Vet thuong bung II

11 12 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 18:13

Vết thơng bụng Vết thơng bụng Hai hình thái: - Vết thơng thành bụng - Vết thơng thấu bụng • VT thÊu bơng trùc tiÕp/ gi¸n tiÕp • Do hỏa khí: nặng Điều trị: phẫu thuật Vết thơng bụng: GPBL Tác nhân - Do vật sắc đâm: gọn, dễ đánh giá - Do hỏa khí: phức tạp, khó đánh giá Chú ý: - VT tá tràng, đại tràng trong/ngoài phúc mạc - Vết thơng trực tràng - VT tạng đặc: Vết thơng bụng: Chẩn đoán Trờng hợp dễ Trờng hợp khó Vết thơng + Dấu hiệu Chảy máu Viêm phúc mạc Vết thơng bụng: Xử trí Hồi sức Gây mê/ tê Đờng mổ Thăm dò, đánh giá tổn thơng Giải tổn thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vet thuong bung II, Vet thuong bung II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn