test thoái hóa khớpI - Copy

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 18:09

CÂU HỎI ĐÚNG SAI Hãy chọn khoanh tròn vào chữ Đ (đúng) chữ S (sai) cho phù hợp với ý câu STT Nội dung yếu tố thuận lợi gây thốI hố cột sống và/hoặc khớp A Suy kiệt B Béo phì C Nghề nghiệp (cơng nhân bốc vác, vận động viên đẩy tạ ) D Lệch trục chi E Uống nhiều rượu Nguyên nhân gây đau vùng thắt lưng A Loét tá tràng B Viêm khớp dạng thấp C Sỏi thận D K di vào cột sống E Viêm khớp háng F Thoái hoá cột sống thắt lưng Các xét nghiệm cận lâm sàng có kết âm tính điều kiện để chẩn đoán thoáI hoá (khớp cột sống) A.HLA-B27 B Tốc độ lắng máu C HbA1C D.CRP E Hemoglobin huyết Tính chất đau đau cột sống khớp thoái hoá A Đau liên quan đến bữa ăn B Đau kèm theo gầy sút cân C Đau tăng đêm D Đau sau vận động, nghỉ ngơi đỡ đau E Đau đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường Bệnh nhân nam, 45 tuổi, đau cột sống thắt Trả lời Đ Đ Đ S S S Đ Đ S S Đ Đ Đ Đ Đ Đ S S S S S S Đ Đ Đ Đ Đ S S S S S Đ Đ Đ Đ Đ S S S S S lưng xuất hiện, tăng đêm, đáp ứng với thuốc giảm đau thơng thường, chẩn đốn A K di đốt sống B Đau cột sống thắt lưng thoái hoá C Bệnh đa u tuỷ xương (Kahler) D Viêm cột sống dính khớp E Thoát vị đĩa đệm Đặc điểm X quang điển hình thốI hố cột sống A Đốt sống lõm mặt B Hẹp khe đĩa đệm C Hình ảnh đường ray tầu hoả D Hình ảnh cầu xương E Đốt sống hình lược F Hình ảnh gai xương G Hình ảnh hẹp lỗ liên hợp Hình ảnh X quang điển hình thối hố khớp A Mất chất khoáng đầu xương B Kèm viêm khớp chậu bên C Hẹp khe khớp D Hình ảnh gai xương (chồi xương) E Đặc xương sụn F Huỷ xương hai phía khe khớp Nguyên tắc điều trị đau cột sống thắt lưng thoái hoá A.Tăng cường vận động cột sống thắt lưng nhằm tránh biến dạng cột sống B Corticoid đường toàn thân C Thuốc giãn vân D.Phục hồi chức chỉnh tư xấu cột sống nhằm tránh tái phát E Phẫu thuật điều trị khỏi trường hợp thoái hoá F BơI môn thể thao tốt đau cột sống thắt lưng thoáI hoá Đ Đ Đ Đ Đ S S S S S Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S S S S S S S Đ S Đ Đ Đ Đ S S S S Đ S Đ Đ Đ S S S Đ S Đ S G.Thuốc chống khơng steroid ngắn ngày Các thuốc định điều trị thoáI hoá (khớp/ cột sống) A Thuốc kháng sinh B Corticoid nội khớp C Thuốc giãn trơn D Acid Hyaluronic nội khớp E Allopurinol F Glucosamin G Thuốc chống không steroid ngắn ngày Đ S Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S S S S S S S ĐÁP ÁN Nguyên nhân yếu tố thuận lợi gây thoáI hoá cột sống và/hoặc khớp A B C D E S Đ Đ Đ S Nguyên nhân gây đau vùng thắt lưng A Đ B S C Đ D Đ E S F Đ Kết xét nghiệm cận lâm sàng âm tính điều kiện để chẩn đoán thoáI hoá (khớp cột sống) A B C D E F S Đ S Đ Đ Đ Tính chất đau đau cột sống khớp thoái hoá A S B S C S D Đ E S Bệnh nhân nam, 45 tuổi, đau cột sống thắt lưng xuất hiện, tăng đêm, đáp ứng với thuốc giảm đau thơng thường, chẩn đốn A B C D E Đ S Đ Đ S Đặc điểm X quang điển hình thốI hố cột sống A S B Đ C S D S E S F Đ G Đ Hình ảnh X quang điển hình thối hố khớp A S B S C Đ D Đ E Đ F S G H Nguyên tắc điều trị đau cột sống thắt lưng thoái hoá A S B S C Đ D Đ E S F Đ G Đ Các thuốc định điều trị thốI hoá (khớp/ cột sống) A S B Đ C S D Đ E S F Đ G Đ ... cột sống nhằm tránh tái phát E Phẫu thuật điều trị khỏi trường hợp thoái hoá F BơI môn thể thao tốt đau cột sống thắt lưng thoáI hoá Đ Đ Đ Đ Đ S S S S S Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ S S S S S S S Đ S Đ Đ Đ... thuận lợi gây thoáI hoá cột sống và/hoặc khớp A B C D E S Đ Đ Đ S Nguyên nhân gây đau vùng thắt lưng A Đ B S C Đ D Đ E S F Đ Kết xét nghiệm cận lâm sàng âm tính điều kiện để chẩn đoán thoáI hoá (khớp... S C Đ D Đ E Đ F S G H Nguyên tắc điều trị đau cột sống thắt lưng thoái hoá A S B S C Đ D Đ E S F Đ G Đ Các thuốc định điều trị thoáI hoá (khớp/ cột sống) A S B Đ C S D Đ E S F Đ G Đ
- Xem thêm -

Xem thêm: test thoái hóa khớpI - Copy, test thoái hóa khớpI - Copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn