Ảnh hưởng của các sao lưu trong tử vi

7 103 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 11:29

Lưu Thái Tuế : cũng còn gọi là Lưu Niên Thái Tuế Tinh Quân. Tiểu hạn năm nào thì Lưu Thái tuế tại cung có tên của năm đó theo thứ tự của 12 chi. Ví dụ: Tiểu hạn năm Bính Tuất thì lưu Thái tuế tại cung Tuất, lưu Thái tuế tại cung nào thì kích động cung đó cho nên phải lưu ý đến cung đó. - Lưu Thái Tuế : gọi Lưu Niên Thái Tuế Tinh Quân Tiểu hạn năm Lưu Thái tuế cung có tên năm theo thứ tự 12 chi Ví dụ: Tiểu hạn năm Bính Tuất lưu Thái tuế cung Tuất, lưu Thái tuế cung kích động cung phải lưu ý đến cung Mọi việc năm hay dở , xem hạn có liên quan mật thiết đến cung có Lưu Thái Tuế Ví dụ Lưu Thái Tuế Tuất cung Quan lộc, năm Tuất hay dở xảy có liên hệ đến cong danh nghiệp hay công việc làm ăn Lưu Thái Tuế gặp nhiều sáng sủa đẹp đẽ hạn tốt đẹp may mắn, gặp nhiều xấu mờ ám hạn xấu - Lưu Tang Mơn Bạch Hổ : Lưu Thái Tuế cung cách cung Thái Tuế cung theo chiều thuận an Lưu Tang Mơn Lưu Thái Tuế cung Tuất Lưu Tang Mơn cung Tí Lưu Bạch Hổ cung xung chiếu với Lưu Tang Môn tức Ngọ Cung có Lưu Tang Mơn, Lưu Bạch Hổ gặp nhiều sát tinh hay bại tinh hạn gặp nhiều chẳng lành ốm đau, tang tóc Nguy hiểm Lưu Tang môn gặp Tang Môn cố định hay Lưu Tang Môn gặp Tang Môn đồng cung Gặp trường hợp gốc Đại Vận xấu không gặp giải lại mà gặp thêm nhiều xấu, Bảng xấu, tiểu hạn xấu khơng gặp giải tất ốm nặng đến chổ mạng vong - Lưu Thiên Khốc Thiên Hư : Cũng giống an Thiên khốc, Thiên hư số Từ cung Ngọ tính cung Tí, đếm nghịch đến năm niên vận dừng cung an Thiên khốc đó; đếm thuận đến niên vận dừng cung an Thiên hư Ví dụ : năm 2006 - năm niên vận Bính Tuất Từ cung Ngọ khởi Tí đếm nghịch đến Tuất dừng cung Thân an Thiên khốc, đếm thuận đến Tuất dừng cung Thìn an Thiên hư Lưu Tang Hổ Khốc Hư cho biết việc phải lo lắng, phiền não, ốm đau, buồn thương xảy cung mà có lưu hội tụ Cũng Lưu Tang Môn Bạch Hổ, nguy hiểm lưu Thiên Khốc gặp Thiên Khốc đồng cung, lưu Thiên Hư gặp Thiên Hư đồng cung khó tránh bệnh nan y hay tai ương bất ngờ không gặp nhiều tốt đẹp cứu giải Bộ Tang Mã Khốc Hư có vai trò quan trọng việc luận đoán sống chết Đơi thân lo buồn thân nhân thường có nạn, thân nhân lo buồn thân gặp nạn - Lưu Lộc Tồn Kình Dương Đà La : Lưu Lộc Tồn an theo Can Niên Vận Năm Bính Tuất Lộc Tồn an Tỵ, Lưu Kình Dương an Ngọ Lưu Đà La an Thìn Nếu Lưu Lộc Tồn gặp nhiều quí tinh , quyền tinh sáng sủa đẹp đẽ hội hợp gặp Lộc Tồn Thiên Mã cố định hạn hưng vượng hanh thông gặp nhiều sát tinh bại tinh Khơng Kiếp Song Hao gặp nhiều bất mãn, phiền muộn , hao tán tiền bạc Nếu Lưu Kình Dương Lưu Đà La gặp Kình Dương Đà La cố định đồng cung khó tránh tai nạn khủng khiếp Đáng ngại Lưu Kình Dương hay Lưu Đà La gặp nhiều sát tinh hay bại tinh gặp tai họa hạn không gặp cát tinh cứu giải - Lưu Thiên Mã : dựa vào Chi Niên Vận mà an Lưu Thiên Mã Năm Bính Tuất an Lưu Thiên Mã cung Thân Lưu Thiên mã di chuyển, hoạt động Lưu Thiên Mã cung hạn có thay đổi có di chuyển liên hệ đến cung Ví dụ: Tiểu vận năm Bính Tuất lưu Thiên Mã cung Thân cung Phu Thê Vậy năm Tuất có di chuyển, thuyên chuyển hay thay đổi nghề nghiệp có liên quan đến vợ hay chồng Ngồi ra, Thiên mã gặp Triệt, Thiên hình, Đại Tiểu vận xấu dễ xảy tai nạn, chia ly có liên quan đến cung có lưu Thiên mã rơi vào Nếu Đại Tiểu vận tốt, Thiên mã không gặp Tuần Triệt có chuyện di chuyển, du lịch vui vẻ Lưu Thiên Mã : Thiên Mã Lưu Niên thường đem lại thay đổi quan trọng ứng nghiệm mạnh mẽ Thiên Mã cố định Bởi ngựa cần có di chuyển thật với công dụng nhốt chuồng hay dậm chân chổ khơng đáng gọi ngựa Vì sống người thay đổi lấy Thiên Mã cố định an góc số để luận đốn bị giới hạn khơng có uyển chuyển Tuy Lưu Thiên Mã an góc số ln thay đổi vị trí hàng năm nên dùng để luận đốn cho tính cách thay đổi phù hợp Bởi gặp Tiểu hạn có Thiên Mã cố định đừng vội cho có thay đổi nhà cửa, xe cộ di chuyển cho thân nhân Thiên Mã cố định khơng ảnh hưởng nhiều đến hạn Ví dụ : Cung Thiên di có Thiên Mã cố định gặp Đà La + Thiên Hình đường hay bị tai nạn xe cộ khơng lý 12 năm chu kỳ lại gặp tai nạn xe cộ hay sao? Trong nhiều số có trường hợp Đại Tiểu Hạn trùng phùng thấy ứng nghiệm, ngồi chẳng nhìn thấy tai nạn hể nhìn thấy Lưu Thiên Mã gặp cung y có chuyện xãy dù Đại Vận có lệch sang cung khác Điều khơng có lạ thay đổi người giống xe dù xe mà khơng chạy mà xảy tai nạn Bởi xem vận niên nên ý đến Lưu Thiên Mã đơi có Lưu Thiên Mã nhập hạn đừng vội cho có liên hệ đến thay đổi tùy thuộc vào Đại Vận Mệnh Thân Ví dụ : Khi thấy Lưu Thiên Mã nằm cung Quan Lộc nghỉ có thay đổi nghề nghiệp, cơng danh địa vị nhìn lại Đại Vận toàn yếu tố cố định bền vững , thêm vào Mệnh Thân đương số khơng nằm yếu tố hay mơi trường bị thay đổi phải suy luận sang việc khác Chẳng hạn Đại Vận có Thiên Phủ + Lộc Tồn hội Khoa Quyền Lộc Long Phượng, Thai Tọa mà không vướng vào Thiên Đồng, Thiên Mã cố định, Thiên Không, Địa Không chẳng có thay đổi Lưu Thiễn Mã ứng với chuyện khác Thường thường ứng vào xe cộ dùng vào nghề nghiệp mình, lớn hay nhỏ, đẹp hay xấu tùy thuộc vào Khôi Việt, Đào Hồng Hỉ Thực Thiên Mã khơng chủ thay đổi tượng trưng cho chân tay phương tiện di chuyển xe cộ, tàu bè, xe hỏa, máy bay Có trường hợp luận đoán cho người nhập hạn cung Thiên Di có Lưu Thiên Mã hội Đà la + Thiên hình đương số khơng bị tai nạn xe cộ cho lại gây tai nạn xe cộ cho người khác phải bồi thường thiệt hại Bởi tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác có phi tinh khác nên đến kết luận Ngồi ra, Đại Vận đương số tốt đẹp, có cứu giải đồng thời cung Mệnh cung Tật Ách vững vàng, năm Lưu Niên Đại Vận nhập Tiểu Vận hội Hóa Lộc Mệnh khiến cho đương số phải bồi thường cho người đường Cũng trường hợp này, đương số gặp Đại Vận xấu bị thương tích tốn tiền chạy chữa thuốc men dù cung Mệnh, cung Tật Ách có tốt Đặc biệt trường hợp Lưu Thiên Mã gặp Tuyệt hay Tuần đồng cung Thiên Mã lâm vào đường cùng, bị bao vây nhốt chuồng xung quanh có hàng rào bao bọc Điều ám ban đầu việc bế tắc, thất bại khơng có nghĩa bế tắc thất bại Vì Ngựa có cách khó chịu, cố vượt qua chướng ngại vật để nhảy ngồi Do đó, có lúc nhảy " Chóc " vượt hàng rào sang cung góc mà ngựa nằm hợp với mệnh lần tới làm lại lần thành công xin xuất ngoại, du học, xa lần đầu thất bại lần tới Ngồi Tử Vi có Phú sau: Kim nhân ngộ Khảm mệnh tu thương Mộc mệnh lạc Ly hữu họa ương Thủy ngộ Cấn cung ưng kiển trệ Hỏa lai Đồi thương hỏa nan tồn Thổ khắc Đơng Nam phùng Chấn Tốn Tu phòng nùng huyết cập kinh hồng Túng nhiên cát diệu tương phùng chiếu Vị miễn quan tai náo tràng Nghĩa : - Người mạng Kim mà hạn đến cung Tí cung Khảm thuộc hành Thủy bị thương hại mệnh Kim sinh suất cho cung Tí Đại Hải Thủy, mệnh bi suy tàn - Người mệnh Mộc hạn đến cung Ngọ quẻ Ly hành Dương Hỏa Mệnh Mộc sinh cho cung Ngọ Lô Trung Hỏa, tất sáng lại tàn tro bụi, nên không tránh khỏi tai ương hoạn nạn nguy khổn đến thân - Người mệnh Thủy mà hạn đến cung Dần thuộc quẻ Cấn có hành Thổ mệnh Thủy bị Thổ khắc khiến ngưng trệ, bế tắc sông rạch bị chận ngưng - Người mệnh Hỏa hạn đến cung Dậu quẻ Đoài thuộc Kim tức mệnh Hỏa khắc cung Kim nghĩa mệnh chỏ nương thân khắc chổ đứng Vả lại Hỏa khắc Kim Hỏa bị sa lầy Kim bị khắc sinh Thủy mà khắc ngược lại Hỏa Trong ngũ hành tương khắc có hành Kim đặc biệt - Người mạng Thổ hạn hạn đến cung Mão có quẻ Chấn thuộc hành Mộc , Tốn hàng Mộc khắc với mệnh Thổ chổ đứng khắc với mệnh nặng cung Chấn Chấn tượng cho Lơi Đình, sấm sét nên việc xãy thường bất ngờ mãnh liệt cho người mệnh Thổ có lưu hạn Tất trường hợp phải đề phòng bệnh tật tai ương cần gặp Tuần Triệt án ngữ nhiều cứu giải hội chiếu tai qua nạn khỏi khơng tránh phen hoảng vía Khi xem số, Mệnh Mệnh Đại Hạn Đại Hạn, phải phân biệt rõ ràng Cung có mục đích nhiệm vụ riêng nó, có " mess up " lung tung Khi luận vào Đại Vận "kéo" Mệnh lại vận hạn xem coi có ứng hợp khơng từ mà suy luận Ví dụ : Mệnh có Thiên Việt đến Đại Vận có Thiên Khơi Đại Vận hưởng đủ Khơi Việt Về Lưu hay Phi tinh có nhiều có Lưu Tuần Triệt theo Niên Vận không bàn mà nhắm vào lưu động Lưu Lộc Tồn Khi Lưu Lộc Tồn nhập vào Tiểu hạn đừng vội cho có tiền Nhưng phải cần xem xét Tài Lộc đến mà người hưởng tới cách Mình hưởng Lưu Lộc Tồn nhập vào hạn liên quan đến cung trực tiếp với Mệnh Thân, Quan Tài Phúc Điền phải ứng hợp với Đại Vận thuận lợi Mệnh Thân có yếu tố mơi trường để hưởng Trường hợp Lưu Lộc Tồn nhập vào cung Phụ Mẫu hay Huynh Đệ ta hưởng tài lộc, có may mắn hưởng gián tiếp cung nhập hạn có thêm Đào Hồng Hỷ, Thiên Quan, Thiên Phúc Quý Nhân, Cha Mẹ hay Anh Chị Em cho chút để xài Lưu Lộc Tồn gặp Lộc Tồn cố định không tốt cách xung chiếu tiền bạc dồi tiền luân chuyển làm tiền sinh tiền, hai lộc gặp cung giống tiền bỏ vào quỷ tiết kiệm ăn tiền lời thơi Ngồi Lộc Tồn cần gặp Lưu Thiên Mã khơng cần gặp Thiên Mã cố định Lộc Tồn tượng trưng cho tiền bạc hàng hóa đem chất lên xe khơng chạy đâu thật vơ ích Có trường hợp Lưu Lộc Tồn đóng cung Tài Bạch gặp Lộc Tồn cố định cung Phúc Đức xung chiếu cung liên quan trực tiếp đến mà năm chẳng có chút lộc để hưởng Mệnh có Địa Kiếp hội với Phá Qn, tưởng năm số hưởng lại khơng phải năm lãnh tiền để phân phát cho thiên hạ mà trái lại chẳng hưởng đồng Ngồi có trường hợp Đại Vận có Song Hao hội Thiên Khơng, Phá Tối, tương phùng với Tiểu Vận có Lộc Tồn cố định Lưu Lộc Tồn yếu tố để hưởng lộc đóng vào cung liên quan đến lại bị vơ hiệu hóa hồn tồn Hai Lộc chuyển hướng ứng vào công việc làm ăn cứu xét, chấp thuận hồ sơ nạn nhân để đòi bồi thường thân chủ cần giúp đỡ vay tiền Bởi đó, dù đương số làm việc vất vả năm chẳng có chút tiền tay Lưu Kình Dương Khi thấy Kình Dương hầu hết người sợ dù đóng cố định hay nhập hạn chất dể đưa đến chuyện xui xẻo chẳng lành Nhưng theo kinh nghiệm cho thấy dù nhập hạn gặp Kình Dương cố định chưa có đáng ngại cho trừ có thêm nhiều yếu tố ác sát tinh khác tăng cường Ngược lại, Tiểu hạn có Lưu Kình Dương đóng cung Tí Ngọ Mão Dậu dù khơng có thêm yếu tố xấu khác thường có chuyện khơng hay xãy , nặng hay nhẹ tùy thuộc vào chế hóa cung nhập hạn hay từ cung tam hợp mà ảnh hưởng đến hay cho thân nhân Ta ví Kình Dương cố định tên trộm vác cuốc đào mệt q ngủ , Lưu Kình Dương tên trộm khác thức vác cuốc đào đất ăn cướp vàng Như vậy, tên trộm ngủ không nguy hiểm tên trộm thức để đào đất Tuy nhiên, Lưu Kình Dương gặp Kình Dương cố định tên trộm thức làm cho tên trộm ngủ tỉnh dậy họp sức khiến cho sức phá hoại mạnh mẽ ác liệt thêm Còn trường hợp Kình Dương cố định gặp Kình Dương xung chiếu đừng tưởng nguy hiểm giảm bớt trái lại đáng lo ngại hai gọng kìm mặt giáp cơng khó có đường mà tẩu Còn Lưu Kình Dương cung xung chiếu khơng gặp Kình Dương cố định cẩn thận thường ảnh hưởng mạnh mẽ dù nhập hạn vào cung tam hợp có ảnh hưởng chút đỉnh Nếu chẳng may Tiểu hạn rơi vào cung Thìn Tuất tức La Võng Chi Địa hội thêm Cô Quả Hình Linh thực đại họa Khi Lưu Kình Dương nhập hạn coi thử có ảnh hưởng đến hay cho thân nhân nhận định sau : Ví dụ Tiểu hạn đến cung Tật Ách có Lưu Kình Dương cung Nếu Đại Hạn khơng nhìn thấy liên quan đến cung Tật Ách Mệnh đương số gần an tồn cha mẹ, anh chị em bị ảnh hưởng cung Phụ Mẫu xung chiếu cung Huynh Đệ tam hợp Nếu thấy cung Phụ Mẫu có nhiều yếu tố khác xấu cung Huynh Đệ bị Lưu Tang Mơn, Lưu Khốc Hư cha mẹ gánh chịu Cũng trường hợp Mệnh đương số xấu, Đại Hạn xấu mà Lưu Kình Dương nhập hạn vào cung liên quan đến mệnh đương số lãnh đủ hết ảnh hưởng Kình Niên cha mẹ anh chị em bị chịu lây Trong trường hợp Tiểu hạn đến cung Điền Trạch có Lưu Kình Dương nhập hạn mà Đại Tiểu hạn khơng trùng phùng dù mệnh đương số khơng tốt khơng đáng lo ngại cung Điền trạch không gây trực tiếp đến cho Mệnh mà trái lại gây ảnh hưởng đến cung Tử Tức cung Huynh Đệ Lúc cần coi cung Tử Tức Huynh Đệ cung chịu ảnh hưởng khắc xấu năm mà xét đoán Nếu cung Tử Tức có Kình Dương cố định cung Huynh Đệ có Quan Phúc, Hóa Khoa, Khơi Việt chắn bị ảnh hưởng nguy hiểm anh chị em khơng việc Lưu Niên Đại Vận Trước xem hạn phải biết xác định gốc Đại vận 10 năm Trên số Tử vi tùy theo Âm Dương Nam Nữ tùy theo Thủy nhị cục, Mộc tam cục, Kim tứ cục, Thổ ngũ cục, Hỏa lục cục, ô 12 cung Thiên bàn số số tuổi bắt đầu Đại Vận 10 năm, số 22 số Đại Vận từ 22 đến 31 tuổi, số 42 đại vận từ 42 đến 51 tuổi Khi xem, phải xem gốc Đại vận chủ Tiểu vận năm ăn từ gốc mà Thí dụ vào Đại Vận phát tài Tiểu hạn hướng phát tài, Đại vận chủ cơng danh Tiểu hạn hướng cơng danh Xem gốc Đại vận phải cộng cung cung xung hợp chiếu Nhìn vào số thấy Tiểu vận dàn 12 cung 12 năm lại gặp lại lần không lý diễn biến lại diễn trước?? Dỉ nhiên Vận số năm cung Tiểu vận cho biết tùy thuộc vào Mệnh Phúc đức cung tùy theo Đại vận Một cách giải đoán vận hạn năm nhập Tiểu Vận Đại Vận vào mà giải đoán Khi xem hạn cần phải xem Lưu Niên Đại Vận Lưu Đại Vận cung cho biết hướng vận hạn năm tính từ gốc Đại vận giống người tài xế lai xe hay dở Vậy phải nhập cung Lưu Niên Đại Vận vào mà giải đoán Xem Lưu Đại Vận phải đủ cung cung xung hợp chiếu Cách tính Lưu Niên Đại Vận sau : Người Dương Nam, Âm Nữ chiều chiều thuận, bắt đầu cung Đại Vận năm đầu Đại Vận sang cung chiếu cung kế tiếp, lùi lại cung theo chiều nghịch năm trở lại chiều thuận cung năm, cung vào năm hết năm Đại Vận Tương tự cho người Dương Nữ, Âm Nam theo chiều nghịch Ví dụ cho người Dương Nam, Âm Nữ Thủy nhị cục Đại Vận 22 tuổi Ngọ Lưu Đại Vận 22 tuổi Ngọ, 23 tuổi Tí, 24 tuổi Hơi, 25 Tí, 26 Sửu, 27 Dần, 28 Mão, 29 Thìn, 30 Tỵ, 31 Ngọ Ví dụ cho người Dương Nữ, Âm Nam Mộc Tam Cục Đại vận 13 tuổi Tí Lưu Đại vận 13 tuổi Tí, 14 tuổi Ngọ, 15 tuổi Mùi, 16 tuổi Ngọ, 17 tuổi Tỵ, 18 tuổi Thìn, 19 Mão, 20 Dần, 21 Sửu, 22 Tí Khi phối hợp Tiểu Vận năm với Lưu niên Đại Vận năm để xem.Tiểu vận năm cho biết diễn biến việc, Lưu Niên Đại Vận cho biết kết việc.Về cách coi phối hợp kinh nghiệm khơng có sách Tử Vi Nếu bạn thấy hợp lý áp dụng, Về Lưu Niên Tiểu Hạn hay Lưu Niên Đại Hạn nhập cung có Tuần Triệt ảnh huởng Tuần Triệt không nặng với năm Lưu Quan trọng gốc Đại Hạn mạnh vào năm Lưu xét hai Lưu Tiểu Hạn Lưu Niên Đại Hạn để xem Diễn Biến Sự Việc Kết Quả Sự Việc có phải ngòi nổ cho việc xảy theo gốc Đại hạn cho biết Nếu năm ngòi nổ ban đầu có chút trục trặc sau thành cơng Lúc coi coi theo cách thường ... Mệnh có Thiên Vi t đến Đại Vận có Thiên Khơi Đại Vận hưởng đủ Khơi Vi t Về Lưu hay Phi tinh có nhiều có Lưu Tuần Triệt theo Niên Vận không bàn mà nhắm vào lưu động Lưu Lộc Tồn Khi Lưu Lộc Tồn nhập... với Lưu niên Đại Vận năm để xem.Tiểu vận năm cho biết diễn biến vi c, Lưu Niên Đại Vận cho biết kết vi c.Về cách coi phối hợp kinh nghiệm khơng có sách Tử Vi Nếu bạn thấy hợp lý áp dụng, Về Lưu. .. có Quan Phúc, Hóa Khoa, Khơi Vi t chắn bị ảnh hưởng nguy hiểm anh chị em khơng vi c Lưu Niên Đại Vận Trước xem hạn phải biết xác định gốc Đại vận 10 năm Trên số Tử vi tùy theo Âm Dương Nam Nữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của các sao lưu trong tử vi, Ảnh hưởng của các sao lưu trong tử vi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn