ĐỀ THI SINH LÝ SỐ 2

10 6 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:47

ĐỀ THI SINH LÝ SỐ I.Phần đúng/sai (Làm tất ý điểm, sai từ ý trở lên khơng tính điểm): Về chế điều hòa hoạt động tim: Câu 1:Trong điều kiện bình thường tim thường xuyên chịu tác dụng trương lực hệ phó giao cảm A.Đúng B.Sai Câu 2:Phản xạ tim-tim ngăn ứ máu tim: A.Đúng B.Sai Câu 3:Phản xạ mắt-tim làm tim đập chậm lại thông qua dây V: A.Đúng B.Sai Câu 4:Tăng nhiệt độ máu làm tăng lực co tim nhịp tim: A.Đúng B.Sai Về chu chuyển tim: Câu 1:Áp lực tâm nhĩ thấp tâm thất thời kì giãn đẳng trường: A.Đúng B.Sai Câu 2:Áp lực tâm nhĩ không cao áp lực động mạch thời kì tống máu chậm: A.Đúng B.Sai Câu 3:Trong thời kì giãn đẳng trường van tổ chim chưa mở van nhĩ thất đóng: A.Đúng B.Sai Câu 4:Trong giai đoạn tâm trương toàn bộ, máu tống từ tâm nhĩ xuống thất chiếm 65% lượng máu: A.Đúng Về yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp: B.Sai Câu 1: Nhịp tim tăng ngưỡng giới hạn làm tăng thể tích nhát bóp gây tăng huyết áp: A.Đúng B.Sai Câu 2:Sức cản mạch máu tỉ lệ nghịch với lũy thừa bậc đường kính mạch máu: A.Đúng B.Sai Câu 3:Cơn nhịp nhanh kịch phát thất gây giảm huyết áp: A.Đúng B.Sai Câu 4:Tiêu chảy giai đoạn đầu, độ quánh máu giảm, thể tích tuần hồn giảm làm giảm huyết áp: A.Đúng B.Sai Về yếu tố điều hòa tim: Câu 1:CO2 tăng gây tăng nhịp tim H+ tăng gây giảm nhịp tim: A.Đúng B.Sai Câu 2:Ca2+ máu tăng làm tăng khả co bóp tim: A.Đúng B.Sai Câu 3:Nhược tuyến giáp làm tim đập chậm: A.Đúng B.Sai Câu 4:Thể tích tâm thu tỉ lệ thuận với chiều dài sợi tim trước co: A.Đúng B.Sai Về tiếng tim: Câu 1: Block nhánh phải làm T1 tách đôi: A.Đúng B.Sai Câu 2: Tăng áp lực ĐMP, T2 không tách đôi: A.Đúng B.Sai Câu 3: Tiếng T3 gặp người bình thường, hít vào sâu nín thở mất: A.Đúng B.Sai Câu 4:T2 tách đơi liên tục gặp hở hai lá: A.Đúng B.Sai II Phần MCQ (Chọn đáp án nhất): Câu 1: Nhịp ngoại tâm thu dẫn đến: A.Tăng áp suất mạch tăng co bóp B.Tăng áp suất mạch tăng nhịp tim C.Giảm áp suất mạch tăng thời gian đầy thất D.Giảm áp suất mạch giảm thể tích tâm thu Câu 2: Phân số tống máu tăng dẫn tới giảm: A.Lưu lượng tim B.Thể tích cuối tâm thu C.Nhịp tim D.Áp suất tâm thu Câu 3: Đức 24 tuổi, lao động thể lực tiêu thụ 1,8l oxi/phút, nồng độ oxi tĩnh mạch phổi 175ml/l, máu tĩnh mạch 125ml/l Lưu lượng tim Đức: A.3,6 l/phút B.36l/phút C.18 l/phút D.Khơng có đáp án Áp dụng hình cho câu 4,5,6 Câu 4:Quá trình co đẳng tích xảy từ: A A đến B B B đến C C C đến D D D đến A Câu 5:Van động mạch đóng thời điểm: A B B A C C D D Câu 6:Tiếng T1 nghe vào thời điểm: A D B A C B D C Câu 7: Một giảm cấp tính HA động mạch chủ gây ra: A.Giảm tần số phát xung nút xoang B.Tăng hoạt động hệ PGC tới tim C.Giảm nhịp tim D.Giảm co bóp Áp dụng hình cho câu 8,9: Câu 8: Đường cong A thể hiện: A.Áp suất động mạch chủ B.Áp suất tâm thất trái C.Áp suất tâm nhĩ trái D.Thể tích tâm thất trái Câu 9: Đường cong B thể hiện: A.Thể tích thất trái B.Áp suất thất trái C.Áp suât nhĩ trái D.Áp suất ĐMC Câu 10: Tại nút xoang, giai đoạn khử cực tạo do: A.Tăng thấm với K+ B.Tăng thấm với Ca2+ C.Tăng thấm với Na+ D.Giảm thấm với ClCâu 11: Receptor tham gia co trơn tiểu động mạch: A.Receptor α1 B.Receptor α2 C.Receptor β1 D.Receptor β2 Câu 12: Cho ý sau đây: Trung tâm hệ thần kinh giao cảm điều hòa vận mạch nằm bên chất lưới hành não 1/3 cầu não, sừng bên chất xám tủy từ D1L3 Angiotensin II gây co tiểu động mạch sát mao mạch tác dụng co mạch gấp 30 lần noradrenalin Vai trò Vasopressin quan trọng huyết áp giảm 60mmHg Bradykinin polypeptid có tác dụng giãn mạch mạnh tăng tính thấm mao mạch Nhìn chung PG gây giãn mạch hạ huyết áp Cơng thức Poiseuille tính huyết áp: P=Q*×8ηL/(πr^4) Số câu A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 13 Cho ý sau tuần hoàn tĩnh mạch: 1.Tổng thiết diện hệ TM lớn ĐM 2.Thể tích máu hệ thống tĩnh mạch chiếm khoảng 60% lượng máu thể 3.Khi thể tích tuần hoàn tăng đột ngột TM giãn để chứa máu làm giảm gánh nặng cho tim 4.Một nguyên nhân tuần hoàn tĩnh mạch tim( sức bơm sức hút tim) 5.Động mạch khơng có vai trò tuần hồn tĩnh mạch 6.Co nguyên nhân TH tĩnh mạch Số câu sai: A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 14: Về huyết áp tĩnh mạch: 1.Sóng a rung nhĩ tăng cao biên độ hẹp van nhĩ thất 2.Sóng z sóng lồi 3.Sóng c xuất thất thu (thì tống máu) Hở van nhĩ thất sóng c cao 4.Sóng x sóng lõm 5.Sóng v sóng lồi xuất hết phản lực (sau thời kì tống máu) 6.Sóng y xuất thời kì tâm trương toàn Số câu đúng: A.2 B.3 C.4 D.5 E.6 Câu 15:Bệnh nhân Nhung 65 tuổi phát suy tim năm nay, điều trị thuốc ACEI Thay đổi chứng tỏ bệnh nhân có đáp ứng với điều trị: A B C D HA động mạch Tăng Tăng Giảm Giảm Angiotensin II Tăng Giảm Tăng Giảm Tổng sức cản ngoại vi Tăng Tăng Giảm Giảm Câu 16: Trong chu chuyển tim van mở thì: A.Co đẳng tích B.Tống máu nhanh C.Tống máu chậm D.Giãn đẳng tích Câu 17:Trong khoảng điện tâm đồ sau van động mạch chủ đóng: Câu 18: Hình mô tả điện hoạt động tế bào tim Phase phụ thuộc nhiều vào tính thấm với calci: Câu 19:Bệnh nhân nam 56 tuổi phàn nàn ngất tình trạng giảm dung nạp gắng sức năm qua Chẩn đoán sau phù hợp với bệnh nhân này: A B C D E Loạn nhịp xoang Block nhĩ thất độ Block nhĩ thất độ Block nhĩ thất độ Nhịp nhanh nhĩ đa ổ Câu 20:Cho hình Thì đầy thất nhanh bắt đầu thời điểm khoanh tròn vào đáp án hình: ... K+ B.Tăng thấm với Ca2+ C.Tăng thấm với Na+ D.Giảm thấm với ClCâu 11: Receptor tham gia co trơn tiểu động mạch: A.Receptor α1 B.Receptor 2 C.Receptor β1 D.Receptor 2 Câu 12: Cho ý sau đây: Trung... Cơng thức Poiseuille tính huyết áp: P=Q*×8ηL/(πr^4) Số câu A .2 B.3 C.4 D.5 Câu 13 Cho ý sau tuần hoàn tĩnh mạch: 1.Tổng thi t diện hệ TM lớn ĐM 2. Thể tích máu hệ thống tĩnh mạch chiếm khoảng 60%... suất mạch giảm thể tích tâm thu Câu 2: Phân số tống máu tăng dẫn tới giảm: A.Lưu lượng tim B.Thể tích cuối tâm thu C.Nhịp tim D.Áp suất tâm thu Câu 3: Đức 24 tuổi, lao động thể lực tiêu thụ 1,8l
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI SINH LÝ SỐ 2, ĐỀ THI SINH LÝ SỐ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn