LÍ THUYẾT CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ HÓA HỌC

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 21:50

cấu tạo , tính chất , khối lượng , điện tích , tổng điện tích trong phân tử trong ion. kiến thức quan trong cần nắm, in sâu vào đầu để làm bài tập về hạt phần lí thuyết cấu tạo hóa học quan trọng một số kiến thức cần nắm để làm tốt bài tập về cấu tạo nguyên tử cho học sinh ôn luyện thi thpt quốc gia và ôn luyện học sinh giỏi phần bài tập vận dụng sẽ có trong tập tài liệu tiếp theo. chúc các bạn học tập tốt Đặng Thị Minh Nguyệt CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ *mơ hình ngun tử đại: gồm loại hạt +electron: m=9,1094.(kg) ; q= C +proton: m= 1,6726 (kg) ; q= C +notron: m=1,6748 (kg) - Gồm hạt nhân trung tâm mang điện tích dương, xung quanh electron tạo thành từ lớp vỏ Nguyên tử có cấu tạo rỗng Nguyên tử trung hòa điện Khối lượng ntử bằn tổng khối lượng p,n,e Nguyên tử khối: ( đơn vị U đvC) *Tập hợp ngun tử có điện tích hạt nhân tạo thành nguyên tố hóa học + Z=p=e = số điện tích hạt nhân + A= số p+ số n= số khối - Các nguyên tử có z82 gọi đồng vị bền( nguyên tử sử dụng toán đề đồng vị bền ) 11,5 X có z proton, z electron, (A-z) notron => có z proton, (z-n)electron, (A-z)notron X có z proton, z electron, (A-z) notron => có z proton, (z+n) electron, (A-z) nơtron *Tổng sô hạt phân tử tổng hạt nguyên tử có phân tử Ví dụ: K2O: 2(2.19+20)+(2.8+8)=140 hạt *Tổng số hạt cụm ion: Ví sụ: : (2.7+7)+ 3.(8.2+8) + 1=94 hạt *Để tính bán kính nguyên tử ta coi nguyên tử khối cầu: Vntử= *Số Avogadro: 1mol nguyên tử , phân tử, ion chứa số hạt tương ứng: = 6,023 Nếu muốn quy đổi số hạt số mol ta lấy số hạt chia cho số Avogadro
- Xem thêm -

Xem thêm: LÍ THUYẾT CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ HÓA HỌC, LÍ THUYẾT CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ HÓA HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn