phân tích AMINO ÃIT VÀ PROTEIN

70 98 1
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 12:04

VITAMIN GVHD: Cô TRỊNH THỊ ĐIỆP HVTH: ĐƯỜNG THỊ HƯƠNG GIANG GIỚI THIỆU  Chỉ chiếm lượng nhỏ Vitamin lại giữ vai trò quan trọng hoạt động sống người Thiếu hụt vitamin dẫn đến suy dinh dưỡng, thiếu chất, thể mệt mỏi, uể oải ảnh hưởng đến công việc sống hàng ngày, đặc biệt trẻ em việc bổ sung vitamin điều cần thiết  Vitamin gì? Vitamin nhóm hợp chất hữu có phân tử bé, có cấu tạo hóa học tính chất hóa học lý học khác cần cho thể sống thường ngày Cơ thể dường không tổng hợp vitamin mà phải cung cấp chủ yếu từ thức ăn hàng ngày GIỚI THIỆU Lợi ích vai trò Vitamin thể  Vitamin khoáng chất yếu tố quan trọng cần thiết cho phát triển trì hoạt động sống thể  Ngồi ra, Vitamin giúp thể phòng bệnh chống lại bệnh tật, tham gia vào trình chuyển hóa thể; tổng hợp, sử dụng chuyển hóa chất dinh dưỡng  Cơ thể tự tổng hợp Vitamin, phải cung cấp từ thực phẩm qua bữa ăn Tuy người cần lượng nhỏ Vitamin, song Vitamin cần bổ sung ngày Thiếu hay thừa Vitamin dẫn đến nhiều tác hại thể, ảnh hưởng đến đời sống PHÂN LOẠI Tan dầu: Nhóm vitamin sau hấp thụ vào thể tích tụ lại khơng bị ánh sáng, nhiệt độ khơng khí làm hỏng Bao gồm loại chính: Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K PHÂN LOẠI Tan nước: nhóm vitamin khó tích lại thể, dễ bị phân hủy tác dụng nước, ánh sáng, khơng khí mơi trường, gồm loại sau: loại vitamin B, Vitamin C CÁC LOẠI VITAMIN VITAMIN A  Tất dạng vitamin A có vòng Beta-ionon  và gắn vào chuỗi isoprenoit  Vitamin A tìm thấy nhiều loại thực phẩm, tồn thực phẩm có nguồn gốc động vật dạng ritenol, thực vật dạng caroten (tiền viatamin A) Nguồn thức ăn giàu vitamin A VITAMIN B1  Vitamin B1 hay gọi vitamin  Cấu trúc bao gồm một aminopyrimidinvà  thiazol vòng liên kết một methylene cầu Ng̀n thức ăn giàu vitamin B1 Phương pháp sắc kí lỏng ghép đầu dò UV b Điêu kiên sắc ky:  Pha đông: ACN: dung dịch H3PO4 0,05% Cụ thể:  B7,9,12: ACN/H3PO4 0,05% / 10:90  B2: ACN/H3PO4 0,05% / 15:85  C, B1, B3, B5, B6: ACN/H3PO4 0,05% / 5:95  Tôc đô dòng: 1,0 ml/  Thể tích tiêm: 10μl Phương pháp sắc kí lỏng ghép đầu dò UV b Điêu kiên sắc ky:  Bước sóng:  Vitamin B1: 254 nm  Vitamin B2: 475 nm Vitamin B3: 211 nm Vitamin B6: 290 nm Vitamin B7: 211 nm Vitamin B9: 283 nm Vitamin B12: 261 nm Vitamin C: 254 nm Phương pháp trắc quang Dùng để xác định hàm lượng viatmin C bằng thuôc thử 2,6 – điclophenolindophenol a Nguyên tắc  Vitamin C (axit ascorbic) hòa tan nước, dễ bị phân hủy tác dụng chất oxi hóa bền mơi trường axit  Vì vây người ta thường chiết viatmin C mẫu phân tích bằng dung dịch axit axit axetic 5%, axit metaphotphoric 2% Phương pháp trắc quang a Nguyên tắc  phương pháp dựa nguyên tắc axit ascorbic có khả oxi háo khử thuân nghịch chất chỉ thị 2,6 – điclophenolindophenol  Dựa vào lượng chất chỉ thị bị tiêu tốn tính lượng axit ascorbic có mẫu phân tích  Chất chỉ thị có khả chuyển màu pH môi trường thay đôi từ kiềm sang axit, có màu tím khoảng pH từ đến có màu hồng pH < Phương pháp trắc quang      Ưu điểm Nhanh chóng, thuận lợi, thiết bị phân tích khơng phức tạp Với đường chuẩn cho phép phân tích hàng loạt mẫu Dung dịch khơng đòi hỏi phải tuân thủ định luật beer cách nghiêm ngặt Nhược điểm Độ xác phương pháp chưa cao Chưa loại độ nhiễu mẫu CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN TRONG THỰC PHẨM Định lượng nhóm vitamin tan dầu Bằng phương pháp sắc kí lỏng hiêu cao với đầu dò UV Phương pháp sắc kí lỏng hiêu cao với đầu dò UV a Nguyên tắc Vitamin A, D, E, K sau xà phòng hóa chiết khỏi mẫu bằng hỗn hợp dietyl ete: hexan định lượng bằng sắc kí lỏng kết nối đầu dò UV b Điêu kiên sắc kí  Côt sắc kí: côt sắc kí lỏng pha đảo C18 (250 x 2,1mm, 5μm) côt bảo vê hay côt tương đương Phương pháp sắc kí lỏng hiêu cao với đầu dò UV b Điêu kiên sắc kí  Bước sóng:  Vitamin A: 325 nm  Vitamin E: 289 nm  Vitamin D: 265 nm  Vitamin K: 254 nm  Pha đông: ACN: H2O (90:10)  Tôc đô dòng: 0,3 ml/min  Thể tích tiêm: 20 μl Phương pháp sắc kí lỏng hiêu cao với đầu dò UV       Ưu điểm Phân tích nhiều loại mẫu khác nhau: hỗn hợp chất hữu cơ, đại phân tử sinh học ion Độ phân giải cao: phân tách hàng trăm chất khác hỗn hợp Phát chất với độ nhạy cao Phân tích nhanh xác Phân tích tự động Thu nhận mẫu với hiệu suất cao Nhược điểm  Giá thành cao Phân tích vitamin E số loại dầu thực vật phương pháp HPLC Đăc điểm cấu truc chất cần phân tích Phân tích vitamin E số loại dầu thực vật phương pháp HPLC Chuân bị mẫu  Dầu pha với hexane (1:10)  Sau 200 μl chuyển sang ống có chứa 600 μl methanol 200 μl dung dịch chuẩn (300 μg/ml αtocopherol acetate ethanol)  Sau mẫu trộn vortex ly tâm (5000RPM,5mins)  Có thể lọc qua màng lọc 0,45 μm trước đưa mẫu vào  50μl mẫu nạp vào nạp mẫu  Mẫu giữ bình tối màu -20 °C khoảng tuần Phân tích vitamin E số loại dầu thực vật phương pháp HPLC Điêu kiên sắc kí  Pha động: sử dụng Methanol-Nước (96:4)  Pha tĩnh: Silica gel gắn với C18, kích thước cột 150x4,4 mm, kích thước hạt 5μm (http://www.glsciences.com/c-product/hplc/lccolumns/inertsil-ods-2/)  Tốc độ dòng chảy: ml/min  Nhiệt độ cột: 45°C  Sử dụng detector UV λ = 292 nm đo sau phút chạy sắc kí Phân tích vitamin E số loại dầu thực vật phương pháp HPLC Kết qua điên di Phân tích vitamin E số loại dầu thực vật phương pháp HPLC      Ưu điểm Chuẩn bị mẫu nhanh, đơn giản Độ nhạy cao Phương pháp có độ xác cao (RSD=2.69%) lượng mẫu thu hồi cao (98,14%) Mẫu dầu phân tích nhiều lần mà khơng làm ảnh hưởng đển chất lượng cột sắc kí Nhược điểm Cột C18 không phân tách β- γ- tocol ... công thức phân tử C63H90O14N14PC0, phân tử lượng 1490; nhiệt độ nóng chảy khoảng 300oC  Vitamin B12 có dạng tinh thể màu đỏ, không mùi vị, bền tối, bền nhiệt độ thường, bền pH acid; dễ phân hủy... đời sống PHÂN LOẠI Tan dầu: Nhóm vitamin sau hấp thụ vào thể tích tụ lại không bị ánh sáng, nhiệt độ khơng khí làm hỏng Bao gồm loại chính: Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K PHÂN LOẠI... A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K PHÂN LOẠI Tan nước: nhóm vitamin khó tích lại thể, dễ bị phân hủy tác dụng nước, ánh sáng, khơng khí mơi trường, gồm loại sau: loại vitamin B, Vitamin C
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích AMINO ÃIT VÀ PROTEIN, phân tích AMINO ÃIT VÀ PROTEIN, Phương pháp cực phổ, Phương pháp chuẩn độ iốt, Phương pháp huỳnh quang (B2,B1), Phương pháp sắc kí lỏng ghép đầu dò UV, Phương pháp trắc quang

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn