NGHIÊN cứu HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG nước và ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN nước THẢI SÔNG ĐỒNG NAI GIAI đoạn 2012 2016 đoạn CHẢY QUA TỈNH ĐỒNG NAI

14 36 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 11:14

TẠP CHÍ KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ NƠNG NGHIỆP ISSN 2588-1256 Tập 2(3) - 2018 NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI SÔNG ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2012 – 2016: ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH ĐỒNG NAI Nguyễn Thúy Hằng1, Nguyễn Tri Quang Hưng1, Nguyễn Minh Kỳ1*, Thái Phương Vũ2 Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh; Trường Đại học Tài ngun Mơi trường Tp Hồ Chí Minh *Liên hệ e-mail: nmky@hcmuaf.edu.vn TĨM TẮT Bài báo trình bày kết nghiên cứu trạng chất lượng nước đánh giá khả tiếp nhận nước thải sông Đồng Nai Quá trình đánh giá khả tiếp nhận nguồn thải sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng với phân đoạn dòng sơng Đồng Nai Kết nghiên cứu cho thấy đoạn đoạn với hàm lượng chất ô nhiễm chất rắn lơ lửng (TSS) sắt (Fe) vượt q khả tiếp nhận dòng sơng Với chất hữu (COD, BOD5) chất dinh dưỡng (NH4+) dòng sơng có khả tiếp nhận thấp với giá trị tương ứng 31.435,82; 10.483,48 512,87 kg/ngày Ở khu vực đoạn 2, tải lượng chất ô nhiễm vượt khả tiếp nhận thành phần TSS hàm lượng Fe Phần lớn thông số ô nhiễm đoạn vượt mức chịu tải TSS, COD, BOD5, NH4+, vi khuẩn đường ruột, Fe -862.695,90; -142.736,19; -23.821,69; 7.512,11; -2.154.500.463,12; -65.252,48 kg/ngày Liên quan đến đoạn 4, thông số quan trọng TSS, COD, BOD5, vi khuẩn đường ruột, sắt vượt ngưỡng giới hạn cho phép -303.468,74; -26.752,41; -612,97; -99.715.295,32 -58.261,14 kg/ngày Do đó, để bảo vệ chất lượng nước sông Đồng Nai, giải pháp tối ưu thu gom xử lý nguồn nước thải từ hoạt động công nghiệp, sinh hoạt, chăn nuôi y tế Từ khóa: sơng Đồng Nai, phương pháp bảo tồn vật chất, khả tiếp nhận nước thải, đánh giá, chất lượng nước Nhận bài: 31/07/2018 Hoàn thành phản biện: 25/09/2018 Chấp nhận đăng: 30/09/2018 MỞ ĐẦU Hệ thống sơng Đồng Nai bao gồm dòng sơng Đồng Nai chi lưu lớn sông La Ngà, sông Bé, sơng Sài Gòn sơng Vàm Cỏ (tên gọi chung cho hai nhánh sông lớn Vàm Cỏ Đông sơng Vàm Cỏ Tây) Dòng sơng Đồng Nai chảy qua 5/8 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam với tổng chiều dài 513/628 km Trong đó, đoạn chảy qua Đồng Nai dài khoảng 294/628 km, khoảng 46% tổng chiều dài dòng Do việc cung cấp nước sinh hoạt sản xuất công nghiệp vốn chức quan trọng hàng đầu hệ thống sông Đồng Nai bị đe dọa trực tiếp trình phát triển kinh tế - xã hội (Phạm Ngọc Đăng cs., 2004) Nhìn chung, chất lượng nước có dấu hiệu nhiễm chí có đoạn bị nhiễm nghiêm trọng (Phùng Chí Sỹ, 2009; Pham L.T., 2017) Theo kết quan trắc cho thấy diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai thời gian gần có chuyển biến phức tạp (Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, 2016) Trong đó, kết quan trắc năm 2016 cho thấy khu vực hạ nguồn gia tăng mức độ ô nhiễm so với kỳ năm trước Từ cho thấy báo động nguy diễn biến theo chiều hướng xấu không tăng cường biện pháp quản lý kiểm soát nguồn thải 889 HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE & TECHNOLOGY ISSN 2588-1256 Vol 2(3) - 2018 Các loại hình xả nước thải Đồng Nai chia thành loại nước thải từ sở sản xuất, khu công nghiệp, sở y tế, trung tâm thương mại, chợ, khu dân cư hoạt động chăn nuôi Trong đó, đoạn sơng tiếp nhận nước thải từ KCN Tân Phú KCN Định Quán Lượng nước thải tiếp nhận khu vực thuộc đoạn với lưu lượng 7.424 m3/ngày bao gồm nguồn từ sở sản xuất, khu công nghiệp, hoạt động nông nghiệp (Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai, 2016) Tại đoạn tiếp nhận lượng nước thải khu công nghiệp lớn Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Amata, Loteco, Tam Phước Agtex Long Bình Tổng lượng nước thải tiếp nhận đoạn với lưu lượng 16.052 m3/ngày Riêng khu vực đoạn nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ khu công nghiệp nguồn thải khu vực dân sinh Về thực trạng chung, theo số liệu thống kê năm 2016 toàn tỉnh Đồng Nai có 29 khu cơng nghiệp hoạt động xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; 24/29 khu cơng nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung hoạt động ổn định; 3/29 khu cơng nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung chưa có đủ nước thải để vận hành ổn định; 2/29 khu công nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung chưa vận hành Kết quan trắc nước thải sau xử lý 24 khu cơng nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung cho thấy hầu hết vận hành ổn định ngoại trừ số khu công nghiệp chưa đạt quy chuẩn xả thải vài thơng số Mặt khác, với có mặt 19 sở y tế lớn gồm 11 bệnh viện đa khoa huyện thị, thành phố bệnh viện khác Bệnh viện phổi tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (cơ sở 2), Công ty Cổ phần bệnh viện Quốc tế Đồng Nai, v.v phát sinh tổng lượng nước thải lên tới 1.712 m3/ngày.đêm (Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai, 2016) Rõ ràng, trước áp lực trình thị hóa, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội mặt trái gây mối lo lắng vấn đề môi trường hết Việc tiếp nhận lượng nước thải từ khu đô thị, vùng nông thôn khu vực hoạt động công nghiệp dẫn đến nguồn ô nhiễm nước sông (Ouyang cs, 2005) nên cần hoạt động đánh giá thực trạng chất lượng để đề xuất giải pháp thích hợp (Tyagi cs, 2013; Hefni, 2016) Không vậy, vấn đề ô nhiễm dòng sơng mối quan tâm lo lắng vấn đề sức khỏe cộng đồng (Lilia Jorge, 2017) Vì vậy, trước bối cảnh Đồng Nai cấp thiết phải có giải pháp quản lý thống nhất, đồng nguồn xả thải tiến hành đánh giá khả tiếp nhận nguồn thải nhằm đảm bảo chất lượng lượng môi trường nước trì ổn định mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Xuất phát từ đó, đề tài “Nghiên cứu trạng chất lượng nước đánh giá khả tiếp nhận nước thải sông Đồng Nai giai đoạn 2012-2016: Đoạn chảy qua tỉnh Đồng Nai” có ý nghĩa khoa học thực tiễn nhằm đưa giải pháp quản lý kiểm sốt nhiễm mơi trường thích hợp ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu Số liệu quan trắc thơng số lý hóa sinh chất lượng môi trường nước, bao gồm: TSS, COD, BOD5, NH4+, vi khuẩn đường ruột (coliform bacteria) Fe 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Sông Đồng Nai – Dòng đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Đồng Nai Trong đó, sơng phân chia thành đoạn dựa sở mạng lưới quan trắc chất lượng nước mặt tỉnh Đồng Nai Bao gồm đoạn (DN 01) từ bến đò Nam Cát Tiên đến xã Phú Ngọc, huyện Định Quán; đoạn (DN 02) từ cửa xả hạ lưu Hồ Trị An đến bến đò Bà Miêu, xã Thạnh Phú, huyện 890 TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP ISSN 2588-1256 Tập 2(3) - 2018 Vĩnh Cửu; đoạn (DN 03) từ cầu Hòa An thuộc xã Hòa An, Tp Biên Hòa đến cầu Đồng Nai, Tp Biên Hòa; đoạn (DN 04) từ cầu Đồng Nai đến xã Phước An, huyện Nhơn Trạch Hình Bản đồ lưu vực sông Đồng Nai 2.2 Phương pháp nghiên cứu Quá trình nghiên cứu sử dụng nhóm phương pháp khảo sát thực địa; điều tra thu thập thông tin; so sánh đánh giá kết quả; ước tính khả tiếp nhận; phân tích thống kê, xử lý số liệu Trong đó, nghiên cứu tiến hành đợt khảo sát thực địa nhằm xác định vị trí xả thải nguồn tiếp nhận nước thải nguồn thải khu công nghiệp, cụm công nghiệp Các thông tin thứ cấp thu thập bao gồm điều kiện kinh tế - xã hội, số liệu quan trắc chất lượng nước dòng sơng Đồng Nai giai đoạn 2012-2016 Cụ thể, kế thừa kết đo lưu lượng số sông, suối; nhiệm vụ quan trắc nước mặt địa bàn tỉnh hoạt động điều tra đánh giá trạng xả nước thải tỉnh Đồng Nai Dữ liệu nghiên cứu phân tích, xử lý phần mềm Excel Để ước tính đánh giá khả tiếp nhận, nghiên cứu sử dụng phương pháp bảo tồn vật chất (Bộ Tài ngun Mơi trường, 2017): Tải lượng ô Tải lượng ô nhiễm Khả tiếp nhận ≈ nhiễm tối đa chất sẵn có nguồn nguồn nước ô nhiễm nước chất ô nhiễm chất ô nhiễm Với đối tượng nghiên cứu nguồn cấp cho mục đích cấp sinh hoạt nên giá trị giới hạn chất ô nhiễm nguồn nước xác định theo Quy chuẩn QCVN 08MT:2015/BTNMT, cột A2 * Tính tốn tải lượng nhiễm tối đa chất ô nhiễm (Ltđ) Tải lượng tối đa chất nhiễm mà nguồn nước tiếp nhận chất ô nhiễm cụ thể tính theo cơng thức: Ltđ = (Qs + Qt) * Ctc * 86,4 (1) Trong đó: Ltđ (kg/ngày) tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước chất ô nhiễm xem xét; Qs (m3/s) lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ đoạn sơng cần đánh giá trước tiếp nhận nước thải, (m3/s), xác định dựa vào Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND 891 HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE & TECHNOLOGY ISSN 2588-1256 Vol 2(3) - 2018 ngày 19/10/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải khí thải cơng nghiệp địa bàn tỉnh Đồng Nai; Qt (m3/s) lưu lượng nước thải lớn nhất; xác định dựa vào Báo cáo tổng hợp kết điều tra, thống kê đánh giá nguồn thải sở sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh Đồng Nai (Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Đồng Nai, 2016); Ctc (mg/L) giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm xem xét quy định quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng nước để bảo đảm mục đích sử dụng nguồn nước đánh giá, xác định dựa vào QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2; 86,4 hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/L) sang (kg/ngày) * Tính tốn tải lượng nhiễm có sẵn nguồn nước tiếp nhận (Ln) Tải lượng nhiễm có sẵn nguồn nước tiếp nhận chất ô nhiễm cụ thể tính theo công thức: Ln = Qs * Cs * 86,4 (2) Trong đó: Ln (kg/ngày) tải lượng nhiễm có sẵn nguồn nước tiếp nhận; Qs (m3/s) lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ đoạn sông cần đánh giá trước tiếp nhận nước thải; Cs (mg/L) giá trị nồng độ cực đại chất ô nhiễm nguồn nước trước tiếp nhận nước thải, xác định dựa vào bảng tổng hợp kết quan trắc nước sông Đồng Nai giai đoạn 2012– 2016 (giá trị trung bình năm); 86,4 hệ số chuyển đổi đơn vị thứ ngun từ (m3/s)*(mg/L) sang (kg/ngày) * Tính tốn tải lượng ô nhiễm chất ô nhiễm đưa vào nguồn nước tiếp nhận (Lt) Tải lượng ô nhiễm chất ô nhiễm cụ thể từ nguồn xả thải đưa vào nguồn nước tiếp nhận tính theo cơng thức: Lt = Qt * Ct * 86,4 (3) Trong đó: Lt (kg/ngày) tải lượng chất ô nhiễm nguồn thải; Qt (m3/s) lưu lượng nước thải lớn nhất; Ct (mg/L) giá trị nồng độ cực đại chất ô nhiễm nước thải, xác định theo QCVN 40:2011/BTNMT * Tính tốn khả tiếp nhận nước thải (Ltn) Khả tiếp nhận tải lượng ô nhiễm nguồn nước chất ô nhiễm cụ thể từ điểm xả thải đơn lẻ tính theo công thức (Bộ Tài nguyên Môi trường, 2017): Ltn = (Ltđ - Ln - Lt) * Fs (4) Trong đó: Ltn (kg/ngày) khả tiếp nhận tải lượng chất ô nhiễm nguồn nước; Ltđ (kg/ngày) tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước chất ô nhiễm xem xét; Ln (kg/ngày) tải lượng nhiễm có sẵn nguồn nước tiếp nhận; Lt (kg/ngày) tải lượng chất ô nhiễm nguồn thải; Fs hệ số an tồn, có giá trị khoảng 0,3 < Fs < 0,7, chọn Fs = 0,35 (Đối với hệ thống sông Đồng Nai, hệ số an toàn Fs chọn 0,35 cho chất ô nhiễm đưa vào nguồn nước tiếp nhận) KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Hiện trạng chất lượng nước sông Đồng Nai – đoạn chảy qua tỉnh Đồng Nai 3.1.1 Diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn Hiện trạng chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn từ bến đò Nam Cát Tiên đến trước đổ vào Hồ Trị An giai đoạn 2012-2016 thống kê tổng hợp trình bày Bảng Nhìn chung, với đặc thù vùng thượng nguồn, kết quan trắc năm 2016 cho thấy chất lượng nước ổn định qua năm chịu tác động nguồn thải dân sinh 892 TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP ISSN 2588-1256 Tập 2(3) - 2018 Bảng Kết quan trắc chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn giai đoạn 2012– 2016 Vị trí Đơn vị QCVN 08MT:2015/BTNMT, cột A2 Năm 2012 Bến đò Nam Cát Tiên Bến đò 107 xã Ngọc Định Năm 2013 Bến đò Nam Cát Tiên Bến đò 107 xã Ngọc Định Năm 2014 Bến đò Nam Cát Tiên Bến đò 107 xã Ngọc Định Năm 2015 Bến đò Nam Cát Tiên Bến đò 107 xã Ngọc Định Năm 2016 Bến đò Nam Cát Tiên Bến đò 107 xã Ngọc Định TSS mg/L COD mg/L BOD5 mg/L NH4+ mg/L Coliform MPN/100mL Fe mg/L 30 15 0,3 5.000 75 114 8 4 0,093 0,109 1.210 1.388 5,1 6,2 110 40 12 0,07 0,086 915 1.278 6,3 3,3 55 54 10 10 0,183 0,202 621 1.249 4,2 3,8 56 34 7 0,09 0,086 838 842 3,7 2,8 56 46 11 10 0,176 0,251 621 1.249 3,9 3,1 Chú thích: Coliform – vi khuẩn đường ruột (Nguồn: Báo cáo kết quan trắc chất lượng môi trường nước mặt địa bàn tỉnh Đồng Nai qua năm từ 2012-2016, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, 2016) Tuy nhiên, trình tiếp nhận nước thải từ KCN Tân Phú, Định Quán nên số thông số chất lượng nước hàm lượng TSS, sắt cao so với quy chuẩn cho phép Điều lý giải ngồi việc tiếp nhận nước thải từ hoạt động công nghiệp, đoạn sơng Đồng Nai có tiếp nhận lượng lớn nước phía thượng nguồn Các thơng số vượt giới hạn cho phép nguồn xả thải nguyên nhân góp phần làm suy giảm chất lượng nước khơng đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 3.1.2 Diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn Sông Đồng Nai đoạn đoạn sơng có vai trò quan trọng việc cấp nước sinh hoạt với nhiều nhà máy nước trạm bơm dọc sông bao gồm Trạm bơm nước Thiện Tân, Nhà máy nước Tân Hiệp (sau bến đò Bà Miêu, tỉnh Bình Dương) Chất lượng nước phía đầu nguồn chịu ảnh hưởng lớn từ Hồ Trị An, sông Bé phụ lưu suối Đá Bàn, cầu Tân Trạch, cống Ơng Hường lưu vực sơng Thao Kết quan trắc chi tiết chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn giai đoạn 2012-2016 trình bày Bảng Tương tự đoạn 1, nguồn nước khu vực đoạn tương đối tốt bị tác động nguồn thải mà chủ yếu bị ảnh hưởng yếu tố tự nhiên Tuy vậy, kết quan trắc cho thấy hàm lượng sắt vượt quy chuẩn nhiều lần giai đoạn 2012– 2016 Theo báo cáo kết quan trắc chất lượng môi trường nước mặt địa bàn tỉnh Đồng Nai, thời điểm mùa mưa chất lượng nước bị suy giảm gia tăng hàm lượng TSS vi khuẩn, nhiên vào mùa khô chất lượng nước ổn định đạt yêu cầu cấp nước sinh hoạt Đối với vị trí cách hợp lưu sông Bé sông Đồng Nai 500m phía hạ lưu, khu vực xáo trộn chưa nhiều nên có khác biệt chất lượng nước bên bờ Cụ thể vào thời điểm mùa mưa, khu vực bờ phải (Bình Dương) hàm lượng chất ô nhiễm tăng cao dẫn đến chất lượng nước suy giảm đảm bảo mục đích sử dụng cho hoạt động giao thơng thủy 893 HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE & TECHNOLOGY ISSN 2588-1256 Vol 2(3) - 2018 Bảng Kết quan trắc chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn giai đoạn 2012– 2016 Vị trí Đơn vị QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2 Năm 2012 Tại hợp lưu sông Bé-sông Đồng Nai Cách hợp lưu sôngBé - sông Đồng Nai 500m hạ lưu Nhà máy nước Thiện Tân Bến đò Bà Miêu - xã Thạnh Phú Năm 2013 Tại hợp lưu sông Bé - sông Đồng Nai Cách hợp lưu sông Bé - sông Đồng Nai 500m hạ lưu Nhà máy nước Thiện Tân Bến đò Bà Miêu - xã Thạnh Phú Năm 2014 Tại hợp lưu sông Bé - sông Đồng Nai Cách hợp lưu sôngBé - sông Đồng Nai 500m hạ lưu Nhà máy nước Thiện Tân Bến đò Bà Miêu - xã Thạnh Phú Năm 2015 Tại hợp lưu sông Bé - sông Đồng Nai Cách hợp lưu sôngBé - sông Đồng Nai 500m hạ lưu Nhà máy nước Thiện Tân Bến đò Bà Miêu - xã Thạnh Phú Năm 2016 Tại hợp lưu sông Bé - sông Đồng Nai Cách hợp lưu sôngBé - sông Đồng Nai 500m hạ lưu Nhà máy nước Thiện Tân Bến đò Bà Miêu - xã Thạnh Phú TSS mg/L 30 COD mg/L 15 BOD5 mg/L NH4+ mg/L 0,3 Coliform MPN/100mL 5.000 Fe mg/L 13 0,101 748 1,3 17 0,098 389 1,7 22 27 9 4 0,108 0,11 927 725 2,1 2,2 14 0,097 2.045 1,3 25 0,098 3.823 2,1 37 29 4 0,11 0,115 1.385 1.746 3,3 12 0,176 533 1,2 18 10 0,17 650 1,8 33 31 10 10 4 0,172 0,182 1.339 1.912 3,3 2,9 13 0,116 314 1,3 13 0,123 429 1,6 18 15 8 4 0,105 0,097 796 1.376 1,7 11 10 0,148 533 1,4 19 0,145 650 1,7 29 35 10 11 4 0,176 0,168 1.339 1.912 3,2 2,5 Chú thích: Coliform – vi khuẩn đường ruột Nguồn: Báo cáo kết quan trắc chất lượng môi trường nước mặt địa bàn tỉnh Đồng Nai qua năm từ 2012-2016, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, 2016 3.1.3 Diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn Bảng trình bày tổng hợp kết quan trắc chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn từ năm 2012– 2016 Đáng ý, khúc sông Cái (khu vực nuôi cá bè) diễn biến chất lượng nước có mức độ nhiễm cao hàm lượng chất nhiễm dinh dưỡng Trong đó, hàm lượng amoni cao vị trí tiếp nhận nước thải từ suối Săn Máu vượt giới hạn cho phép Phần lớn kết quan trắc giai đoạn 2012-2016 cho thấy hàm lượng vi khuẩn đường ruột vượt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2 894 TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP ISSN 2588-1256 Tập 2(3) - 2018 Bảng Kết quan trắc chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn giai đoạn 2012– 2016 Vị trí Đơn vị QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2 Năm 2012 Cầu Hóa An Nhà máy nước Biên Hòa Hợp lưu sông Đồng Nai - sông Cái Giữa làng cá bè Tại cống thải Công ty giấy Tân Mai Hợp lưu suối Săn Máu - sông Cái Hợp lưu suối Linh - sơng Cái Gần bến đò An Hảo Cầu Đồng Nai Năm 2013 Cầu Hóa An Nhà máy nước Biên Hòa Hợp lưu sơng Đồng Nai - sơng Cá Giữa làng cá bè Tại cống thải Công ty giấy Tân Mai Hợp lưu suối Săn Máu - sông Cái Hợp lưu suối Linh - sơng Cái Gần bến đò An Hảo Cầu Đồng Nai Năm 2014 Cầu Hóa An Nhà máy nước Biên Hòa Hợp lưu sơng Đồng Nai - sông Cá Giữa làng cá bè Tại cống thải Công ty giấy Tân Mai Hợp lưu suối Săn Máu - sông Cái Hợp lưu suối Linh - sông Cái Gần bến đò An Hảo Cầu Đồng Nai Năm 2015 Cầu Hóa An Nhà máy nước Biên Hòa Hợp lưu sơng Đồng Nai - sông Cá Giữa làng cá bè Tại cống thải Công ty giấy Tân Mai Hợp lưu suối Săn Máu - sông Cái Hợp lưu suối Linh - sơng Cái Gần bến đò An Hảo Cầu Đồng Nai Năm 2016 Cầu Hóa An Nhà máy nước Biên Hòa Hợp lưu sông Đồng Nai - sông Cá Giữa làng cá bè Tại cống thải Công ty giấy Tân Mai Hợp lưu suối Săn Máu - sông Cái Hợp lưu suối Linh - sơng Cái Gần bến đò An Hảo Cầu Đồng Nai TSS mg/L 30 COD mg/L 15 BOD5 mg/L NH4+ mg/L 0,3 Coliform MPN/100mL 5.000 Fe mg/L 14 16 20 18 22 21 20 18 24 9 11 21 11 10 10 4 4 4 0,129 0,135 0,124 0,313 0,324 0,472 0,277 0,258 0,156 7.763 7.708 19.157 31.158 60.092 47.864 21.311 13.625 19.691 1,8 1,9 2,1 1,9 2 1,8 2,4 18 20 24 23 22 24 26 22 26 9 11 11 12 12 10 4 4 5 4 0,122 0,125 0,141 0,394 0,272 0,618 0,376 0,247 0,171 5.895 4.256 5.450 73.589 62.956 35.947 29.217 46.453 16.495 1,9 1,9 2,1 2,1 1,9 2,2 1,9 2,2 22 21 28 26 24 27 28 20 27 10 10 10 11 12 15 12 10 4 5 5 0,178 0,178 0,185 0,177 0,184 0,278 0,406 0,187 0,208 3.800 6.033 7.611 32.682 97.452 41.903 36.206 25.780 10.641 2,1 2,1 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 32 37 31 31 25 29 30 29 39 10 11 11 11 11 12 11 13 12 5 5 5 5 0,129 0,127 0,147 0,143 0,172 0,189 0,216 0,184 0,135 10.181 5.851 18.139 22.014 12.789 26.836 33.072 33.361 19.606 3,2 3,1 3,2 2,1 3,1 2,9 3,8 20 25 23 67 27 21 24 23 22 10 9 11 10 11 12 14 10 0,173 3.800 2,2 0,175 6.033 2,3 0,191 7.611 2,1 0,178 32.682 2,7 0,165 97.452 2,1 0,291 41.903 2,5 0,438 36.206 2,6 0,157 25.780 2,1 0,226 10.641 2,6 Chú thích: Coliform – vi khuẩn đường ruột Nguồn: Báo cáo kết quan trắc chất lượng môi trường nước mặt địa bàn tỉnh Đồng Nai qua năm từ 2012-2016, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, 2016 895 HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE & TECHNOLOGY ISSN 2588-1256 Vol 2(3) - 2018 Những năm gần chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn chảy qua Thành phố Biên Hòa (đoạn 3), từ cầu Hóa An đến cầu Rạch Cát cải thiện thông qua giảm nồng độ thông số ô nhiễm Tuy nhiên, vị trí sơng Đồng Nai đoạn tiếp nhận lượng nước thải từ khu công nghiệp lớn Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Amata, Loteco, Tam Phước Agtex Long Bình nên mối nguy thường trực chất lượng nguồn nước hoạt động quản lý kiểm sốt nguồn thải khơng chặt chẽ Ngoài ra, xem xét kết hợp lưu suối Linh sông Đồng Nai cho thấy thông số chất lượng nước khơng đạt mục đích cấp nước sinh hoạt Hầu hết đợt quan trắc cho thấy mức độ ô nhiễm nặng hàm lượng vi sinh chất dinh dưỡng Tình trạng chất lượng nước đảm bảo sử dụng cho giao thông đường thủy tưới tiêu thủy lợi 3.1.4 Diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn Sông Đồng Nai đoạn khu vực tiếp nhận nước thải chất thải khu dân cư, khu đô thị ven sông, đồng thời bị tác động hoạt động khu công nghiệp tập trung cụm công nghiệp, sở sản xuất phân tán địa bàn khu vực Thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành Nhơn Trạch Bên cạnh khu vực chịu ảnh hưởng lớn chế độ thủy triều nên có diễn biến thất thường Bảng trình bày tổng hợp kết quan trắc chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn từ năm 2012– 2016 Thực tế, mức độ hàm lượng hữu (COD, BOD5) khu vực cho thấy mức độ ổn định cao, có dao động cao khơng nhiều so với quy chuẩn vài thời điểm vị trí sơng Đồng Mơn (cầu Thái Thiện), sơng Ơng Quế xã Long Tân Ngoài ra, kết quan trắc hàm lượng sắt cho thấy vượt quy chuẩn cho phép hầu hết trạm quan trắc (Bảng 4) Riêng khu vực từ cầu Đồng Nai đến xã Long Tân huyện Nhơn Trạch chất lượng nước năm 2016 suy giảm so kỳ năm trước với mức ô nhiễm chủ yếu hàm lượng vi khuẩn đường ruột tăng cao Có thể thấy, sơng Đồng Nai đoạn khu vực tiếp nhận nhiều nguồn thải từ khu công nghiệp nguồn thải khu vực dân sinh, đồng thời chịu ảnh hưởng thuỷ triều Cụ thể xi phía hạ nguồn, chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn chịu ảnh hưởng triều nên thiếu ổn định thích hợp sử dụng cho mục đích bảo tồn thủy sinh Như vậy, nhìn chung thực trạng diễn biến chất lượng nước lưu vực phía thượng trung lưu sông Đồng Nai tương đối tốt, nhiên vào mùa mưa ảnh hưởng điều kiện tự nhiên nên hàm lượng chất rắn lơ lửng vi khuẩn đường ruột thường tăng cao Tại khu vực thượng nguồn hồ cầu La Ngà chất lượng nước chịu ảnh hưởng nhiều hoạt động dân sinh nước từ thượng nguồn đổ nên nồng độ chất hữu cơ, dinh dưỡng vi sinh nước thường vượt chuẩn Khu vực Tân Hạnh vị trí thuộc nhánh sơng Đồng Nai (bến đò Biên Hòa Bửu Long) chất lượng nước suy giảm phía thượng nguồn, ô nhiễm chủ yếu vi khuẩn đường ruột Đối với sơng Đồng Nai đoạn chảy qua Thành phố Biên Hòa (đoạn 3) chất lượng nước có cải thiện nhiên khúc sông Cái (khu vực nuôi cá bè) có mức độ nhiễm đáng kể, hàm lượng dinh dưỡng Tương tự, sông Đồng Nai đoạn từ cầu Đồng Nai đến xã Long Tân huyện Nhơn Trạch chất lượng nước có dấu hiệu suy giảm hàm lượng vi khuẩn đường ruột tăng cao 896 TẠP CHÍ KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP ISSN 2588-1256 Tập 2(3) - 2018 Bảng Kết quan trắc chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn giai đoạn 2012– 2016 Vị trí TSS Đơn vị mg/L QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2 30 Năm 2012 Xã Tam An 27 Hợp lưu rạch Bà Chèo- sông Đồng Nai 29 Hợp lưu rạch Nước Trong - sông Đồng Nai 35 Xã Long Tân 39 Năm 2013 Xã Tam An 24 Hợp lưu rạch Bà Chèo- sông Đồng Nai 27 Hợp lưu rạch Nước Trong - sông Đồng Nai 27 Xã Long Tân 29 Năm 2014 Xã Tam An 23 Hợp lưu rạch Bà Chèo- sông Đồng Nai 22 Hợp lưu rạch Nước Trong - sông Đồng Nai 36 Xã Long Tân 43 Năm 2015 Xã Tam An 32 Hợp lưu rạch Bà Chèo- sông Đồng Nai 24 Hợp lưu rạch Nước Trong - sông Đồng Nai 31 Xã Long Tân 33 Năm 2016 Xã Tam An 15 Hợp lưu rạch Bà Chèo- sông Đồng Nai 27 Hợp lưu rạch Nước Trong - sông Đồng Nai 31 Xã Long Tân 40 COD mg/L 15 BOD5 mg/L NH4+ mg/L 0,3 Coliform Fe MPN/100mL mg/L 5.000 10 11 12 5 0,124 0,109 0,094 0,091 5.623 5.679 3.283 2.243 2,1 2,1 2,5 2,8 10 11 12 4 4 0,132 0,123 0,108 0,108 8.999 6.270 7.011 3.763 2,2 2,1 2,2 11 10 14 15 4 0,205 0,203 0,225 0,226 9.281 3.067 3.296 2.460 1,9 1,7 2,2 2,5 11 11 12 16 5 0,092 0,187 0,254 0,076 3.010 2.674 2.759 1.796 3,5 1,6 2,5 3,2 12 10 13 13 4 0,291 0,263 0,271 0,282 9.281 3.067 3.296 2.460 1,4 1,2 2,8 2,6 Chú thích: Coliform – vi khuẩn đường ruột Nguồn: Báo cáo kết quan trắc chất lượng môi trường nước mặt địa bàn tỉnh Đồng Nai qua năm từ 2012-2016, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, 2016 3.2 Đánh giá khả tiếp nhận nước thải sông Đồng Nai - đoạn chảy qua tỉnh Đồng Nai 3.2.1 Khả tiếp nhận nước thải sông Đồng Nai - đoạn Khả tiếp nhận nước thải (Ltn) sơng Đồng Nai đoạn tính tốn thống kê Bảng Trong đó, hàm lượng chất ô nhiễm chất rắn lơ lửng sắt vượt q khả tiếp nhận dòng sơng Các chất hữu COD, BOD5 chất dinh dưỡng (NH4+) có khả tiếp nhận hạn chế với giá trị tương ứng 31.435,82; 10.483,48 512,87 kg/ngày Nhìn chung, với tải lượng chất ô nhiễm có sẵn nguồn nước lượng đưa vào nguồn nước tiếp cao trị số khả tiếp nhận dòng chảy Bảng Khả tiếp nhận nước thải (Ltn) sông Đồng Nai đoạn Chất ô nhiễm TSS COD BOD5 NH4+ Coliform Fe Qs m3/s 346,86 346,86 346,86 346,86 346,86 346,86 Qt m3/s 0,00767 0,00767 0,00767 0,00767 0,00767 0,00767 Ctc mg/L 30 15 0,3 5.000 Cs mg/L 114 12 0,251 1.388 6,3 Ct Ltđ Ln mg/L kg/ngày kg/ngày 50 899.081,01 3.416.432,26 150 449.540,50 359.624,45 30 179.816,20 149.843,52 8.990,81 7.522,14 3.000 149.846.834,50 41.596.561,15 29.969,37 188.802,84 Lt Ltn kg/ngày kg/ngày 33,15 -881.084,54 99,44 31.435,82 19,89 10.483,48 3,31 512,87 1.988,70 37.886.899,63 0,66 -55.591,95 Chú thích: Coliform – vi khuẩn đường ruột 897 HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE & TECHNOLOGY ISSN 2588-1256 Vol 2(3) - 2018 Mặc dù đoạn sông Đồng Nai thuộc khu vực đầu dòng có chất lượng tốt khả tiếp nhận phần báo động tình trạng diễn biến chất lượng có dấu hiệu xấu Nguyên nhân có lý giải khu vực thượng nguồn chịu biến động lớn điều kiện thời tiết, nơi thường xuyên tiếp nhận lượng đất đá xói mòn dòng chảy nên hàm lượng chất rắn lơ lửng sắt cao 3.2.2 Khả tiếp nhận nước thải sông Đồng Nai - đoạn Bảng Khả tiếp nhận nước thải (Ltn) sông Đồng Nai đoạn Chất ô nhiễm Qs m3/s TSS 770,65 COD 770,65 BOD5 770,65 NH4+ 770,65 Coliform 770,65 Fe 770,65 Qt Ctc Cs Ct Ltđ Ln Lt Ltn m3/s mg/L mg/L mg/L kg/ngày kg/ngày kg/ngày kg/ngày 0,08406 30 37 50 1.997.742,68 2.463.613,92 363,14 -163.182,03 0,08406 15 11 150 998.871,34 732.425,76 1.089,42 92.874,66 0,08406 30 399.548,54 332.920,80 217,88 23.243,45 0,08406 0,3 0,182 19.977,43 12.118,32 36,31 2.737,98 0,08406 5.000 3.823 3.000 332.957.114,00 254.551.243,68 21.788,40 27.434.428,67 0,08406 3,3 66.591,42 219.727,73 7,26 -53.600,25 Chú thích: Coliform – vi khuẩn đường ruột Tương tự đoạn 1, khu vực đoạn tải lượng chất nhiễm tiếp nhận có hạn chế định, đặt biệt với thành phần TSS hàm lượng sắt Các giá trị tải lượng mang dấu âm rõ mức độ q tải hay dòng sơng khơng khả tiếp nhận dòng nhiễm với đặc trưng Cụ thể, tải lượng tối đa thông số TSS Fe 1.997.742,68 66.591,42 kg/ngày tải lượng chất nhiễm có sẵn nguồn tiếp nhận có giá trị lớn lơn tương ứng 2.463.613,92 219.727,73 kg/ngày Đánh giá khả tiếp nhận chất ô nhiễm lượng chất hữu cơ, dinh dưỡng hay vi khuẩn đường ruột có khả tiếp nhận nhiên hạn chế (Bảng 6) Rõ ràng điều cho thấy sức ép q trình phát triển gây mối nguy mức độ an tồn dòng chảy phương diện bảo vệ môi trường nước 3.2.3 Khả tiếp nhận nước thải sông Đồng Nai - đoạn Tại khu vực đoạn dòng sơng Đồng Nai, đoạn chảy qua Thành phố Biên Hòa, nơi dày đặc mật độ dân cư, hoạt động thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội phần lớn thơng số nhiễm vượt mức chịu tải Cụ thể, giá trị tải lượng tính tốn chất nhiễm TSS, COD, BOD5, NH4+, vi khuẩn đường ruột Fe 862.695,90; -142.736,19; -23.821,69; -7.512,11; -2.154.500.463,12; -65.252,48 kg/ngày Kết khảo sát đánh giá chi tiết khả tiếp nhận nước thải (Ltn) sông Đồng Nai đoạn biểu diễn Bảng Bảng Khả tiếp nhận nước thải (Ltn) sông Đồng Nai đoạn Chất ô nhiễm TSS COD BOD5 NH4+ Coliform Fe Qs m3/s 770,65 770,65 770,65 770,65 770,65 770,65 Qt Ctc Cs m3/s mg/L mg/L 0,71268 30 67 0,71268 15 21 0,71268 0,71268 0,3 0,62 0,71268 5.000 9.7452 0,71268 3,8 Ct mg/L 50 150 30 3.000 Ltđ Ln Lt Ltn kg/ngày kg/ngày kg/ngày kg/ngày 1.999.372,07 4.461.138,72 3.078,79 -862.695,90 999.686,04 1.398.267,36 9.236,36 -142.736,19 399.874,41 466.089,12 1.847,27 -23.821,69 19.993,72 41.149,01 307,88 -7.512,11 333.228.678,5 6.488.759.560,32 184.727,1 -2.154.500.463,12 66.645,74 253.019,81 61,58 -65.252,48 Chú thích: Coliform – vi khuẩn đường ruột Như vậy, thấy mức độ ô nhiễm sông Đồng Nai đoạn chảy qua khu đô thị sầm 898 TẠP CHÍ KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP ISSN 2588-1256 Tập 2(3) - 2018 uất Biên Hòa phải gánh chịu tác động tiêu cực không nhỏ mặt môi trường Điều báo động thực trạng diễn biến chất lượng nước khu vực có dấu hiệu xấu cần có giải pháp kịp thời việc kiểm sốt, ngăn ngừa dòng tiếp nhận chứa hàm lượng cao chất gây ô nhiễm 3.2.4 Khả tiếp nhận nước thải sông Đồng Nai - đoạn Do đặc thù nằm phía hạ nguồn sơng Đồng Nai, nơi tiếp nhận lượng nước thải từ sở sản xuất, kinh doanh áp lực q trình phát triển thị, khả tiếp nhận nước thải (Ltn) sông Đồng Nai đoạn có kết hạn chế Ngoại trừ thơng số chất nhiễm NH4+ có khả chịu tải nhỏ, tương đương 89,7 kg/ngày chất ô nhiễm khác vượt sức tải dòng sơng Bảng Khả tiếp nhận nước thải (Ltn) sông Đồng Nai đoạn Chất ô nhiễm TSS COD BOD5 NH4+ Coliform Fe Qs m3/s 770,65 770,65 770,65 770,65 770,65 770,65 Qt m3/s 0,84459 0,84459 0,84459 0,84459 0,84459 0,84459 Ctc mg/L 30 15 0,3 5.000 Cs mg/L 43 16 0,291 9.281 3,5 Ct mg/L 50 150 30 3.000 Ltđ Ln kg/ngày kg/ngày 1.999.713,98 2.863.118,88 999.856,99 1.065.346,56 399.942,80 399.504,96 19.997,14 19.375,99 333.285.663,00 617.967.588,96 66.657,13 233.044,56 Lt kg/ngày 3.648,63 10.945,89 2.189,18 364,86 218.917,80 72,97 Ltn kg/ngày -303.468,74 -26.752,41 -612,97 89,70 -99.715.295,32 -58.261,14 Chú thích: Coliform – vi khuẩn đường ruột Tuy kết nghiên cứu cho thấy mức độ vượt khả chịu tải dòng sơng đoạn thấp so với đoạn vấn đề đáng để quan tâm tìm giải pháp trước muộn Tải lượng vượt ngưỡng giới hạn chất rắn lơ lửng, hàm lượng COD, BOD5 -303.468,74; -26.752,41; -612,97 kg/ngày Ngoài ra, mật độ vi sinh vật hàm lượng nồng độ sắt cao thể qua tải lượng vượt ngưỡng giới hạn -99.715.295,32 -58.261,14 kg/ngày Như vậy, đánh giá khả tiếp nhận nước thải sông Đồng Nai từ kết nghiên cứu cho thấy: Đoạn 1, đoạn – đầu nguồn, chất lượng nước sông tốt, sơng có khả tiếp nhận nước thải (với tiêu quan trọng COD, BOD5) Đoạn 3, đoạn – nơi tập trung nhiều khu công nghiệp khu dân cư, sơng khơng khả tiếp nhận chất ô nhiễm từ nước thải Điều phản ánh thực trạng chất lượng nước sông Đồng Nai có dấu hiệu suy giảm nghiêm trọng Về lâu dài, để đảm bảo chất lượng nguồn nước phục vụ cho cấp sinh hoạt sản xuất cần có giải pháp kịp thời nhằm bảo vệ nguồn nước trước áp lực nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 3.3 Khuyến nghị đề xuất số giải pháp bảo vệ chất lượng nước sông Đồng Nai Trên sở phân tích trạng quản lý chất lượng nước dòng sơng Đồng Nai, nghiên cứu áp dụng cơng cụ phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) nhằm đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội thác thức Qua đó, đề xuất khuyến nghị giải pháp thích hợp bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội Đồng Nai Từ trình phân tích nhằm mục đích bảo vệ quản lý hiệu chất lượng nguồn nước sông Đồng Nai, yêu cầu thiết thực đồng nhóm giải pháp như: (i) Quy hoạch nguồn tài nguyên nước tính tốn tải lượng tối đa khu vực sông Đồng Nai để thực cấp phép xả thải phù hợp nhằm đảm bảo khả tiếp nhận khu vực Sông Đồng Nai (ii) Tăng cường công tác quan trắc môi trường, lắp đặt trạm quan trắc 899 HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE & TECHNOLOGY ISSN 2588-1256 Vol 2(3) - 2018 tự động lưu lượng, mực nước, nồng độ thông số ô nhiễm đặc trưng (TSS, COD, BOD5, N tổng, P tổng) (iii) Từng bước di dời doanh nghiệp nằm khu công nghiệp, khu đô thị vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung nhằm thu gom toàn lượng nước thải phát sinh xử lý đạt quy chuẩn trước thải vào sông Đồng Nai (iv) Đẩy mạnh việc tái sử dụng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định cho mục đích tưới tiêu nhằm tiết kiệm tài nguyên nước thúc đẩy bảo vệ môi trường nước sông Đồng Nai (v) Thực công tác điều tra cập nhật trạng xả nước thải doanh nghiệp, khu đô thị, bệnh viện, chợ,… nhằm thống kê chất lượng, lưu lượng xả thải đổ vào nguồn tiếp nhận, thực việc dự báo chất lượng nước nguồn tiếp nhận xem xét việc cấp dự án đầu tư, điều chỉnh hướng xả thải thích hợp nhằm bảo vệ nguồn nước (vi) Hạn chế tải lượng chất ô nhiễm đổ vào sông thông qua việc quy định hạn mức tải lượng chất đổ vào sông dựa nghiên cứu tải lượng tối đa đoạn sông, phân vùng chất lượng nước đoạn sơng điều tra nguồn thải tính tốn hạn mức xả thải nguồn thải điểm (vii) Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng doanh nghiệp chung tay nghiệp bảo vệ mơi trường định hướng phát triển bền vững Bảng Phân tích SWOT trạng quản lý, bảo vệ chất lượng nước sông Đồng Nai Điểm mạnh - Strengths - Khung pháp lý quản lý nhà nước định hướng bảo vệ môi trường; - Vai trò, trách nhiệm kiểm tra hoạt đơng bảo vệ mơi trường nói chung chất lượng nguồn nước nói riêng cấp liên quan; - Khả tiếp nhận nguồn thải sông Đồng Nai; - Kế hoạch phòng ngừa nguồn xả thải; - Sự phối hợp quan chức có liên quan; - Chương trình quan trắc, đánh giá thực trạng diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai Cơ hội - Opportunities - Hoạt động tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường, đầu tư xử lý nguồn thải điểm từ khu công nghiệp, sở sản xuất, dịch vụ; - Hồn thiện chương trình quan trắc định kỳ chất lượng nước sông Đồng Nai; - Thuộc tính hiệu mơi trường sinh thái; - Nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên nước cho cộng đồng doanh nghiệp; - Xu phát triển kinh tế theo định hướng phát triển bền vững Điểm yếu - Weaknesses - Đặc điểm nguồn xả thải với hàm lượng chất ô nhiễm nồng độ cao, độc hại; - Ảnh hưởng tiêu cực thủy triều vùng hạ du; - Thiếu liệu quan trắc đầy đủ chất lượng nước sông Đồng Nai; - Sự tương thích mạng lưới quan trắc chất lượng nước; - Thiếu nguồn lực tài đầu tư cho hoạt động xử lý nước thải nguồn nhân lực chất lượng cao; - Khó kiểm sốt nguồn thải khơng điểm chảy tràn đô thị nông nghiệp Thách thức – Threats - Sự gia tăng nhu cầu sử dụng nguồn nước sông Đồng Nai cấp sinh hoạt, tưới tiêu; - Hoạt động kiểm sốt nguồn thải khơng hiệu áp lực bảo vệ nguồn nước; - Mặt trái thị hóa hóa gia tăng vận tải đường thủy; - Khả tái sử dụng nước thải cho mục đích khác; - Rủi ro mơi trường an tồn từ hoạt động xói mòn KẾT LUẬN Hệ thống sơng Đồng Nai có vai trò đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế – xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía nam nói chung tỉnh Đồng Nai nói riêng Trước áp lực phát triển, tình trạng chất lượng nước sông Đồng Nai ngày bị de dọa nghiêm trọng Ở khu vực thượng nguồn, chất lượng nước sông Đồng Nai giữ đặc tính tự nhiên chảy qua vùng dân cư thưa thớt hoạt động cơng nghiệp chưa phát triển mạnh Nhìn chung, phần lớn tiêu chất lượng nước đảm bảo quy chuẩn chất lượng nguồn nước mặt theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2 Các đoạn sông qua khu vực hạ 900 TẠP CHÍ KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ NƠNG NGHIỆP ISSN 2588-1256 Tập 2(3) - 2018 lưu có dân cư đông đúc, với nhiều hoạt động kinh tế - xã hội tiếp nhận lượng nước thải từ hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt, dịch vụ làm cho chất lượng nước suy giảm Liên quan đến trình đánh giá khả tiếp nhận đoạn sông Đồng Nai theo phương pháp bảo toàn khối lượng, kết cho thấy: Đoạn 2, ngoại trừ hàm lượng TSS Fe vượt khả tiếp nhận sơng chất lượng nước sơng tốt, sơng có khả tiếp nhận nước thải Các đoạn sơng phía thượng nguồn nơi cung cấp nước quan trọng cho mục đích sinh hoạt sản xuất dó cần phải bảo vệ nghiêm ngặt Đối với đoạn 4, sơng khơng khả tiếp nhận chất nhiễm từ nước thải Do đó, cần sớm phối hợp rà sốt, phân loại xác định điểm nóng ô nhiễm, khu vực lấy nước cấp sinh hoạt từ xây dựng giải pháp ưu tiên bảo vệ chất lượng nguồn nước khu vực Thiết lập trạm kiểm soát tự động chất lượng nước sông trạm thu nước thô cấp nước sinh hoạt; hoàn chỉnh hệ thống quan trắc chất lượng nước mặt sông, tăng tần suất quan trắc để kiểm soát chất lượng nguồn nước Tăng cường hoạt động tra, kiểm tra ngăn chặn nguồn gây ô nhiễm môi trường nước hạn chế đầu tư ngành nghề có nguy mức độ ô nhiễm môi trường cao TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ tài nguyên môi trường (2017) Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT Quy định đánh giá khả tiếp nhận nước thải, sức chịu tải nguồn nước sông, hồ Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai (2016) Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ điều tra, thống kê đánh giá nguồn thải sở sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh Đồng Nai Cục thống kê tỉnh Đồng Nai (2016) Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2015 Hà Nội: NXB Thống Kê Phạm Ngọc Đăng, Lê Trình Nguyễn Quỳnh Hường (2004) Đánh giá diễn biến dự báo môi trường hai vùng kinh tế trọng điểm phía bắc phía Nam, đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường Hà Nội: NXB Xây dựng Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai (2016) Báo cáo trạng môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010- 2020 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai (2016) Báo cáo kết quan trắc chất lượng môi trường nước mặt địa bàn tỉnh Đồng Nai qua năm từ 2012-2016 Đồng Nai Phùng Chí Sỹ (2009) Báo cáo điều tra, đánh giá nguồn thải, đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường địa bàn tỉnh Đồng Nai Hà Nội: Trung tâm Công nghệ Môi trường Tài liệu tiếng nước Hefni E (2016) River Water Quality Preliminary Rapid Assessment Using Pollution Index Procedia Environmental Sciences, 33, 562-567 Lilia R T., Jorge A M N (2017) Bacterial Pollution in River Waters and Gastrointestinal Diseases Int J Environ Res Public Health, 14(5), 479 Ouyang T., Zhu Z., Kuang Y (2005) River water quality and pollution sources in the Pearl River Delta China J Environ Monit., 7(7), 664-669 Pham L T (2017) Comparison between Water Quality Index (WQI) and biological indices, based on planktonic diatom for water quality assessment in the Dong Nai River, Vietnam Pollution, 3(2), 311-323 Tyagi S., Sharma B., Singh P., Dobhal R (2013) Water quality assessment in terms of water quality index American Journal of Water resources, 1(3), 34–38 901 HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE & TECHNOLOGY ISSN 2588-1256 Vol 2(3) - 2018 STATUS OF WATER QUALITY AND EVALUATION OF WASTEWATER RECEIVING CAPACITY IN DONG NAI RIVER FOR THE PERIOD 2012 to 2016 – A MAIN RIVER FLOWING IN DONG NAI PROVINCE Nguyen Thuy Hang1, Nguyen Tri Quang Hung1, Nguyen Minh Ky1*, Thai Phuong Vu2 Nong Lam University of Ho Chi Minh City; Ho Chi Minh University of Natural Resources and Environment *Contact email: nmky@hcmuaf.edu.vn ABSTRACT This paper aims to present the results of the water quality status and evaluation of wastewater receiving capacity in Dong Nai river The assessment of the wastewater sources receiving capacity was carried out by volume preservation method with sections of Dong Nai river The results of section and showed polluted concentration such as TSS and Fe were exceeded river’s wastewater receiving capacity The levels of organic matter (COD, BOD5) and nutrient (NH4+) had a lowly wastewater receiving capacity and were equal to 31,435.82; 10,483.48 and 512.87 kg/day in turn In section 2, pollutant load was exceed wastewater receiving capacity such as TSS and Fe Almost of parameters in the third section were exceed available wastewater receiving loads of TSS, COD, BOD5, NH4+, coliform bacteria and Fe with respectively -862,695.90; -142,736.19; -23,821.69; -7,512.11; -2,154,500,463.12; and -65,252.48 kg/day Regarding to section 4, the important parameters loading such as TSS, COD, BOD5, coliform bacteria, Fe were also exceeded levels of allowed limit with -303,468.74; -26,752.41; -612.97; -99,715,295.32 and -58,261.14 kg/day, respectively Therefore, to protect the water of Dong Nai River, the optimal solution is to collect and treat all wastewater sources from industrial, domestic, livestock and medical activities Key words: Dong Nai river, volume preservation method, wastewater receiving capacity, evaluation, water quality Received: 31st July 2018 902 RReviewed: 25th September 2018 Accepted: 30th September 2018 ... tiếp nhận) KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Hiện trạng chất lượng nước sông Đồng Nai – đoạn chảy qua tỉnh Đồng Nai 3.1.1 Diễn biến chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn Hiện trạng chất lượng nước. .. kết quan trắc chất lượng môi trường nước mặt địa bàn tỉnh Đồng Nai qua năm từ 2012- 2016, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, 2016 3.2 Đánh giá khả tiếp nhận nước thải sông Đồng Nai - đoạn chảy. .. đoạn chảy qua tỉnh Đồng Nai 3.2.1 Khả tiếp nhận nước thải sông Đồng Nai - đoạn Khả tiếp nhận nước thải (Ltn) sông Đồng Nai đoạn tính tốn thống kê Bảng Trong đó, hàm lượng chất ô nhiễm chất rắn
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG nước và ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN nước THẢI SÔNG ĐỒNG NAI GIAI đoạn 2012 2016 đoạn CHẢY QUA TỈNH ĐỒNG NAI , NGHIÊN cứu HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG nước và ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN nước THẢI SÔNG ĐỒNG NAI GIAI đoạn 2012 2016 đoạn CHẢY QUA TỈNH ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn