Báo cáo 7 bước nghiên cứu đề tài khoa học

9 10 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 17:30

BÁO CÁO 7 BƯỚCNGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌCNHÓM 10ĐỀ TÀI: Tìm Hiểu Về Thực Trạng Bạo Lực Gia Đình Ở Việt Nam Hiện NayMỤC LỤCMỤC LỤC2I, PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ, LỰA CHỌN ĐỀ TÀI2II, XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐẶT TÊN ĐỀ TÀI4MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:4ĐẶT TÊN ĐỀ TÀI4III, NHẬN DẠNG ĐẶT CÂU HỎI NGHIÊN CỨU5IV, ĐƯA LUẬN ĐIỂM XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU51, Hiện trạng về vấn đề bạo lực gia đình52, Nguyên nhân của tình trạng bạo lực gia đình53, Giải pháp cho vấn đề bạo lực gia đình54, Kết luận5V, LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH GIẢ THUYẾT6VI, TÌM KIẾM CÁC LUẬN CỨ ĐỂ CHỨNG MINH LUẬN ĐIỂM61, Hiện trạng về vấn đề bạo lực gia đình62, Nguyên nhân của tình trạng bạo lực gia đình73, Giải pháp cho vấn đề bạo lực gia đình8VII, BÁO CÁO CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU8 BÁO CÁO BƯỚC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC NHĨM 10 ĐỀ TÀI: Tìm Hiểu Về Thực Trạng Bạo Lực Gia Đình Ở Việt Nam Hiện Nay Bùi Thị Hương – B15DCTT036 Nguyễn Thị Hồng – B15DCVT174 Trần Văn Vũ – B15DCVT460 Dương Công Minh – B15DCVT257 Inthanong Sak Thammanila – B15DCVT501 Sonnat Đa Champaphanh – B15DCVT502 Đỗ Tiến Mạnh - B15DCVT245 MỤC LỤC ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ THỰC TRẠNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY I, PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ, LỰA CHỌN ĐỀ TÀI Đề tài mang ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn: Đất nước ngày phát triển kéo theo thay đổi tích cực tiêu cực xã hội Đời sống người hoàn hảo hơn, bên cạnh nhiều vấn nạn tiếp tục diễn mà bật nạn “ Bạo lực gia đình “- vấn nạn mà xã hội chưa có tiếng nói chung Tính cấp thiết đề tài: Bạo lực gia đình trở thành vấn đề xã hội nhức nhối gây nhiều hậu nghiêm trọng mà trước hết vi phạm đến quyền người, danh dự, nhân phẩm tính mạng cá nhân, đặc biệt phụ nữ, trẻ em Bạo lực gia đình làm xói mòn giá trị truyền thống tốt đẹp, tác động xấu đến môi trường giáo dục hệ trẻ, ảnh hưởng đến an toàn lành mạnh cộng đồng trật tự xã hội Với mong muốn góp phần cơng sức nho nhỏ vào cơng chống bạo lực gia đình, chúng em lựa chọn đề tài “ Tìm hiểu thực trạng bạo lực gia đình Việt Nam nay” Bằng sở thích với đề tài này, chúng em cố gắng tìm tòi, nghiên cứu để hoàn thành đề tài tốt II, XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU/ ĐẶT TÊN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Trong năm gần đây, trạng bạo lực gia đình nhiều quan tâm dư luận xã hội không cá nhân thờ vô cảm với hành động cách hành sử Đề tài nghiên cứu với mục tiêu là: + Tăng thêm hiểu biết cá nhân quy luật tâm lý thành viên gia đình, từ thành viên nhỏ đến lớn + Tìm hiểu thực trạng sống thành viên gia đình Việt Nam + Tìm hiểu thực trạng tình trạng bạo lực gia đình nước ta, ngun nhân gây tình trạng + Tổng hợp ý kiến chuyên gia ngành tâm lý quản lý, số liệu dư luận xã hội vấn đề bạo lực gia đình + Từ thông tin nhiều chiều đưa nhận định thân tình trạng bạo lực gia đình nước ta nay, tổng hợp phương pháp để cải thiện tình hình tương lai + Từ hiểu biết sử dụng để áp dụng vào cải thiện mối quan hệ sống thân ĐẶT TÊN ĐỀ TÀI Với lòng mong muốn tác động vào đối tượng, cải tiến để đến mục tiêu dự kiến phản ánh cô đọng nội dung nghiên cứu Vì tên đề tài chúng em đặt : “Tìm Hiểu Về Thực Trạng Bạo Lực Gia Đình Ở Việt Nam Hiện Nay” III, NHẬN DẠNG/ ĐẶT CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Bạo lực gia đình ? Tại trở thành nạn - Việt Nam ? Bạo lực gia đình biến hóa theo hình thức ? Ngun nhân đâu dẫn tới tình trạng bạo lực gia đình - Việt Nam ? Làm để giảm thiểu bạo lực gia đình Việt Nam? IV, ĐƯA LUẬN ĐIỂM/ XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Trong đề tài này, chúng em vào nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng vấn đề bạo lực gia đình Việt Nam để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu dựa giả thuyết nghiên cứu sau: 1, Hiện trạng vấn đề bạo lực gia đình - Khái niệm bạo lực gia đình Sự tuyệt đối hóa bạo lực giới chiều Có hai hình thức bạo lực gia đình nay: Bạo lực theo hình thức bạo hành bạo lực theo hình thức nạn nhân 2, Nguyên nhân tình trạng bạo lực gia đình - Nguyên nhân sâu xa tình trạng bạo lực phụ nữ bất bình đẳng giới nhận thức sai lệch, - chưa đắn bình đẳng giới Nam giới nguyên nhân chủ yếu gây nên bạo lực gia đình, muốn ngăn chặn, phòng, chống bạo lực gia đình phải nam giới 3, Giải pháp cho vấn đề bạo lực gia đình - Nhà nước cần có sách cụ thể bảo vệ phụ nữ, trẻ - em Để đẩy lùi bạo lực gia đình, cá nhân cộng đồng góp phần xây dựng xã hội ngày tươi đẹp, văn minh 4, Kết luận - Đóng góp cho đề tài Ứng dụng đề tài Hướng nghiên cứu cho đề tài V, LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH GIẢ THUYẾT Trong đề tài này, Nhóm 10 vào nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng vấn đề bạo lực gia đình Việt Nam phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu tổng hợp ý kiến chuyên gia ngành tâm lý học, kết hợp với kiến thức học Bộ môn “ Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” Trường Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Từ kết hợp với hiểu biết thân quy luật tâm lý thực tế sống để nêu bật hậu nguyên nhân giải pháp vấn đề: “Tìm hiểu thực trạng bạo lực gia đình việt nam nay” VI, TÌM KIẾM CÁC LUẬN CỨ ĐỂ CHỨNG MINH LUẬN ĐIỂM Luận để chứng minh luận điểm chúng em sử dụng dựa số liệu thống kê số báo tạp chí viết năm 2005- 2017 Trong đề tài sử dụng tài liệu số trang web Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội số trang web khác (Được trích dẫn cũ thể trường hợp): 1, Hiện trạng vấn đề bạo lực gia đình - Bạo lực gia đình hành vi bạo lực xảy phạm vi gia đình, bao gồm xâm phạm ngược đãi thân - thể hay tình cảm thành viên gia đình Phần lớn bạo lực gia đình bạo lực giới, có nghĩa bạo lực thực - nam giới phụ nữ (gồm em gái) Bạo lực gia đình Việt Nam dần trở thành vấn đề gây nhức nhối - đặc biệt nghiêm trọng cần giải Theo UNICEF, 100 trẻ em hỏi có em bị hiếp dâm chịu hình thức xâm hại khác nhỏ số bị ép buộc lần vài lần Trong số trường hợp này, 100 người có người gây hành vi lạm dụng tình dục xác định họ hàng, cha, cha dượng người tình mẹ Cũng theo số liệu điều tra, bạo lực tình dục chiếm khoảng 10-69% tổng số vụ bạo lực gia - đình Theo nghiên cứu Trung tâm tư vấn Tình u, nhân gia đình thành phố Hồ Chí Minh 1665 vụ bạo hành gia đình có 43,6% phụ nữ bị bạo hành thể xác, 55,3% bị bạo hành tinh thần 1,6% bị bạo hành tình dục (Tạp chí Tâm lý học, số 5, - 5/2008) Theo Nghiên cứu quốc gia Bạo lực gia đình phụ nữ Việt Nam Chính phủ Việt Nam Liên hợp Quốc công bố ngày 25 tháng 11 năm 2010 cho thấy: Hơn nửa phụ nữ Việt Nam có - nguy bị bạo lực thời điểm đời Theo báo cáo Viện khoa học xét xử (Toà án nhân dân tối cao) 42 tỉnh năm (2000- 2005), tỉnh xét xử 10.608 vụ án hôn nhân gia đình, 42% vụ án ly có nguyên nhân từ bạo lực gia đình 2, Nguyên nhân tình trạng bạo lực gia đình - Tháng 11/2006 tháng 11/2007, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Ngay sau đó, Chính phủ Việt Nam ban hành nhiều văn pháp quy hướng dẫn thực triển khai - thực Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Thực tế chương trình can thiệp Việt Nam thời gian qua chưa quan tâm đến vai trò tham gia nam giới việc xóa bỏ bạo lực gia đình Trong đó, nghiên cứu nam giới đóng vai trò vơ quan trọng việc phòng, chống bạo lực gia đình, họ chủ yếu người gây bạo lực gia đình bạo lực với phụ nữ 3, Giải pháp cho vấn đề bạo lực gia đình - Trước hậu để lại nghiêm trọng nạn bạo hành gia đình, năm 2007, Nhà nước ta ban hành Luật phòng chống bạo hành gia đình Tuy nhiên, năm gần đây, nạn BLGĐ chưa ngăn chặn triệt để Có thể phận người Việt Nam coi vấn đề riêng tư, mang tính chất gia đình túy, nên người phụ nữ chịu tác động nạn bao hành đơn độc VII, BÁO CÁO/ CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Phương pháp lựa chọn “BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI” (Quyển báo cáo) ... Đóng góp cho đề tài Ứng dụng đề tài Hướng nghiên cứu cho đề tài V, LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH GIẢ THUYẾT Trong đề tài này, Nhóm 10 vào nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng vấn đề bạo lực gia... NGHIÊN CỨU Trong đề tài này, chúng em vào nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng vấn đề bạo lực gia đình Việt Nam để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu dựa giả thuyết nghiên cứu sau: 1, Hiện trạng vấn đề. .. nữ chịu tác động nạn bao hành đơn độc VII, BÁO CÁO/ CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Phương pháp lựa chọn “BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI” (Quyển báo cáo)
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo 7 bước nghiên cứu đề tài khoa học, Báo cáo 7 bước nghiên cứu đề tài khoa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn