test-nhi-dot-2-Y4

4 17 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 18:09

1 Trẻ đẻ non 32w bị mắc bệnh sau, TRỪ: A Vàng da sinh lý B Thiếu máu C Bệnh màng D Tiêm phòng tả vào thời điểm A 2-9 tháng B C D Bênh còi xương thiếu vitamin D thường xảy giai đoạn nào: A Tuổi sữa B Tuổi bú mẹ C Tuổi thiếu niên D Tuổi sơ sinh Viêm màng não nhiễm khuẩn hay xảy lứa tuổi nào: A Tuổi sữa B Tuổi bú mẹ C Tuổi thiếu niên D Tuổi sơ sinh Lứa tuổi số phế nang gấp 10 lần: A tuổi B tuổi C tuổi D tuổi Áp dụng công thức tính số răng, trẻ 18 tháng có bn răng: Cơng thức tính cân nặng trẻ 10 tuổi: Trong số nhân trắc, số thể sớm tình trạng SDD: A Chiều cao B Cân nặng C Vòng đầu D Vòng cánh tay Ưu điểm bảng phân loại SDD Wellcome: A Phân biệt SDD cấp mạn B Phân loại thể SDD nặng C Phân biệt SDD khứ D 10 Trẻ tháng tuổi ăn bữa bột: A 100ml B 200ml C 300ml D 400ml 11 Cơng thức tính chiều cao trẻ tuổi: 12 Sự myelin hóa hồn thiện nào: A tuổi B tháng C tuổi D tháng 13 Nhu cầu vitamin D trẻ nhỏ: A 400đv B 200đv C 300đv D 100đv 14 Đặc điểm giải phẫu phổi trẻ em : A It tổ chức đàn hồi, nhiều mạch máu, mạch bạch huyết B Ít tổ chức đàn hồi, mạch máu C D 15 Đặc điểm khí phế quản trẻ em : a tương đối rộng b tổ chức đàn hồi phát triển c vòng sụn mềm d niêm mạc nhiều mạch máu A a + b +c B b +c + d C a +c+d D a+b+d 16 Các bệnh sau thuộc nhiễm khuẩn hô hấp dưới, TRỪ : A Mềm sụn quản B Tràn dịch màng phổi C Viêm phế quản phổi D Viêm tiểu phế quản 17 Các kháng sinh không dùng tuyến y tế sở : A Erythromycin B Cotrimoxazon C Gentamycin D 18 Biến chứng TLN, TRỪ : A VNTMNK B Suy tim C D 19 Biến chứng tim bẩm sinh shunt P-T : A Cô đặc máu B Hemocrit tăng C D 20 Các thiếu máu tan máu không chế miễn dịch, TRỪ: A Bất đồng nhóm máu mẹ B Ngộ độc thuốc C D 21 Lympho máu ngoại vi thấp nào: A 9-10 tháng B 5-7 ngày C 5-7 tuổi 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D 9-10 tuổi Tỉ lệ prothrombin thấp vào ngày thứ bn sau sinh: Trẻ tuổi khối lượng máu chiếm bn % trọng lượng thể: A 14% B 11% C 7-8% D 5% Chọn Đ-S: A Bình thường nhận 20% cung lượng tim B Đường kính tiểu động mạch đến lớn gấp lần tiểu động mạch C Hệ thống mao mạch hẹp phần tủy D Phần tủy cấp máu 90%, phần vỏ 10% Thành phần thận tăng lên theo tuổi, TRỪ: A Nephron B C D Các chức sinh lý thận: Đặc điểm cao huyết áp VCTC: A Tăng nhẹ, tâm thu tâm trương B Tăng nhẹ, tăng tâm thu C D Đặc điểm protein niệu VCTC: A Thấp, không vượt 2g/24h Trẻ… tiêu chảy ngày thứ 5, sốt nhẹ, phần nhày máu, ngày 9-10 lần Bác sĩ đưa trẻ cốc nước, trẻ khơng khát, uống bình thường, mắt trũng, nếp véo da chậm, không nôn Phân độ nước Xử trí kê thuốc : liều bactrim liều kẽm bn ngày Đặc điểm nước ưu trương, TRỪ : A Khát nước B Na > 150mEq/l C Kích thích vật vã D Độ chun giãn da giảm Đặc điểm trẻ đẻ non, TRỪ : A Sụn vành tai hình thành rõ B Có nhiều lông tơ C Trương lực giảm D Trẻ liền thóp vào : A Thóp trước chậm tháng 15, thóp sau trước tháng B Thóp trước chậm tháng 18, thóp sau trước tháng C Thóp trước chậm lúc tuổi, thóp sau trước tháng D Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm thận mạn, Đ-S : A Vô niệu ngày B Đái máu đại thể tháng C D 34 Đặc điểm thiếu máu nhược sắc : A Da nhợt niêm mạc B Da xanh nhiều niêm mạc nhợt C Niêm mạc nhợt da D 35 Định nghĩa trẻ đẻ non : A Dưới 37 tuần có khả sống B C D 36
- Xem thêm -

Xem thêm: test-nhi-dot-2-Y4, test-nhi-dot-2-Y4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn