TÀI LIỆU tập HUẤN QUẢN lý CHUỖI GIÁ TRỊ (VALUE CHAIN MANAGEMENT – VCM

38 26 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 11:17

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH TRÀ VINH - TÀI LIỆU TẬP HUẤN QUẢN LÝ CHUỖI GIÁ TRỊ (VALUE CHAIN MANAGEMENT – VCM) Giảng viên tập huấn: PGs.Ts Nguyễn Phú Son Trung tâm Chuyển giao Công nghệ & Dịch vụ - Đại học Cần Thơ Tháng 09/2016 LỊCH TẬP HUẤN “QUẢN LÝ CHUỖI GIÁ TRỊ” Lớp (Ngày 13-14/09/2016) Sáng 13/09 8h00-8h15: Phát biểu khai giảng khóa tập huấn 8h15-8h30: Tổ chức khóa tập huấn 8h30-9h30: Những kiến thức chuỗi giá trị; Phân tích Kinh tế chuỗi 9h30-10h00: Giải lao 10h00-11h30: Quản lý chuỗi giá trị theo hướng nâng cấp chuỗi giá trị & chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị Chiều 13/09 13h30-15h00: Lập kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị & Quản lý chuỗi giá trị góc độ doanh nghiệp 15h00-15h30: Giải lao 15h30-17h00: Quản lý chuỗi giá trị dựa vào mối liên kết dọc ngang tác nhân tham gia chuỗi giá trị & nhu cầu để quản lý thành công chuỗi giá trị Sáng 14/09 8h00-9h30: Thực tập theo nhóm 9h30-10h00: Giải lao 10h00-11h30: Thực tập theo nhóm Chiều 14/09 13h30-15h00: Các nhóm báo cáo kết thảo luận 15h00-15h30: Giải lao 15h30-16h30: Các nhóm báo cáo kết thảo luận 16h30-17h00: Phát biểu bế giảng khóa tập huấn Lớp (Ngày 15-16/09/2016) Sáng 15/09 8h00-8h15: Phát biểu khai giảng khóa tập huấn 8h15-8h30: Tổ chức khóa tập huấn 8h30-9h30: Những kiến thức chuỗi giá trị; Phân tích Kinh tế chuỗi 9h30-10h00: Giải lao 10h00-11h30: Quản lý chuỗi giá trị theo hướng nâng cấp chuỗi giá trị & chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị Chiều 15/09 13h30-15h00: Lập kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị & Quản lý chuỗi giá trị góc độ doanh nghiệp 15h00-15h30: Giải lao 15h30-17h00: Quản lý chuỗi giá trị dựa vào mối liên kết dọc ngang tác nhân tham gia chuỗi giá trị & nhu cầu để quản lý thành công chuỗi giá trị Sáng 16/09 8h00-9h30: Thực tập theo nhóm 9h30-10h00: Giải lao 10h00-11h30: Thực tập theo nhóm Chiều 16/09 13h30-15h00: Các nhóm báo cáo kết thảo luận 15h00-15h30: Giải lao 15h30-16h30: Các nhóm báo cáo kết thảo luận 16h30-17h00: Phát biểu bế giảng khóa tập huấn MỤC LỤC Những kiến thức chuỗi giá trị (CGT) Phân tích kinh tế chuỗi 3 Quản lý CGT theo hướng nâng cấp CGT 3.1 Phân tích mơ hình PEST 3.1.1 Thể chế trị, luật pháp (P) 3.1.2 Kinh tế (E) 3.1.3 Xã hội 3.1.4 Kỹ thuật, công nghệ 3.2 Phân tích mơ hình lực lượng cạnh tranh M.Porter 10 3.2.1 Đối thủ cạnh tranh tiềm 10 3.2.2 Đối thủ cạnh tranh ngành 12 3.2.3 Quyền lực thị trường nhà cung cấp 13 3.2.4 Quyền lực thị trường người mua 14 3.2.5 Sự cạnh tranh sản phẩm thay 14 3.3 Phân tích ma trận SWOT 15 Các chiến lược nâng cấp CGT 15 4.1 Chiến lược cắt giảm chi phí 15 4.2 Chiến lược nâng cao chất lượng 16 4.3 Chiến lược đầu tư công nghệ 16 4.4 Chiến lược tái phân phối 17 Lập kế hoạch nâng cấp chuỗi 20 Quản lý CGT góc độ doanh nghiệp 23 6.1 Nhóm hoạt động 23 6.2 Nhóm hoạt động bổ trợ 24 Quản lý CGT dựa mối liên kết dọc liên ngang tác nhân tham gia CGT 25 7.1 Phân tích lỗ hổng liên kết dọc tác nhân 25 7.2 Phân tích lỗ hổng liên kết ngang thành viên tác nhân 30 Sáu đòi hỏi để quản lý thành công CGT 32 i Quản lý Chuỗi giá trị” – Value Chain Management (VCM) Những kiến thức chuỗi giá trị (CGT) CGT gì? tập hợp hoạt động nhiều người khác tham gia thực (nhà cung cấp đầu vào, người thu gom, nhà chế biến, công ty, người bán sỉ, người bán lẻ ) để sản xuất sản phẩm sau bán cho người tiêu dùng nước xuất (phương pháp tiếp cận toàn cầu) Sơ đồ chuỗi giá trị gì? Đầu vào Cung cấp: - thiết bị o - đầu vào Chuyển đổi Sản xuất Trồng, nuôi, thu hoạch, sơ chế Phân loại Chế biến Đóng gói Tiêu dùng Bán Vận chuyển Phân phối Bán Nấu ăn Các nhà vận hành chuỗi giá trị quan hệ họ Nhà cung cấp đầu vào cụ thể Người đóng gói Nơng dân (nhà sản xuất) Nhà bn (bán) Người tiêu dùng Hình 1: Sơ đồ chuỗi giá trị (GTZ Eschborn, 2007) Sơ đồ chuỗi giá trị sử dụng nhằm mô tả tranh chung kết nối, phụ thuộc hiểu biết lẫn tác nhân qui trình vận hành chuỗi giá trị (CGT) Sơ đồ chuỗi đâu sản phẩm hay dòng sản phẩm mà CGT hướng tới, từ xác định thị trường cuối cùng/nhóm khách hàng cuối Một chuỗi giá trị có nhiều khâu, khâu thực chức thị trường Trong khâu có nhiều tác nhân tham gia để thực chức thị trường Cũng cần lưu ý rằng, thực tế có tác nhân thực nhiều khâu CGT Một chuỗi giá trị có nhiều kênh phân phối, có kênh phân phối (chiếm tỷ trọng sản phẩm cao nhất) Cuối sơ đồ thể tổ chức hỗ trợ/thúc đẩy chuỗi Một chuỗi giá trị thường có nhiều tổ chức hỗ trợ/thúc đẩy Mỗi tổ chức hỗ trợ/thúc đẩy hay nhiều khâu CGT Đồng thời với việc vẽ sơ đồ chuỗi, nhà quản lý phải mơ tả hoạt động thị trường tác nhân chuỗi, quan hệ qua lại tương tác tác nhân Tại phải nghiên cứu chuỗi giá trị? Các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh cần phải nghiên cứu chuỗi giá trị do: Phân tích CGT xem cơng cụ đắc lực giúp cho nhà quản trị, người giữ vai trò quản lý tổ chức, doanh nghiệp xác định đâu hoạt động tổ chức, ngành hàng, xác định xem hoạt động góp phần vào chiến lược cạnh tranh phát triển tổ chức, ngành hàng Phân tích CGT cơng cụ mơ tả nhằm giúp cho nhà quản trị kiểm sốt tương tác người tham gia khác chuỗi Là cơng cụ có tính mơ tả nên có lợi chỗ buộc người phân tích phải xem xét khía cạnh vi mô vĩ mô hoạt động sản xuất trao đổi, nhằm lực cạnh tranh Cơng ty, ngành hàng… bị ảnh hưởng tính khơng hiệu khâu CGT Giúp cho nhà quản trị đo lường hiệu chung sản phẩm, ngành hàng xác định mức đóng góp cụ thể tác nhân tham gia chuỗi để có sở đưa định phù hợp Phân tích CGT có vai trò trung tâm việc xác định phân phối lợi ích – chi phí người tham gia chuỗi, từ khuyến khích hợp tác khâu chuỗi để việc phân phối lợi ích vươn tới cơng bằng, tạo nhiều giá trị tăng thêm nâng cao lợi cạnh tranh Giúp hình thành phát triển liên kết sản xuất dọc (hợp tác tác nhân tham gia chuỗi) liên kết ngang (giữa khâu chuỗi) sở để sản phẩm tiếp cận thị trường cách bền vững Giúp cho quản lý chuỗi cung ứng hiệu (chi phí sản xuất thấp) từ đầu vào đến đầu quản lý chất lượng tốt (từ đầu trở đầu vào) nhằm nâng cao giá trị gia tăng ngành hàng (giá thành cạnh tranh, chất lượng tốt) Giúp quản lý rủi ro dọc theo chuỗi tốt tổ chức hậu cần (logistics) hiệu Giúp cho tác nhân tham gia chuỗi có nhận thức, động trách nhiệm đến sản phẩm cuối Giúp cho việc nâng cấp chuỗi giá trị kịp thời, hiệu từ việc nâng cao trách nhiệm tác nhân nhà hỗ trợ chuỗi Phân tích kinh tế chuỗi Mục tiêu phân tích để đánh giá tính hợp lý việc phân phối lợi nhuận tác nhân CGT Một phân phối hợp lý dựa nguyên tắc tác nhân đầu tư lớn chịu rủi ro cao, nhận tỷ trọng phân phối lợi nhuận nhiều Giá trị gia tăng (VA) = Tổng doanh thu – Chi phí trung gian Tại đó, Chi phí trung gian bao gồm chi phí đầu vào trực tiếp tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm, chẳng hạn chi phí thức ăn chăn ni, vận chuyển, giống chăn nuôi heo Giá trị gia tăng (hay Lợi nhuận – NVA) = VA – Chi phí tăng thêm Tại đó, chi phí tăng thêm bao gồm khoản: thuế, khấu hao TSCĐ, thuê lao động lãi vay Quản lý CGT theo hướng nâng cấp CGT Bất kỳ sản phẩm hay ngành hàng vướng phải trục trặc thị trường định tất khâu chuỗi giá trị (CGT), từ khâu cung cấp sản phẩm/dịch vụ đầu vào đến khâu tiêu dùng Chính vậy, nhiệm vụ Nhà nghiên cứu, cá nhân, đơn vị/tổ chức có liên quan đến việc hoạch định sách hỗ trợ/thúc đẩy CGT cần phải tìm lỗ hổng xảy khâu CGT, nhằm đưa giải pháp/chiến lược nhằm nâng cấp CGT, cho tổng giá trị gia tăng (GTGT), tổng giá trị gia tăng thuần/lợi nhuận (LN) toàn chuỗi gia tăng Từ đó, lợi nhuận phân phối cho tác nhân tham gia CGT tăng lên mặt tuyệt đối, phân phối hợp lý tác nhân mặt tương đối Để thực nhiệm vụ này, cần phải thiết kế kế hoạch hành động mang tính khoa học thực tiễn, đáp ứng nguyên lý việc nâng cấp CGT, bao gồm: cắt giảm chi phí sản xuất, chế biến; nâng cao chất lượng sản phẩm; đầu tư công nghệ cải thiện kênh phân phối thông qua việc tái phân phối lại lợi nhuận tác nhân tham gia CGT Những công cụ sử dụng để xây dựng kế hoạch bao gồm nhiều công cụ khác Việc sử dụng công cụ tùy thuộc vào quan điểm Nhà nghiên cứu Nhà hoạch định sách khác Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi chỗ tìm thuận lợi, khó khăn trình vận hành CGT, trước thay đổi mặt kinh tế, xã hội điều kiện tự nhiên vùng hoạt động CGT Trong khuôn khổ khóa tập huấn này, chúng tơi tập trung sử dụng cơng cụ sau: phân tích mơ hình PEST (Political – Economic – Social – Technological); phân tích mơ hình áp lực cạnh tranh M.Porter phân tích ma trận SWOT (S – Strength: điểm mạnh; W – Weakness: điểm yếu; O – Opportunity: Cơ hội; T: Threat: Đe dọa) Tóm lại, kế hoạch nâng cấp CGT xây dựng dựa vào khung tiếp cận trình bày hình Hình 2: Khung tiếp cận việc xây dựng kế hoạch nâng cấp CGT PEST Vĩ mô THUẬN LỢI S Cải tiến/ Đổi Sản phẩm SO ST O Đầu tư/ Tạo việc làm WO W PORTER Vi mơ KHĨ KHĂN WT T Tái phân phối Cắt giảm CPSX 3.1 Phân tích mơ hình PEST Mục tiêu việc phân tích mơ hình đánh giá xem thay đổi mơi trường vĩ mơ thể chế trị, luật pháp (P), kinh tế (E), xã hội (S) cơng nghệ (T) có ảnh hưởng đến vận hành CGT, cụ thể tác động đến chức hoạt động thị trường tác nhân CGT (từ nhà cung cấp sản phẩm đầu vào đến người tiêu dùng) nào, nhằm để xác định thuận lợi khó khăn tác nhân CGT trình hoạt động sở quan trọng để đưa đề xuất nâng cấp CGT 3.1.1 Thể chế trị, luật pháp (P) Có nhiều yếu tố liên quan đến thay đổi thể chế trị, luật pháp có ảnh hưởng đến vận hành CGT Những thay đổi luật môi trường, luật tuyển dụng, luật thương mại, thay đổi tiếp tục vị lãnh đạo Chính phủ địa phương Thí dụ như, năm thập kỷ 2010, Chính phủ Việt Nam có qui định khoảng cách bè nuôi cá tra sông (cách bè không 50 m) để hạn chế ô nhiễm nước sông Điều làm giảm sản lượng cá tra nuôi lồng bè cách đáng kể, đồng thời làm gia tăng số hộ nuôi ao Những thay đổi làm thay đổi đáng kể chi phí hoạt động hậu cần chuỗi Cũng vậy, để đảm bảo vấn đề mơi trường nước, gần Chính phủ đưa qui định cho hộ nuôi cá tra phải dành phần diện tích để làm ao lắng Điều làm giảm sản lượng ni, chi phí sản xuất hộ ni Một thí dụ điển hình khác từ sau 2007 (khi Việt Nam bắt đầu gia nhập tổ chức WTO), hầu hết ngành sản xuất kinh doanh Việt Nam phải tuân thủ theo luật lệ tổ chức này, chẳng hạn giảm mức thuế quan nhập hàng hóa từ nước thành viên Điều tạo nên thách thức cạnh tranh giá chất lượng cho nhà sản xuất nước, đặc biệt sản phẩm nông nghiệp Cũng vậy, để nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) nước, Nhà nước đưa qui định cấp cho số vị trí cụ thể doanh nghiệp, chảng hạn kế tốn trưởng phải có chứng đào tạo kế toán trưởng Điều làm ảnh hưởng định đến nguồn nhân lực DNNVV địa phương Ảnh hưởng thách thức, hội cho DNNVV phát triển Mỗi thời đại Chính phủ địa phương, khơng thể tránh khỏi quan điểm chủ quan người lãnh đạo, sách phát triển kinh tế đất nước/địa phương chịu ảnh hưởng định từ sách Về mặt lý thuyết, điều chưa phải lời giải thích thuyết phục Tuy nhiên, thực tế điều chấp nhận Chính vậy, phân tích CGT cần quan tâm đến vấn đề pháp ‘Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” đưa chiến lược/giải pháp ‘Tổ chức khóa huấn luyện kinh tế kỹ thuật’ Lập kế hoạch nâng cấp chuỗi Kết đầu phân tích ma trận SWOT sở cho việc lập kế hoạch nâng cấp CGT Nguyên tắc xây dựng kế hoạch trình bày hình 1: 5W + 2H + 1O + 1R Trong W1 (What): hoạt động thực hiện; W2 (Why): Tại phải thực hoạt động xem xét/thực hoạt động xem xét để làm gì; W3 (Where): hoạt động xem xét thực đâu; W4 (Who): Ai/tổ chức người thực hoạt động xem xét; W5 (When): hoạt động xem xét thực lúc nào; H1 (How): Phương pháp áp dụng để thực hoạt động xem xét gì; H2 (How much): Nguồn kinh phí để thực hoạt động xem xét từ đâu bao nhiêu; O: kết mong đợi từ hoạt động gì; R: rủi ro xảy thực hoạt động xem xét Lưu ý, phân tích ma trận SWOT đối tượng tham gia phân tích chuyên gia có liên quan đến CGT phân tích, việc lập kế hoạch nâng cấp chuỗi cần có tham gia tác nhân tham gia CGT, bên cạnh tham gia chuyên gia, để đảm bảo tính khả thi kế hoạch cao Kê hoạch thể bảng 20 Bảng Kế hoạch nâng cấp CGT ngành hàng cá tra ĐBSCL Hoạt động Lý thực Địa điểm Người/tổ Thời gian chức thực thực hiện (W1) (W2) (W3) (W4) (W5) 1.Khảo sát Mở rộng -Chile -Bộ Công 09/2015 thị trường thị trường Colombia thương tiêu dùng xuất -Sở Công cá tra cá tra thương nước Nam tỉnh có Mỹ nuôi cá tra ĐBSCL -Tham tán thương mại Chile Colombia -VASEP 2.Đầu tư kho trữ cá phi lê chung cho vùng ĐBSCL Mở rộng thị trường xuất Tỉnh Vĩnh Long VASEP 11/2015 đến 02/2016 21 Phương pháp thực (H1) -Tổ chức khảo sát nhà nhập khẩu, siêu thị cửa hàng bán lẻ, Nhà hàng Chile Colombia Nguồn & kinh phí thực (H2) -Sử dụng quỹ xúc tiến thương mại Bộ Công thương & quỹ VASEP -400 triệu đồng Kết mong đợi Rủi ro (O) -Ký kết hợp đồng cung cấp cá tra phi lê cho đối tượng khảo sát Đấu thầu xây dựng -Kinh phí từ cục xúc tiến đầu tư -Kinh phí tỷ đồng Kho trữ đưa vào hoạt động từ tháng 03/2016 (R) -Sản phẩm chào hàng ta không phù hợp với nhu cầu khách hàng -Không tiếp cận trực tiếp nhà nhập -Nhà thầu kéo dài thời gian xây dựng -Bảng vẽ thiết kế kho không phê duyệt 3.Tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi cho hộ/tổ chức nuôi cá tra Đầu tư máy móc thiết bị cho CT CBXK cá tra Tạo sản phẩm giá trị gia tăng Cắt giảm Tại tỉnh chi phí sản có ni cá xuất cá tra tra ngun liệu 6.Mở hệ thống cửa hàng phân phối sản phẩm GTGT tỉnh có ni cá tra & TP lớn Trung tâm 11-12/2015 Khuyến nôngkhuyến ngư tỉnh Tổ chức khóa tập huấn tỉnh -Cục khuyến nơng -Kinh phí 320 triệu đồng Cục xúc tiến đầu tư với kinh phí 40 tỷ đồng Cắt giảm chi phí chế biến Tại 20 cơng VASEP ty xuất 20 công ty cá tra hàng đầu 01-02/2016 Đấu thầu xây dựng Đa dạng hóa đường sản phẩm Tại 20 công VASEP ty xuất 20 công ty cá tra hàng đầu 01-12/2016 Đặt hàng nghiên cứu tạo sản phẩm Bộ khoa học cơng nghệ với kinh phí 10 tỷ đồng Mở rộng thị trường nội địa Tại tỉnh có ni cá tra; Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Sở Công 01-06/2017 thương tỉnh thành phố HCM & Đà Nẵng Phối hợp với Sở công thương tỉnh công ty du lịch tỉnh, thành phố Bộ cơng thương với kinh phí 40 tỷ đồng 22 100% hộ tham gia tập huấn nắm kỹ thuật nuôi Tất 20 CT sử dụng thiết bị máy móc có cơng suất cao Có SP GTGT thương mại hóa Có 10 cửa hàng xây dựng vận hành -Đối tượng dự tập huấn không đầy đủ & khơng thường xun Nguồn kinh phí khơng đủ chậm Q trình nghiên cứu thương mại hóa sản phẩm bị kéo dài Việc xây dựng bị kéo dài Quản lý CGT góc độ doanh nghiệp Câu hỏi đặt cho chủ doanh nghiệp cần quản lý hoạt động CGT mà doanh nghiệp sản xuất cung cấp Theo Micheal Porter (1980), Ông ta cho CGT doanh nghiệp bao gồm nhóm: (1) Hoạt động gồm hoạt động Hậu cần đến, sản xuất, hậu cần ngoài, Marketing bán hàng dịch vụ khách hàng, (2) Hoạt động bổ trợ bao gồm hoạt động phát trinể sở hạ tầng doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, phát triển công nghệ thu mua Do vậy, thực việc tư vấn cho doanh nghiệp quản lý tốt CGT họ, cần tư vấn cho họ vấn đề này: 6.1 Nhóm hoạt động Hậu cần đến (inbound logistics): hoạt động liên quan đến việc nhận, lưu trữ dịch chuyển đầu vào vào sản phẩm, chẳng hạn quản trị nguyên vật liệu, kho bãi, kiểm sốt tồn kho, lên lịch trình xe cộ trả lại sản phẩm cho nhà cung cấp Những hoạt động muốn đạt hiệu cao cần làm tốt kế hoạch tồn kho nguyên vật liệu đầu vào, quản lý tốt hàng tồn kho, đầu tư liên doanh kho bãi phương tiện vận chuyển theo lịch trình hoạch định trước Sản xuất (production): hoạt động tương ứng với việc chuyển đổi đầu vào thành sản phẩm hoàn thành, chẳng hạn gia cơng khí, đóng gói, lắp ráp, bảo trì thiết bị, kiểm tra, in ấn quản lý sở vật chất Mục tiêu cho việc quản lý hoạt động l àlàm đạt hiệu tài cao có thể, hay nói cách khác tạo thêm giá trị cho người tiêu dùng Chính vậy, chủ doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí (bao gồm chi phí cố định chi phí biến đổi) nhiều Đồng thời tư chủ doanh nghiệp tạo sản phẩm có chất lượng phù hợp với giá đưa ra, cộng với việc tạo hữu ích thêm vào khác cho khách hàng (bảo hành, bảo trì, vận chuyển v.v…) Hậu cần ngồi (outbound logistics): Đây hoạt động kết hợp với việc thu thập, lưu trữ phân phối hàng hóa vật chất sản phẩm đến người mua, chẳng hạn việc quản lý kho bãi cho sản phẩm hoàn thành, quản trị nguyên vật liệu, quản lý phương tiện vận tải, xử lý đơn hàng lên lịch trình kế hoạch Để quản lý CGT hiệu chủ doanh nghiệp cần lưu ý đến vấn đề giống hậu cần đến Marketing bán hàng (Marketing and sales): hoạt động liên quan đến việc quảng cáo, khuyến mãi, lựa chọn kênh phân phối, quản trị mối quan hệ thành viên kênh định giá sản phẩm Nói chung, chủ doanh nghiệp cần có chiến lược chiêu thị thích hợp, dựa vào chu kỳ sống sản 23 phẩm mức độ cạnh tranh thị trường Đồng thời tăng cường việc quản lý hệ thống kênh phân phối cho đừng bẻ gãy chiến lược kinh doanh chung doanh nghiệp Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp cần quản lý tốt lực lượng bán hàng cho trì mở rộng thị phần Dịch vụ khách hàng (Customer Services): hoạt động liên quan đến việc cung cấp dịch vụ nhằm gia tăng trì giá trị sản phẩm, chẳng hạn cài đặt, sửa chữa bảo trì, đào tạo, cung cấp thiết bị thay điều chỉnh sản phẩm Đây đặc điểm sản phẩm - đặc điểm bổ sung - cần thiết để chieu dụ khách hàng, chủ doanh nghiệp cần quan tâm, đặc biệt bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt 6.2 Nhóm hoạt động bổ trợ Thu mua (Procurement): liên quan đến chức thu mua nguyên liệu đầu vào sử dụng CGT công ty Việc bao gồm nguyên vật liệu, nhà cung cấp thiết bị khác tài sản , chẳng hạn máy móc, thiết bị thí nghiệm, dụng cụ văn phòng nhà xưởng Những ví dụ minh họa đầu vào mua liên hệ với hoạt động hoạt động bổ trợ Đây lý Porter phân loại hoạt động thu mua hoạt động bổ trợ, khơng phải hoạt động Phát triển Cơng nghệ (Technology Development): “Cơng nghệ” có ý nghĩa rộng bối cảnh theo quan điểm Porter hoạt động gắn liền với cơng nghệ, bí quyết, quy trình thủ tục cơng nghệ sử dụng tiến trình thiết kế sản phẩm Đa phần hoạt động giá trị sử dụng công nghệ kết hợp số lượng lớn tiểu công nghệ khác nhau, liên quan đến lĩnh vực khoa học khác Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management): liên quan đến việc chiêu mộ, tuyển dung, đào tạo, phát triển quản trị thù lao cho toàn thể nhân viên tổ chức, có hiệu lực cho hoạt động hoạt động bổ trợ - Cơ sở hạ tầng công ty (Firm Infrastructure): việc quản trị, lập kế hoạch, tài chính, kế tốn, tn thủ qui định luật pháp, quản trị chất lượng quản trị sở vật chất 24 Quản lý CGT dựa mối liên kết dọc liên ngang tác nhân tham gia CGT 7.1 Phân tích lỗ hổng liên kết dọc tác nhân Liên kết dọc liên kết tác nhân khâu khác chuỗi (Vd: Tổ hợp tác liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp đồng tiêu thụ sản phẩm) Tại cần liên kết dọc? Liên kết dọc có tác dụng: ảm chi phí chuỗi ếng nói người chuỗi ợp đồng bao tiêu sản phẩm bảo vệ luật pháp nhà nước ất thông tin thị trường tác nhân biết để sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường Niềm tin phát triển chuỗi cao Những hình thức liên kết dọc áp dụng gì? Sản xuất theo hợp đồng: theo hình thức mơ hình tập trung, mơ hình trang trại hạt nhân, mơ hình đa chủ thể, mơ hình phi thức, mơ hình trung gian mơ hình cung ứng, tiêu thụ tập trung Mơ hình tập trung (Hình 7) Doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm Cung cấp đầu vào & Hướng dẫn kỹ thuật Trang trại Cung cấp sản phẩm Trang trại Hình 7: Mơ hình liên kết tập trung 25 Trang trại Mơ hình trang trại hạt nhân (Hình 8) Doanh nghiệp Cung cấp đầu vào & Hướng dẫn kỹ thuật Cung cấp sản phẩm Nông dân Nông dân Trang trại Doanh nghiệp Hình 8: Mơ hình liên kết trang trại hạt nhân 26 Nơng dân Mơ hình liên kết đa chủ thể (Hình 9) Nhà Khoa học (kỹ thuật & Kinh tế) Ngân hàng & tổ chức tín dụng Cung cấp Dịch vụ Tín dụng Cung cấp Dịch vụ KHCN & tư vấn kinh tế Doanh nghiệp chế biến & tiêu thụ sản phẩm Hợp đồng Sản xuất Nông dân Vận động, theo dõi giám sát Hỗ trợ, vận động, giáo dục, tuyên truyền & xử lý vi phạm Các tổ chức xã hội/Chương trình/Dự án Nhà nước Hình 9: Mơ hình liên kết đa chủ thể Mơ hình liên kết phi thức (Hình 10) Người mua Cung cấp đầu vào Cung cấp sản phẩm Nông dân Hình 10: Mơ hình liên kết phi thức 27 Mơ hình trung gian (Hình 11) Doanh nghiệp kinh doanh/chế biến sản phẩm Cung cấp đầu vào Cung cấp sản phẩm Cá nhân/tổ chức trung gian (Thu gom, THT, HTX) Cung cấp đầu vào; Hướng dẫn kỹ thuật; Tổ chức sản xuất Trang trại Cung cấp sản phẩm Trang trại Hình 11: Mơ hình liên kết trung gian 28 Trang trại Mơ hình cung ứng tiêu thụ tập trung (Hình 12) Ngân hàng/Tổ chức Tín dụng Cơ sở/Đại lý/Doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu đầu vào Tổ chức đoàn thể Tổ hợp tác Hợp tác xã Cá nhân/Tổ chức thu mua sản phẩm đầu Nhà nước/Chương trình/Dự án Viện, Trường Hình 12: Mơ hình cung ứng & tiêu thụ tập trung Làm để thúc đẩy liên kết dọc? Để thúc đẩy liên kết dọc phát triển bền vững, thực hình thức sau: ến khích tác nhân chuỗi tham gia vào hội chợ thương mại tổ chức triển lãm nhằm tập hợp tác nhân chuỗi ổ chức họp /hoặc hội thảo người bán người mua, thăm nhà mua và/hoặc bán sản phẩm nhằm xây dựng quan hệ kinh doanh ựng Webside giao dịch tạo điều kiện thuận lợi cho đơi bên việc tìm kiếm người mua người bán tiềm ập huấn nâng cao lực quản lý kinh doanh cho tác nhân tham gia liên kết Mọi hình thúc thúc đẩy nhằm đến việc làm để tác nhân “gặp” nhau! Trong mối liên kết dọc thường xảy lõ hổng cần phân tích sau đây: 29 - Nguyên tắc hai có lợi “Win-Win” có tn thủ hay khơng? Cơng cụ phân tích kinh tế chuỗi để xác định phân phối lợi nhuận tác nhân tham gia CGT sử dụng để phân tích vấn đề Bên cạnh với việc phân tích kinh tế chuỗi, cần thiết kết hợp với phân tích định tính mặt lợi ích phi tài khác tác nhân, kết hợp với việc phân tích chi phí hội tác nhân tham gia CGT - Mối liên kết có dựa nguyên tắc hợp đồng kinh tế hay khơng? Đây có lẻ ngun nhân chủ yếu dẫn đến vấn đề bội tính xảy tác nhân nguyên tắc chưa thực - Tính minh bạch liên kết có thực khơng? Đây xem chất keo kết dính cho liên kết bền vững, tính minh bạch thể tác nhân tham gia liên kết - Động lực liên kết có chưa? Khi tác nhân tham gia liên kết với dựa động lực thúc đẩy cho mối quan hệ kinh doanh tất tác nhân trở nên tốt mặt giá cả, chất lượng lợi nhuận, lúc hiệu liên kết phát huy Ngược lại, liên kết xuất phát từ quan điểm chiếm dụng vốn lẫn hay để lợi dụng sách hỗ trợ Nhà nước hay từ Chương trình dự án ngồi nước, lúc mối liên kết chắn bị phá vỡ nhanh chóng - Liên kết dọc thành công nào? Khi mà tác nhân hành vi theo quan điểm tối đa hóa lợi nhuận dài hạn Thêm vào đó, tác nhân tham gia liên kết đeo đuổi chiến lược kinh doanh “Lợi nhuận số đơng”, lúc khả liên kết bền vững trì phát triển 7.2 Phân tích lỗ hổng liên kết ngang thành viên tác nhân Liên kết ngang liên kết tác nhân khâu (Vd: liên kết người nghèo sản xuất/kinh doanh riêng lẻ thành lập nhóm / tổ hợp tác) để giảm chi phí, tăng giá bán sản phẩm, tăng số lượng hàng bán… Tại cần liên kết ngang? Nông dân hợp tác với mong đợi có thu nhập cao từ cải thiện tiếp cận thị trường đầu vào, đầu dịch vụ hỗ trợ.: VD: Tổ chức mua vật tư đầu vào theo tập thể tạo số lợi ích cho thành viên bao gồm (1) Mua vật tư với giá thấp nhờ mua số lượng lớn trực tiếp từ người cung cấp (2) Tổ chức mua theo tập thể giảm chi phí vận chuyển phải mua 30 xa (3) Tiêu thụ qua tập thể Tổ có khả hợp đồng bán với số lượng lớn, đảm bảo uy tín dỡ rủi ro… Tóm lại, liên kết ngang mạng lại lợi ảm chi phí sản xuất, kinh doanh cho thành viên tổ/nhóm qua tăng lợi ích kinh tế cho thành viên tổ ổ/nhóm đảm bảo chất lượng số lượng cho khách hàng ổ/nhóm ký hợp đồng đầu ra, sản xuất quy mơ lớn ổ/nhóm phát triển sản xuất, kinh doanh cách bền vững Để hỗ trợ cho liên kết ngang phát triển bền vững, việc tổ chức lại sản xuất thành lập Tổ Hợp tác theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP Chính phủ biện pháp có tác động tích cực việc phát triển bền vững Nơng nghiệp, Nơng thơn Làm để thúc đẩy liên kết ngang? Một điều quan trọng thúc đẩy liên kết ngang: Thành lập hoạt động tổ hợp tác phải xuất phát từ nhu cầu người dân tham gia vào tổ hợp tác phải mang lại lợi ích kinh tế cho hộ Như hoạt động tổ hợp tác bền vững Giống hình thức thúc đẩy liên kết dọc hình thức liên kết ngang nhằm để hộ có nhu cầu, sở thích và/hoặc mục tiêu kinh tế gặp nhau: ổ chức tham quan cho nơng dân học tập mơ hình sản xuất kinh doanh hỏi kinh nghiệm kinh tế tập thể ập huấn nâng cao kiến thức thị trường cho người dân rõ ràng lợi ích kinh tế tham gia vào tổ/nhóm ổ chức đối thoại với người sản xuất, kinh doanh ( Doanh nghiệp) Trong trình liên kết ngang chủ thể tác nhân thường xảy lỗ hổng sau cần phân tích: - Động lực liên kết chủ thể gì? Liên kết để giảm chi phí sản xuất/chế biến có phải mục tiêu liên kết không? - Liên kết để tăng quyền lực thị trường với nhà cung cấp đầu vào với người mua sản phẩm đầu ra? 31 - Liên kết để nâng cao chất lượng tính đồng sản phẩm? - Liên kết để tạo điều kiện ổn định giá cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào cho tác nhân phía trước CGT? - Liên kết để tiết kiệm nguồn lực sản xuất, nâng cao lực sản xuất/chế biến lực cạnh tranh sản phẩm? - Liên kết để bảo vệ tốt thương hiệu sản phẩm? - Liên kết để tiếp cận dễ thị trường đầu vào, đầu dịch vụ hỗ trợ Sáu đòi hỏi để quản lý thành cơng CGT Có đòi hỏi để quản lý thành công CGT Chúng bao gồm: kết hợp cộng tác, đầu tư cơng nghệ, qui trình tổ chức, mối quan hệ lãnh đạo, nguồn nhân lực thái độ văn hóa tổ chức Kết hợp cộng tác: Đối với CGT, để đạt mục đích đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng hợp tác trơn trui minh bạch tác nhân tham gia chuỗi tuyệt đối cần thiết Tất tác nhân CGT phải xác định mà thị trường cần, dựa vào mà có để đeo đuổi kinh doanh Sự chia sẻ thông tin linh hoạt kinh doanh tác nhân tham gia CGT yếu tố quan trọng việc xây dựng tính kết hợp cộng tác Sự chia sẻ phân tích thơng tin đòi hỏi tác nhân chuỗi phải cởi mở với Bởi cởi mở giúp cho tác nhân tiết kiệm thời gian trình phân phối cung cấp sản phẩm, tạo nhiều hội hợp tác tác nhân tham gia CGT Đầu tư công nghệ: Quản lý thành công CGT xảy thiếu vắng đầu tư đáng kể công nghệ thông tin Tác động tiềm ẩn từ việc đầu tư là: cơng nghệ thơng tin sử dụng để tái cấu trúc CGT nhằm phục vụ tốt cho người tiêu dùng cuối Một thí dụ đầu tư việc đầu tư phát triển trang web cho sản phẩm làm tiết kiệm chi phí quảng cáo mở rộng vùng thị thị trường cách nhanh chóng Ngồi ra, đầu tư cơng nghệ hàm ý đến việc cải tiến qui trình sản xuất, chế biến để tạo sản phẩm có giá thành rẻ hơn, chất lượng cao hơn, cuối đáp ứng nhu cầu cho khách hàng ngày tốt Qui trình tổ chức: Quản lý CGT bước làm thay đổi qui trình tổ chức Có nghĩa cách làm việc có tổ chức thực Những nhà quản lý phải phải đánh giá cách nghiêm túc tất qui trình tổ chức, từ bắt đầu đến kết thúc việc xem xét lực tổ chức yếu, bao gồm kỹ 32 năng, lực nguồn lực tổ chức để xác định đâu chỗ để nâng cao giá trị thêm vào, đâu chỗ không thiết phải đầu tư để tạo thêm giá trị gia tăng Những câu hỏi như: Đâu chỗ mà kiến thức bên tác động để cải thiện luồng nguyên liệu đầu vào thơng tin? Chúng ta định vị lại sản phẩm để thỏa mãn tốt cho khách hàng nhà cung cấp? Luồng thông tin nguyên liệu cải thiện băgf cách nào? Chúng ta cải thiện cung cách phục vụ cho khách hàng cách nào? Mối quan hệ lãnh đạo: Tầm quan trọng mối quan hệ lãnh đạo việc quản lý CGT đơn giản – quản lý CGT thành cơng khơng thể có khơng có lãnh đạo tốt tận tụy Trong đạo, nhà quản lý phải hỗ trợ thúc đẩy cho việc thực chiến lược phát triển CGT tốt Vai trò nhà quản lý phải luôn nghĩ “Giá trị quan niệm dẫn từ nhà quản lý, mà phải hiểu từ cấp nhân viên Mọi người phải tự hỏi nhiệm vụ đưa có tạo giá trị gia tăng hay khơng, khơng phải thực hiện” Những nhà quản lý phải đưa nhiệm vụ đắn để xác định giá trị gì? giá trị tạo cách tốt nào? Và nỗ lực thành cơng sao? Cũng vậy, quan trọng việc nhà lãnh đạo phác tahor mong đợi cho nỗ lực thúc đẩy quản lý tốt CGT Một cách lý tưởng, mong đợi thích đáng nên bắt đầu với tầm nhìn nhiệm vụ cung cấp làm thỏa mãn cao nhu cầu khách hàng Nguồn nhân lực: Có nhu cầu nguồn nhân lực cho việc quản lý CGT tiếp cận linh động với việc tạo việc làm, trình thuê mướn hiệu huấn luyện liên tục Tính linh động mơ tả việc tạo việc làm tổ chức quản lý CGT Những vai trò tạo việc làm mang tính chức theo kiểu truyền thống marketing, bán hàng, kế tốn, đại diện dịch vụ khách hàng v.v…thì khơng thích hợp mơi trường quản lý CGT Thay vào đó, việc làm cần tạo xung quanh q trình làm việc mà tất chức dính líu đến việc tạo cung cấp giá trị cho khách hàng Loại tạo việc làm theo kiểu thúc đẩy cho công ty tăng cường việc làm thỏa mãn nhiều nhu cầu khách hàng Trong việc tạo việc làm theo cách tiếp cận CGT, điều trọng tâm cần lưu ý đến cách 33 mà hoạt động thực cơng nhân đóng góp tốt đến việc tạo giá trị cho khách hàng Trong tổ chức CGT, thành viên giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm để giải trình thường u cầu để làm công việc khác ngày khác tùy thuộc vào nhu cầu thị trường Trong môi trường tập trung vào mối quan hệ cộng tác Mối quan hệ cộng tác thay đổi nhu cầu khách hàng thay đổi lực công nhân thay đổi Do vậy, trình thuê mướn tổ chức phải đưa để xác định cơng nhân có khả thích ứng nhanh với cơng việc Cuối cùng, nhu cầu cho tính linh động đòi hỏi việc đầu tư đáng kể việc huấn luyện liên tục cho đội ngũ nhân viên Trong huấn luyện liên quan đến vấn đề sử dụng phần mềm công nghệ thông tin, đến cách để cải thiện hoạt động làm tăng giá trị sản phẩm, đến cách để đưa định tốt hơn, cách để cải thiện hoạt động tiềm khác, nhà quản lý phải thấy công nhân cần phải cung cấp đủ kiến thức công cụ cần thiết để thực cơng việc giao phó, thơng qua khóa tập huấn kỹ thuật kiến thức kinh doanh kinh tế Văn hóa tổ chức thái độ: Đòi hỏi cuối cho việc quản lý CGT có văn hóa thái độ tổ chức theo hướng khuyến khích tích cực Những thái độ văn hóa bao gồm việc chia sẻ, cộng tác, cởi mở, linh động, trao đổi tin cậy Những thái độ bao gồm tác nhân CGT, mà bao gồm tác nhân nằm ngồi CGT 34 ... 10h00-11h30: Quản lý chuỗi giá trị theo hướng nâng cấp chuỗi giá trị & chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị Chiều 15/09 13h30-15h00: Lập kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị & Quản lý chuỗi giá trị góc độ... trị & Quản lý chuỗi giá trị góc độ doanh nghiệp 15h00-15h30: Giải lao 15h30-17h00: Quản lý chuỗi giá trị dựa vào mối liên kết dọc ngang tác nhân tham gia chuỗi giá trị & nhu cầu để quản lý thành... tế chuỗi 9h30-10h00: Giải lao 10h00-11h30: Quản lý chuỗi giá trị theo hướng nâng cấp chuỗi giá trị & chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị Chiều 13/09 13h30-15h00: Lập kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU tập HUẤN QUẢN lý CHUỖI GIÁ TRỊ (VALUE CHAIN MANAGEMENT – VCM , TÀI LIỆU tập HUẤN QUẢN lý CHUỖI GIÁ TRỊ (VALUE CHAIN MANAGEMENT – VCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn