Đề cương sáng kiến 3 năm 2018 2019 copy

20 70 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 13:36

sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 sáng kiến kinh nghiệm lớp 3sáng kiến kinh nghiệm lớp 3sáng kiến kinh nghiệm lớp 3sáng kiến kinh nghiệm lớp 3sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 I- PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Chúng ta sống thời đại mới, thời đại phát triển rực rỡ công nghệ thông tin (CNTT) CNTT bước phát triển cao số hóa tất liệu thơng tin, luân chuyển mạnh mẽ kết nối tất lại với Cùng với phát triển thời kì CNH - HĐH đất nước CNTT có bước tiến mạnh mẽ Khơng có lĩnh vực nào, khơng có nơi khơng có mặt CNTT CNTT động lực quan trọng để phát triển đất nước Trong lĩnh vực giáo dục, có đổi tồn diện sâu sắc Đó việc đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học (PPDH) Những PPDH theo cách tiếp cận kiến tạo, phương pháp dạy học dự án, dạy học phát triển giải vấn đề có điều kiện để ứng dụng rộng rãi Các hình thức dạy học như: dạy học theo lớp, dạy học theo nhóm, dạy học theo cá nhân có đổi mơi trường CNTT Xuất phát từ văn đạo Đảng Nhà nước, thị 58/CT/TW Bộ Chính Trị ngày 17/10/2000 việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ nghiệp CNH - HĐH chĩ rõ: “Công nghệ thông tin nhân lên sức mạnh tinh thần, vật chất, trí tuệ tồn dân tộc, động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi phát triển, nâng cao lực cạnh tranh kinh tế…” Chính Đảng Nhà nước nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm ngành Giáo dục đào tạo nguồn nhân lực CNTT đẩy mạnh ứng dụng CNTT công tác giáo dục đào tạo” Nghị 40/2000/NQ-QH10 thị 14/2001/CT-TTg ngày 09/12/2000 việc đổi chương trình giáo dục phổ thơng: Nội dung chương trình tích cực áp dụng cách sáng tạo phương pháp tiên tiến đại, ứng dụng CNTT vào dạy học Nếu trước người ta áp dụng phương pháp dạy học cho học sinh (HS) nhớ lâu, dễ hiểu, phải đặt trọng tâm hình thành, phát triển cho HS phương pháp học chủ động Nếu trước người ta thường quan tâm nhiều đến khả ghi nhớ kiến thức thực hành kỹ vận dụng, trọng đặc biệt đến phát triển lực sáng tạo HS Như vậy, việc chuyển từ “lấy GV làm trung tâm” sang “lấy người học làm trung tâm” trở nên dễ dàng HS Tiểu học nhỏ, nên q trình nhận thức thường gắn với hình ảnh, hoạt động cụ thể Bởi vậy, phương tiện trực quan cần thiết trình giảng dạy Đặc biệt phương tiện trực quan sinh động, rõ nét thu hút ý HS Trong tiết học có đồ dùng trực quan đẹp thu hút ý HS đến giảng kết học tập HS tốt Cơng nghệ phần mềm có nhiều bước tiến đáng kể, phần mềm giáo dục như: Bộ Office, Cabri, E-learning, MS PowerPoint đạt nhiều thành tựu Môn Tự nhiên - Xã hội (TNXH) số môn học mà HS có hứng thú đam mê học mơn này, mơn học có nhiều hình ảnh sống động, lơi ý HS Những hình ảnh hoạt động người, lồi vật đưa lên hình với hiệu ứng khác có hiệu mà không tốn nhiều thời gian so với phương pháp truyền thống Chỉ cần bấm chuột, sau vài giây hình nội dung mà cần truyền thụ cho HS Chính vậy, việc ứng dụng CNTT vào dạy học môn TNXH Tiểu học cần thiết Chúng ta thấy tầm quan trọng CNTT công tác dạy học: Nâng cao bước chất lượng học tập HS, tạo mơi trường giáo dục mang tính tương tác cao đơn “thầy giảng-trò nghe” kiểu truyền thống, HS khuyến khích tạo điều kiện để chủ động tìm kiếm kiến thức, xếp hợp lý trình tự học tập, tự rèn luyện thân Do đó, việc ứng dụng CNTT vào dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo HS tất yếu giai đoạn Hiện nay, việc sử dụng CNTT nước ta trở nên phổ cập mang tính thường nhật Đó lý chọn sáng kiến : “Ứng dụng CNTT việc giảng dạy mơn TNXH lớp 3” Mục đích nghiên cứu: TNXH môn học cung cấp cho HS kiến thức ban đầu vật tượng tự nhiên xã hội mối quan hệ người xảy xung quanh em Trang bị cho em kiến thức bậc học góp phần bồi dưỡng nhân cách cho hệ trẻ Tuy nhiên, thực tế nhiều phụ huynh HS chí GV cho môn học phụ không nên chuyên tâm để ý đến, môn TNXH thường bị cắt giảm thời lượng để giành cho mơn học Tốn,Tiếng Việt Chính vậy, dạy học GV thường khơng sử dụng PPDH linh hoạt, phù hợp với môn học, chưa áp dụng CNTT vào dạy học để mang lại hiệu Qua đó, em HS chưa hứng thú với việc học mơn TNXH Vì vậy, thực sáng kiến Tôi mong đề xuất số giáo án điện tử số biện pháp để đổi PPDH ứng dụng CNTT vào dạy học môn TNXH lớp nhằm góp phần nâng cao hiệu dạy học Thời gian địa điểm : - Thời gian: Từ tháng 9/2018 đến tháng 3/2019, cụ thể sau: Thời gian Nội dung Tháng 9/ 2018 - Nghiên cứu tài liệu Tháng 10/ 2018 đến / 2019 - Tìm hiểu thực trạng Thực nghiệm theo biện pháp đề Hoàn chỉnh đề cương Tháng / 2019 Hoàn thành sáng kiến - Địa điểm: Lớp 3C3 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Đóng góp mặt thực tiễn - Các chuyên đề cấp tổ, cấp trường thực có kết cao - Nếu ứng dụng tốt Công nghệ thông tin vào dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh.Từ nâng cao chất lượng dạy học II- PHẦN NỘI DUNG Chương :TỔNG QUAN Cơ sở lý luận đề tài: 1.1 Định hướng đổi phương pháp dạy học Hiện nay, hướng đổi nhiều nước ý tích cực hóa, cá thể hóa, coi người trung tâm trình dạy học Tư tưởng coi HS trung tâm đề cao hứng thú hay sở thích cá nhân HS, biến học thành thao diễn hay chạy theo hứng thú HS mà khuynh hướng tiến bộ, lành mạnh nhằm giải phóng lực sáng tạo cá nhân HS Việc đổi PPDH thiết thực góp phần thực mục tiêu giáo dục, tạo điều kiện để cá thể hóa dạy học khuyến khích dạy học, phát kiến thức học Làm phát triển lực sở trường HS, rèn luyện HS trở thành người sáng tạo Các PPDH truyền thống phương pháp quan trọng dạy học Đổi khơng có nghĩa loại bỏ phương pháp truyền thống mà cần bắt đầu việc cải tiến để nâng cao hiệu hạn chế nhược điểm chúng Đổi PPDH đòi hỏi người GV cần kết hợp đa dạng PPDH phải thực đồng với trình đổi mục tiêu nội dung giáo dục, đổi đào tạo bồi dưỡng GV, sở vật chất Đó q trình lâu dài, phải kiên trì, tránh nơn nóng, phải biết kế thừa phát huy mặt tích cực PPDH truyền thống tận dụng hợp lý PPDH 1.2 Môn Tự nhiên Xã hội vai trò mơn TNXH q trình dạy học a, Môn Tự nhiên xã hội: TNXH môn học nhằm giúp em có kiến thức ban đầu - Con người sức khỏe ( thể người, cách giữ vệ sinh thể phòng tránh bệnh tật, tai nạn - Một số vật, tượng đơn giản tự nhiên xã hội Bước đầu hình thành phát triển kĩ năng: - Tự chăm sóc sức khỏe thân; ứng xử hợp lí đời sống để phòng chống số bệnh tật tai nạn - Quan sát, nhận xét, nêu thắc mắc, đặt câu hỏi, biết cách diễn đạt hiểu biết vật tượng đơn giản tự nhiên xã hội Hình thành phát triển thái độ hành vi: - Có ý thức thực quy tắc giữ vệ sinh, an toàn cho thân, gia đình cộng đồng - Yêu thiên nhiên, gia đình, trường học, q hương b, Vai trò mơn TNXH trình dạy học Trong chương trình giáo dục nay, môn TNXH với môn học khác có vai trò quan trọng việc phát triển tồn diện cho HS Đây mơn học có vị trí quan trọng, mơn học gần gũi với em HS Cung cấp số kiến thức bản, ban đầu thiết thực thể người: HS biết cách giữ gìn vệ sinh thể phòng tránh số bệnh tật thơng thường, biết số vật, tượng đơn giản tự nhiên xã hội xung quanh Môn TNXH mơn học tích hợp kiến thức khoa học tự nhiên khoa học xã hội Tỉ trọng kiến thức khoa học tự nhiên nhiều so với kiến thức khoa học xã hội.Vì vậy, mơn TNXH mơn học có tầm quan trọng đổi giáo dục nước nói chung Việt Nam nói riêng việc coi trọng thực hành vận dụng kiến thức, quan tâm đến lực tự học, tự khám phá kiến thức HS Môn TNXH môn học môi trường tự nhiên xã hội gần gũi, bao quanh HS Vì có nhiều nguồn cung cấp kiến thức cho em Do đó, không GV cung cấp tri thức cho em lĩnh vực mà em thu nhận kiến thức từ nhiều nguồn khác (Lê Văn Trưởng,“Tự nhiên xã hội phương pháp dạy học Tự nhiên - xã hội” Tập1 Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng Đại học sư phạm Bộ giáo dục đào tạo - Dự án phát triển giáo viên Tiểu học (2007) NXB GD 1.3 Khái niệm giáo án điện tử Từ lâu có nhiều người gọi trình chiếu Power Point giáo án điện tử, thực cách hiểu không Giáo án theo lý thuyết dạy học thiết kế bao gồm mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện để thực học Bản trình chiếu Power Point đóng vai trò phương tiện số PPDH chứa đựng nội dung học - Mục tiêu: xác định dựa theo phân phối chương trình, khung chương trình trường - Phương pháp: cách thức hoạt động thầy, trò tồn học - Phương tiện: thiết bị để chuyển tải nội dung, người học, người dạy tác động vào để lĩnh hội hình thành kiến thức người học - Bản trình chiếu phương tiện đại thay đổi cho loại phương tiện truyền thống phấn bảng Trong PPDH thuyết giảng nội dung tồn giảng chứa nội dung chương trình chiếu Vậy giáo án điện tử? Trong thời đại CNTT nay, biết đến tên gọi thương mại điện tử, thư điện tử, phủ điện tử Và giáo dục, nhiều người bắt chước theo cách gọi để gọi “giáo án điện tử”, tên quen thuộc giáo án Vậy, cách gọi tên cho đúng? Trước hết, cần tìm hiểu sơ lược khái niệm sau: - “Giáo án”: Có thể hiểu thiết kế cho tiến trình tiết dạy học, kế hoạch mà người GV dự định thực giảng dạy lớp cho HS cụ thể - “Giáo án điện tử”: Có thể hiểu thiết kế cụ thể toàn kế hoạch hoạt động dạy học GV lên lớp, toàn hoạt động dạy học đa phương tiện hóa cách chi tiết, có cấu trúc chặt chẽ logic quy định cấu trúc học Giáo án điện tử sản phẩm hoạt động thiết kế dạy thể vật chất trước dạy học tiến hành Giáo án điện tử thiết kế giảng điện tử, vậy, xây dựng giáo án điện tử cách gọi khác cho hoạt động cụ thể để có giảng điện tử Trong trình giảng dạy GV nảy sinh số vấn đề: - Vấn đề thứ là: nhiều người dùng thuật ngữ “giáo án điện tử” để trình chiếu Powerpoint Đó sai lầm thuật ngữ cách hiểu tập hợp Slide để trình bày vấn đề GV muốn truyền đạt, hệ thống câu hỏi, gợi ý, dẫn dắt… thường slide Thực tế, giảng kiểu soạn Powerpoint, Violet, Flash, giảng dạy qua máy tính coi thiết bị dạy học điện tử - Vấn đề thứ hai: nhiều người lẫn lộn khái niệm giáo án (lesson plan) với giảng điện tử coi trình chiếu Powerpoint giáo án Cần thống rằng, dùng giảng điện tử, GV phải có giáo án (kịch bản) chi tiết kèm theo, nêu rõ phần nội dung giảng cần dùng thiết bị dạy học điện tử này, dùng - Vấn đề thứ ba: sử dụng giảng điện tử trình chiếu lớp, nhiều GV không viết bảng Cần nhấn mạnh giảng điện tử công cụ thay “bảng đen phấn trắng” mà đóng vai trò định hướng tất hoạt động lớp, minh họa cho giảng Xét mặt hình thức, giáo án điện tử trang văn hay file với đường liên kết trực tuyến Giáo án điện tử không thay hoàn toàn cho phương pháp giảng dạy truyền thống, yếu tố trực quan có khả hỗ trợ cho giảng mở rộng trở nên sinh động, hấp dẫn 1.3.1 Vai trò giáo án điện tử trình dạy học - Tạo khơng khí hứng khởi cho học sinh - Tiết kiệm thời gian, cơng sức cho giáo viên - Kích thích khả sáng tạo người soạn, giảng - Giúp giáo viên trình bày mạch lạc, đầy đủ nhấp chuột 1.3.2 Hạn chế giáo án điện tử - Những quan niệm sai lệch giáo án điện tử - Những hạn chế giáo án điện tử 1.3.3 Nguyên tắc sử dụng giáo án điện tử 1.3.3.1 Sử dụng màu sắc trang trình chiếu 1.3.3.2 Chữ viết trang (slide) trình chiếu 1.3.3.4 Việc sử dụng hiệu ứng (Effect) trang trình chiếu 1.3.3.5 Thao tác giáo viên sử dụng đèn chiếu 1.3.3.6 Trò chơi giáo án điện tử 1.3.3.7 Màn hình 1.3.4 Những tiện ích sử dụng giáo án điện tử 1.3.5 Lưu ý cần thiết thiết kế giáo án điện tử 1.4 Phần mềm thiết kế giáo án điện tử phục vụ trình dạy học 1.4.1 Microsoft Word 1.4.2 Microsoft Power Point 1.4.3 Phần mềm Violet: 1.5 Vai trò ứng dụng CNTT dạy học 1.6 Vai trò ứng dụng CNTT dạy học TNXH Tiểu học Cơ sở thực tiễn việc ứng dụng CNTT vào dạy học môn TNXH 2.1 Đặc điểm HS học mơn TNXH HS tiểu học có trí thơng minh, nhanh nhạy, có óc tưởng tượng phong phú Đó tiền đề cho việc đổi PPDH tiểu học nói chung mơn TNXH nói riêng HS tiểu học ưa hiểu biết, khám phá mới, tự nhiên, xã hội, người xung quanh HS tiểu học tư cụ thể chiếm ưu thế, PPDH truyền thống làm cho HS dễ mệt mỏi, chán nản Giờ học diễn căng thẳng, ảnh hưởng đến việc tiếp thu HS Do vậy, muốn có học sơi nổi, hiệu GV phải thay đổi hình thức dạy học, lựa chọn kết hợp PPDH truyền thống nâng cao chất lượng dạy Có HS có hứng thú học tập học đạt hiệu cao 2.2 Thực trạng vấn đề dạy học môn TNXH Mơn TNXH mơn học tích hợp nhận thức khoa học tự nhiên khoa học xã hội Vì vậy, PPDH phải thể phương pháp đặc trưng môn khoa học thực nghiệm Song thực tế, người GV chưa coi trọng môn học Đặc biệt thiếu đồ dùng dạy học môn học trầm trọng Tình trạng dạy “chay”còn phổ biến, số GV chưa ý thức dạy học theo hướng tích cực tăng cường hoạt động học tập cá nhân, kích thích động bên người học, làm cho người học tích cực chủ động, tự tin tìm kiếm khả suy lí, óc phê phán kiến thức Do vậy, HS rơi vào thụ động nhận thức 2.3 Hoạt động thực tế giáo viên việc “Ứng dụng CNTT vào dạy học môn TNXH lớp 3” Để hiểu vấn đề này, tiến hành dự tham khảo giáo án GV dạy môn Tự nhiên Xã hội lớp Qua tìm hiểu tơi thấy rằng, GV tiểu học có nhiều cố gắng việc ứng dụng CNTT vào q trình giảng dạy Song gặp nhiều khó khăn hạn chế Cụ thể: - Nhiều tiết dạy lạm dụng hiệu ứng CNTT Một số giáo viên có sử dụng CNTT giảng dạy theo hướng truyền thụ chiều, áp đặt kiến thức theo hình thức đọc chép, tính gợi mở cho học sinh - Việc ứng dụng CNTT kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh khiêm tốn “Kết khảo sát cho thấy đa số giáo viên tâm huyết, mong muốn ứng dụng CNTT để đổi mới, lại lúng túng khơng biết nên ứng dụng gì, ứng dụng đâu” - Thực tế cho thấy, giáo viên lớn tuổi tiếp cận sử dụng CNTT, tự nghiên cứu học tập sử dụng máy vi tính chưa đào tạo học trường sư phạm Giáo viên trẻ sử dụng thành thạo thiết bị CNTT thiếu kinh nghiệm giảng dạy nên chưa tạo đổi phương pháp dạy-học - Việc ứng dụng CNTT vào dạy học đòi hỏi GV phải linh hoạt, uyển chuyển, làm chủ thời gian giảng dạy để tránh tình trạng cháy giáo án Từ kết trên, đưa số nhận xét: - GV tiểu học có quan tâm đến ứng dụng CNTT trình dạy học - GV bước đầu có kiến thức, kĩ việc ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy Tuy nhiên gặp số khó khăn, hạn chế Chương 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Thực trạng vấn đề: 1.1 Thuận lợi - Môi trường đa phượng tiện kết hợp với hình ảnh, video, camera… với âm thanh, văn bản, biểu đồ trình bày qua máy tính theo kịch vạch sẵn nhằm đạt hiệu tối đa qua trình học đa giác quan - Kĩ thuật đồ hoạ nâng cao mơ nhiều q trình, tượng tự nhiên, xã hội, người - Công nghệ tri thức nối tiếp trí thơng minh người, thực cơng việc mang tính trí tuệ cao chuyên gia lành nghề lĩnh vực khác - Những ngân hàng liệu khổng lồ đa dạng kết nối với với người sử dụng qua mạng máy tính kể Internet … khai thác để tạo nên điều kiện thuận lợi nhiều khơng thể thiếu để học sinh học tập hoạt động hoạt động tự giác, tích cực sáng tạo, thực độc lập giao lưu - Những thí nghiệm, tài liệu cung cấp nhiều kênh: kênh hình, kênh chữ, âm sống động làm cho học sinh dễ thấy, dễ tiếp thu suy luận có lý, học sinh có dự đốn tính chất, quy luật Đây công dụng lớn công nghệ thơng tin truyền thơng q trình đổi phương pháp dạy học Có thể khẳng định rằng, mơi trường công nghệ thông tin truyền thông chắn có tác động tích cực tới phát triển trí tuệ học sinh điều làm nảy sinh lý thuyết học tập (thuviengiaoan.vn) 1.2 Khó khăn, thách thức Theo nhận định số chuyên gia, việc đưa cơng nghệ thơng tin truyền thông ứng dụng vào lĩnh vực giáo dục đào tạo bước đầu đạt kết khả quan Tuy nhiên, đạt khiêm tốn Khó khăn, vướng mắc thách thức phía trước vấn đề nảy sinh từ thực tiễn Chẳng hạn: - Điều kiện sở vật chất để phục vụ cho việc giảng dạy giáo án điện tử hạn chế Bộ Giáo dục phát động chương trình ứng dụng cơng nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục, giảng dạy điều kiện vật lực chưa cho phép chủ thể giáo dục tự lựa chọn giảng dạy: thiếu máy Projector, hình, phòng học…Thậm chí bảng đen xuống cấp Và vơ hình chung hạn chế khiến giáo viên khơng tích cực học hỏi sử dụng giáo án điện tử - Một số giáo viên lạm dụng giáo án điện tử tồn chương trình giảng dạy khơng nên Vì học sử dụng giáo án điện tử Mà vai trò phấn trắng, bảng đen quan trọng việc thể ý tưởng - Bên cạnh đó, kiến thức, kỹ cơng nghệ thơng tin số giáo viên hạn chế, chưa đủ vượt ngưỡng để đam mê sáng tạo, chí né tránh Mặc khác, phương pháp dạy học cũ lối mòn khó thay đổi, uy quyền, áp đặt chưa thể xoá thời gian tới Việc dạy học tương tác người - máy, dạy theo nhóm, dạy phương pháp tư sáng tạo cho học sinh, dạy học sinh cách biết, cách làm, cách chung sống cách tự khẳng định mẻ giáo viên đòi hỏi giáo viên phải kết hợp hài hòa phương pháp dạy Điều làm cho CNTT, dù đưa vào q trình dạy học, chưa thể phát huy tính trọn vẹn tích cực tính hiệu - Việc đánh giá tiết dạy có ứng dụng cơng nghệ thơng tin lúng túng, chưa xác định hướng ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Chính sách, chế quản lý nhiều bất cập, chưa tạo đồng thực - Việc ứng dụng CNTT để đổi phương pháp dạy học chưa nghiên cứu kỹ, dẫn đến việc ứng dụng khơng chỗ, khơng lúc, nhiều lạm dụng Nhiều giáo viên q lạm dụng máy chiếu để thay cho bảng đen, biến “đọc- chép” thành “chiếu-chép” Thời gian qua, nhiều giáo viên quan niệm đồng “ứng dụng cơng nghệ thông tin vào dạy học” với giáo án điện tử Do đó, soạn giảng Powerpoint, giáo viên đưa tất cơng việc (ổn định lớp, kiểm tra cũ, câu hỏi kiểm tra cũ, dặn dò…) tồn nội dung giảng lên Slide để “chiếu cho học sinh chép” Điều ảnh hưởng nhiều đến việc học tập HS cơng nghệ thơng tin khơng phải giáo án, đóng vai trò hỗ trợ cho trình giảng dạy giúp giáo viên cung cấp cho học sinh nhiều nguồn tư liệu khác vật, tượng như: kênh chữ, kênh hình, phim tư liệu…để cho học sinh tự tìm tri thức cho Từ đó, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh học tập Chính tính ưu việt soạn thảo giáo án điện tử dễ trao đổi, chép, nên làm cho số giáo viên khơng tích cực soạn giáo án mà trở thành người “đạo giáo án” cách copy đồng nghiệp chỉnh sửa thêm thắt cách hời hợt - Một số giáo viên đơi chủ quan tin tưởng vào giáo án mà cá nhân chuẩn bị nên xảy tượng cúp điện lại không xử lý tình huống, chí bị động Các giải pháp Theo văn đạo Đảng nhà nước thị 58CT/UW Bộ Chính Trị ngày 07 tháng 10 năm 2000 việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ nghiệp Cơng nghiệp hóa Hiện đại hóa Ban giám hiệu liên tục tổ chức lớp tập huấn để nâng cao trình độ Tin học cho đồng chí GV Chỉ năm thực hiện, tơi ứng dụng phần mềm Powerpoint Violet vào thiết kế giáo án điện tử Ứng dụng CNTT vào giảng dạy nhằm đổi phương pháp dạy học môn TNXH, tạo điều kiện thuận lợi cho GV giảng dạy lớp chuẩn bị nhà Với hình ảnh, âm sinh động, HS chủ thể học.Các hình thức hoạt động đơn giản bấm phím, di chuyển kích chuột để lựa chọn lệnh theo chủ định, HS hứng thú thấy yêu cầu đề thực liền tức thời, điều có tác dụng kích thích hứng thú mạnh mẽ hoạt động tự học Tôi ứng dụng CNTT vào giảng dạy TNXH số mảng sau: 2.1 Ứng dụng minh họa Trong năm học này, không ngừng học tập phấn đấu để nâng cao chất lượng dạy học Nội dung dạy thiết kế Powerpoint sinh động đẹp mắt, hình ảnh minh họa phù hợp, phong phú kết hợp với âm thanh, hát Giờ học thực trở lên hiệu thu hút tập trung ý em học sinh Tôi xin đưa vào SKKN để minh chứng cho việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn TNXH lớp Bài Thực vật- SGK/ 2.2 Ứng dụng vào phần tập Theo M.A.Đanilov “Kiến thức nắm vững thật sự, học sinh vận dụng thành thạo chúng hoàn thành vào tập lí thuyết hay thực hành” Bài tập nhằm ôn tập kiến thức học, củng cố kiến thức giảng Một đơn vị kiến thức mới, học sinh ghi nhớ luyện tập nhiều lần Một điểm mạnh đáng kể Violet so với phần mềm thiết kế giảng khác khả tạo tập phong phú, sinh động đặc biệt đơn giản Ví dụ Powerpoint ta phải buổi tạo tập trắc nghiệm tập chữ Violet cần vài phút làm xong Những tập đặc biệt thích hợp việc củng cố kiến thức mơn học TNXH Chính thường sử dụng phần mềm Violet để thiết kế phần tập cho giảng TNXH 2.3 Ứng dụng vào phần trò chơi Bài tập dạng ô chữ thiết kế Violet nhanh chóng tiện lợi Tuy nhiên giao diện Powerpoint lại chiếm ưu tính thẩm mỹ độ tương tác Do tơi thường thiết kế tập ô chữ Powerpoint Đây dạng tập thú vị Nó khơng tổng hợp kiến thức học mà gây hứng thú cho HS nhiều Tơi khơng ngần ngại việc biến đổi dạng tập sang hình thức trò chơi chữ để học thêm sôi nổi, hào hứng Kết 3.1 Đối với giáo viên 3.2 Đối với học sinh Rút học kinh nghiệm 4.1 Bài học chung 4.2 Bài học riêng 4.3 Bài học thành công 4.4 Bài học chưa thành công III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ IV TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Phương Nga (chủ biên) Lê Thu Dinh - Đoàn Thị My - Nguyễn Tuyết Nga “ SGK môn TNXH lớp 3” NXB GD (2003) Chu Vĩnh Quyên, “Phương tiện kỹ thuật dạy học ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Tiểu học”, NXB Hà Nội (2007) Lê Văn Trưởng, “Tự nhiên xã hội phương pháp dạy học Tự nhiên - xã hội” Tập Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng Đại học sư phạm Bộ giáo dục đào tạo - Dự án phát triển giáo viên Tiểu học, NXB GD (2007) “Tự nhiên - xã hội phương pháp dạy học Tự nhiên - xã hội”.Tập 2: Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng Đại học sư phạm Bộ giáo dục đào tạo - Dự án phát triển giáo viên Tiểu học NXB GD (2007) Trịnh Đình Thắng, “Phương tiện kỹ thuật dạy học ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Tiểu học”, NXB Hà Nội (2007) Các tài liệu tham khảo Internet V Nhận xét BGH nhà trường: VI Nhận xét hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm: ( Xếp loại A,B.C, không xếp loại ) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ( Ký tên, đóng dấu) NGƯỜI VIẾT ( Ký ghi rõ họ tên ) Trần Thị Bích Nguyệt 2 Giải pháp ứng dụng CNTT vào dạy học môn TNXH Xuất phát từ thực trạng trên, dễ dàng nhận thấy muốn ứng dụng CNTT cách hiệu vào dạy học tích cực, trước tiên người thầy phải chịu khó tìm hiểu, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, trình độ tin học, đồng thời phải biết sáng tạo phương pháp giảng dạy nhằm tạo hấp dẫn cho học sinh 2.1 Về phía nhà trường - Đẩy mạnh tuyên truyền cho GV thấy rõ hiệu yêu cầu mang tính tất yếu ứng dụng CNTT đổi phương pháp giảng dạy thông qua việc triển khai văn đạo Bộ, ngành, thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn tổ khối, hội thảo chuyên đề qua việc triển khai thi có ứng dụng CNTT ngành tổ chức - Phát động sâu rộng thành phong trào đề yêu cầu cụ thể số tiết ứng dụng CNTT - đặc biệt đổi phương pháp dạy học Để GV qua áp dụng thấy hiệu cần thiết việc ứng dụng CNTT giảng dạy - Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ sử dụng máy tính phần mềm Tin học với giảng viên giáo viên CNTT GV có kỹ tốt Tin học trường, theo hình thức trao đổi giúp đỡ lẫn nhau, tập trung chủ yếu vào kỹ mà GV cần sử dụng trình soạn giảng ngày lấy thông tin, bước soạn trình chiếu, phần mềm thơng dụng, cách chuyển đổi loại phông chữ, cách sử dụng số phương tiện máy chiếu, máy quay phim, chụp ảnh, cách thiết kế kiểm tra, -Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm ứng dụng CNTT giảng dạy - Định hướng cho GV ln có ý thức sưu tầm tài liệu hướng dẫn ứng dụng CNTT hiệu quả, phận chuyên môn nghiên cứu chọn lọc photo phát cho giáo viên như: tài liệu hướng dẫn soạn giáo án powerpoint, hướng dẫn sử dụng máy chiếu, hướng dẫn thiết kế giảng điện tử eLearning,… - Bố trí phòng Hội đồng, phòng thư viện có kết nối Internet để cán bộ, GV truy cập Internet thường xuyên - Lắp đặt thêm phòng học chức để giáo viên dễ dàng việc đăng kí sử dụng 1.2.2.2 Đối với giáo viên - Tự xây dựng ngân hàng tư liệu (phim, ảnh…) phục vụ cho tiết dạy ứng dụng CNTT - Khi thiết kế giảng điện tử cần chuẩn bị trước kịch bản, tư liệu (Video, hình ảnh), chọn giải pháp cho sử dụng cơng nghệ, sau bắt tay vào soạn giảng - Khơng lạm dụng cơng nghệ chúng khơng tác động tích cực đến trình dạy học phát triển học sinh - Tích cực tham gia thi ứng dụng CNTT ngành tổ chức Bởi vì, thơng qua giáo viên rèn luyện kỹ năng, có thêm nhiều kinh nghiệm từ học hỏi đồng nghiệp Ngày nay, CNTT len lỏi vào góc cạnh đời sống xã hội Việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giảng dạy cần thiết đem lại hiệu cao Song sử dụng làm chủ, kiểm sốt giảng đòi hỏi người GV phải cố gắng nhiều việc trang bị tri thức, kỹ năng, lòng yêu nghề mang suy nghĩ, trăn trở để mang đến cho học sinh học hứng thú, hiệu nhất, mà việc sử dụng CNTT cách hiệu quả, hài hòa hoạt động giảng dạy Tuy nhiên để đạt điều đó, khơng cố gắng GV mà cần phải có đồng thuận cấp lãnh đạo, sẵn sàng đầu tư kinh phí để ứng dụng cơng nghệ thông tin dạy học Không thể phủ nhận vai trò, tính ưu việt CNTT hoạt động giảng dạy cần phải kết hợp hài hòa “phấn trắng, bảng đen” GV cần phải biết lúc nào, nội dung nào, đối tượng cần sử dụng giáo án ứng dụng CNTT ... tháng 9 /2018 đến tháng 3/ 2019, cụ thể sau: Thời gian Nội dung Tháng 9/ 2018 - Nghiên cứu tài liệu Tháng 10/ 2018 đến / 2019 - Tìm hiểu thực trạng Thực nghiệm theo biện pháp đề Hoàn chỉnh đề cương. .. (slide) trình chiếu 1 .3. 3.4 Việc sử dụng hiệu ứng (Effect) trang trình chiếu 1 .3. 3.5 Thao tác giáo viên sử dụng đèn chiếu 1 .3. 3.6 Trò chơi giáo án điện tử 1 .3. 3.7 Màn hình 1 .3. 4 Những tiện ích sử... 1 .3. 2 Hạn chế giáo án điện tử - Những quan niệm sai lệch giáo án điện tử - Những hạn chế giáo án điện tử 1 .3. 3 Nguyên tắc sử dụng giáo án điện tử 1 .3. 3.1 Sử dụng màu sắc trang trình chiếu 1 .3. 3.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương sáng kiến 3 năm 2018 2019 copy, Đề cương sáng kiến 3 năm 2018 2019 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn