CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT KHUNG “NĂM AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM” CHO ẢNH ĐẠI DIỆN TRÊN FACEBOOK

2 30 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 11:24

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT KHUNG “NĂM AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM” CHO ẢNH ĐẠI DIỆN TRÊN FACEBOOKBước 1: Ấnvàoảnhđạidiện, chọncậpnhật >chọnthêmkhungBước 2: ChọnkhungNăm An toànchophụnữvàtrẻem(Nếukhôngthấytìmtheotừkhóa: Hội LHPN Việt Nam Chủđềnăm 2019 An toànchophụnữvàtrẻem) CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT KHUNG “NĂM AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM” CHO ẢNH ĐẠI DIỆN TRÊN FACEBOOK Bước 1: Ấn vào ảnh đại diện, chọn cập nhật -> chọn thêm khung Bước 2: Chọn khung Năm An tồn cho phụ nữ trẻ em (Nếu khơng thấy tìm theo từ khóa: Hội LHPN Việt Nam/ Chủ đề năm 2019/ An toàn cho phụ nữ trẻ em) Bước 3: Chỉnh sửa hoàn thiện - Kéo dọc bên ảnh đại diện để chỉnh sửa độ lớn, nhỏ cho khung phù hợp với ảnh đại diện Cài đặt thời gian để khung Bấm Sử dụng làm ảnh đại diện để hồn thiện nốt quy trình Chúc chị có ảnh đại diện xinh đẹp giàu ý nghĩa!
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT KHUNG “NĂM AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM” CHO ẢNH ĐẠI DIỆN TRÊN FACEBOOK, CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT KHUNG “NĂM AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM” CHO ẢNH ĐẠI DIỆN TRÊN FACEBOOK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn