CÁC HỘI CHỨNG ĐIỆN TÂM ĐỒ

63 51 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 14:26

CÁC HỘI CHỨNG ĐIỆN TÂM ĐÔ TS.BS Nguyễn thị Út Bộ Môn Nội Đại Học Phạm Ngọc Thạch 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt Mục tiêu học tập Trình bày khái niệm bản về điện tâm đô Phát hiện được sốố́ hội chứng thường gặp: dày nhĩ, dày thất, thiếu máu tim, nhôi máu tim, rối loạn dẫn truyền, hội chứng kích thích sớm 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt Hoạt động điện thế của tim 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt Các chuyển đạo và chuẩn hóa Các chuyển đạo Chuyển đạo chi:DI, DII, DIII, aVL, aVR,aVF Chuyển đạo ngực: V1, V2, V3, V4,V5, V6 Đôi cần đo thêm các chuyển đạo V3R, V4R, V7, V8, V9 Chuẩn hóa 1mV= 10mm Tốc độ 25mm/s (mỗi ô ngang nhỏ = 0,04s) 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt Vị trí các chuyển đạo V1: LS cạnh ức phải , V2: L S cạnh ức trái V3: điểm giữa V2 V4 V4: LS đường trung đòn trái V5: LS đường nách trước V6: LS đường nách giữa V3R, V4R đối xứng với V3,V4 qua xương ức 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt ... bày khái niệm bản về điện tâm đô Phát hiện được sốố́ hội chứng thường gặp: dày nhĩ, dày thất, thiếu máu tim, nhôi máu tim, rối loạn dẫn truyền, hội chứng kích thích sớm 09/13/19... tăng canxi máu, tăng kali máu 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt Một số hội chứng bất thường điện tâm đ Blốc xoang nhi Tiêu chuẩn chẩn đoán Nhát bị blốc: không sóng P, không... tất cả các chuyển đạo PR dài : blốc nhĩ thất độ I PR ngắn: nhịp nối hay nhịp nhĩ thấp, hội chứng kích thích sớm 09/13/19 Cac HC Dientamdo TS.BS NguyenthiUt Phức QRS Hình dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC HỘI CHỨNG ĐIỆN TÂM ĐỒ, CÁC HỘI CHỨNG ĐIỆN TÂM ĐỒ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn