MẪU PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI THẢO “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp, thu hút và quản lý hội viên ở cơ sở”

4 88 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 11:45

MẪU PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI THẢO “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp, thu hút và quản lý hội viên ở cơ sở”Kinh thưa……………………………………….. ……………………………………….Kinh thưa quý vị đại biểuThưa toàn thể chị emSau một buổi làm việc sôi nổi, tích cực, khẩn trương và với tinh thần trách nhiệm cao, Hội thảo“Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp, thu hút và quản lý hội viên ở cơ sở” đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, tại Hội thảo chúng ta rất phấn khởi được nghe đồng chí ……………………….. đại diện lãnh đạo Huyện ủy phát biểu chỉ đạo, khẳng định sự quan tâm của cấp ủy đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.Hội thảo đã nghe … ý kiến phát biểu thảo luận và trao đổi tập trung về những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong công tác tập hợp thu hút, phát triển và quản lý hội viên tại cơ sở; các mô hình tập hợp, thu hút hội viênvà đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp, thu hút, phát triển hội viên và quản lý hội viên tại cơ sở thời gian tới. Qua đó cho thấy sự quan tâm và thể hiện vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội đối với việc xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Thay mặt BTV Hội LHPN tỉnh ghi nhận ý kiến phát biểu thảo luận của các chị… Tại hội thảo các chị cũng đặt ra một số nội dung…………………(giải đáp một số câu hỏi, đề xuất có liên quan)Hội thảo hôm nay chúng ta đã cùng nhau thảo luận, trao đổi, nhiều ý kiến đặt ra trong quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội nói chung cũng như công tác tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ nói riêng. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh ghi nhận và có những chỉ đạo phù hợp trong thời gian tới.Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể chị emNhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết về phát triển hội viên, hội thảo chúng ta đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Một, rà soát nắm chắc số lượng HV, PN trên địa bàn, phân tích đối tượng HV, PN cụ thể; cập nhật biến động HV chặt chẽ hơn. Qua đó xây dựng lộ trình hỗ trợ, giúp đỡ các cơ sở có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 60%. Hai, Phần mềm quản lý HV đã được triển khai đến 100% cơ sở Hội, tuy nhiên về mặt số liệu đến nay vẫn chưa đảm bảo theo yêu cầu.Đề nghị Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiếp tục cập nhật thông tin hôi viên hoàn chỉnh gửi về Ban Tổ chức tổng hợp gửi Trung ương theo quy định (thời gian hoàn thành cuối tháng 82019). Ba,vận dụng sáng tạo, phù hợp các giải pháp tại hội thảo chúng ta đưa ra phù hợp với tình hình thực tế địa phương mìnhnhư: phân nhóm để xác định đối tượng ưu tiên cần tập trung vận động; xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đối với đảng viên, cán bộ, CC,VC… vận động gia đình, người thân tham gia tổ chức Hội…. Bốn, Các cấp Hội cầntiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp HV, PN hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của tổ chức Hội và những quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt Hội. Chú trọng xây dựng và duy trì các mô hình thiết thực, hiệu quả ở cơ sở. PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI THẢO “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp, thu hút quản lý hội viên sở” Kinh thưa……………………………………… ……………………………………… Kinh thưa quý vị đại biểu Thưa toàn thể chị em! Sau buổi làm việc sơi nổi, tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Hội thảo“Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp, thu hút quản lý hội viên sở” thành công tốt đẹp Đặc biệt, Hội thảo phấn khởi nghe đồng chí ……………………… đại diện lãnh đạo Huyện ủy phát biểu đạo, khẳng định quan tâm cấp ủy công tác Hội phong trào phụ nữ địa phương Hội thảo nghe … ý kiến phát biểu thảo luận trao đổi tập trung thuận lợi, khó khăn, thách thức cơng tác tập hợp thu hút, phát triển quản lý hội viên sở; mơ hình tập hợp, thu hút hội viênvà đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp, thu hút, phát triển hội viên quản lý hội viên sở thời gian tới Qua cho thấy quan tâm thể vai trò, trách nhiệm cán Hội việc xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh Thay mặt BTV Hội LHPN tỉnh ghi nhận ý kiến phát biểu thảo luận chị… Tại hội thảo chị đặt số nội dung…………………(giải đáp số câu hỏi, đề xuất có liên quan) Hội thảo hôm thảo luận, trao đổi, nhiều ý kiến đặt trình đạo, điều hành hoạt động Hội nói chung công tác tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ nói riêng Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh ghi nhận có đạo phù hợp thời gian tới Kính thưa vị đại biểu toàn thể chị em! Nhằm đảm bảo hoàn thành tiêu nghị phát triển hội viên, hội thảo đề nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện, nhấn mạnh số nhiệm vụ trọng tâm sau: - Một, rà soát nắm số lượng HV, PN địa bàn, phân tích đối tượng HV, PN cụ thể; cập nhật biến động HV chặt chẽ Qua xây dựng lộ trình hỗ trợ, giúp đỡ sở có tỷ lệ thu hút hội viên 60% - Hai, Phần mềm quản lý HV triển khai đến 100% sở Hội, nhiên mặt số liệu đến chưa đảm bảo theo yêu cầu.Đề nghị Hội LHPN huyện tiếp tục đạo sở tiếp tục cập nhật thơng tin viên hồn chỉnh gửi Ban Tổ chức tổng hợp gửi Trung ương theo quy định (thời gian hoàn thành cuối tháng 8/2019) - Ba,vận dụng sáng tạo, phù hợp giải pháp hội thảo đưa phù hợp với tình hình thực tế địa phương mìnhnhư: phân nhóm để xác định đối tượng ưu tiên cần tập trung vận động; xin ý kiến đạo cấp ủy đảng viên, cán bộ, CC,VC… vận động gia đình, người thân tham gia tổ chức Hội… - Bốn, Các cấp Hội cầntiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp HV, PN hiểu rõ ý nghĩa, vai trò tổ chức Hội quyền lợi, nghĩa vụ tham gia sinh hoạt Hội Chú trọng xây dựng trì mơ hình thiết thực, hiệu sở Khi xây dựng mơ hình, khơng hướng đến PN có hồn cảnh khó khăn, PN nghèo, nhóm PN yếu mà hướng tới tập hợp đông đảo tầng lớp PN tham gia để tạo thành phong trào.Từ hình thành mơ hình nhu cầu tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm thành viên, dần thay đổi tư trơng chờ vào tổ chức Hội quyền hỗ trợ Để tránh việc chi, tổ hội sinh hoạt cách máy móc, hình thức, cấp Hội chủ động tiến hành rà sốt cho sáp nhập mơ hình, tổ PN có tương đồng nội dung hoạt động trùng lắp đối tượng tham gia nơi tổ PN có số lượng HV ít, HV làm ăn xa không thường xuyên tham gia sinh hoạt, HV lập gia đình chuyển nơi khác để mơ hình hoạt động tập trung, chất lượng, tránh dần trãi - Năm,đội ngũ cán Hội phải không ngừng học tập, tâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, đặc biệt điều hành sinh hoạt chi, tổ Quan tâm đổi nội dung, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội PN, nội dung hình thức phù hợp, khắc phục tình trạng phổ biến thông tin chiều, hướng đến đáp ứng nhu cầu HV nhằm nâng cao tỷ lệ PN tham gia tổ chức Hội.Hàng năm, tổ chức sơ, tổng kết việc thực mơ hình tổng hợp, thu hút HV, PN theo nhóm đối tượng đặc thù nhằm đánh giá thuận lợi, hạn chế kịp thời định hướng, xây dựng giải pháp phù hợp Kính thưa…………………… Đến thời điểm nay, tỷ lệ thu hút hội viên toàn tỉnh so với tiêu nghị tỉnh đạt 66%, Hội LHPN huyện …………đạt…% Tuy nhiên với kỳ đội ngũ cán Hội, vận dụng sáng tạo, phù hợp phương thức, giải pháp vận động, thu hút hội viên vàsự ủy hộ,tạo điều kiện cấp ủy Đảng.Tôi tin tưởng thực đạt vượt tiêu đề Thay mặt BTV cảm ơn lãnh đạo Huyện ủy………………………; cảm ơn Ban Thường vụ Hội LHPN huyện hỗ trợ bố trí đại biểu, hậu cầnphục vụ hội thảo; phóng viên đến dự đưa tin Với tất niềm trân trọng, thân thương, quý mến với lãnh đạo, chị em…, xin tuyên bố bế mạc Hội thảo “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp,thu hút quản lý hội viên sở” Cuối xin kính chúc…………… ... Thường vụ Hội LHPN huyện hỗ trợ bố trí đại biểu, hậu cầnphục vụ hội thảo; phóng viên đến dự đưa tin Với tất niềm trân trọng, thân thương, quý mến với lãnh đạo, chị em…, xin tuyên bố bế mạc Hội thảo. . .Hội thảo hôm thảo luận, trao đổi, nhiều ý kiến đặt trình đạo, điều hành hoạt động Hội nói chung công tác tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ nói riêng Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh ghi... ghi nhận có đạo phù hợp thời gian tới Kính thưa vị đại biểu toàn thể chị em! Nhằm đảm bảo hoàn thành tiêu nghị phát triển hội viên, hội thảo đề nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện, nhấn mạnh số
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI THẢO “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp, thu hút và quản lý hội viên ở cơ sở”, MẪU PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI THẢO “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp, thu hút và quản lý hội viên ở cơ sở”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn