TẠI SAO GIÁ LƯƠNG THỰC TOÀN cầu TĂNG điểm

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 11:17

From: Vampire_king1902 To: Thinking Group 17h45’ 09/21/2014 TẠI SAO GIÁ LƯƠNG THỰC TOÀN CẦU TĂNG ĐIỂM? Trong 25 năm qua, giá lương thực toàn cầu giảm, thúc đẩy tăng suất sản lượng khu vực nơng nghiệp tồn giới Trong năm 2007, điều kết thúc đột ngột giá lương thực toàn cầu tăng vọt  Vào tháng năm 2007, giá lúa mì giới tăng lên $ 400/tấn (mức cao ghi nhận) tăng từ $ 200/tấn vào tháng  Giá ngô tăng đến $ 175/ tấn, khoảng 60% mức trung bình cho năm 2006 Chỉ số giá lương thực, Điều chỉnh lạm phát mà tạp chí Economist có giữ từ năm 1845, đạt mức cao từ trước đến tháng 12 năm 2007 Một cách giải thích cho giá lương thực tăng cao gia tăng nhu cầu Nhu cầu tăng thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm lớn quốc gia phát triển nhanh chóng, đặc biệt Trung Quốc Ấn Độ Tăng tiêu thụ thịt, đặc biệt, đẩy nhu cầu loại ngũ cốc; phải kg ngũ cốc để sản xuất kg thịt bò, nhu cầu tăng thịt, tiêu thụ ngũ cốc gia súc tăng lên Nông dân cho gia sức họ ăn 200-250 triệu ngũ cốc, họ làm cách 20 năm, đẩy giá ngũ cốc tăng lên Sau đó, có vấn đề trợ cấp nhiên liệu sinh học Cả Hoa Kỳ Liên minh châu Âu áp dụng sách để tăng sản lượng ethanol diesel sinh học để làm chậm nóng lên tồn cầu (bao gồm sản phẩm lập luận để sản xuất lượng khí thải CO2 hơn, xác hiệu họ có làm điều tích cực thảo luận ) Năm 2000, khoảng 15 triệu ngô Mỹ chuyển thành ethanol Năm 2007 số đạt 85 triệu Để thúc đẩy sản xuất tăng, phủ đưa khoản trợ cấp cho nông dân Trong khoản trợ cấp Hoa Kỳ vào khoảng $ 0,29 $ 0,36 cho lít ethanol Ở châu Âu, khoản trợ cấp cao $ lít Khơng có đáng ngạc nhiên, khoản trợ cấp tạo động lực cho nông dân trồng nhiều loại trồng chuyển thành nhiên liệu sinh học (chủ yếu ngô đậu nành) Điều chuyển đất từ sản xuất ngô đậu nành cho thực phẩm, giảm việc cung cấp đất dành cho trồng trọt mà không nhận trợ cấp nhiên liệu sinh học, chẳng hạn lúa mì Điều có nguồn trợ cấp nhu cầu dường có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu ngô đậu nành Trong năm 2007, ví dụ, gia tăng Mỹ nhu cầu sản xuất ethanol từ ngô chiếm nửa gia tăng toàn cầu nhu cầu ngơ Điều làm phức tạp thêm tình hình mức thuế cao đóng sản xuất sản phẩm thay chuyển thành nhiên liệu sinh học, đặc biệt đường mía, từ thị trường Mỹ EU mức thuế cao Brazil, nước sản xuất hiệu giới mía, phải đối mặt với mức thuế nhập 25% theo giá trị Hoa Kỳ 50% Liên minh Châu Âu, tăng giá mía nhập làm cho khơng thể cạnh tranh với ngô, đậu nành trợ cấp Điều khơng may mía iswidely xem ngun liệu thân thiện môi trường cho nhiên liệu sinh học bắp đậu nành Đường mía sử dụng phân bón bắp hay đậu nành sản xuất suất cao cho lượng Ethanol sản xuất từ sử dụng để coi sản phẩm chất thải, loại bỏ chất xơ từ mía q trình chế biến Nếu nhà hoạch định sách có cách họ, nhiên, tình hình nhận chí tồi tệ Kế hoạch Hoa Kỳ Liên minh Châu Âu kêu gọi cho gia tăng sản xuất nhiên liệu sinh học, thực thể trị đồng ý để giảm hàng rào thuế quan vào mía loại bỏ khoản trợ cấp bóp méo thương mại cho người sản xuất ngô đậu nành cho nhiên liệu sinh học Brazil ngồi băng ghế dự bị; năm 2007, yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới để thăm dò Mỹ trợ cấp cho nơng dân ngô để sản xuất ethanol production CÂU HỎI TRƯỜNG HỢP THẢO LUẬN Ai lợi từ sách Chính phủ (a) thúc đẩy sản xuất ethanol (b) đánh thuế vào cơng ty nhập mía? Ai người chịu tổn thất sách này? Một ước tính cho thấy giá lương thực tăng 1/3, chúng làm giảm mức sống nước giàu khoảng 3%, người cực nghèo khoảng 20% Theo Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực quốc tế, sách khơng thay đổi, giá ngũ cốc tăng từ 10 đến 20% vào năm 2015 mở rộng sản xuất nhiên liệu sinh học làm giảm lượng calo 2-8% vào năm 2020 nhiều quốc gia nghèo giới Liệu nước giàu có nên làm để giải vấn đề khơng? Nếu có, biện pháp gì? Sự tranh luận vấn đề trợ cấp cho nhà sản xuất ethanol dựa vào giả định ethanol làm cho lượng khí thải CO2 thấp so với xăng có lợi cho môi trường Nếu chấp nhận nóng lên tồn cầu vấn đề nghiêm trọng trong, liệu có nên khuyến khích phủ tăng trợ cấp không? Những tranh cãi bảo vệ chống lại hành động gì? Hãy cân nhắc kỹ lưỡng, theo bạn sách hiệu nhất? ... thấy giá lương thực tăng 1/3, chúng làm giảm mức sống nước giàu khoảng 3%, người cực nghèo khoảng 20% Theo Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực quốc tế, sách không thay đổi, giá ngũ cốc tăng. .. có nguồn trợ cấp nhu cầu dường có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu ngơ đậu nành Trong năm 2007, ví dụ, gia tăng Mỹ nhu cầu sản xuất ethanol từ ngô chiếm nửa gia tăng tồn cầu nhu cầu ngơ Điều làm phức... Brazil, nước sản xuất hiệu giới mía, phải đối mặt với mức thuế nhập 25% theo giá trị Hoa Kỳ 50% Liên minh Châu Âu, tăng giá mía nhập làm cho khơng thể cạnh tranh với ngơ, đậu nành trợ cấp Điều khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: TẠI SAO GIÁ LƯƠNG THỰC TOÀN cầu TĂNG điểm , TẠI SAO GIÁ LƯƠNG THỰC TOÀN cầu TĂNG điểm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn