TRÀN dịch

23 7 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 18:11

tràn dịch màng phổi PGS.TS Trần Hoàng Thành Bộ môn nội Trờng đại học Y Hà nội định nghĩa Bình thờng khoang màng phổi có khoảng < 10 - 20 ml dịch giúp cho thành & tạng trợt lên cách dễ dàng động tác hô hấp TDMP xẩy lợng dịch nhiều mức sinh lý > 20 ml một vài nét giả i phẫu & sinh lý màng phổi phẫu: màng phổi có (lá thành & tạng) chức học: trung sản (mesethelium) tế bào hình đà ẽ với liên kết trung sản: lớp thành có khoa tác dụng lu thông bạch mạch với lớp dới trung sản xơ chun nông liên kết dới màng phổi, lớp có nhiều mạch máu ạch xơ chun sâu tiếp giáp với nhu mô phổi tạng & ực thành lý: Sự hình thành & hấp thu dịch màng phổi theo tạp biết nghèo nàn nguyên nhân TDMP Dịch tiết (dịch rỉ viêm): nguyên nhân thờng gặp nh viêm nhiễm màng phổi lao, viêm mủ, ung th màng phổi Tăng áp lực thuỷ tĩnh (dịch thấm): suy tim, suy thận Giảm áp lực keo (dịch thấm): suy dinh dìng, x¬ gan, héi chøng thËn h triƯu chứng lâm sàng tdmp thể tự Toàn thân: - Triệu chứng bệnh nguyên hoàn toàn bình thờng Cơ năng: - Đau ngực: thờng gặp, đau bên phía tràn dịch, đau tăng ho có trờng hợp nhầm với đau bụng cấp - Ho: ho khan chủ yếu, hay xuất lúc thay đổi t - Khó thở: phụ thuộc nhiều vào số lợng dịch & nguyên nhân Thực thể: - Nhìn: lồng ngực bên bệnh giãn to bình thờng - Sờ: rung giảm - Gõ: đục - Nghe: rì rào phế nang giảm (tiếng cọ màng phổi ) triệu chứng lâm sàng TDMP thể kh trú Thể nách: - Gõ đục lơ lửng vùng nách - Rì rào phế nang giảm mÊt ThĨ trung thÊt: - ë phÝa tríc cã triệu chứng giả tràn dịch màng tim, nhng tiếng tim vÉn râ - ë phÝa sau gâ thÊy cã vùng đục cạnh cột sống 3 Thể hoành: Có thể có triệu chứng đau giả bụng cấp Thể đỉnh: TDMP đỉnh phổi nên khó phát lâm sàng Thể rãnh liên thuỳ: gõ thấy vùng đục lơ lửng nằm ngang chếch phía nách Nói chung thể kh trú phát đợc phải nhờ đến phơng tiện khác nh XQ, siêu âm CT Scanner triệu chứng cận lâm sàng XQ phổi thẳng, nghiêng: a Thể tự do: - Tù góc sờn hoành - Đờng cong Damoiseau - Mờ toàn bên phổi - Các quan trung thất bị đẩy sang bên ®èi diƯn, c¸c khoang gian sên gi·n réng & n»m ngang b ThĨ kh tró: - ThĨ n¸ch: - ThĨ hoành: - Thể rãnh liên thuỳ: - Thể trung thất - Thể đỉnh triệu chứng cận lâm sàng CT - Scanner: - Là phơng tiện đại phát đợc trờng hợp TDMP & xác định xác vị trí nơi tràn dịch Siêu âm: - Là kỹ thuật không nguy hại phát đợc TDMP vài chục ml - Giúp xác định xác vị trí TDMP Hỡnh nh gúc sườn hoành tù TDMP tự với số lượng dịch Hình ảnh đường cong Damoiseau TDMP nhiều, quan trung thất bị đẩy nhẹ sang bên đối diện Hình ảnh mờ tồn bên phổi quan trung thất bị đẩy hẵn sang bên đối diện [khí quản bị đẩy lệch sang bên phải (mũi tên)] TDMP hồn tồn bên phải Hình ảnh TDMP bên - Bên phải TDMP thể nách (mũi tên phía trên)- Bên trái TDMP thể tự hình ảnh dày màng phổi (mũi tên phía trái) Hình ảnh TDMP bên - Bên phải TDMP thể nách (mũi tên phía trên)- Bên trái TDMP thể tự hình ảnh dày màng phổi (mũi tên phía trái) Hình ảnh TDMP thể hồnh bên trái vòm hồnh bên trái cao đỉnh vòm hồnh bị đẩy 1/3 ngồi Hình ảnh rãnh liên thuỳ: đám mờ hình thấu kính mặt lồi - Mũi tên trên: rãnh liên thuỳ lớn - Mũi tên dưới: rãnh liên thuỳ nhỏ Hình ảnh khoảng trống âm (mũi tên phía trên) dây fibrin (mũi tên dưới) TDMP Hình ảnh TDMP bên CT – scan ngc ca s trung tht xét nghiệm dịch màng phổi Chọc dò màng phổi: kỹ thuật chọc dò màng phổi a Mục đích: - Thăm dò có hay TDMP - Xác định màu sắc dịch ( trong, vàng chanh, mủ, máu, chocolate, đục nh nớc vo gạo) - Lấy dịch làm xết nghiệm cần thiết - Chọc tháo bệnh nhân khó thở 2 Làm xét nghiệm: - Tế bào: h/c, b/c, tế bào k - Sinh hoá: Protein (p/ Rivalta), LDH, Amylase, pH, glucose, - Vi khuÈn: soi, nu«i cÊy, nÊm - Các nghiệm đặc biệt khác: PCR BK Sinh thiết màng phổi: phân biệt dịch thấm hay dịch tiết chẩn đoán xác định Dựa vào: - Lâm sàng: hội chứng - Cận lâm sàng: Hoặc XQ SA CT- Scanner tr ờng hợp khó - Chọc dò khoang màng phổi: thể kh trú phải nhờ đến SA CT- Scanner chẩn đoán ph©n biƯt XĐp phỉi Dày dính màng phổi Viêm phổi diện rộng áp xe dới hoành U phổi sát màng phổi Viêm màng tim chẩn đoán nguyên nhân Nhóm nguyên nhân gây dịch tiết: - Lao - Viêm nhiễm khác - Ung th - Dìng chÊp (chÊn th¬ng èng ngùc, bƯnh ký sinh trùng ) Nhóm nguyên nhân gây dịch thÊm: Suy thËn , suy tim, x¬ gan, suy dinh dỡng điều trị Điều trị theo nguyên nhân (bệnh nguyên) Hút dịch, rửa màng phổi mủ màng phổi Dịch tái phát nhiều gây dính màng phổi qua soi màng phổi nhờ ngoại khoa can thiệp Chọc tháo tràn dịch nhiều gây khó thở
- Xem thêm -

Xem thêm: TRÀN dịch, TRÀN dịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn