CAU-HOI-TU-HOC---CDHA---XQUANG-LONG-NGUC

1 21 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 20:06

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA BÀI : ĐẠI CƯƠNG CHẨN ĐỐN HÌNH ẢNH Tính chất tia X? Nguyên lý tạo ảnh phim Xquang? Sự hấp thu tia X phụ thuộc yếu tố gì? Nguyên lý tạo ảnh siêu âm? Nguyên lý tạo ảnh CT scan? Nguyên lý tạo ảnh MRI? Nguyên lý tạo ảnh Xquang số hóa xóa - DSA? Cấu tạo bóng Xquang? BÀI 2: XQUANG LỒNG NGỰC Các yếu tố phim Xquang lồng ngực thẳng đạt tiêu chuẩn? Cấu trúc giải phẫu xương phim Xquang ngực thẳng? Tư yếu tố kỹ thuật bệnh nhân chụp Xquang ngực thẳng? Cấu trúc giải phẫu trung thất phim Xquang ngực thẳng? Cấu trúc giải phẫu phổi phim Xquang ngực thẳng? Cấu trúc giải phẫu bóng tim phim Xquang ngực thẳng? Cấu trúc giải phẫu trung thất phim Xquang ngực thẳng? Hình ảnh viêm phổi? Hình ảnh lao phổi? 10 Hình ảnh u phổi? 11 Hình ảnh khí phế thủng? 12 Dấu hiêu xóa bờ - silhuoette sign? 13 Hình ảnh tràn dịch màng phổi? 14 Hình ảnh tràn khí màng phổi?
- Xem thêm -

Xem thêm: CAU-HOI-TU-HOC---CDHA---XQUANG-LONG-NGUC, CAU-HOI-TU-HOC---CDHA---XQUANG-LONG-NGUC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn