Đồ án đánh giá một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn

107 20 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 23:16

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực và nguồn vốn to lớn của đất nước. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.Đất đai thường xuyên chịu sự tác động của các yếu tố tự nhiên và con người. Dưới tác động của các hoạt động sử dụng đất tác động mạnh cả về mặt tích cực và tiêu cực đến đất đai. Quản lý chặt chễ đất đai, quy hoạch phân bổ hợp lý tài nguyên đất là một trong những biện pháp mang tính hiệu quả kinh tế cao trong việc phát triển kinh tế xã hội. Kết hợp hài hòa giữa khai thác, sử dụng đất với bảo vệ đất và hệ sinh thái chung sẽ tạo sự phát triển ổn định và lâu dài. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất sẽ tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.Do vậy đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai của huyện trong những năm qua để thấy được nhưng tiềm năng của huyện, cũng như những điểm còn tồn tại trong công tác này từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm làm tăng hiệu quả trong quá trình quản lý và sử dụng đất là rất cần thiết. LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo - TS Trịnh Hữu Liên, trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ bảo tận tình để em hồn thành báo cáo Xin chân thành cảm ơn Ban Chủ nhiệm Khoa Quản lý đất đai, tập thể giáo viên, cán công nhân viên Khoa Quản lý đất đai toàn thể bạn bè giúp đỡ em trình học tập thực đề tài Em xin chân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình lãnh đạo, cán Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài ngun Mơi trường, Phòng Thống kê huyện Chi Lăng tạo điều kiện cho em thu thập số liệu thông tin cần thiết liên quan Cảm ơn gia đình, anh chị, bạn bè động viên giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Do thời gian nghiên cứu có hạn, lực thân đặc biệt kinh nghiệm thực tế hạn chế nên đề tài em khơng tránh khỏi sai sót, em mong nhận góp ý thầy, giáo bạn sinh viên để báo cáo thực tập e hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2015 Sinh viên Hoàng Phương Mai MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Tình hình sử dụng đất năm 2014 huyện Chi Lăng 45 3.2 Cơ cấu diện tích đất nông nghiệp năm 2014 huyện Chi Lăng 46 3.3 Cơ cấu diện tích đất phi nơng nghiệp năm 2014 huyện Chi Lăng 49 3.4 58 3.5 Danh mục cơng trình, dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2014, tiếp tục thực năm 2015 Tình hình cơng tác giao đất giai đoạn 2011 – 2014 3.6 Tổng hợp dự án, cơng trình thu hồi đất năm 2014 63 3.7 Thống kê diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp năm 2014 65 3.8 Công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư thu hồi đất 68 3.9 Công tác cấp GCN quyền sử dụng đất năm 2014 huyện 71 60 Chi Lăng 3.10 Tình hình giải tranh chấp, giải khiếu nại tố cáo quản lý đất đai huyện Chi Lăng năm 2014 74 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo vệ thực vật NSNN: Ngân sách nhà nước XDCB: Xây dựng UBND: Ủy ban nhân dân HĐND: Hội đồng nhân dân SDĐ: Sử dụng đất GCN: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất TN&MT: Tài nguyên môi trường PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đất đai tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn nội lực nguồn vốn to lớn đất nước Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý Đất đai thường xuyên chịu tác động yếu tố tự nhiên người Dưới tác động hoạt động sử dụng đất tác động mạnh mặt tích cực tiêu cực đến đất đai Quản lý chặt chễ đất đai, quy hoạch phân bổ hợp lý tài nguyên đất biện pháp mang tính hiệu kinh tế cao việc phát triển kinh tế xã hội Kết hợp hài hòa khai thác, sử dụng đất với bảo vệ đất hệ sinh thái chung tạo phát triển ổn định lâu dài Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mục đích sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ mơi trường khơng làm tổn hại đến lợi ích đáng người sử dụng đất xung quanh Trong tình hình nay, trước đổi mạnh mẽ kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa; đồng thời, để khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai 2013 Công tác quản lý nhà nước đất đai việc làm có ý nghĩa quan trọng, giúp cho cấp, ngành xếp, bố trí, sử dụng hợp lý có hiệu nguồn tài nguyên đất đai Qua đó, vừa đáp ứng yêu cầu Nhà nước thống quản lý đất đai, vừa tránh chồng chéo, sử dụng đất sai mục đích sử dụng đất gây lãng phí, hủy hoại mơi trường đất, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên môi trường sinh thái, góp phần thúc đẩy q trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương Do vậy, việc thực công tác quản lý nhà nước đất đai yêu cầu mang tính cấp bách địa phương, để hoạch định mục tiêu phát triển toàn diện cấp, ngành giai đoạn năm Chi Lăng huyện nằm phía nam tỉnh Lạng Sơn, phía bắc huyện Cao Lộc thành phố Lạng Sơn, phía nam huyện Lục Ngạn - Bắc Giang Địa hình đa số đồi núi nên điều kiện canh tác khó khăn, bên cạnh dân số chủ yếu người dân tộc thiểu số Tày, Nùng… trình độ khai thác, sử dụng, quản lý đất đai nhiều hạn chế Người dân thường canh tác theo phương thức nương rẫy đơn giản làm cho đất đai bị xói mòn nặng nề, đất bị bỏ hoang hóa hay sử dụng chưa mục đích… Điều gây nhiều khó khăn công tác quản lý Nhà nước đất đai địa phương Chính vậy, cơng tác quản lý Nhà nước đất đai Đảng quyền nơi đặc biệt quan tâm Luật đất đai 2013 vào sống, huyện Chi Lăng Tỉnh Lạng Sơn nhiều địa phương khác cần đẩy mạnh làm tốt công tác quản lý nhà nước đất đai Do đánh giá công tác quản lý nhà nước đất đai huyện năm qua để thấy tiềm huyện, điểm tồn cơng tác từ đưa giải pháp khắc phục nhằm làm tăng hiệu trình quản lý sử dụng đất cần thiết Xuất phát từ thực tiễn khách quan đồng ý ban chủ nhiệm khoa Quản lý đất đai trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, với hướng dẫn thầy giáo TS Trịnh Hữu Liên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá số nội dung quản lý nhà nước đất đai huyện Chi Lăng Tỉnh Lạng Sơn ” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI *Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đất đai đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Chi Lăng Tỉnh Lạng Sơn ” * Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu, đánh giá thực trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn huyện Chi Lăng - Đánh giá, phân tích số nội dung quản lý nhà nước đất đai huyện Chi Lăng Tỉnh Lạng Sơn - Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao, tăng cường hiệu công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Chi Lăng Tỉnh Lạng Sơn 1.3 YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI - Nắm vững quy định văn pháp luật, pháp quy Nhà nước, địa phương công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Nắm sơ lược công tác quản lý huyện Chi Lăng Tỉnh Lạng Sơn - Số liệu thu thập đầy đủ, khách quan, xác trung thực - Đề xuất phải có tính khả thi phù hợp với thực trạng địa phương 1.4 Ý NGHĨA CỦA ĐÈ TÀI * Ý nghĩa học tập nghiên cứu: - Tìm hiểu nắm vững kiến thức luật đất đai nói chung - Giúp sinh viên gắn lí thuyết học lớp với thực tiễn bên để củng cố kiến thức để giúp cho cơng việc sau * Ý nghĩa thực tiễn: - Tìm mặt đạt hạn chế công tác quản lí nhà nước đất đai thực hiên luật đất đai 2013, từ đề xuất giải pháp hợp lý bảo đảm thự tốt hợn việc triển khai luật đất đai 2013 vào thực tiễn sống CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1.Cơ sở khoa học tính pháp lý cơng tác quản lý nhà nước đất đai 1.1.1.Cơ sở lý luận chung - Khái niệm đất Đất theo nghĩa thổ nhưỡng vật thể thiên nhiên có cấu tạo độc lập lâu đời, hình thành kết nhiều yếu tố: đá mẹ, động thực vật, khí hậu, địa hình, thời gian Giá trị tài nguyên đất đánh giá số lượng diện tích (ha, km2) độ phì nhiêu, màu mỡ Đất đai nhìn nhận nhân tố sinh thái, với khái niệm đất đai bao gồm tất thuộc tính sinh học tự nhiên bề mặt trái đất có ảnh hưởng định đến tiềm trạng SDĐ Đất theo nghĩa đất đai bao gồm: yếu tố khí hậu, địa hình, địa mạo, tính chất thổ nhưỡng, thuỷ văn, thảm thực vật tự nhiên, động vật biến đổi đất hoạt động người - Vấn đề sử dụng đất Sử dụng đất liên quan đến chức mục đích loại đất sử dụng Việc SDĐ định nghĩa là: “ hoạt động người có liên quan trực tiếp tới đất, sử dụng nguồn tài nguyên đất có tác động lên chúng” Số liệu trình hình thái hoạt động đầu tư (lao động, vốn, nước, phân hoá học ), kết sản lượng (loại nông sản, thời gian, chu kỳ mùa vụ ) cho phép đánh giá xác việc SDĐ, phân tích tác động mơi trường kinh tế, lập mơ hình ảnh hưởng việc biến đổi SDĐ việc chuyển đổi SDĐ sang mục đích SDĐ khác - Vấn đề quản lý đất đai: Quản lý đất đai bao gồm chức năng, nhiệm vụ liên quan đến việc xác lập thực thi quy tắc cho việc quản lý, sử dụng phát triển đất đai với lợi nhuận thu từ đất (thông qua việc bán, cho thuê thu thuế) giải tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu quyền SDĐ Quản lý đất đai q trình điều tra mơ tả tài liệu chi tiết đất, xác định điều chỉnh quyền thuộc tính khác đất, lưu giữ, cập nhật cung cấp thông tin liên quan sở hữu, giá trị SDĐ nguồn thông tin khác liên quan đến thị trường bất động sản Quản lý đất đai liên quan đến hai đối tượng đất công đất tư bao gồm hoạt động đo đạc, đăng ký đất đai, định giá đất, giám sát quản lý sử dụng đất đai, sở hạ tầng cho cơng tác quản l 1.1.2.Tình hình quản lý sử dụng đất đai số nước giới 1.1.2.1 Thụy Điển Ở Thuỵ Điển, phần lớn đất đai thuộc sở hữu tư nhân việc quản lý sử dụng đất đai mối quan tâm chung tồn xã hội Vì vậy, tồn pháp luật sách đất đai ln đặt vấn đề hàng đầu có cân lợi ích riêng chủ SDĐ lợi ích chung Nhà nước Bộ Luật đất đai Thụy Điển văn pháp luật xếp vào loại hồn chỉnh nhất, tập hợp giải mối quan hệ dất đai hoạt động toàn xã hội với 36 đạo luật khác Các hoạt động cụ thể quản lý SDĐ quy hoạch SDĐ, đăng ký dất đai, bất động sản thơng tin địa quản lý ngân hàng liệu đất đai luật hoá Pháp luật sách đất đai Thuỵ Điển dựa chế độ sở hữu tư nhân đất đai kinh tế thị tr ường, có giám sát chung xã hội [3] 1.1.2.2 Trung Quốc Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa thi hành chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa đất đai, chế độ sở hữu toàn dân chế độ sở hữu tập thể quần chúng lao động Mọi đơn vị, cá nhân không xâm chiếm, mua bán chuyển nhượng phi pháp đất đai Vì lợi ích cơng cộng, Nhà nước tiến hành trưng dụng theo pháp luật đất đai thuộc sở hữu tập thể thực chế độ quản chế mục đích SDĐ Tiết kiệm đất, sử dụng đất đai hợp lý, bảo vệ thiết thực đất canh tác quốc sách Trung Quốc Đất đai Trung Quốc phân thành loại - Đất dùng cho nông nghiệp đất trực tiếp sử dụng vào sản xuất nông nghiệp bao gồm đất canh tác, đất rừng, đồng cỏ, đất dùng cho cơng trình thuỷ lợi đất mặt nước ni trồng - Đất xây dựng gồm đất xây dựng nhà đô thị nông thôn, đất dùng cho mục đích cơng cộng, đất dùng cho khu cơng nghiệp, cơng nghệ, khống sản đất dùng cho cơng trình quốc phòng - Đất chưa sử dụng đất khơng thuộc hai loại đất [3] 1.1.2.3 Pháp Các sách quản lý đất đai Cộng hoà Pháp xây dựng số nguyên tắc đạo quy hoạch không gian, bao gồm đạo quản lý sử dụng đất đai hình thành cơng cụ quản lý đất đai Ở Pháp, sách quản lý SDĐ canh tác chặt chẽ để đảm bảo sản xuất nông nghiệp bền vững tuân thủ việc phân vùng sản xuất SDĐ nông nghiệp, luật pháp quy định số điểm sau: - Việc chuyển đất canh tác sang mục đích khác, kể việc làm nhà phải xin phép quyền cấp xã định Nghiêm cấm việc xây dựng nhà đất canh tác để bán cho người khác PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014 CỦA HUYỆN CHI LĂNG Diện tích Kết thực So sánh kế hoạch TT Chỉ tiêu sử dụng đất Diện tích duyệt (ha) Mã Tăng (+), Tỷ lệ giảm (-) (%) (6)=(5)-(4) (7)=(5 (ha) (1) (2) (3) (4) (5) )/ (4)*10 Đất nông nghiệp NNP 55.186,0 1.1 Đất trồng lúa LUA 4.820, Trong đó: Đất chuyên LUC 1.2 78 1.3 khác Đất trồng lâu năm Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất 1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản 1.8 1.9 Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp 180,93 10 0,54 111,0 -007 9,94 39,2 - 4.214,6 10 0,00 33.610, 39,2 PNN - 26 8,27 262,0 111,0 LMU NKH 7,91 7.212, -126,94 33.429, NTS 2,84 80 33 11 3.824, -81,598499 262, RSX 674,79 91 00 1.6 5.930 7.339, RDD 3,55 57 74 1.5 2.062, -1183,4239 3.906, RPH 10 1,19 93 51 Đất rừng phòng hộ 57,24 33 5.255, CLN 101 ,24 4.877, 3.246,3 trồng lúa nước Đất trồng hàng năm HNK 682,05 09 1.4 55.868,1 10 0,00 3.373,5 -841,0472 80 ,04 2.1 Đất quốc phòng CQP 608, 91 2.2 Đất an ninh Đất khu công nghiệp CAN 2,2 2.8 nông nghiệp Đất sử dụng cho hoạt SKS 2.9 động khoáng sản Đất phát triển hạ tầng DHT 2.10 cấp huyện, cấp xã Đất có di tích lịch sử - DDT 2.11 văn hóa Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,89 91,6 2,41 SKT SKN TMD SKC cấp quốc gia, cấp tỉnh, 1,8 -0,43 89,2 Đất khu chế xuất Đất cụm công nghiệp Đất thương mại, dịch vụ Đất sở sản xuất phi 3,60 SKK 2.4 2.5 2.6 2.7 82 2.3 82., -526,09 2,70 4,1 -0,11 4,2 41,4 7,43 57,2 15,78 1.687, 91 8,09 63 Đất bãi thải, xử lý chất DRA 2.13 thải Đất nông thôn 3,8 -1,09 7,98 3,3 3,0 ONT 2,41 2.14 Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở TSC 2.16 quan Đất xây dựng trụ sở DTS 2.17 tổ chức nghiệp Đất xây dựng sở DNG 2.18 ngoại giao Đất sở tôn giáo 1,07 10,571 11,8 - - 10 0,00 - - 0,1 - 67,2 10 0,00 10,5 0,1 10 1,16 TON 5,18 92,7 11,8 Đất làm nghĩa trang, NTD nghĩa địa, nhà tang lễ, 0,29 609,5 -30,89621 91,6 2.19 12 2.15 3,6 0,61474 640, ODT 37 1,12 49 8,08 2.12 13 1.486, -201,28091 4,9 0,89 10 10 0,00 63,5 -3,73 4,45 2.20 nhà hỏa táng Đất sản xuất vật liệu xây SKX 2.21 2.22 dựng, làm đồ gốm Đất sinh hoạt cộng đồng DSH Đất khu vui chơi, giải trí DKV 2.23 cơng cộng Đất sở tín ngưỡng TIN 77,1 16,7 -60,42 4,24 1,70 - - 4,2 - 2.24 Đất sơng, ngòi, kênh, SON 04 2.25 rạch, suối Đất có mặt nước chuyên MNC 45 2.26 dùng Đất phi nông nghiệp PNK khác Đất chưa sử dụng CSD 686, 0,00 690,0 4,01 128, 11.201,37 10 0,58 128,4 - 52,5 10 10 0,00 10,6 -41,96 11.360,37 159,00 0,17 101 ,42 PHỤ LỤC 3: DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014 CỦA HUYỆN CHI LĂNG – TỈNH LẠNG SƠN Đơn vị tính: Chỉ tiêu sử dụng đất Mã (2) Đất nông nghiệp chuyển sang phi nơng nghiệp (3) NNP/PNN Đất trồng lúa LUA/PNN Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN Đất trồng hàng năm khác HNK/PNN Đất trồng lâu năm CLN/PNN Đất rừng phòng hộ RPH/PNN Đất rừng đặc dụng RDD/PNN Đất rừng sản xuất RSX/PNN Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN Đất làm muối LMU/PNN Đất nông nghiệp khác NKH/PNN Tổng diện tích (4)=(5)+ +(…) 248.4533 71.9608 69.5256 63.5433 Phân theo đơn vị hành TT Đồng Mỏ TT Chi Lăng Xã Chi Lăng Xã Quang Lang Xã Mai Sao Xã Nhân Lý Xã Vân Thủy Xã Chiến Thắng Xã Liên Sơn Xã Hữu Kiên Xã Lâm Sơn Xã Y Tịch Xã Vạn Linh Xã Bằng Mạc Xã Thượng Cường Xã Gia Lộc Xã Bắc Thủy Xã Vân An Xã Quan Sơn Xã Bằng Hữu Xã Hòa Bình (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) - (20) 2.3741 (21) (22) (23) (24) (25) 0.6490 5.1295 0.4815 0.8786 2.6670 0.7564 0.3207 43.1684 1.9848 5.3984 2.2254 1.9660 0.9786 ##### # 18.9224 0.2977 0.1495 0.9846 0.2997 18.7324 0.297 0.1495 1.3955 12.5618 1.0671 4.7770 1.0838 1.1772 1.5313 33.8588 27.5749 43.3052 19.3866 19.6714 35.1255 0.4529 7.4927 11.2045 11.7220 5.7544 8.1443 3.0628 1.1300 0.0344 0.3825 0.7670 0.4529 7.4927 11.2045 11.7220 5.7544 8.1443 3.0628 1.1300 0.0144 0.3825 0.0070 0.9857 6.4707 6.8942 9.8372 2.5994 5.9616 5.1115 0.9405 0.2131 0.3221 0.6410 9.2395 8.5668 5.8787 0.6727 2.9951 0.5101 30.1320 - - - - - - - 0.0927 0.9646 - Trong đó: Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng lâu năm 0.3810 15.7041 10.3105 2.3521 26.2954 0.0032 0.1959 0.1632 0.0496 0.2184 0.1457 - - - - - Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối Đất trồng hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/LMU Đất trồng hàng năm khác chuyển sang đất làm muối HNK/LMU 0.0250 - HNK/NTS RPH/NKR(a) RDD/NKR(a) RSX/NKR(a) 0.1560 0.1560 PKO/OCT 0.2000 0.0690 0.1740 0.0410 0.3678 0.2500 11.1291 0.2085 0.6200 0.2634 0.4778 0.1570 0.1874 0.1560 - 0.2250 1.0090 0.0987 0.0101 0.0012 - - LUA/NTS 3.0590 0.7564 - - Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản Đất phi nông nghiệp đất chuyển sang đất 0.7134 LUA/CLN LUA/LNP Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nơng nghiệp rừng Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp rừng Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp rừng 10.6528 0.2000 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng 0.1650 - 81.8525 Chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp 0.6490 0.1810 0.0250 - - - - - - - - - - - PHỤ LỤC 4: Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Số Thực đến ngày 31 tháng 10/2014 Nội dung Dự ước thực đến Tổng hợp Cấp Số hộ gia đình, cá nhân 19 Cấp đổi 175 Tổng 194 II III cấp cấp giấy Tổng số GCN cấp Tổng diện tích cấp 31/12/2014 Cấp Cấp đổi Tổng 02 26 28 25 40.448,9 232 260.612,8 257 301.061,7 03 3.635,0 29 75.255,9 32 78.890,9 289 379.952,6 Đất nông thôn: 617,9 6.636,5 7.254,4 400,0 1.839,8 2.239,8 9.494,2 Đất đô thị: 752,0 6.692,3 7.444,3 778,4 778,4 8.222,7 TT I Đất SX kinh doanh phi 1.065,0 nông nghiệp: Đất nông nghiệp 39.079,0 246.093,0 285.172,0 Đất nuôi trồng thủy sản 126,0 126,0 1.065,0 năm 2014 222 1.065,0 3.235,0 72.637,7 75.872,7 361.044,7 126,0 PHỤ LỤC 5: Quy hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng giai đoạn 2010 – 2020 STT (1) Chỉ tiêu Mã (2) (3) Cấp tỉnh phân bổ (4) Cấp huyện xác định (5) Tổng số (6) = (7) + (8) + TỔNG DT TỰ 70.602,0 NHIÊN Đất nơng nghiệp NNP 1.1 Đất lúa nước DLN Tr.đó: Chun lúa 1.2 1.3 1.4 nước Đất trồng lúa nương Đất trồng HN lại Đất trồng lâu năm LUC LUN HNK CLN 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 1.8 1.9 Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất nông nghiệp khác Đất phi NTS NKH nông PNN 55.433,7 4.594,2 3.362,6 6.225,5 - 55.433,77 - 4.594,26 - 3.362,67 3.286,72 -1.515,57 4.709,94 262,0 34.828,6 85,5 22,30 3.286,72 7.579,7 - 70.602,09 22,30 - - - 7.579,74 - 262,00 - 34.828,63 25,43 110,93 39,25 39,25 4.763,2 339,82 5.103,08 nghiệp 2.1 Đất nông thôn ONT 2.2 Đất đô thị ODT 2.3 Đất XDTSCQ, CTSN CTS 2.4 Đất quốc phòng CQP 2.5 Đất an ninh CAN 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 Đất khu CN, cụm CN Đất sở SX kinh doanh Đất SX VLXD gốm sứ Đất cho HĐ khống sản Đất di tích danh thắng Đất XL, chơn lấp chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước CD 2.15 Đất sông, suối SKK SKC SKX SKS DDT DRA TTN NTD SMN SON 2.16 Đất phát triển hạ DHT 103,2 22,3 732,8 5,5 207,0 41,4 4,7 13,0 4,3 73,4 - 693,70 693,70 0,00 103,25 4,69 27,00 90,04 822,84 0,00 5,54 0,00 207,00 54,98 54,98 183,05 183,05 52,40 93,83 0,20 4,95 9,33 22,34 0,03 4,41 13,90 87,38 128,45 128,45 674,31 674,31 1.936,4 1,00 1.937,49 tầng - Đất giao thông DGT - Đất thuỷ lợi DTL - Đất CT lượng Đất CT bưu VT DNL DBV - Đất sở văn hoá DVH - Đất sở y tế DYT 2.17 Đất sở GD ĐT Đất sở thể dụcthể thao Đất chợ Đất phi DGD DTT DCH nông nghiệp khác PNK Đất chưa sử dụng DCS 1.688,02 9,1 2,7 61,5 20,7 10.405,0 Đất chưa sử dụng Đất đồi chưa sử - dụng Núi đá khơng có - rừng Đất đô thị DTD 2.730,00 Đất khu bảo tồn DBT thiên nhiên - 1.688,02 96,02 96,02 3,16 3,16 1,26 1,26 13,09 22,21 2,13 4,83 5,40 66,96 24,93 45,68 9,35 9,35 52,56 52,56 -339,82 10.065,24 171,96 171,96 776,58 776,58 9.116,70 9.116,70 -109,70 2.620,30 262,00 262,00 Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn DDL DNT - - 2.668,25 2.668,25 PHỤ LỤC 6: PHÂN KỲ DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH HUYỆN CHI LĂNG - TỈNH LẠNG SƠN Đơn vị tính: Phân theo kỳ STT 1.1 1.2 Chỉ tiêu Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp Đất lúa nước sang đất phi nông nghiệp Đất trồng hàng năm lại Mã NNP/PNN DLN/PNN HNK/PNN 1.3 Đất trồng lâu năm CLN/PNN 1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 1.8 Đất nông nghiệp khác NNK/PNN Chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp Cả thời kỳ Kỳ Kỳ đầu cuối (2011- (20162015) 2020) 1.060,4 559, 500 78 ,64 140, 39 1,00 9,39 308, 19 11 40 0,69 158 7,71 ,02 5,75 2,27 - - - - - - 453 ,06 20 25 1,87 1,19 55 0,47 0,08 - - - 0, Đất chuyên trồng lúa nước 2.1 chuyển sang đất trồng lâu LUC/CLN năm Đất chuyên trồng lúa nước 2.2 chuyển sang đất trồng LUC/HNK hàng năm Đất chuyên trồng lúa nước 2.3 chuyển sang đất nuôi trồng LUC/NTS thuỷ sản Đất rừng sản xuất chuyển sang 2.4 đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm RSX/NKR(a) - - - - - - - - - 233, 20 57 5,00 8,57 - - - - - - muối đất nông nghiệp khác Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, 2.5 đất nuôi trồng thủy sản, đất RDD/NKR(a) làm muối đất nông nghiệp khác Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nơng nghiệp, 2.6 đất nuôi trồng thủy sản, đất RPH/NKR(a) làm muối đất nông nghiệp khác PHỤ LỤC 7: Phân kỳ quy hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng STT huyện Chi Lăng- tỉnh Lạng Sơn Đơn vị tính: Mục đích sử dụng Mã Cả thời Phân theo kỳ kỳ Kỳ đầu Kỳ cuối (2011- (2016- 2015) (1) (2) (3) Đất nông nghiệp NNP 1.1 Đất lúa nước DLN 1.2 Đất trồng lúa nương LUN 1.3 Đất trồng hàng năm lại HNK 1.4 Đất trồng lâu năm CLN 1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.7 Đất rừng sản xuất RSX 1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.9 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 2.1 Đất XD TSCQ, CTSN CTS 2.2 Đất quốc phòng CQP 2.3 Đất an ninh CAN 2.4 Đất khu công nghiệp, SKK (4) (5) 1.121, 58 (6) 528,71 88, 45 238, 44 377, 38 417, 31 197, 51 21, 41 2, 592,87 - - - - 30,00 58,45 85,70 152,74 232,11 145,27 - - 2020) 180,90 236,41 - - - - 68,74 128,77 - - 7,91 13,50 - - 1,28 0,86 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 cụm CN Đất sở sản xuất kinh doanh Đất SX vật liệu xây dựng gốm sứ Đất cho hoạt động khống sản Đất di tích danh thắng Đất xử lý, chôn lấp chất thải 14 SKC SKX SKS DDT DRA Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng NTD SMN 2.13 Đất sông, suối SON 2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT Đất đô thị DTD Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Đất khu dân cư nông thôn DBT DDL DNT - 154 ,56 8, 00 1, 00 2, 00 8, 40 8, 16 - 53,00 101,56 - 8,00 - - - 1,00 - - - 2,00 - - - - 6,55 1,85 - 8,16 - - - - - - TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2014) Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành số điều, khoản Luật đất đai Cổng thông tin Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lạng Sơn , "Thông tin chuyên ngành" http://tnmtlangson.gov.vn Nguyễn Kim Sơn (2000), “Tổng hợp sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới”, Báo cáo khoa học chuyên đề 1, Tổng cục địa Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Chi Lăng (2014), Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Chi Lăng (2014), Báo cáo số 62/BC- TNMT phòng tài nguyên môi trường huyện Chi Lăng Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ năm 2014 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Chi Lăng (2010), Báo cáo thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Chi Lăng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Chi Lăng (2010), Biểu kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu giai đoạn 2010 - 2015 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn UBND huyện Chi Lăng (2015), Báo cáo số 102/BC-UBND Báo cáo kết thống kê, kiểm kê đất đai năm 2014 huyện Chi Lăng UBND huyện Chi Lăng (2014), Tổng hợp số liệu điều tra công tác giải tranh chấp, giải khiếu nại, tố cáo năm 2014 huyện Chi Lăng 10 UBND huyện Chi Lăng (2014), Báo cáo thuyết minh phát triển kinh tế xã hội năm 2014 huyện Chi Lăng 11 Quốc hội (2013), Luật đất đai, NXB Chính trị quốc gia 12.Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Chi Lăng (2014), Báo cáo số 53/BC-VPĐKQSDĐ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Chi Lăng Báo cáo công tác năm 2014 ... tài: “ Đánh giá số nội dung quản lý nhà nước đất đai huyện Chi Lăng Tỉnh Lạng Sơn ” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI *Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đất đai đề... vậy, quản lý tài đất đai trở thành nội dung công tác quản lý nhà nước đất đai Quản lý tài đất đai bao gồm quản lý giá đất quản lý nguồn thu ngân sách từ đất đai 1.2.2.11 Công tác quản lý, giám sát... bàn huyện Chi Lăng - Đánh giá, phân tích số nội dung quản lý nhà nước đất đai huyện Chi Lăng Tỉnh Lạng Sơn - Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao, tăng cường hiệu công tác quản lý nhà nước đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án đánh giá một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn, Đồ án đánh giá một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn