de-noi-y6

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:44

TIM MẠCH Những tính chất đau ngực điển hình nhồi máu tim cấp trừ: A Đau lan lên vai trái, xuống tay trái B Đau kéo dài 30 phút C Đau liên quan tới hít thở thay đổi tư người bệnh D Đau dội, thắt nghẹn vùng sau xương ức Viêm màng ngồi tim cấp vius có đặc Điểm sau trừ: A Cọ màng tim thường xuất thoáng qua B Điều trị dựa vào thuốc chống viêm, giảm đau không steroid aspirin C Đau ngực thường gặp, xuất đột ngột D Ln ln có dịch màng ngồi tim siêu âm Bệnh nhân đau ngực điển hình , có thay đổi điện tâm đồ với hình ảnh ST chênh lên chuyển đạo trước tim, nhập viện sau đau giờ, xét nghiệm marker sinh học tim nên lựa chọn hàng đầu là: A Troponin T I B LDH C SGOT D CK Một bệnh nhân đau thắt ngực ổn định sau can thiệp mạch vành qua da, nong đặt stent phủ thuốc, chế độ thuốc cần thiết lâu dài, trừ: A Aspirin kéo dài vơ thời hạn clopidogrel năm B Statin C Heparin trọng lượng phân tử thấp D Thuốc chữa tăng huyết áp Bản chất đau thắt ngực ổn định là: A Co thắt động mạch vành yếu tố hóa chất trung gian B Hình thành cục máu đơng lấp kín lòng động mạch vành C Mảng xơ vỡ lớn,vỏ dày gây hẹp đáng kể lòng động mạch vành D Sự nứt vỡ mảng xơ vữa động mạch vành 20 Khi can thiệp động mạch vành qua da (nong đặt stent) NMCT cấp, thuốc chống đông không nên cho thường quy sau can thiệp: A Clopidogrel (Plavix) B Kháng vitamin K đường uống C Heparin D Aspirin 21 Bệnh nhân nam 66 tuổi vào viện đau ngực trái điển hình, đau vòng 24h trước nhập viện, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp đái tháo đường type nhiều năm Bệnh nhân sử dụng aspirin vòng ngày Điện tâm đồ men tim khơng có biến đổi kết chụp mạch vành có hẹp 60% động mạch vành phải tính theo thang điểm nguy TIMI xác đinh, bệnh nhân xếp vào nhóm nguy cơ: A Nguy thấp B Nguy vừa C Nguy thấp D Nguy cao 36 Tiếng cọ màng ngồi tim có đặc trưng sau trừ: A Âm sắc tiếng lụa sát vào B Vẫn tồn bệnh nhân nín thở C Nghe rõ vào thời kỳ tiền tâm thu cuối tâm trương D Nghe rõ tư cúi người trước 37 Bệnh nhân nữ 30 tuổi, khơng có tiền sử bệnh tim mạch, khám cảm giác hồi hộp đánh trống ngực chẩn đoán điện tâm đồ sau bệnh nhân A Nhịp nối gia tốc B Nhịp nhanh nhĩ C Nhịp nhanh thất D Nhipjnhanh xoang 38 Thuốc không sử dụng để làm giảm tần số đáp ứng thất rung nhĩ: A Chẹn beta giao cảm B Lidocain C Chẹn kênh canxi D digoxin 56 Tính chất với nhịp nhanh kịch phát thất: A Thường hay gặp người có bệnh tim thực tổn B Bệnh nhân có cảm giác hồi hộp đánh trống ngực C Bệnh nhân có nhiều thỉu, ngất D Cơn xuất kết thúc từ từ 57 Bệnh nhân nam 75 tuổi, vào viện sau đau ngực điển hình kiểu động mạch vành, hồn tồn tỉnh táo, điện tâm đồ có ST chênh lên từ V1-V5; nhịp tim lúc nhập viện 105 chu kỳ/phút; huyết áp 85/60mmHg, phổi đầy rale ẩm phân độ Killip để tiên lượng bệnh nhân là: A Killip II B Killip IV C Killip III D Killip I 59 Chẩn đoán loại rối loạn nhịp tim bệnh nhân có điện tâm đồ sau: A Rung nhĩ B Nhịp xoang không C Nhịp nhanh thất D Tim nhanh nhĩ đa ổ 60 Chỉ định chụp động mạch vành bệnh nhân đau thắt ngực, trừ: A Chuẩn bị phẫu thuật mạch máu lớn B Chẩn đoán mức độ hẹp động mạch vành C Điều trị tối ưu thuốc không khống chế triệu chứng D Có nguy cao nghiệm pháp gắng sức 68 Dấu hiệu lâm sàng quan trọng gợi ý tràn dịch màng tim gây ép tim cấp là: A Huyết áp tâm thu tăng hít sâu B Nghe phổi có rale ẩm hai bên phế trường C Đau ngực dội D Xuất mạch nghịch thường 69 Các nhóm thuốc hạ huyết áp gây tăng kali máu trừ: A Chẹn kênh canxi B ức chế thụ thể AT1 C kháng aldosterone D ức chế men chuyển angiotensin 93 Phương pháp điều trị nội khoa viêm màng ngồi tim lành tính virus: A Điều trị kháng sinh penicillin 7-10 ngày B Điều trị thuốc chống đông tiêm da C Điều trị corticoid liều 1mg/kg/ ngày D Điều trị aspirin 94 Tăng áp lực động mạch phổi khi: A ALĐMP >20mmHg lúc nằm nghỉ B ALĐMP >25mmHg lúc nằm nghỉ C ALĐMP >30mmHg lúc nằm nghỉ D ALĐMP >15mmHg lúc nằm nghỉ 95 Cơ chế bắt buộc CNNKPTT: A Hoạt động nảy cò B Rối loạn dẫn truyền C Vòng vào lại D Tăng tính tự động 96 VMNT lao khơng có đặc điểm nào: A Hay ng có địa suy giảm miễn dịch già yếu B Là nguyên nhân hàng đầu gây biến chứng co thắt màng tim C Luôn kèm theo tổn thương lao phổi D TCLS cấp tính loại viêm màng ngồi tim khác 97 PP phẫu thuật cầu nối chủ vành nên ưu tiên lựa chọn cho Bn bị ĐTNKÔĐ, mà điều trị nội khoa tối ưu khơng đỡ, có chụp mạch vành với tổn thương sau, ngoại trừ: A tổn thương nhánh ĐMV B Tổn thương nhánh ĐMV C TT thân chung ĐMV trái D TT nhiều nhánh ĐMV BN ĐTĐ 98 BN NMCT cấp, sau nong đặt stent phủ thuốc, chế độ chống đông chống ngưng tập tiểu cầu cần thiết là: A ASA clopidogrel dùng năm B ASA kéo dài vô thời hạn, Clopidogrel tháng C ASA kéo dài vơ thời hạn, Clopidogrel năm D ASA kéo dài vô thời hạn, kháng vit K năm 99 NTT khơng có đặc điểm nào: A Cảm giác hẫng hụt khoảng nghỉ bù kéo dài B Cảm giác nhát tim đập mạnh sức co bóp tim sau NTT mạnh lên C NTT bệnh tim thực tổn cần điều trị thuốc: chẹn β giao cảm, cordaron D Trước QRS NTT thất khơng có sóng P 100 A B C D Ba vấn đề điều trị rung nhĩ: Giảm đáp ứng tần số thất, phẫu thuật cắt khía nhĩ, sốc điện chuyển nhịp xoang Giảm đáp ứng tần số thất, chuyển nhịp trì nhịp xoang, chống đơng Chuyển nhịp xoang, chống đông, tăng tần số thất rung nhĩ chậm Tạo nhịp tim, giảm đáp ứng tần số thất, chống đông 101 A B C D Đặc điểm ECG NNKPTT có đặc điểm nào: Tầ n số QRS nhanh khơng QRS có hình dạng nhìn chung khoảng 50-100ms Sóng P khó phân biệt xung điện nhĩ khó phát ECG bề mặt QRS dãn rộng có dẫn truyền lạc hướng 102 A B C D Thuốc ưu tiên điều trị NNKPTT: Adenosin Isolanide Cordarone Chẹn kênh calci 103 A B C D Tim nhanh thất khơng có đặc điểm: Thường bệnh nhân có bệnh lý tim mạch thực tổn Ấn nhãn cầu xoa xoang cảnh khơng có tác dụng Biến đổi QRS dạng móc chát đậm tần số nhanh > 160ck/phút Phần lớn thấy sóng P dạng phân ly nhĩ thất 104 A B C D CCĐ nhanh thất: Cordarone Lidocain Digitalis Adenosin 105 Điều không nhanh thất: A B C D Nếu có rung thất cần xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn Tạo nhịp vượt tần số với nhanh thất chế vòng vào lại RF lựa chọn điều trị mang lại kết tốt Tim nhanh thất bền bỉ (55mmHg B PaCO2 >35mmHg C PaCO2 >45mmHg (và PaO2 < 60mmHg) D SaO2 < 95% Ho máu 50ml/24h - 200ml/lần loại: A Ho máu nặng B Ho máu cấp cứu C Ho máu trung bình D Ho máu nhẹ Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ngực bệnh giãn phế quản gặp tổn thương sau TRỪ: A Đường kính phế quản lớn động mạch kèm B Hình ảnh phế quản sát vào màng phổi trung thất C Các phế quản không nhỏ dần đoạn liên tục 2cm D Hình ảnh phế quản cách màng phổi thành ngực cm 22 Chẩn đoán xác định nguyên nhân vi khuẩn gây áp xe phổi tốt dựa trên: A Nhuộm soi trực tiếp B Nuôi cấy môi trường Lowenstein C Nuôi cấy mơi trường khí yếm khí D Tính chất, màu sắc mủ 31 Chọc dẫn lưu ổ áp xe qua thành ngực áp dụng với: A Tất ổ áp xe sát thành ngực B ổ áp xe > 10cm không dẫn lưu theo đường phế quản C Ổ áp xe thông với phế quản D ổ áp xe thông với trung thất 39 đặc điểm chức thơng khí nhóm bệnh phổi tắc nghẽn không bao gồm triệu chứng sau đây: A B C D FEV133%) D 110-120g/l ( Hct>33%) 33 Phương pháp đơn giản để loại trừ nguyên nhân sau thận gây suy thận cấp là: A Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị B Siêu âm hệ tiết niệu C Chụp UIV D Xạ hình thận 45 Suy thận cấp đặt tốc độ gia tăng nồng độ creatinin huyết thanh: A 30% vòng 24-48h C >20% vòng 24-48h D >25% vòng 24-48h 92 Chế độ ăn để điều trị suy thận mạn dựa nguyên tắc: A Giàu lượng, giàu đạm, hạn chế muối nước, calci, nhiều phosphate B Giàu lượng, đủ đạm, đủ vitamin yếu tố vi lượng, hạn chế muối nước C Giàu lượng, giảm đạm, đủ vitamin yếu tố vi lượng, đảm bảo cân muối nước D Đủ lượng, đủ đạm, vitamin yếu tố vi lượng 93 Yếu tố góp vào chế bệnh sinh suy thận cấp: A giảm sút dòng máu hiệu dụng vỏ thận B tắc ống thận xác TB, sắc tố sản phẩm protein C khuếch tán trở lại dịch lọc D Cả đáp án 94 CXK 13 Các hình ảnh gặp phim x-quang thường quy Ở TRƯỜNG HỢP ĐAU CỘT SỐNG THẮT LƯNG có tính chất học: A Hình ảnh hẹp khe liên đốt, hủy xương hai phía diện khớp B Hình ảnh XQ cột sống thắt lưng bình thường thối hóa cột sống thắt lưng C Hình ảnh cột sống thắt lung thấu quang có độ khơng đồng D Hình ảnh đốt sống chột mắt 14 Các nhóm thuốc phối hợp điều trị đau cột sống thắt lung: A B C D Thuốc chống viên không steroid, thuốc giảm đau, thuốc giãn Corticoid đường toàn thân, thuốc giảm đau, thuốc giãn Thuốc chống viên không steroid, thuốc giảm đau, thuốc an thần Thuốc chống viên khơng steroid, Corticoid đường tồn thân, thuốc giãn 15 Tác dụng không mong muốn thường gặp calcitonin là: A giảm bạch cầu B tăng men gan C cảm giác chóng mặt buồn nơn D tăng calci máu 29 Đặc điểm ban dạng đĩa bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống là: A Đốm hoại tử có màu tím sẫm, có sẹo lt B Ban hình tròn, có màu hồng trung tâm, có sẩn xung quanh C Ban sẩn nốt muỗi đốt, hồng, tập trung thành mảng D Ban đa hình thái, đa màu sắc, đa tuổi tác 34 Các thuốc sau có định điều trị lupus ban đỏ hệ thống trừ: A Thuốc chống viêm khơng steroid B D-pennicilamin C Glucocorticoid dùng đường tồn thân D Thuốc chống sốt rét tổng hợp 46 Loãng xương gây biến chứng: A Lệch trục khớp ngoại vi B Gãy xương C Đau khớp D Cứng khớp 47 Lupus ban đỏ hệ thống thường gặp đối tượng: A Nữ trẻ tuổi B Nam trung niên C Nam trẻ tuổi D Nữ trung niên 48 Thuốc chống viêm ức chế chọn lọc COX2 định điều trị đau vùng thắt lưng có đặc điểm đây, trừ: A Có tác hại dày B Gây suy thận sử dụng kéo dài C Nhiều tác dụng phụ tim mạch sử dụng kéo dài D Gây phụ thuộc thuốc sử dụng kéo dài 65 Tiêu chuẩn vàng chẩn đốn lỗng xương dựa vào: A B C D Đo mật đọ xương phương pháp siêu âm Đo mật độ xương phương pháp DEXA Chụp X-quang cổ xương dài Chụp X-quang cột sống thắt lưng 77 Các bệnh sau thuộc nhóm bệnh hệ thống trừ: A Xơ cứng bì tồn thể B Lupus ban đỏ hệ thống C Bệnh gout D Viêm da 78 Đặc điểm loãng xương nguyên phát phụ nữ sau mãn kinh (dưới 70 tuổi): A Mất chất khoáng xương xốp (xương bè) xương đặc (xương vỏ) B Chỉ chất khoáng xương đặc (xương vỏ) C Chỉ chất khoáng xương xốp (xương bè) D Mất chất khoáng xương xốp (xương bè) 140 Đau cột sống thắt lưng cấp tính ngun nhân học có đặc điểm: A Đau kèm theo sốt B Đau kịch phát cột sống thắt lưng, khởi phát đột ngột kèm theo cảm giác cứng cột sống C Bệnh nhân gầy sút cân D Bệnh diễn biến tháng 141 A B C D 142 Xẹp đốt sống loãng xương thường gây biến dạng: CSTL ưỡn Gù nhọn cột sống Gù cong CS lưng - thắt lưng Vẹo CS lưng - thắt lưng Tiêu chuẩn chẩn đốn lỗng xương dựa mật độ xương pp DEXA theo WHO: A T-score CSTL cổ xương đùi < -1,0 B T-score CSTL cổ xương đùi < -2,0 C T-score CSTL cổ xương đùi < -1,5 D T-score CSTL cổ xương đùi < -2,5 143 A B C D XN máu đau CSTL nguyên nhân học có biểu hiện: Thiếu máu Yếu tố viêm bình thường Yếu tố viêm tăng Phosphatase kiềm tăng, calci máu tăng 144 Mức độ tổn thương thận bệnh lupus ban đỏ hệ thống có ý nghĩa: A tiên lượng chung bệnh B dự báo mức độ hủy hoại khớp C dự báo mức độ hủy hoại D dự báo mức độ hủy hoại tạng khác 145 A B C D Sắp xếp nguyên nhân gây tử vong theo thứ tự hay gặp giảm dần SLE: Nhiễm trùng - bệnh lý thận - bệnh lý tâm thần, thần kinh Bệnh lý tâm thần, thần kinh - bệnh lý thận - nhiễm trùng Bệnh lý thận - bệnh lý thần kinh, tâm thần - nhiễm trùng Bệnh lý thận - nhiễm trùng - bệnh lý thần kinh, tâm thần 146 Đặc điểm lâm sàng SLE, trừ: A Viêm thận lupus thể viêm thận gian mạch tăng sinh viêm cầu thận lan tỏa thường gây protein niệu, THA B Viêm màng tim biến chứng tim mạch thường gặp SLE, gây biến chứng viêm màng tim co thắt C Tổn thương phổi hay gặp viêm màng phổi, tràn dịch màng phổi khơng D Thiếu máu thường thiếu máu kiểu viêm 147 A B C D Không phải đặc điểm chất chống đông lupus SLE: Không gây chảy máu Gây tắc nghẽn mạch máu Kéo dài aPTT Kéo dài PT 148 A B C D Thành phần khơng có định nghĩa “chất lượng xương” WHO 2001: Tổn thương tích lũy Khối lượng xương Cấu trúc xương Độ khống hóa 149 A B C D Khẳng định loãng xương: Cân nặng cao yếu tố bảo vệ thể khỏi tình trạng xương BN có bố/mẹ bị gãy xương yếu tố nguy lỗng xương Tăng vận động giúp kích thích tạo xương Tất 150 Thái độ xử trí số OSTA: A Nếu BN có nguy LX cao: đo mật độ xương Nếu không đo chưa uống thuốc chống lỗng xương B Nếu BN có nguy LX trung bình mà đo mật độ xương thấy thấp cần theo dõi thêm để xem có cần dùng thuốc hay khơng C Nếu BN có nguy LX trung bình có định đo MĐX, MĐX thấp cần uống thuốc D Nếu BN nguy LX thấp chưa cần đo MĐX có yếu tố nguy 151 A B C D Tính chất đau xẹp cột sống, trừ: Từ từ tăng dần theo trình lún xẹp đốt sống Không biểu chèn ép thần kinh Giảm rõ rệt nằm Có thể tự biến sau vài tuần mà khơng cần điều trị BN nữ 65 tuổi, chụp XQ cột sống thắt lưng thấy: L1 bình thường, L2 lõm hình chêm, L3, L4 lõm mặt, L5 xẹp hình lưỡi Tổng điểm Meunier BN tính được: A 11 điểm B 12 điểm C 13 điềm D 14 điểm 152 NỘI TIẾT 49 Bệnh cushing tình trạng: A Cường tiết ACTH tuyến yên B Cường tiết TSH tuyến yên C Cường tiết FSH LH tuyến yên D Cường tiết GH tuyến yên 50 Một số tác dụng phụ tiêm insulin da: A Hạ đường máu mức, giảm cân, tăng huyết áp B Hạ đường máu mức, giảm cân, giảm huyết áp C Hạ đường máu mức, loạn dưỡng mỡ da, dị ứng chỗ tiem D Hạ đường máu mức, giảm huyết áp, loạn dưỡng mỡ da 51 Tỷ lệ thành phần dinh dưỡng cho người đái tháo đường là: A Chất bột, đường (carbonhydrat): 30%; chất béo (lipid): 40%; chất đạm (protein): 40% B Chất bột, đường (carbonhydrat): 40-50%; chất béo (lipid): 25-35%; chất đạm (protein):15-25% C Chất bột, đường (carbonhydrat): 60-70%; chất béo (lipid): 15-20%; chất đạm (protein):10-20% D Tất ý sai 95 Bệnh suy thượng thận mạn tính có đặc điểm sau, trừ: A Có thể gặp hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải B Hay gặp nguyên nhân tự miễn C Hay gặp nam giới tuổi trung niên D Do giảm tiết glucocorticoid meneralcorticoid 96 Triệu chứng tim mạch suy tuyến thượng thận mạn: A Mạch nảy mạnh B Hạ huyết áp tư C Tim to bình thường D Giảm nhịp tim 153 TC giảm tiết aldosteron: A B C D Hạ K máu THA Kiềm chuyển hóa Giảm thể tích huyết tương, hạ HA 154 HC Cushing u lành tính tuyến thượng thận có TC: A Cortisol máu tăng, nghiệm pháp ức chế dexamethason 1mg qua đêm không ức chế được, ACTH giảm, nghiệm pháp ức chế dexamethason liều cao không ức chế B Cortisol máu tăng, nghiệm pháp ức chế dexamethason 1mg qua đêm ức chế được, ACTH giảm, hố yên rộng XQ C Cortisol máu tăng, nghiệm pháp ức chế dexamethason 1mg qua đêm không ức chế được, ACTH tăng, nghiệm pháp ức chế dexamethason liều cao không ức chế D Cortisol máu tăng, nghiệm pháp ức chế dexamethason 1mg qua đêm không ức chế được, ACTH tăng, CT thấy sản thượng thận bên 155 A B C D Thuốc Metformin định cho: ĐTĐ typ 2, BN thừa cân, béo phì ĐTĐ ĐTĐ viêm tụy mạn ĐTĐ có biến chứng suy thận 156 A B C D Hormone Aldosteron có tác dụng điều hòa nồng độ thể K, Na P, Sulfat Canci, P Canci, sulfat 79 Bệnh cushing u tiết ACTH tuyến yên phim chụp thấy hình ảnh: A U tuyến yên qua chụp MRI, u tuyến thượng thận phim chụp MRI thượng thận B U tuyến yên qua chụp MRI, tuyến thượng thận bên teo phim chụp MRI thượng thận C U tuyến yên qua chụp MRI, tuyến thượng thận bên teo bên phì đại phim chụp MRI thượng thận D U tuyến yên qua chụp MRI, tuyến thượng thận bên phì đại phim chụp MRI thượng thận CẤP CỨU 16 Hai yếu tố quan trọng điều hòa vận chuyển nước điện giải từ khu vực sang khu vực khác là: A Áp lực thủy tĩnh nồng độ kali máu B Nồng độ natri máu áp lực thẩm thấu C Áp lực thủy tĩnh áp lực thẩm thấu D Nồng độ tất chất điện giải áp lực nước 30 Các bệnh lý sau gây toan chuyển hóa có khoảng trống anion bình thường, trừ: A Ngộ độc ethylen glycol methanol B Tiêu chảy C Dò ruột D Toan ống thận 52 Bệnh nhân nam 28 tuổi phát hôn mê góc cơng viên, đưa vào viện tình trạng mê, đồng tử 2mm, phản xạ ánh sang, nhịp thở 10 lần/ph, mạch 110 lần/ph, huyết áp 100/60mmHg, SpO2 90%, da có vết tiêm chích Kết khí máu: PH 7,24 ; PaCO2 60 mmHg; PaO2 76mmHg; HCO3- 29mmol/l chẩn đốn tình trạng rối loạn toan kiềm bệnh nhân? A Kiềm chuyển hóa B Kiềm hơ hấp C Toan chuyển hóa D Toan hơ hấp 53 Tiêu chuẩn chẩn đốn nhiễm kiềm hơ hấp: A PH< 7,45 ; PaCO2 >35 mmHg; HCO3-< 20mmol/l B PH< 7,45 ; PaCO2 7,45 ; PaCO2 7,45 ; PaCO2 >35 mmHg; HCO3-< 20mmol/l 54 Trong điều trị bệnh nhân ngộ độc có hội chứng cường cholinergic, theo dõi dấu hiệu quan trọng nhất? A Đồng tử, ý thức B Huyết áp C Nhiệt độ D Tình trạng hô hấp 55 Biểu nguy hiểm tăng kali máu lâm sàng: A Rối loạn nhịp tim B Đau đầu C Chuột rút D Yếu 80 Bệnh nhân nam 63 tuổi có tiền sử hút thuốc lá, bị khí phế thũng phải thở oxy nhà 2l/phút Diễn biến bệnh ngày nay, ho, sốt, khạc đờm, khó thở phải thở oxy l/phút, vào viện tình trạng tím, khơng phù, x quang phổi có hình ảnh viêm phổi, khí phế thũng - Xét nghiệm khí máu động mạch: PH: 7,32; PaCO2 60 mmHg, HCO3 33mmol/l, SaO2 78%, SpO2 85% Chẩn đốn tình trạng rối loạn toan kiềm bệnh nhân A Toan hô hấp B Kiềm chuyển hóa C Kiềm hơ hấp D Toan chuyển hóa 81 Liều than hoạt nói chung cho trường hợp ngộ độc đường uống (nếu khơng có yếu tố khác đặc biệt) là: A 20g B 100g C 120g D 1g/kg cân nặng 82 Trong điều trị ngộ độc cấp khí độc, cần: A Nhanh chóng đưa bệnh nhân khỏi vùng ô nhiễm B Cho bệnh nhân thở oxy cao áp C Xác định loại khí độc trước điều trị sau D Tất câu sai 97 Tư bệnh nhân rửa dày: A Nằm ngửa ưỡn cổ B Nằm nghiêng sang phải C Nằm nghiêng sang trái, đầu thấp D Nằm thẳng 92 Khu vực thể chứa thể tích nước lớn nhất: A Khu vực ngồi tế bào B Trong lòng mạch C Khu vực tế bào D Khoảng kẽ 157 A B C D Thái độ xử trí ngộ độc cấp: ổn định chức sống biện pháp Dùng than hoạt cho trường hợp Loại bỏ chất độc biện pháp Khơng có câu Điều trị tăng kali máu 7mEq/l có suy thận cấp vơ niệu, không nên cho thuốc điều trị cấp cứu: A Truyền tĩnh mạch NaHCO3 1,4% 500ml B Thụt giữ nhựa trao đổi ion kayexalat (Resonium) uống 15-30g với 50g sorbitol C Cho lợi tiểu furosemide 40-60mg tiêm tĩnh mạch D Tiêm tĩnh mạch 100 đơn vị insulin nhanh 125ml glucose 20% 30 phút 158 159 Các loại thuốc sau có tác dụng hạ kali máu trừ: A Natribicarbonat B Glucose ưu trương C Kayaxalat D Lợi tiểu kháng aldosterone Nam 60 tuổi, TS COPD nhiều năm, vào khoa cấp cứu với GCS 12 điểm, thở ngáp tím tái, M 120, HA 160/90, Khí máu pH 7,15, PaCO2 100, HCO3 29, PaO2 58 A Toan hô hấp B Toan chuyển hóa C Kiềm hơ hấp D Kiềm chuyển hóa 160 161 A B C D Than hoạt là: Chất bột màu đen giống than Than xử lý đặc biệt làm tăng diện tích hấp phụ Than đá nghiễn nhỏ Than củi nghiền nhỏ 162 A B C D Điều trị khởi đầu tăng Na máu có tụt huyết áp không nên truyền: NaCl 0,9% Ringer lactat HES 6% G5% HUYẾT HỌC 17 Theo phân loại theo tổ chức học, u lympho ác tính Hodgkin chia thành thể: A Ưu lympho, xơ cục, giàu tế bào Reed-Sterberg, nghèo tế bào lympho B Giàu tế bào, xơ cục, hỗn hợp tế bào, giàu tế bào lympho C Giàu tế bào, xơ cục, hỗn hợp tế bào, nghèo tế bào lympho D Ưu lympho, xơ cục, hỗn hợp tế bào, nghèo tế bào lympho 18 Tiểu cầu định truyền cho bệnh nhân nhằm mục đích: A Ngừng giảm chảy máu giảm yếu tố đông máu B Ngừng giảm chảy máu giảm tiểu cầu C Ngừng giảm chảy máu giảm chức tiểu cầu D B C 66 Rối loạn đông máu gặp nhiều leucemie cấp thể: A Leucemie cấp dòng hồng cầu B Leucemie cấp dòng lympho C Leucemie cấp tiền tủy bào D Leucemie cấp dòng tủy-mono 83 Tỷ lệ thường gặp lecemia kinh dòng bạch cầu hạt là: A Chiếm khoảng 20% bệnh LXM B Chiếm khoảng 5% bệnh LXM C Chiếm khoảng 50% bệnh LXM D Chiếm khoảng 80% bệnh LXM 84 Các triệu chứng lâm sàng thường gặp bệnh nhân u lympho ác tính bao gồm: A Thiếu máu, sốt, hạch to B Thiếu máu, sốt, xuất huyết da C Hạch to nhiều vị trí D Thiếu máu, hạch to, gan lách to 85 Bản chất thuốc điều trị A Kháng thể đơn dòng chống CD 20 B KS chống ung thư C Hóa chất diệt TB D hóa chất ức chế tăng sinh tb 19 Các thuốc ức chế hoạt tính tyrosine kinase hệ gồm: A Nilotinib Dasatinib B Nilotinib Imatinib C Dasatinib rituximab D Dasatinib Imatinib LÃO KHOA 35 Các biểu hội chứng tắc nghẽn là: A Tiểu gấp, đái đêm, khơng nhịn tiểu B Tiểu khó, nhỏ giọt, ngắt quãng C Tiểu buốt, tiểu dắt D Tất triệu chứng 58 Chẩn đoán tăng sản lành tính tuyến tiền liệt dựa vào: A Thăm trực tràng B Siêu âm ổ bụng C Triệu chứng lâm sàng D Tất phương pháp 67 Chỉ định điều trị nội khoa cho bệnh nhân có trọng lượng TLT: A ≥100g B ≤20g C ≤100g D ≤60g 86 Vùng giải phẫu hay phát sinh ung thư tuyến tiền liệt là: A Vùng chuyển tiếp B Vùng ngoại vi C Vùng trung tâm D Vùng đệm xơ trước 87 Liều Xatral 10mg: A 1v/ngày, chia lần B v/ngày, lần C v/ngày, lần D 1v/ngày, lần 88 Đặc điểm siêu âm PĐLTTLT trừ: A Tuyến to cân đối cân đối, trở thành hình cầu B Thùy có vai trò đặc hiệu q trình phát triển BPH, với khối lồi vào lòng bàng quang phần tuyến C Dội âm đồng D Tất bất thường vùng chuyển tiếp, phần ngoại vi phải chắn bình thường, đồng 89
- Xem thêm -

Xem thêm: de-noi-y6, de-noi-y6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn