Viem ruot thua ppt

11 31 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 18:14

Viêm ruột thừa Viêm ruột thừa: Đại cơng Rất thờng gặp Chẩn đoán: lâm sàng chủ yếu Biến chứng nặng nề Chẩn đoán xử trí sớm: diễn biến thờng đơn giản Viêm ruột thừa: Giải phẫu bệnh lý Viêm Viêm Viêm Viêm ruột ruột ruột ruột thừa thừa thừa thừa xuất tiết mủ hoại tử thủng Viêm ruột thừa: Chẩn đoán Lâm sàng 1.1 Cơ Đau bụng Nôn Bí trung đại tiện/ ỉa lỏng 1.2 Toàn thân: nhiễm trùng nhẹ Viêm ruột thừa: Chẩn đoán 1.3 Thực thể Đau ấn vùng HCP Tăng cảm giác da Phản ứng thành bụng Điểm đau: Mac Burney, Lanz, Clado Dấu hiệu: Blumberg, Rowsing Thăm trực tràng-âm đạo Viêm ruột thừa: Chẩn đoán Cận lâm sàng Bạch cầu Xquang bụng không chuẩn bị Siêu âm CT-Scan Nội soi ổ bụng Viêm ruột thừa: Thể lâm sàng Theo vị trí VRT sau manh tràng VRT tiêu khung VRT rễ mạc treo ruột VRT dới gan VRT bên trái Viêm ruột thừa: Thể lâm sàng Thể theo tuổi địa VRT trẻ nhỏ VRT nhiêm độc trẻ em VRT ngời già VRT phụ nữ có thai Viêm ruột thừa: Thể LS-diễn biến Thể lâm sàng theo biến chứng:diễn biến Viêm phúc mạc áp xe ruột thừa - ¸p xe RT ë HCP - ¸p xe RT ỉ bơng - ¸p xe RT tiĨu khung Đám quánh ruột thừa Viêm ruột thừa: Chẩn đoán phân biệt Sỏi niệu quản Viêm đoạn cuối hồi tràng U manh tràng Viêm túi Meckel Viêm hạch mạc treo Viêm phúc mạc thủng dày Viêm túi mật cấp Viêm phổi Các bệnh sốt virut Viêm ruột thừa: Điều trị Phẫu thuật VRT cấp - Mổ mở: đờng mổ Mac Burney, dới rốn, bờ thẳng to P - Mổ nội soi: u điểm Điều trị biến chứng - Viêm phúc mạc - Ap xe - Đám quánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Viem ruot thua ppt, Viem ruot thua ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn