Chuỗi giá trị toàn cầu cơ hội và thách thức cho sự phát triển

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 11:16

Chính sách & thị trường tài - tiền tệ Chuỗi giá trị toàn cầu - Cơ hội thách thức cho phát triển ThS Đinh Thị Thanh Long Học viện Ngân hàng Cùng với phát triển khoa học kỹ thuật lĩnh vực thông tin chuyên chở hàng hóa quốc tế, góp phần tạo nên đặc tính thương mại quốc tế, chuỗi giá trị tồn cầu (GVCs), có tham gia mạnh mẽ nhóm nước phát triển, nhóm nước có kinh tế nổi, nước phát triển vào phân công lao động quốc tế Bài viết tập trung nghiên cứu vấn đề: (i) Tổng quan chất, quy mô chuỗi giá trị tồn cầu; (ii) phân tích hội mang tính đột phá cho nước phát triển nước có kinh tế tham gia vào kinh tế giới với diện quốc gia chuỗi giá trị toàn cầu, mức độ khác nhau; (iii) cuối cùng, viết xem xét số trở ngại nước phản ứng sách thiết lập mối quan hệ với chuỗi giá trị tồn cầu Từ khóa: Chuỗi giá trị tồn cầu, rủi ro, hội, phản ứng sách Các quan điểm chuỗi giá trị toàn cầu huỗi giá trị coi đặc tính thương mại quốc tế ngày Hiểu cách đơn giản, chuỗi giá trị chuỗi hoạt động mà công ty hoạt động ngành cụ thể, hoạt động nhằm mục đích cung cấp hàng hóa dịch vụ Chuỗi giá trị ngành (hay gọi chuỗi cung ứng) thực theo hệ thống mạng lưới cơng ty, gồm q trình liên quan tới hoạt động sản xuất hàng hóa dịch vụ tháng 8.2015 - số 159 Hiện có nhiều quan điểm chuỗi giá trị toàn cầu Những nghiên cứu từ năm 2000 đặt móng cho khái niệm chuỗi giá trị toàn cầu thường trọng tới “giá trị gia tăng thương mại”, thuật ngữ đời với tượng chun mơn hóa theo chiều dọc “Giá trị gia tăng thương mại hiểu giá trị hàng hóa trung gian nhập có giá trị hàng hóa xuất quốc gia” (Hummels et al, 2001), hay hàm lượng nhập có xuất Những nghiên cứu thực nghiệm Daudin et al (2006- 2009), Escaith (2008), Koopman et al (2010) kiểm định quan điểm 55 tuân thủ theo mơ hình bảng I- O (Input- Output (TiVA) tập trung nghiên cứu giá trị gia tăng framework) Song mơ hình bảng I- O đo thương mại dịch vụ quốc gia lường theo giá trị gia tăng thương mại, thể tiêu dùng khắp giới TiVA sử dụng phần chuỗi giá trị tồn cầu, thơng tin đầu vào cho nhà hoạch định bỏ qua bước sản xuất tối đa hóa hàm lượng sách xem xét sách thương mại ngoại nhập quốc gia Johnson and Noguera (2012) tiếp cận theo Cũng có khái niệm liên quan tới chuỗi giá hướng “giá trị gia tăng xuất khẩu, giá trị gia trị tồn cầu mối liên hệ cơng ty, ngành tăng sản xuất nước đối tác sản xuất, quốc gia, kết trình phân bạn hàng chấp nhận” Johnson sử dụng số tán sản xuất (Coe and Hass, 2007) Chuỗi giá trị giá trị gia tăng tổng kim ngạch xuất tồn cầu hiểu trình tự hoạt động sản (còn gọi VAX), nhấn mạnh vai trò sản xuất xuất, tạo sản phẩm cuối cho người sử liên ngành đóng góp vào giá trị xuất dụng cuối cùng, hoạt động sản xuất gắn Nhóm quan điểm thứ hai bổ sung thêm lý thuyết chặt với mối quan hệ công ty Khái niệm chuỗi giá trị toàn cầu Koopman et al (2010) tập trung vào mối quan hệ nhà cung ứng tuân thủ lý thuyết tảng chuỗi giá trị nước- nước ngồi, cơng ty mẹ- chi nhánh toàn cầu phải bao gồm hàm lượng nhập nước ngồi, hoạt động th ngồi (outsourcing) có xuất (giá trị khứ- backward Cuối cùng, chuỗi cung ứng thương mại hay participation), bổ sung thêm phần giá trị chuỗi giá trị toàn cầu thương mại (GVCs trade) gia tăng nội địa (domestic value added), dòng hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, đào tạo phần đầu vào trung gian sử dụng quốc chuyển giao (know- how) chu chuyển gia thứ ba để xuất tiếp (giá trị tương lai- quốc gia, đó, lao động gắn liền forward participation) với chuỗi giá trị toàn cầu (Baldwin and LopezQuan điểm Koopman hoàn toàn thống Gonzalez, 2013) với định nghĩa chuỗi giá trị toàn cầu Trong nội dung viết này, tác giả tiếp cận OECD (2013): “Chuỗi giá trị toàn cầu toàn chuỗi giá trị toàn cầu theo khái niệm OECD q trình sản xuất hàng hóa, từ ngun liệu thô (2013a), UNCTAD (2013a), OECD- WTO, với thành phẩm, thực nơi chuỗi giá trị toàn cầu hiểu chuỗi cung ứng mà kỹ nguyên liệu cần thiết để sản thương mại Sơ đồ sản xuất dầu thơ khí xuất có sẵn mức Sơ đồ Chuỗi giá trị toàn cầu mặt hàng dầu thơ khí đốt giá cạnh tranh đảm bảo chất lượng thành phẩm” Định nghĩa OECD trọng tới thương mại dịch vụ, coi nhân tố cốt yếu để đảm bảo chức hiệu chuỗi giá trị toàn cầu Thương mại dịch vụ liên quan quốc gia, mà giúp cơng ty gia tăng giá trị sản phẩm Sáng kiến chung OECD- WTO Nguồn: www.google.com 56 số 159 - tháng 8.2015 Đồ thị Giá trị xuất máy móc thiết bị số nước Đông Á đốt minh chứng đơn giản cho chuỗi giá trị toàn cầu Sơ đồ q trình khai thác dầu thơ khí đốt (Upstream oil and gas), vận chuyển tới địa điểm trung gian (Mid stream), dầu thơ khí đốt chế biến Sau đó, sản phẩm chế biến trung gian đưa tới nhà máy sản xuất, lọc dầu, chiết xuất sản phẩm hóa dầu phân phối bán buôn bán lẻ Giai đoạn đầu chưa có gia tăng giá trị hàng hóa, sản phẩm giá trị toàn cầu giúp tận dụng lợi thương khai thác dạng nguyên liệu thơ Giá mại, đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, làm trị hàng hóa gia tăng giai đoạn thay đổi chiến lược phát triển kinh tế thu hẹp trung gian, với tham gia trình sản khoảng cách phát triển nước xuất, chế biến, dịch vụ (như vận chuyển, phân John Kierzkowski (1990) đặt lý thuyết phối, lưu kho, marketing…) Cũng cần lưu ý phân chia lẻ công đoạn sản xuất ba giai đoạn khơng thiết phải diễn trình sản xuất nước khác để giảm chi nước, diễn quy mơ tồn phí sản xuất giá thành sản phẩm Việc chia cầu, dựa vào lợi vùng, miền liên nhỏ công đoạn sản xuất dựa sở lợi quan tới chi phí sản xuất địa điểm sản xuất thương mại vùng, miền, quốc gia Chuỗi giá trị toàn cầu- hội cho phát liên quan tới yếu tố sản xuất (lao động, vốn, triển công nghệ, tài nguyên thiên nhiên…) giai Chuỗi giá trị tồn cầu có tác động mạnh mẽ đoạn phát triển quốc gia Lợi tới phân công lao động quốc tế, giúp thay đổi bật nước phát triển nguồn nhân cấu trúc kinh tế nhóm nước phát triển lực giá rẻ với lực lượng lao động thuộc nhóm nhóm nước có kinh tế tốc dân số vàng Điều cho phép quốc gia độ quy mơ hợp tác kinh tế Q trình phân thực cơng nghiệp hóa giai đoạn đầu1 theo tán sản xuất diễn hai phương diện: (i) hướng tham gia vào mạng lưới sản xuất quốc tế Phân tán sản xuất theo vị trí địa lý, cụ thể theo từ sản phẩm có hàm lượng lao động lớn quy mô vùng, miền giới; (ii) việc Một số nước Đông Á thực tận dụng hội tham phân tán gắn với hình thành trung tâm công gia vào mạng lưới sản xuất quốc tế để thực công nghiệp (agglomerate) nghiệp hóa như: Singapore, Malaysia, Thailand, Philipine Đối với nhóm nước phát triển, năm 1980- 1990; Indonesia, Vietnam, India từ năm 1990 2000; Lao, Campuchia, Myanmar từ giai đoạn đầu thực cơng nghiệp hóa, chuỗi những năm 2000 tháng 8.2015 - số 159 57 Đồ thị Chi phí cho nghiên cứu phát triển số quốc gia Đơn vị: %/GDP Nguồn: World Bank dệt may, chế biến thực phẩm, cơng nghiệp nhẹ, sản xuất linh kiện máy móc… Bên cạnh đó, việc tham gia vào phân cơng lao động quốc tế mạng lưới sản xuất giúp nước thay đổi cấu kinh tế, thể tỷ trọng máy móc sử dụng sản xuất tăng lên Thay đổi cấu kinh tế hiểu bước nhảy vọt, từ việc tham gia vào trình sản xuất giản đơn quốc gia, chuyển sang trình sản xuất phức tạp hơn, kết hợp giao dịch ngành nước Với nước khu vực Đơng Á, trình độ phát triển kinh tế tương đối khác lợi Nó cho phép nước có khả đảm nhận cơng đoạn mạng lưới sản xuất có khả kết hợp mở rộng sang ngành khác Thực tế chứng minh rằng, mạng lưới sản xuất nước Đông Á đạt tới giai đoạn phát triển cao so với khu vực khác giới nước Mỹ La tinh, Đông Âu, nước Đông Á đồng thời tham gia phân công lao động quốc tế hình thành trung tâm cơng nghiệp (agglomerate) (WTO 2013, p.362) Đối với nhóm nước phát triển trung bình có kinh tế nổi: Chuỗi giá trị tồn cầu đòi hỏi phát triển giao dịch ngồi ngành, bước tích lũy ban đầu cho đời trung tâm công nghiệp nước có trình độ 58 phát triển cao Những lợi hiển nhiên mà trung tâm công nghiệp mang lại cho nước là: Thứ nhất, trung tâm cơng nghiệp hình thành, cấu trúc công nghiệp nước trở nên tương đối ổn định chừng mực Các ngành, nghề sản xuất tuân thủ theo quy luật tự nhiên thị trường, hướng tới vùng, miền có lợi sản xuất vùng có nguồn nhân cơng giá rẻ Khi ngành, nghề sản xuất ban đầu hình thành (gọi lõi trung tâm cơng nghiệp), thân trở thành lợi thế, kéo theo ngành công nghiệp khác bổ trợ Từ đó, quốc gia thay đổi cấu trúc cơng nghiệp theo hướng bền vững tăng khả cạnh tranh Thứ hai, doanh nghiệp địa phương có hội tham gia vào mạng lưới sản xuất điều hành công ty đa quốc gia Mặc dù doanh nghiệp địa phương phải đối mặt với vấn đề cạnh tranh phi chất lượng sản phẩm không đồng nhất, giao hàng không hạn, yếu tố tin tưởng kinh doanh chưa thiết lập… việc có tham gia vào chuỗi giá trị tồn cầu hay khơng hồn tồn phụ thuộc vào chiến lược phát triển công ty đa quốc gia, công ty nội địa đạt ngưỡng cạnh tranh định cơng ty đa quốc gia cánh cửa mở cho cơng ty nội địa bước vào mạng lưới sản xuất toàn cầu Thứ ba, trung tâm số 159 - tháng 8.2015 Bảng Các sách cần thiết lập nhằm giảm thiểu chi phí phát sinh tham gia chuỗi giá trị tồn cầu Giảm thiểu chi phí dịch vụ có liên quan - Các biện pháp cải tổ thể chế: cắt giảm thuế quan, hỗ trợ xuất khẩu… Phân tán Các biện pháp hỗ - Các biện pháp hỗ trợ kỹ thuật theo vị trí trợ, xúc tiến đầu tư lĩnh vực logistics: phát triển địa lý sở hạ tầng công nghệ, thông tin… - Giảm chi phí giao dịch hoạt Phân tán Các biện pháp hỗ trợ động kinh tế gắn với hình kết nối kinh doanh - Thực cải cách định chế thành trung doanh nghiệp kinh tế, hệ thống luật pháp theo tâm công nước với hướng thể hóa với quy nghiệp cơng ty đa quốc gia định quốc tế Loại hình Giảm thiểu chi phí thành lập cơng nghiệp hình thành, mối quan hệ công ty nước công ty đa quốc gia chặt chẽ thông qua kênh chuyển giao tiếp cận công nghệ Một công ty nội địa tham gia vào chuỗi giá trị tồn cầu, việc chuyển giao kiến thức cơng nghệ, kỹ quản lý, cách thức tiếp cận thị trường, nghiên cứu phát triển… điều tất yếu Quy mô trung tâm công nghiệp điều kiện hỗ trợ nhân tố tác động mạnh tới tham gia chuỗi giá trị toàn cầu Vấn đề đặt không đơn giản giao thơng, sở hạ tầng tiện ích, mà thay vào phát triển thành phố vệ tinh (metropolitan) hỗ trợ cho trung tâm công nghiệp Ví dụ xung quanh Bangkok, có 40 khu cơng nghiệp xây dựng đường kính 100 km, với dịch vụ hỗ trợ khoảng 2- 2,5 lái xe Hệ thống vận động kèm theo hệ thống đường cao tốc, cảng container với quy mô lớn khu vực Jakarta Manila có đủ điều kiện dân cư song lại không đáp ứng yêu cầu sở hạ tầng cho việc hình thành trung tâm công nghiệp Giá đất Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh trở ngại lớn cho hai thành phố chuyển đổi lên thị hóa (WTO 2013, p 374) Chuỗi giá trị toàn cầu- vấn đề đặt hoạch định sách Thứ nhất, chuỗi giá trị toàn cầu yêu cầu nước thực cải tổ, chủ động tham gia phân cơng lao động quốc tế Như phân tích trên, tháng 8.2015 - số 159 Giảm thiểu chi phí sản xuất - Thực tự hóa dịch vụ hỗ trợ sản xuất - Thực tự hóa đầu tư - Cải thiện dịch vụ liên quan tới sở hạ tầng cung cấp điện cho khu chế xuất - Cho phép hình thành trung tâm thông qua tham gia doanh nghiệp vừa nhỏ - Thúc đẩy nghiên cứu phát triển Nguồn: Fukunari Kimura, 2013 chuỗi giá trị toàn cầu giúp nước đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa hình thành trung tâm cơng nghiệp Nhưng phải nhấn mạnh là, nước tự động phép tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu Một số điều kiện đặt với nước nhận đầu tư sở hạ tầng, dịch vụ, quy hoạch vùng miền phát triển sản xuất, chuỗi cung ứng (logistics)… thay đổi kiến trúc thượng tầng để đảm bảo mạng lưới sản xuất thơng suốt Chính nước nhận đầu tư tham gia chuỗi giá trị toàn cầu phải nhận thấy hội thách thức cho phát triển, đặc biệt vấn đề cạnh tranh để có chỗ đứng chuỗi giá trị Một loạt sách cần thiết lập theo hướng tối ưu lợi giảm thiểu chi phí (Bảng 1) Thực tế chứng minh rằng, tham gia quốc gia chuỗi giá trị toàn cầu gắn liền với việc cắt giảm biện pháp bảo hộ Chính phủ nước tích cực tham gia đàm phán cắt giảm thuế quan mạnh mẽ năm gần đây, đặc biệt nước phát triển Thuế quan giảm hàng hóa trung gian trở thành nhân tố hấp dẫn đầu tư từ công ty đa quốc gia, giúp phân bổ lại nguồn lực tìm kiếm vị trí quốc gia chuỗi giá trị Hiện nay, Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) coi bước tiến mở môi trường kinh doanh quốc tế thuận lợi cho mạng lưới sản xuất, đặc biệt thông qua mức cắt giảm thuế quan, hỗ trợ 59 dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ Việc phát triển sở hạ tầng, cải thiện doanh nghiệp vừa nhỏ nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nước tham gia TPP Thứ hai, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu khiến quốc gia dễ bị tổn thương thông qua kênh dẫn truyền cú sốc vĩ mô Khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, quốc gia hoạt động khối liên kết kinh tế, dịch vụ chặt chẽ Do vậy, cần bất ổn vĩ mô xảy nơi giới, ảnh hưởng tới hệ thống Khủng hoảng tài bắt đầu năm 2008, khủng hoảng nợ cơng châu Âu 2009, sóng thần xảy Nhật, quan hệ Nga- Mỹ- Châu Âu căng thẳng vấn đề Ucraina… dẫn tới khủng hoảng cung hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động chuỗi giá trị tồn cầu Khơng giống với khủng hoảng tài chính2, chế dẫn truyền bất ổn vĩ mô tới khu vực sản xuất diễn nhẹ nhàng không chịu rủi ro lây nhiễm, đó, khu vực kinh tế tự giảm thiểu rủi ro có khả vận hành tốt Nhưng thực tế, khơng phải nước khơng có sách bảo hộ thương mại, sách chống suy thối chu kỳ… thời kỳ khủng hoảng Vơ tình sách tạo phân biệt đối xử với doanh nghiệp nước Ví dụ, doanh nghiệp nội địa tham gia GVCs nhập hàng hóa trung gian hưởng ưu đãi thuế quan Trong doanh nghiệp nội địa thực hoạt động sản xuất hàng hóa lắp ghép giai đoạn cuối trình th ngồi (offshore), khơng tham gia GVCs, nhập trở lại nước, phải chịu thuế nhập Rõ ràng là, thuế quan áp dụng cho hoạt động thuê vận hành chế chống bán phá giá, gây khó khăn cho doanh nghiệp khơng tham gia GVCs Thứ ba, khó khăn đo lường chuỗi giá trị toàn cầu thâm hụt thương mại Cho đến nay, trở ngại lớn tính chuỗi giá trị toàn cầu phương pháp tiếp cận Các nước giới công bố liệu thương mại quốc tế Cơ chế dẫn truyền khủng hoảng tài diễn khu vực tài chính, khuyếch đại lây nhiễm sang tất định chế tài yếu quốc gia 60 tính gộp giá trị hàng hóa dịch vụ (giá trị cuối cùng) quốc gia với phần lại giới Song phương pháp đo lường chuỗi giá trị toàn cầu dựa sở giá trị gia tăng, hồn tồn chưa có hướng dẫn cụ thể liệu công bố Các nước sử dụng liệu thống kê cơng bố để tính chuỗi giá trị gia tăng, cho dù liệu công bố có thơng tin liên quan tới hàm lượng nội địa nhập tổng kim ngạch xuất khẩu, liệu hồn tồn khơng đo lường trực tiếp giá trị hàng hóa nhập theo chuỗi giá trị gia tăng, đo lường giá trị gia tăng có từ nhập Hầu hết nghiên cứu thực nghiệm đo lường giá trị gia tăng dựa bảng I- O, công bố sẵn từ quan thống kê WIOD (World Input- Output Database) cung cấp số liệu cho 70 nước giai đoạn 1995- 2011 OECD WTO công bố số liệu cho 56 quốc gia tới năm 2009 Liên quan tới cách tính thâm hụt thương mại, từ sơ đồ 2: Giả sử Mỹ cung cấp đầu vào sản xuất Iphone cho Trung Quốc với giá trị 229 USD Trung Quốc nước tham gia chuỗi giá trị sản xuất Iphone theo giá trị đóng góp: Đài Loan 207 USD, Đức 161 USD, Hàn Quốc 800 USD, Rumani 413 USD, Trung Quốc lắp ráp gia tăng giá trị 65 USD Sau đó, Trung Quốc xuất thành phẩm trị giá 1.875 USD Mỹ Vấn đề đặt nước tính tốn thâm hụt thương mại theo đóng góp quốc gia GVCs? Ta thấy khác biệt tính thâm hụt thương mại theo phương pháp truyền thống thâm hụt thương mại theo đóng góp quốc gia vào GVCs (Bảng 2) Rõ ràng tổng thâm hụt thương mại Mỹ với nước đối tác không đổi, xác định thâm hụt thương mại Mỹ với nước theo quan điểm nào, quan điểm truyền thống hay quan điểm đóng góp nước GVCs, từ có việc hoạch định sách thương mại tương ứng Thứ tư, vấn đề điều hành tỷ giá hỗ trợ thương mại quốc tế Theo quan điểm truyền thống, với cách tính thâm hụt thương mại Bảng 2, để cải thiện thâm hụt thương mại, Mỹ Trung Quốc cần điều chỉnh tỷ giá song phương số 159 - tháng 8.2015 Sơ đồ Đóng góp quốc gia GVCs sản xuất Iphone đổi giá đầu vào từ nước tham gia chuỗi giá trị Thứ năm, khía cạnh vấn đề nên nêu ra, việc phụ thuộc vào công ty đa quốc gia khiến số nước dễ rơi vào bẫy thu nhập trung bình Các quốc gia nên độc lập tìm kiếm lợi để hình thành nên trung tâm công nghiệp Kết luận Chuỗi giá trị toàn cầu coi nhân tố cách mạng, tái cấu trúc Bảng Cách tính thâm hụt thương mại (TB) theo toàn hoạt động sản xuất toàn cầu, GVCs từ mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị Đơn vị: USD gia tăng, chuỗi cung ứng, hoạt động TB Mỹ với th ngồi hình thành trung CHN TWN DEU KOR ROW World nước tâm công nghiệp… quy mô hội Theo quan điểm -1.646 0 0 - 1.646 nhập chiều rộng chiều sâu, từ truyền thống nước phát triển tới nước Theo quan điểm -65 -207 -161 -800 -413 -1.646 GVCs phát triển Nhân tố xuất Nguồn: Tính tốn tác giả dựa liệu từ Sơ đồ mang lại hội, thách thức cho tất nước tham gia, đòi hỏi vận hai nước Nhưng tính thâm hụt thương mại động theo hướng phát triển nước, tạo góc nhìn chuỗi giá trị tồn cầu tỷ dựng lợi thương mại cho Trong giá tính tốn theo cơng thức nào, điều xu đó, quốc gia nhận thấy chỉnh theo chiều hướng nào? Quan điểm nội bất lợi, việc hoạch định sách có nghĩa tệ giảm giá có làm xấu sức cạnh tranh thương vụ giảm thiểu bất lợi, trở thành điểm mạnh để mại quốc tế nước đối tác không? Quay trở lại quốc gia tìm cho chỗ đứng ví dụ Sơ đồ 2, giả định Trung Quốc nước sản chuỗi giá trị toàn cầu ■ xuất IPhone, Trung Quốc phải cạnh tranh với nhà cung cấp smart phones khác Trên thực Tài liệu tham khảo tế, Trung Quốc địa điểm cuối lắp ráp Armington, Paul, S., (1969), “A Theory of Demand linh kiện cho IPhone, tức giá trị gia tăng for Products Distinguished by Place of Production”, IMF IPhone Trung Quốc đơn công đoạn Staff papers, Vol 6, pp 159 – 178 lắp ghép, thiết bị khác chuỗi giá trị Baldwin, R.E and Lopez - Gonzalez, J (2013), sản xuất từ nhiều quốc gia khác Chỉ “Supply Chain Trade: a Portrait of Global Patterns cần quốc gia chuỗi giá trị giảm giá nội and Several Testable Hypothesis”, London: Centre for tệ, khiến cho giá đầu vào sản xuất quốc gia Economic Policy Research (CEPR), CEPR Discussion giảm đi, cuối làm giảm Paper No 9421 giá IPhone Trung Quốc Cơ chế truyền tải Bayoumi, Tamim, Jaewoo Lee, and Sarma Jayanthi, hoàn toàn khác biệt lý thuyết truyền thống (2005), “New Rates from New Weights”, IMF Working nội tệ giảm giá nước đối tác hàm ý giảm sức Paper 05/99 cạnh tranh Trung Quốc Lý luận Daudin, G., Rifflart, C and Schweisguth, D (2009), đòi hỏi phải xây dựng tỷ giá thực cho giá trị “Who produces for Whom in the World economy”, Paris: gia tăng Trung Quốc phản ứng với thay Obsevatoire Francais de Conjonctures Economicques tháng 8.2015 - số 159 61 (OFCE), Documents de Travail de L’OFCE No 2009 - 18 Escaith, H (2008), “Measuring Trade in Value Added in the New Industrial Economy: Statistical Implications”, Munich: Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No 14454 Fukunari Kimura (2013), “How have production networks changed development strategies in East Asia?”, WTO 2013 Hummels, D.L., Ishii, J and Yi, K - M (2001), “The Nature and Growth of Vertical Specialization in international Trade, Journal of International Economics 54(1): 75 - 96 Johnson, R.C and Noguera, G (2012), “Accounting for Intermediates: Production Sharing and Trade in Value Added”, Journal of International Economics 86 (2): 224 - 236 Jones, R W.; Kierzkowski, H 1990 “The Role of Services in Production and International Trade: A theoretical framework” in R.W Jones and A O Krueger (eds): The Political Economy of International Trade: International Trade: Essays in Honor of Robert E Baldwin (Oxford, UK, Basil Blackwell) 10 Koopman, R., Powers, W., Wang, Z and Wei, S - J (2010), “Give Credit Where Credit is Due: Tracing Value Added in Global Production Chains”, Cambridge MA: National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper No 16426 11 McGuirk, Anne K., (1987), “Measuring Price Competitiveness for Industrial Country Trade in Manufacturers”, IMF Working Paper 87/34 12 Organisation for Economic Co - operation and Development (OECD) and World Trade Organization (WTO) (2013b) Aid for Trade in Action, Paris, Geneva: OECD, WTO 13 Organisation for Economic Co - operation and Development (OECD) (2013), Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains, 14 Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2013), Implications of Global Value Chains for Trade, Investment, Development and Jobs, Report prepared for the G20 Leaders Summit, Saint Petersburg, September 2013 15 Zanello, Alessandro and Dominique Desruelle, (1997), “A Primer on the IMF’s Information Notice System”, IMF Working Paper 97/71 Summary Global value chains: Opportunities and challenges for development Fragmentation of global production, resulting from the rise of technological innovations in communication and transportation, creates global value chains (GVCs), a dominant feature of World trade, encompassing groups of developing, emerging, and advanced economies This paper will: (i) firstly, review the nature, and scope of global value chains; (ii) then, elaborate the precious opportunities can be offered for less- developed and emerging countries into the World economy, albeit at unparalleled paces; (iii) finally, consider obstacles that are exposed on participations and policies, designed in correlation with rapid change in global value chains landscape Thông tin tác giả Đinh Thị Thanh Long, Thạc sỹ Đơn vị công tác: Khoa Kinh doanh quốc tế, Học viện Ngân hàng Lĩnh vực nghiên cứu chính: Tài quốc tế, tỷ giá, chu chuyển vốn quốc tế, giao dịch thương mại quốc tế Tạp chí tiêu biểu có viết đăng tải: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Khoa học Đào tạo ngân hàng, Tạp chí Tài Email: longdtt@hvnh.edu.vn 62 số 159 - thaùng 8.2015 ... Koopman hoàn toàn thống Gonzalez, 2013) với định nghĩa chuỗi giá trị toàn cầu Trong nội dung viết này, tác giả tiếp cận OECD (2013): Chuỗi giá trị toàn cầu toàn chuỗi giá trị toàn cầu theo khái... suốt Chính nước nhận đầu tư tham gia chuỗi giá trị toàn cầu phải nhận thấy hội thách thức cho phát triển, đặc biệt vấn đề cạnh tranh để có chỗ đứng chuỗi giá trị Một loạt sách cần thiết lập theo... giá trị toàn cầu- hội cho phát liên quan tới yếu tố sản xuất (lao động, vốn, triển công nghệ, tài nguyên thiên nhiên…) giai Chuỗi giá trị toàn cầu có tác động mạnh mẽ đoạn phát triển quốc gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuỗi giá trị toàn cầu cơ hội và thách thức cho sự phát triển , Chuỗi giá trị toàn cầu cơ hội và thách thức cho sự phát triển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn