Bai tập chuỗi gia trị

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 11:16

1 ĐỀ BÀI: Hãy chọn sản phẩm cụ thể địa phương cho phát triển chuỗi giá trị nêu rõ lý lựa chọn sản phẩm này? Lập đồ chuỗi giá trị tổng thể Lập đồ liên kết chuỗi Lập đồ nhà hỗ trợ chuỗi Nêu khó khăn chủ yếu chuỗi Xác định tiềm chuỗi sản phẩm Xác định hoạt động cần thiết nhà hỗ trợ chuỗi nhằm phát triển chuỗi giá trị BÀI LÀM: Sản phẩm Thêu tay truyền thống Đại Nghĩa xã có số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển lâu như: Thêu thủ công, làm mành, mi mắt giả… Tuy nhiên, đến lại nghề Thêu tồn phát triển Chính vậy, em chọn ngành nghề: Thêu tay truyền thống Nguyên liệu thô: Nguồn nguyên liệu nước nhập (chủ yếu nhập khẩu) Các nhà sản xuất thường hộ gia đình làng nghề khu vực nơng thơn, lực lượng lao động sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Mặc dù mức thu nhập thấp, sản xuất hàng thủ cơng mang lại cho hộ nhỏ kiếm nguồn thu phi nông nghiệp bền vững bên cạnh việc sản xuất lương thực Trong nhiều trường hợp, thu nhập từ sản xuất hàng thủ công cao so với sản xuất nông nghiệp Chẳng hạn, với công việc thêu áo, người nơng dân kiếm trung bình 20.000 đồng/ngày, số tiền so với trồng lúa Các nhà thu gom sản phẩm người sống làng nghề có vai trò cầu nối thương gia kinh doanh mặt hàng với nhà sản xuất Họ giữ trọng trách nhiều loại công việc, từ cung cấp nguyên liệu cho người sản xuất (không thường xuyên), giám sát sản xuất, thu gom hàng họ phụ trách khâu hoàn thiện sản phẩm (xử lý, nhuộm màu…) đóng gói Các sở kinh doanh hàng thủ công nông thôn doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ đặt làng có nhiều nhân cơng, có trang thiết bị thực hoạt động thu gom sản phẩm, giám sát sản xuất hoạt động hoàn thiện sản phẩm Các nhà cung cấp máy móc khơng có vai trò lớn trang thiết sử dụng ngành thủ công mỹ nghệ đơn giản, thị trường sẵn có, bao gồm: Máy giặt, bàn là, máy bao gói đóng thùng Các nhà xuất tìm kiếm nguồn hàng từ nhà sản xuất làng nghề, nhà thu gom sản phẩm nhà kinh doanh sản phẩm nông thôn Hầu hết đơn hàng thực theo hình thức hợp đồng phụ với nhà sản xuất Trong số trường hợp, nhà xuất cung cấp cho nhà sản xuất làng nghề nguyên liệu thô cấu phần làm sẵn Bản đồ chuỗi giá trị tổng thể: Chuỗi giá trị nghề Thêu tay truyền thống Cung cấp đầu vào cụ thể Sản xuất - Mẫu thêu - Chỉ thêu - Vải - Khung thêu Vận chuyển Cung cấp mẫu hàng; Vật liệu, dụng cụ (chỉ), khung; Thu gom, Kiểm tra chất lượng trước đóng gói Phân loại đóng gói Thương mại - Vận chuyển - Xuất - Bán lẻ Bán hàng - Nhà nhập - Người tiêu dùng Các loại nhà vận hành chuỗi mối quan hệ họ Các nhà cung cấp đầu vào cụ thể Các nhà sản xuất sơ cấp (Vật tư, dụng cụ) (Hộ gia đình) Các đầu mối thu gom Doanh nghiệp - Doanh nghiệp - Nhà nhập - Hộ cá thể - Người tiêu dùng Bản đồ liên kết chuỗi: Các chức Đầu vào cụ thể Tăng nguồn cung nguyên liệu Sản xuất - Nhà xưởng Kiểm sốt mẫu Sản xuất Bao gói Vận chuyển đến điểm thu mua Thu mua Thu mua Kiểm tra kỹ, mỹ thuật Làm cho đồng Đóng gói, dán tem mác Xuất Phân loại Chào bán cho thương gia Marketing bán buôn bán lẻ - Vận chuyển đến cảng biển, cửa - Khai báo hải quan - Vận chuyển đến nước ký hợp đồng Các loại nhà vận hành Người nuôi ong tư nhân Các hiệp hội, làng nghề Người thu mua Trung gian Các doanh nghiệp hộ gia đình Nhà bán buôn Tiêu thụ Sử dụng ngành du lịch, ngành trang trí Nội thất Tiêu thụ hàng tiêu dùng Ngành du lịch Ngành Nội thất Nhà xuất Người bán lẻ/bán buôn Người tiêu dùng Bản đồ nhà hỗ trợ chuỗi: Đầu vào cụ thể Tăng nguồn cung nguyên liệu Sản xuất - Nhà xưởng Kiểm sốt mẫu Sản xuất Bao gói Vận chuyển đến điểm thu mua - Chính quyền địa phương - Trung tâm Khuyến công tỉnh/thành phố Thu mua Thu mua Kiểm tra kỹ, mỹ thuật Làm cho đồng Đóng gói, dán tem mác - Doanh nghiệp - Trung tâm Khuyến công tỉnh/thành phố Xuất Phân loại Chào bán cho thương gia - Doanh nghiệp xuất - Thuế - Hải quan Marketing bán buôn bán lẻ - Vận chuyển đến cảng biển, cửa - Khai báo hải quan - Vận chuyển đến nước ký hợp đồng Tiêu thụ Sử dụng ngành du lịch, ngành trang trí Nội thất Tiêu thụ hàng tiêu dùng - Doanh nghiệp - Công thương - Du lịch - Hiệp hội … Các khó khăn chủ yếu chuỗi - Xây dựng phát triển thương hiệu - Đầu sản phẩm - Xác định nhu cầu thị trường - Mở rộng vùng liên kết chuỗi - Tài phục vụ cho chuỗi sản phẩm Xác định tiềm chuỗi sản phẩm - Phát triển nghề thêu tay truyền thống góp phần sử dụng hợp lý có hiệu nguồn tài nguyên, tăng sản lượng thu nhập cho người lao động, chuyển dịch cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, thu hẹp khoảng cách mức sống dân cư thành thị nông thôn tăng kim ngạch xuất Xác định hoạt động cần thiết nhà hỗ trợ chuỗi nhằm phát triển chuỗi giá trị - Chính quyền địa phương, quan nhà nước cấp tỉnh cần quan tâm có sách ưu đãi ngành nghề tiểu thủ cơng nghiệp nói chung, nghề thêu tay truyền thống nói riêng Có sách hỗ trợ đào tạo nghề để trì phát triển nghề truyền thống - Các doanh nghiệp, hiệp hội, quan có liên quan tăng cường quảng bá ngành nghề thủ công mỹ nghệ tiềm Việt Nam bạn bè quốc tế thông qua đường như: Du lịch, đối ngoại, … - Hỗ trợ thủ tục hành thuế, hải quan… để hàng hố lưu thơng thị trường quốc tế ... xuất cung cấp cho nhà sản xuất làng nghề nguyên liệu thô cấu phần làm sẵn Bản đồ chuỗi giá trị tổng thể: Chuỗi giá trị nghề Thêu tay truyền thống Cung cấp đầu vào cụ thể Sản xuất - Mẫu thêu - Chỉ... khó khăn chủ yếu chuỗi - Xây dựng phát triển thương hiệu - Đầu sản phẩm - Xác định nhu cầu thị trường - Mở rộng vùng liên kết chuỗi - Tài phục vụ cho chuỗi sản phẩm Xác định tiềm chuỗi sản phẩm... thành thị nông thôn tăng kim ngạch xuất Xác định hoạt động cần thiết nhà hỗ trợ chuỗi nhằm phát triển chuỗi giá trị - Chính quyền địa phương, quan nhà nước cấp tỉnh cần quan tâm có sách ưu đãi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tập chuỗi gia trị , Bai tập chuỗi gia trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn