TKMP-chan-doan-và-xu-tri

12 10 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 18:10

CHẨN ĐỐN VÀ XỬ TRÍ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI PGS.TS Trần Hồng Thành Bộ mơn nội ĐHYHN CHẨN ĐỐN Để chẩn đoán xác định TKMP cần dựa vào: Triệu chứng lâm sàng: - Toàn thân: tùy thuộc vào nguyên nhân – Triệu chứng • • • Ho: thường ho khan Đau ngực: đau với nhiều mức độ khác với tính chất (đau tăng lên hít vào sâu, vận động) Khó thở: với nhiều mức độ khác (khơng khó thở suy hơ hấp nặng) - Triệu chứng thực thể: • Nhìn: lồng ngực bên bệnh căng phồng, khoang gian sườn giãn rộng không di động theo nhịp thở - TKMP nhiều • Sờ: rung bên bệnh giảm • Gõ: vang trống bên bệnh • Nghe: rì rào phế nang giảm bên bệnh – TAM CHỨNG GALLIARD Triệu chứng cận lâm sàng: – Xquang: thấy số hình ảnh: • • • • Hình ảnh vân phổi (phổi sáng) Nhìn thấy tạng màng phổi Thấy liềm sáng tách thành tạng xa Các khoang gian sườn giãn rộng, xương sườn nằm ngang • Vòm hồnh hạ thấp • Tổ chức phổi xẹp co hẳn vào rốn phổi • Trung thất bị đẩy nhiều sang bên đối diện – CT – scan: sử dụng XỬ TRÍ TKMP (ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA) Tùy theo thể, mức độ TKMP mà có thái độ xử trí khác – nguyên tắc phải hút hết khí khoang MP • Đối với TKMP khu trú: khơng xử trí • Đối với TKMP tự do: TKMP – Cho nằm đầu cao thở ôxy: TKMP (liềm khí < 2cm - khuyến cáo Hội lổng ngực Anh: 2003) – Hút khí màng phổi bơm tiêm 50ml qua catheter có khóa chạc: trường hợp TKMP có khó thở tăng dần, đặc biệt BN COPD, HPQ (TKMP thứ phát) – Vị trí chọc hút: khoang liên sườn đường đòn bên TKMP – Phải theo dõi BN sau hút hết khí 24h để tránh nguy có tái phát XỬ TRÍ TKMP (ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA) TKMP nhiều • Hút khí màng phổi bơm tiêm 50ml qua cathether có khóa chạc: TKMP nhiều (khi liềm khí > 2cm) - khuyến cáo Hội lổng ngực Anh: 2003) • Vị trí mở MP thường khoang liên sườn V – VI đường nách bên bệnh • Phải theo dõi BN sau hút hết khí 24h để tránh nguy có tái phát XỬ TRÍ TKMP (ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA) • Mở màng phổi dẫn lưu khí định khi: – Hút khí màng phổi bơm tiêm khơng kết sau 48h – TKMP tự phát thứ phát (COPD, HPQ) • Hút khí màng phổi hệ thống kín (1, bình) • Kích thước ống dẫn lưu có đường kính trung bình từ 20 – 24 F gauge Loại nhỏ có đường kính trung bình từ 10 – 14 F gauge • Áp lực hút khí: - 10 – 20 cmH20 • Thời gian hút trung bình ngày • Rút ống dẫn lưu khí sau cặp 24h khơng có TKMP tái phát XQ XỬ TRÍ TKMP (ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA) Cấp cứu: - Chỉ định nhng trờng hợp khã thë nhiỊu, tÝm hay shock nÕu kh«ng cÊp cøu kịp thời bệnh nhân tử vong - Phơng pháp: chọc hút khí cấp cứu bơm tiêm 50 ml vào khoang liên sờn II đờng gia xơng đòn để làm giảm áp lực khoang màng phổi Sau ®ã sÏ tiÕn hµnh më mµng phỉi hót khÝ ë khoang liên sờn V VI đờng nách gia i với TKMP có van phải khẩn trương giải phóng khí khỏi khoang màng phổi mằng kim to mũi kéo để giải phóng nhanh áp lực + khoang màng phổi trước đưa BN đên bệnh viện - ¸p lùc hót tõ 20 – 40 cmH20 XỬ TRÍ TKMP (ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA) Lưu ý: • Khơng hút khí với áp lực lớn dễ gây phù phổi cấp rách phổi • Khơng cặp ống dẫn lưu bọt khí sủi dầu ống dẫn • Khơng cho phép BN rời khỏi phòng bệnh • Chỉ tiến hành cặp dẫn lưu khơng thấy khí đầu sonde • Rút ống dẫn lưu sau cặp 24h không thấy TKMP XQ phổi • Một số biến chứng hút dẫn lưu khí màng phổi: – Đâm thủng quan lồng ngực – Rách phổi – Nhiễm trùng (mủ màng phổi 1- 6%) – TKDD – Phù phổi – TDMP XỬ TRÍ TKMP (ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA) • Gây dính màng phổi: định cho trường hợp TKMP tái phát – Bằng thuốc: tetracyclin, bleomycin … – Bằng Betadin (iod): 20 ml/80ml Natri 0,9% – Bằng bột talc: 2,5 – 5g phương pháp cần phải thay đổi tư bệnh nhân để thuốc láng khoang màng phổi làm tăng hiệu gây dính XỬ TRÍ TKMP (ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA) Chỉ định: điều trị nội khoa khơng kết (hút dẫn lưu khí trung bình ngày khơng kết quả) • Chà xát màng phổi nội soi màng phổi, phẫu thuật mở lồng ngực • Bơm bột talc nội soi màng phổi • Cắt, kẹp bóng khí, cắt thùy phổi chi phổi
- Xem thêm -

Xem thêm: TKMP-chan-doan-và-xu-tri, TKMP-chan-doan-và-xu-tri

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn