổ chức Detrit, Michigan với mục đích hình thành nên tiêu chuẩn cho thiết bò khí nén thủy lực  Vào năm 1966, hệ thống ký hiệu đưa Viện tiêu chuẩn Hoa Kỳ (United States America Standards Institute) Khi sử dụng ký hiệu này, người bảo trì dễ dàng thay sửa chữa thiết bò hệ thống, dễ dàng phán đoán lỗi hư hỏng hệ thống cách tham khảo catalogue nhà sản xuất ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN  Có thể sử dụng môi trường khắc nghiệt, lónh vực nguy hiểm  Sản xuất, lắp ráp thiết bò điện tử & chế biến thực phẩm điều kiện vệ sinh môi trường tốt độ an toàn cao  Các dây chuyền tự động: đóng gói, vận chuyển, cấp phôi, gá đặt… sản xuất dược phẩm, hoá chất, nước giải khát,… ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN Máy cắt giấy hệ thống cấp dung dòch vào chai hệ thống khí nén MÁY NÉN KHÍ KIỂU CÁNH GẠT (Rotary Compressors) MÁY NÉN KHÍ KIỂU CÁNH GẠT (tt) (Rotary Compressors) MÁY NÉN KHÍ KIỂU TRỤC VÍT PHÂN PHỐI KHÍ NÉN PHÂN PHỐI KHÍ NÉN (tt) Bình nhận trích chứa khí nén PHÂN PHỐI KHÍ NÉN (tt) Đường ống PHÂN PHỐI KHÍ NÉN (tt) Đường ống (tt) PHÂN PHỐI KHÍ NÉN (tt) Đường ống (tt) Chiều dài ống 200 mm Lưu lượng 10 m /phút Đường kính ống dẫn 70 mm Tổn thất áp suất 0,1 bar Áp suất bar PHÂN PHỐI KHÍ NÉN (tt) Xử lý khí nén (Bộ lọc) PHÂN PHỐI KHÍ NÉN (tt) Thiết bị bơi trơn PHÂN PHỐI KHÍ NÉN (tt) Bộ điều chỉnh áp suất PHÂN PHỐI KHÍ NÉN (tt) Sấy khơ chất làm lạnh PHÂN PHỐI KHÍ NÉN (tt) Sấy khơ hấp thụ    http://www.festo-didactic.com/int-en/ http://www.norgren.com/ http://www.pneumatica.be/pneumatics/index.htm Xin chân thành cảm ơn! ... động khí nén 1.4 Các phương pháp điều khiển tự động HT khí nén TỔNG QUAN  Khí nén phần lưu chất với không khí loại khí khác nén lại Pneumatics: xuất phát từ tiếng Hy Lạp Pneuma có nghóa khí, ... hướng  Khí khác với chất lỏng không tích cố đònh Khí nén áp suất cao chất lỏng nén với thể tích nhỏ (có thể xem không nén được) CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỶ TRỌNG Các thí nghiệm ban đầu trạng thái khí không... mơn học  Hiểu chức năng, ngun lý làm việc phần tử khí nén, điện -khí nén, thủy lực, điện thủy lực  Có kiến thức để thiết kế mạch điều khiển khí nén, điện khí nén, thủy lực, điện thủy lực 
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 1: cơ sở lý thuyết khí nén, chương 1: cơ sở lý thuyết khí nén, ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG, CÁC ĐỊNH LUẬT KHÍ, PHÂN PHỐI KHÍ NÉN (tt)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn