ĐỀ THI SINH LÝ SỐ 7

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:47

ĐỀ THI SINH LÝ SỐ I.Phần đúng/sai (Làm tất ý điểm, sai từ ý trở lên khơng tính điểm): Hormon tuyến giáp tiết mức gây gia tăng: Câu 1:Sức cản ngoại biên A.Đúng B.Sai Câu 2:Tần suất đại tiện A.Đúng B.Sai Câu 3:Thời gian phản xạ gân: A.Đúng B.Sai Câu 4:Nhịp tim receptor giao cảm tim bị chặn: A.Đúng Về hormone PTH: B.Sai Câu 1:Sự tiết điều hòa hệ thống điều hòa ngược tuyến yên: A.Đúng B.Sai Câu 2:Làm giảm nồng độ calci niệu: A.Đúng B.Sai Câu 3:Giảm xuất phosphat A.Đúng B.Sai Câu 4:Tác động trực tiếp làm tăng hoạt động tế bào hủy xương: A.Đúng Về aldosteron: B.Sai Câu 1:Do lớp cầu vỏ thượng thận tiết trữ bào tương tế bào: A.Đúng B.Sai Câu 2:Tăng tiết thể tích huyết tương tăng A.Đúng B.Sai Câu 3:Tăng tiết ACTH tăng A.Đúng B.Sai Câu 4:Tăng tiết K+ huyết tương tăng: A.Đúng B.Sai Adrenalin tiết từ tuyến thượng thận tăng làm: Câu 1:Tăng nồng độ glucose máu: A.Đúng B.Sai Câu 2:Tăng nồng độ acid béo tự máu: A.Đúng B.Sai Câu 3:Tăng lượng máu tới xương: A.Đúng B.Sai Câu 4:Tăng giải phóng renin: A.Đúng B.Sai Về Insulin: Câu 1:Kích thích giải phóng acid béo từ mơ mỡ: A.Đúng B.Sai Câu 2:Tăng vận chuyển glucose vào tế bào xương tế bào mỡ: A.Đúng B.Sai Câu 3:Tăng tiết nồng độ hormone tiêu hóa gastrin, secretin, CCK tăng A.Đúng B.Sai Câu 4:Tăng tiết nồng độ acid amin: Asparagin, lysine máu tăng: A.Đúng B.Sai II Phần MCQ (Chọn đáp án nhất): Câu 1: Một bệnh nhân bị bướu cổ, xét nghiệm có TRH TSH tăng cao, M:110 lần/phút Chẩn đoán phù hợp: A.Bướu cổ địa phương (do thiếu iod) B.U vùng đồi tiết TRH C.U tuyến yên tiết TSH D.Bệnh Grave-Basedow Câu 2: Bệnh nhân nữ 30 tuổi, vào viện gãy cổ xương đùi XQ cho thấy hình ảnh khống toàn thể vùng xương chậu Nồng độ calci huyết tương: 12,2 mg/dl Chẩn đốn phù hợp A.Lỗng xương ngun phát B.Cường cận giáp thứ phát C.Cường cận giáp nguyên phát D.Đáp án khác Câu 3: Bệnh nhân nam đến PK cấp cứu hạ calci máu, xét nghiệm calci ion 0,8 mmol/l, nồng độ phosphate huyết tương 50% giá trị bình thường Điều sau phù hợp với tình trạng bệnh nhân: A Nồng độ calcitonin huyết tương cao bình thường B Nồng độ PTH cao bình thường C Hoạt động hủy cốt bào bị ức chế D pH máu giảm thấp bình thường Case cho câu 4+5: thí nghiệm chuột chuột tiêm hormon tiêm nước muối sinh lý (nhóm chứng) tuần Xác chuột mổ trọng lượng quan đo lường kết bảng sau: Nhóm chứng Hormon Hormon Tuyến yên 12,9 8,0 14,5 Tuyến giáp Tuyến thượng thận Khối lượng 250 40 300 500 37 152 245 85 175 Câu 4: Hormon A TSH B TRH C Thyroxin D ACTH Câu 5:Hormon hormone A Tuyến yên B Vùng đồi C Tuyến vỏ thượng thận D Tuyến giáp Câu 6: Trẻ nam tuổi, có dấu hiệu dậy sớm, đưa đến phòng khám chẩn đốn thiếu hụt bẩm sinh 21 β hydroxylase, ACTH tăng cao ACTH tăng cao nhằm mục đích: A Giúp tăng tổng hợp cortisol B Giúp tăng tổng hợp aldosteron C Làm phì đại tủy thượng thận D Làm phì đại vỏ thượng thận Câu 7: Bệnh nhân nam, 55 tuổi, cao 1,98m vào viện nhìn mờ thay đổi thị trường Bệnh nhân thấy đầu ngón tay, ngón chân, mũi, tai, cằm to so với 30 tuổi Hàm rang nhiều kẽ hở, hay mồ hôi khó ngủ Điều trị hormone mang lại lợi ích cho bệnh nhân: A.GHRH B.Somatostatin C.Insulin D.Thyroxin Câu 8: Bệnh nhân nữ, 40 tuổi khám mệt mỏi kéo dài, sợ lạnh, đau Khám: bệnh nhân tăng cân ít, phản xạ gân xương giảm TSH>10 mU/l (TSH bình thường 0,5-5mU/l), FT4 thấp bình thường Chẩn đốn hợp lý với bệnh nhân này: A Bệnh Basedow B Suy giáp tự miễn dịch C Suy giáp tuyến yên D Bướu cổ đơn Câu 9: Bệnh nhân nữ chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú di hạch, bệnh nhân phẫu thuật cắt giáp toàn bộ, sau mổ ngày t3 bệnh nhân có dấu hiệu Trouseau: bàn tay co quắp sau bơm áp lực băng đo huyết áp lên cao HATT vài phút Tình trạng phù hợp với bệnh nhân này: A Giảm phản xạ gân xương B Nồng độ calcitonin huyết cao C Nồng độ calci huyết thấp D Khoảng QT ngắn lại ĐTĐ Câu 10: Bệnh nhân nam 39 tuổi phì đại đầu tay chân, viêm xương khớp cột sống Vào viện vú to tiết sữa Bệnh nhân có nguy bị khối u đâu (Chọn đáp án phù hợp nhất) A Vỏ thượng thận B Thùy trước tuyến yên C Vùng đồi D Thùy sau tuyến yên Câu 11: Bệnh nhân nữ 65 tuổi chẩn đoán UT phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn vào viện buồn nơn, nơn, mạch nhanh Bệnh nhân chẩn đốn mắc bệnh Addison Xét nghiễm bệnh nhân này: Natri máu Kali máu Đường máu Huyết áp A Tăng Tăng Giảm Giảm B Giảm Tăng Tăng Giảm C Giảm Tăng Giảm Giảm D Tăng Giảm Tăng Tăng Câu 12: Hormon vào tế bào: A LH B GH C Thyroxin D Insulin Câu 13: Cơ chế tác dụng protein kinase lên enzyme: A Tăng giải phóng enzym B Phân cắt enzym C Tăng tiết enzym D Gắn nhóm phosphate vào enzym Câu 14: Hormon ức chế giải phóng insulin A GH B Somatostatin C Adrenalin D Thyroxin Câu 15: Hormon chất amin hữu cơ: A Androgen, estrogen, corticosteroid, calcitriol B Oxytocin, ADH, GH, Prolactin C Leucotrien, Prostaglandin, Thromboxan D Adrenalin, nor adrenalin, melantonin, T3,T4 Câu 16: Các chất sau chất truyền tin thứ 2, trừ: A Leucotrien B Inositol triphosphat C AMP vòng D Diacyl Glycerol Câu 17: Cortisol có tác dụng chống stress lí sau, trừ: A Tăng vận chuyển dịch vào hệ thống mạch máu B Tăng tái hấp thu ion na+ tăng tái hấp thu nước làm tăng khối lượng tuần hồn C Tăng thối hóa protein cung cấp acid amin để tổng hợp glucose chất tế bào D Tăng thối hóa lipid cung cấp lượng để tổng hợp glucose chất tế bào Cho hình ảnh sau mơ tả đoạn ống thận (dùng trả lời câu 18,19,20) Câu 18: Vị trí có ASTT dịch ống thận/huyết tương thấp bệnh nhân bị nước: A Vị trí B B Vị trí C C Vị trí D D Vị trí E Câu 19: Vị trí có nồng độ inulin thấp nhất: A Vị trí A B Vị trí B C Vị trí C D Vị trí D Câu 20: Vị trí có nồng độ glucose cao nhất: A Vị trí A B Vị trí B C Vị trí D D Vị trí E ... muối sinh lý (nhóm chứng) tuần Xác chuột mổ trọng lượng quan đo lường kết bảng sau: Nhóm chứng Hormon Hormon Tuyến yên 12,9 8,0 14,5 Tuyến giáp Tuyến thượng thận Khối lượng 250 40 300 500 37 152... thận D Tuyến giáp Câu 6: Trẻ nam tuổi, có dấu hiệu dậy sớm, đưa đến phòng khám chẩn đoán thi u hụt bẩm sinh 21 β hydroxylase, ACTH tăng cao ACTH tăng cao nhằm mục đích: A Giúp tăng tổng hợp cortisol... Hormon Tuyến yên 12,9 8,0 14,5 Tuyến giáp Tuyến thượng thận Khối lượng 250 40 300 500 37 152 245 85 175 Câu 4: Hormon A TSH B TRH C Thyroxin D ACTH Câu 5:Hormon hormone A Tuyến yên B Vùng đồi C Tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI SINH LÝ SỐ 7, ĐỀ THI SINH LÝ SỐ 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn