Nghiên cứu quy trình chiết tách tinh dầu quế

59 71 1
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 12:11

uẩn kiểm nghiệm nguyên liệu Quế Dược Điển Việt Nam như: ❖ Độ ẩm: 10,50 % ❖ Độ tro toàn phần: 4,1075 % ❖ Độ tro không tan acid: 0,03 % ❖ Đánh giá chất lượng nguyên liệu mặt đinh tính hai phương pháp: phản ứng hóa học sắc ký lớp mỏng ❖ Đánh giá chất lượng nguyên liệu mặt định lượng: hàm lượng tinh dầu nguyên liệu Quế phương pháp chưng cất lôi theo nước (hàm lượng tinh dầu 3,7975 %) Xác định số tiêu chuấn kiểm nghiệm cao Quế theo Dược Điển Việt Nam như: ❖ Độ ẩm: 3,6145 % ❖ Độ tro toàn phần: 1,8504 % ❖ Đánh giá chất lượng nguyên liệu mặt đinh tính hai phương pháp: phản ứng hóa học sắc ký lớp mỏng ❖ Đánh giá chất lượng cao Quế mặt định lượng: hàm lượng aldehyd cinamic cao Quế phương pháp quang phổ tử ngoại khả kiến (hàm lượng aldehyd cinnamic cao Quế chiếm khoảng 6,1414 %) 4.2 Kiến nghị Nghiên cứu hàm lượng cinnamaldehyde có vỏ (lá) quế, ứng dụng sản phẩm hương màu chiết tách vào sản phẩm thực phẩm bánh, kẹo nước giải khát hương dứa 50 Do điều kiện kỹ thuật, thời gian kinh phí hạn chế nên số vấn đề chưa giải nên đề xuất cho hướng nghiên cứu sau: - Mẫu tinh dầu sau chưng cất nên tiến hành đo phổ để xác định thành phần hóa học không nên để lâu bị tác nhân bên ánh sáng, nhiệt độ làm thay đổi thành phần định tính định lượng mẫu tinh dầu - Nghiên cứu thiết lập qui trình tách chiết loại hợp chất khác có tinh dầu quế (như flavonoid, coumarin,…) có dược tính sinh học cao có nhiều ứng dụng thực tiễn 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Dược điển Việt Nam IV (2004), Nhà xuất Y học Nguyễn Tinh Dung, Lê Thị Vinh, Trần Thị Yến, Đỗ Văn Huê (2006), Một số phương pháp Phân Tích Hóa Lý, Trường Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Viết Tựu (1985), Phương pháp nghiên cứu hóa học thuốc, NXB Y học Đặng Văn Giáp (1997), Phân tích liệu khoa học chương trình MS – Excel, NXB Giáo Dục Từ Minh Koóng (2007) Kỹ thuật sản xuất dược phẩm, Tập 1, Kỹ thuật sản xuất thuốc phương pháp tổng hợp hóa dược chiết xuất dược liệu, Sách đào tạo dược sỹ Đại Học, NXB Y Học Hà Nội Đỗ Tất Lợi (2004), Những thuốc vị thuốc Việt Nam II, NXB Y Học Bộ Y tế (2005), Kiểm nghiệm dược phẩm, Nhà xuất Y học Viện Dược liệu (2004), Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam, Tập II, NXB Khoa học kỹ thuật Trần tích (2007), Kiểm nghiệm thuốc, NXB Giáo dục Tiếng nước 10 https://en.wikipedia.org/wiki/Cinnamaldehyde 11 Fang H., Rao Y.K and Tzeng Y.M (2004), Cytotoxic effect of trans- Cinnamaldehydefrom Cinnamoum osmophloeum Leaves on Human Cancer Cell Lines, Int J Appl Sci Eng, 2(2), 136-137 12 Nandam Sree Satya, Surya Prakash D.V., Vangalapati Meena (2012), Purification of Cinnamaldehyde from Cinnamon Species by Column Chromatography, 1(7), 49-51 13 Wu TS, Leu YL, Chan YY, Yu SM, Teng CM, Su JD (1994) Lignans and an aromatic acid from Cinnamomum philippinense Phytochemistry, 36: 785788 52 ... nhiệt độ làm thay đổi thành phần định tính định lượng mẫu tinh dầu - Nghiên cứu thiết lập qui trình tách chiết loại hợp chất khác có tinh dầu quế (như flavonoid, coumarin,…) có dược tính sinh học... kỹ thuật, thời gian kinh phí hạn chế nên số vấn đề chưa giải nên đề xuất cho hướng nghiên cứu sau: - Mẫu tinh dầu sau chưng cất nên tiến hành đo phổ để xác định thành phần hóa học không nên để... Nguyễn Tinh Dung, Lê Thị Vinh, Trần Thị Yến, Đỗ Văn Huê (2006), Một số phương pháp Phân Tích Hóa Lý, Trường Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Viết Tựu (1985), Phương pháp nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quy trình chiết tách tinh dầu quế, Nghiên cứu quy trình chiết tách tinh dầu quế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn