gay 2 xuong cang tay

23 14 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:48

Gãy thân xương cẳng tay Chức Tư Ngửa Sấp Các thành phần tham gia • • • • • Trục giải phẫu xương Độ dài xương quay Màng liên cốt đủ rộng Khớp quay trụ Các cẳng tay Gãy xương trẻ em Fractures en bois vert Fractures déplacées Di lệch gãy xương cẳng tay Ngửa: Ngửa ngắn, dài (radial) Cơ nhị đầu (musculo-cutané) Sấp: Sấp tròn (médian) Sấp vng (médian) Điều trị • Gãy khơng di lệch: bột • Gãy di lệch: nắn chỉnh, bột • Điiều trị phẫu thuật: – Nắn chỉnh thất bại, di lệch thứ phát – Gãy 2/3 Bó bột • • • Tư trung gian Chụp kiểm tra sau bó bột Trẻ em 6-8 tuần, người lớn 10-12 tuần Gãy xương di lệch Gãy cành tươi Kéo liên tục Điều trị phẫu thuật Phục hồi chức sớm Biến chứng • • • • • • Gãy hở Tổn thương Tk, mạch máu, hội chứng khoang Hội chứng Volkmann Khớp giả Dính quay trụ Can lệch Kết tốt Can lệch Gãy Monteggia Chẩn đoán hình ảnh luxation réduction Điều trị gãy Monteggia Gãy Monteggia biến chứng hở Gãy Galeazzi Điều trị gãy Galeazzi ... xương quay Màng liên cốt đủ rộng Khớp quay trụ Các cẳng tay Gãy xương trẻ em Fractures en bois vert Fractures déplacées Di lệch gãy xương cẳng tay Ngửa: Ngửa ngắn, dài (radial) Cơ nhị đầu (musculo-cutané)... thuật: – Nắn chỉnh thất bại, di lệch thứ phát – Gãy 2/ 3 Bó bột • • • Tư trung gian Chụp kiểm tra sau bó bột Trẻ em 6-8 tuần, người lớn 10- 12 tuần Gãy xương di lệch Gãy cành tươi Kéo liên tục
- Xem thêm -

Xem thêm: gay 2 xuong cang tay, gay 2 xuong cang tay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn