NGHIÊN cứu dự báo TRƯỢT lở và ĐÁNH GIÁ rủi RO tại xã nấm dẩn, HUYỆN xín mần, TỈNH hà GIANG

19 19 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 11:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOAHỌCTỰ NHIÊN – ĐH QGHN Khoa Địa Chất BÁO CÁO KHOA HỌC SINH VIÊN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN, HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG Giáo Viên hướng dẫn: PGS.TSKH Trần Mạnh Liểu Sinh viên: Vũ Thị Thùy Linh Lớp: K58 Kỹ Thuật Địa Chất Hà Nội, 2016 Các phương pháp , quy trình Đánh giá rủi ro tai biến mang đến đánh giá rủi ro người tài =dự báo + đánh giá trước mức độ sản, tính tốn đánh giá mức độ tác động vấn đề mang lại rủi ro (về người tài sản) Xây dựng đồ rủi ro người tài sản trượt lở đất làm sở đánh giá thiệt hại rủi ro đến cộng đồng dân cư sở hạ tầng Nội dung nghiên cứu BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG • Khu vực nghiên cứu NỘI DUNG I • Phương pháp nghiên cứu II • Kết nghiên cứu III • Kết luận IV • Tài liệu tham khảo V VI BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG Khái niệm I Phát triển TRƯỢT LỞ dạng tai biến địa chất thiên nhiên Vật lý Ảnh hưởng yếu tố Địa chất Hiện tượng Phát sinh Mất ổn định dịch chuyển sườn dốc, mái dốc tác dụng trọng lực gây thiệt hại cho người Mức độ ảnh hưởng Khả ảnh hưởng đến đối tượng Xác suất xảy kiện RỦI RO BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG II Khu vực nghiên cứu 12 thôn khu vực Dân số = 3,510 người (2015) Địa hình phân cắt mạnh, độ dốc sườn lớn , vỏ phong hóa dày, đất đá phân lớp, cố kết yếu Sơng Nấm Dẩn chảy theo hướng Bắc Nam nhiều nhánh phụ BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG Khu vực nghiên cứu II • Năm 2014, xã Nấm Dẩn, trượt lở làm hư hỏng hệ thống đường giao thông thôn, 105m kênh mương, 01 điểm trường cấp dự án Plan tài trợ năm 2013 Thiệt hại ước tính lên đến 200 triệu đồng, may chưa có thiệt hại người Hình 2: Quang cảnh ruộng bậc thang hai bên sườn sơng Nấm Dẩn Hình 1: Thung lũng hình chữ V thuộc sông Nấm Dẩn BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG Phương pháp nghiên cứu III Thu thập tài liệu Khảo sát thực địa Phương pháp phân tích số thống kê dự báo trượt lở Phương pháp đánh giá rủi ro trượt lở Cees Van Westen (2005) Phương pháp đồ GIS BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG Phương pháp nghiên cứu III Phương pháp phân tích số thống kê dự báo trượt lở • Sử dụng phổ biến mơ hình tác giả Van Westen (1997) (1-2) giá trị trọng số cho lớp thông số ảnh hưởng tới qu trình trượt lở đất định nghĩa logarit tự nhiên mật độ trượt lở lớp mật độ trượt lở tồn đồ Trong đó: - Wij: Trọng số lớp i thuộc tác nhân gây trượt lở j - Dij : Mật độ trượt lở lớp i thuộc tác nhân gây trượt lở j - D: Mật độ trượt lở toàn đồ - Npix(Si): Số pixel (số hay diện tích) trượt lở lớp i thuộc tác nhân gây trượt lở j - Npix(Ni) : Tổng số pixel (số diện tích) lớp i thuộc tác nhân gây trượt lở j - ∑Npix(Si): Tổng số pixel(số diện tích) trượt lở thuộc tác nhân gây trượt lở j - ∑Npix(Ni): Tổng số pixel (số diện tích) tác nhân gây trượt lở j BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG Phương pháp nghiên cứu III Phương pháp phân tích số thống kê dự báo trượt lở • Theo cơng thức Voogd (1983) Wij: Trọng số lớp i thuộc tác Wj: Trọng số tác nhân gây trượt nhân gây trượt lở j lở j   (1-4) n: Số lượng tác nhân gây trượt lở khu vực nghiên cứu LSI: Chỉ số nguy j: Độ lệch chuẩn hàm phân bố trượt ứng với xảy tai tác nhân biến trượt lở Maxj: Giá trị lớn ghi nhận tác nhân đất vùng trượt tương ứng tác nhân (1-3) BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG Phương pháp nghiên cứu III Phương pháp đánh giá rủi ro trượt lở Cees Van Westen (2005) H (hazard – tai biến) khả xảy tai biến khu vực nghiên cứu, R R (risk (risk –– rủi rủi ro) ro) khả khả năng bị bị tổn tổn thất thất do tai tai biến biến xảy xảy V ( Vulnerability – khả bị tổn thương) mức R=HxVxE hư hại đối tượng chịu tác động ( người tài sản) sản) khi có có tai tai biến biến xảy xảy ra E (Value of Vulnerable Elements - giá trị yếu tố bị tổn thương người giá trị tài sản (tiền) chịu tác động BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG Phương pháp nghiên cứu III Phương pháp đồ GIS Bản đồ tác nhân = dựa vào trọng số tác nhân + trọng số lớp Bản đồ rủi ro = chồng chập: đồ nguy trượt lở + đồ yếu tố xác định rủi ro Bản đồ mật độ người Bản đồ nguy trượt lở Bản đồ mật độ tài sản Đánh giá rủi ro người trượt lở dựa Đánh giá rủi ro tài sản trượt lở dựa đồ đồ BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG IV Kết nghiên cứu Xây dựng đồ nguy trượt lở Bản đồ trạng trượt lở Bản đồ mơ hình số độ cao Bản đồ trạng trượt lở xã Nấm Dẩn thành lập sở tài liệu khảo sát nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đô thị (CUS) BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG Kết nghiên cứu IV Thạch học Mật độ giao Địa hình thơng Các tác nhân ảnh hưởng Các tác nhân ảnh hưởng đến trượt lở xã Nấm Dẩn đến trượt lở xã Nấm Dẩn thể dạng thể dạng đồ đồ Bản đồ trạng sử dụng đất Bản đồ độ dốc Vỏ phong hóa Bản đồ địa chất thạch học Lượng mưa Địa mạo Bản đồ mật độ phân cắt sâu BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG IV Kết nghiên cứu Sử dụng pháp phânnguy loại Bảnphương đồ phân vùng trượt ArcGIS lở xã Nấm Dẩn Các đồ phân lớp theo phương pháp Nature Break để tính trọng số Phân thành khoảng giá trị, tương ứng với cấp nguy trượt lở: Rất thấp; Thấp; Trung bình; Cao; Rất cao BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG Kết nghiên cứu IV Đánh giá rủi ro người Rủi ro trượt lở đánh giá theo cơng • thức (1-1) Cees van Westen (2005) Bản đồ mật độ dân cư Bản đồ phân bố nhà dân Bản đồ rủi ro người cư Bản phân Bản đồđồ phân bốbố rủimật ro độngười nhà Bảnđồđồphân phânvùng bố mật Bản rủi ro độ cư vềdân người BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG Kết nghiên cứu IV Đánh giá rủi ro tài sản Trung bình tổng tài sản hộ gia đình thôn STT Tên thôn (Đơn vị: Triệu đồng) Lủng Cháng 159.7 Lủng Mở 202.4 Na Chăn 217.04 Nấm Chanh 131 Nấm Chiến 150.8167 Nấm Dẩn 183.6333 Nấm Lu 137.3333 Ngam Lâm 161 Tân Sơn 175.793 10 Đoàn Kết 148.37 11 Thống Nhất 162.508 12 Nấm Chà 172.38 Tài sản hộ gia đình thơn (theo số liệu điều tra) Bản Bản đồ đồ phân phân vùng bố giá rủirủi ro trịro tàivề tài Giá trị tài sản tài sảnsản hộ bao gồm: giá nhà ở, giá trị vật nuôi đồ dùng nhà BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG Kết V luận Các khối trượt khu vực xã Xí Mần tích khối trượt biến động Các khối trượt lở lớn xuất dọc đường giao thông, nơi mà mái dốc bị cắt xén mạnh rìa chân núi có dòng chảy qua Khả Khả năng xuất xuất hiện các khối khối trượt trượt lớn lớn ở miền miền bắc bắc của trung trung tâm tâm xã xã là nhiều nhiều hơn ở khu khu vực vực phía phía nam, nam, rủi rủi ro ro về người người và tài tài sản sản cũng thiệt thiệt hại hại nặng nặng hơn Đánh giá rủi ro tai biến Cơ sở để quyền địa phương xây dựng phương án đầu tư hiệu cơng tác phòng tránh, chống đỡ trượt lở đất tác động trượt lở Bảo vệ mơi trường, cơng trình mơi trường Xây dựng đồ Tính tốn bảo hiểm nhà, cơng trình mơi trường; quy hoạch lồng ghép đầu tư phát triển bền vững khu rủi ro người tài vực nghiên cứu sản BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG Tài VI liệu tham khảo • Nghiên cứu rủi ro trượt lở sụt lún mặt đất xã Nấm Dẩn, huyện Xí Mần tỉnh Hà Giang –PGS TSKH Trần Mạnh Liểu- Trung tâm nghiên cứu thị • Các kiểu trượt lở khu vực Cóc Pải huyện Xí Mần tỉnh Hà Giang – Bùi Văn Thơm – tạp chí khoa học trái đất T11/2011 • Nghiên cứu đánh giá rủi ro nguy trượt lở thị xã Bắc Kan –PGS TSKH Trần Mạnh Liểu- Trung tâm nghiên cứu đô thị • Nghiên cứu đánh giá mức độ tổn thương trượt đất đá để chủ động ứng phó với tai biến, lấy ví dụ xã Nấm Dẩn, huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang - Tạ Thị Hoài BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG Cảm ơn thầy bạn lắng nghe XIN CHN THÀNH CẢM ƠN Ruộng bậc thang vô đẹp thuộc xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần ... nguy trượt lở Bản đồ mật độ tài sản Đánh giá rủi ro người trượt lở dựa Đánh giá rủi ro tài sản trượt lở dựa đồ đồ BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ... BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN XÍ MẦN TỈNH HÀ GIANG Kết nghiên cứu IV Đánh giá rủi ro người Rủi ro trượt lở đánh giá theo cơng •... sản trượt lở đất làm sở đánh giá thiệt hại rủi ro đến cộng đồng dân cư sở hạ tầng Nội dung nghiên cứu BÁO CÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT LẤY VÍ DỤ TẠI XÃ NẤM DẨN HUYỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu dự báo TRƯỢT lở và ĐÁNH GIÁ rủi RO tại xã nấm dẩn, HUYỆN xín mần, TỈNH hà GIANG , NGHIÊN cứu dự báo TRƯỢT lở và ĐÁNH GIÁ rủi RO tại xã nấm dẩn, HUYỆN xín mần, TỈNH hà GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn