Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại minh châu, thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

60 13 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 14:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA THẾ ANH Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRANG TRẠI MINH CHÂU, HẠ LONG, QUẢNG NINH” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2019 Thái Nguyên, 2018 Đ ẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA THẾ ANH Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRANG TRẠI MINH CHÂU, HẠ LONG, QUẢNG NINH” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp: Khoa: Khóa học: Giảng viên hướng dẫn: Chính quy Thú y TY - K46N02 Chăn ni Thú y 2014 - 2019 TS Phạm Thị Trang Thái Nguyên, 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập lý thuyết trường thực tập thời gian để em vận dụng lý thuyết vào thực tế Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, thầy cô khoa Chăn nuôi thú y - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đã tạo điều kiện giúp đỡ cho em có hội để học tập rèn luyện thời gian qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn TS Phạm Thị Trang, tận tình hướng dẫn để em hồn thành tốt khóa luận Em xin bày tỏ lòng cảm ơn tới Ban lãnh đạo Trang trại Minh Châu, Hạ Long tạo điều kiện tốt để chúng em thực tập trang trại, em xin cảm ơn tất cô bác anh chị em công nhân trang trại quan tâm giúp đỡ động viên em trình thực tập Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bố mẹ anh chị em, bạn bè tạo điều kiện ủng hộ động viên em để em hồn thành tốt khóa học Cuối cùng, em xin trân trọng gửi tới thầy giáo, cô giáo hội đồng đánh giá khóa luận lời cảm ơn chân thành lời chúc tốt đẹp Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Ma Thế Anh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết thực công tác vệ sinh sát trùng 35 Bảng 4.2 Lịch tiêm phòng vắc xin áp dụng cho lợn thịt trại 36 Bảng 4.3 Kết tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn trại 37 Bảng 4.4 Bảng nhiệt độ phù hợp với lợn qua tuần tuổi 40 Bảng 4.5 Kết thực cơng tác chăm sóc, nuôi dưỡng quản lý đàn lợn 40 Bảng 4.6 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đường hô hấp cho đàn lợn thịt nuôi trại 41 Bảng 4.7 Kết chẩn đoán điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi trại 42 Bảng 4.8 Kết thực xuất lợn trại 43 iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT ADN: Axit Deoxyribonucleic ARN: Axit Ribonucleic Cs.: Cộng Ml: Mililit Nxb: Nhà xuất CP: Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam PED: Dịch tiêu chảy cấp lợn STT: Số thứ tự TT: Thể trọng iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Đặc điểm khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Tổng quan nghiên cứu nước 2.2.1 Đặc điểm sinh trưởng khả sản xuất phẩm chất thịt lợn 2.2.2 Một số bệnh thường gặp lợn thịt 11 2.2.3 Tình hình nghiên cứu nước 25 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 32 3.1 Đối tượng 32 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 32 3.3 Nội dung thực 32 3.4 Các tiêu phương pháp thực 32 v 3.4.1 Các tiêu theo dõi 32 3.4.2 Phương pháp theo dõi thu thập thông tin 33 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 34 Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Kết cơng tác vệ sinh phòng bệnh 35 4.1.1 Kết thực công tác vệ sinh sát trùng 35 4.1.2 Kết thực cơng tác tiêm phòng 36 4.2 Kết thực cơng tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý đàn lợn 37 4.3 Kết chẩn đoán điều trị số bệnh lợn thịt trại 41 4.3.1.Kết chẩn đoán điều trị bệnh đường hô hấp cho đàn lợn thịt nuôi trại 41 4.3.2 Kết chẩn đoán điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi trại 42 4.4 Xuất lợn vệ sinh chuồng trại sau xuất 43 4.4.1 Xuất lợn 43 4.4.2 Vệ sinh chuồng trại sau xuất lợn 44 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Kiến nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, quan tâm nhà nước, ngành chăn ni nói chung ngành chăn ni lợn thịt nói riêng ngày phát triển, chiếm vị trí quan trọng kinh tế nước nhà Chăn nuôi lợn thịt cung cấp lượng lớn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cho người mà cung cấp cho ngành trồng trọt lượng phân bón dồi dào, số phụ phẩm cho ngành công nghiệp chế biến, đặc biệt, chăn nuôi lợn thịt mang lại giá trị kinh tế cao cho người chăn nuôi Cùng với xu hướng xã hội nhu cầu ngày tăng cao người, ngành chăn nuôi lợn thịt ngày phát triển có nhiều cải biến Chuyển đổi từ mơ hình chăn ni nhỏ lẻ sang chăn ni tập trung, quy mô lớn, áp dụng kỹ thuật chăn ni tiên tiến vào q trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn Đây bước tiến giúp cho ngành chăn nuôi đáp ứng nhu cầu chất lượng thị trường, mang lại hiệu kinh tế cho người chăn nuôi Để nâng cao chất lượng số lượng sản phẩm thịt lợn đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, có khả cạnh tranh thị trường quốc tế, việc áp dụng quy trình kỹ thuật chăn ni theo hướng an toàn sinh học cần thiết Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, em tiến hành đề tài: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi trại Minh Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn sản xuất, nâng cao kiến thức, kỹ nghề kỹ sống cho thân trước trường - Đánh giá tình hình chăn ni trại Hồng Văn Châu, Hạ Long, Quảng Ninh - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt nuôi trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi trang trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Hồng Văn Châu, Hạ Long, Quảng Ninh - Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trại đạt hiệu cao - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi trại Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý Trại lợn Minh Châu trại gia công công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam Trang trại xây dựng địa bàn phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có địa hình phức tạp, đồi núi cao nằm sâu khu vực khai thác than xa khu dân cư với tổng diện tích khoảng 150 ha, sử dụng 8ha Thành phố Hạ Long nằm trung tâm tỉnh Quảng Ninh, có diện tích 271,95 km², với chiều dài bờ biển gần 50 km Phía Đơng Hạ Long giáp thành phố Cẩm Phả Phía Tây giáp thị xã Quảng n Phía Bắc giáp huyện Hồnh Bồ Phía Nam vịnh Hạ Long 2.1.2 Đặc điểm khí hậu Thành phố Hạ Long thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh, vùng Đơng Bắc Bộ, chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa thuộc vùng khí hậu ven biển, với mùa rõ rệt mùa đông mùa hè Do trại lợn cơng ty TNHH Minh Châu chịu ảnh hưởng chung khí hậu vùng Nhiệt độ: Trung bình năm 23,7°C Mùa đông thường tháng 11 đến tháng năm sau, nhiệt độ trung bình 16,7°C rét 5°C Mùa hè từ tháng đến tháng 10, nhiệt độ trung bình vào mùa hè 28,6°C, nóng lên đến 38°C - Lượng mưa: Trung bình năm Hạ Long 1832 mm, phân bố không Theo mùa Mùa hè, mưa từ tháng đến tháng 10, chiếm từ 80 – 85% tổng lượng mưa năm Lượng mưa cao vào tháng tháng 8, khoảng 350 mm Mùa đông mùa khơ, mưa, đạt khoảng 15 – 20% tổng 39 Biện pháp khắc phục điều kiện thời tiết mùa hè chuồng nên theo hướng Đông - Nam để đảm bảo ấm áp mùa đông thoáng mát mùa hè, đảm bảo ánh sáng chiếu vào chuồng hạn chế lượng nhiệt sinh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp Biện pháp khắc phục thời tiết mùa đông trại treo hệ thống đèn điện bóng tròn đầu giàn mát để làm nóng khơng khí hút vào chuồng Vào hôm nhiệt độ hạ thấp, tiến hành che giàn mát lại để hạn chế khơng khí lạnh vào chuồng giảm bớt quạt khơng để tích khí chuồng gây viêm phổi Cơng việc hàng ngày tiến hành làm chuồng lợn thịt: kiểm tra nguồn nước, trại dùng vòi nước uống tự động, nên cần kiểm tra nước chảy mạnh hay yếu hay khơng có nước Phải kiểm tra hàng ngày tránh bị kẹt bị rò rỉ làm ướt chuồng Hàng ngày, làm vệ sinh chuồng, máng ăn, thay nước máng tắm, đồng thời quan sát biểu đàn lợn * Cơng tác theo dõi chăm sóc phát lợn ốm Trong chăn nuôi lợn yếu tố kỹ thuật, giống, thức ăn, chuồng trại, thú y, công tác quản lý định đến suất chất lượng, giá thành lợi nhuận Với yêu cầu vậy, trang trại tiến hành phân loại lợn (tách lợn ốm ô riêng để cuối chuồng) để có kế hoạch phương pháp chăm sóc cho nhằm đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho phát triển đàn lợn Sáng sớm, chúng tơi tiến hành kiểm tra tình hình bệnh tật đàn lợn, sau đó, cho lợn ăn, vệ sinh chuồng trại điều trị bệnh cho đàn lợn có phát lợn bị bệnh Điều chỉnh nhiệt độ chuồng cho phù hợp với điều kiện thời tiết để đảm bảo lợn sinh trưởng phát triển điều kiện sống thuận lợi Nhiệt độ đảm bảo cho đàn lợn sinh trưởng trình bày qua bảng 4.4 40 Bảng 4.4 Bảng nhiệt độ phù hợp với lợn qua tuần tuổi Tuần tuổi Nhiệt độ thích hợp 32oC => 33 oC 31oC => 32 oC 30oC => 31 oC 29oC => 30 oC 28oC => 29 oC => 10 28oC => 29 oC 11 => 14 28oC => 29 oC 15 => 20 28oC => 29 oC 21 => xuất bán 27oC => 28 oC Bằng biện pháp quan sát thơng thường, ta đánh giá tình trạng sức khỏe đàn lợn nhận biết lợn khỏe, lợn yếu, lợn bệnh để tiến hành điều trị Kết thực công tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý đàn lợn tháng thực tập tốt nghiệp trại trình bày bảng 4.5 Bảng 4.5 Kết thực cơng tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý đàn lợn TT Công việc Số lượng cần thực (số lần) Khối lượng công việc thực (số lần) Tỷ lệ hoàn thành so với nhiệm vụ giao (%) Vệ sinh máng ăn 360 360 100 Kiểm tra vòi nước uống 360 360 100 Cho lợn ăn hàng ngày 360 360 100 Tách lợn ốm để cách ly 10 10 100 Qua bảng cho thấy, kỹ sư trại hướng dẫn thực nghiêm túc cơng tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý đàn lợn theo quy trình Tôi trực tiếp tham gia vệ sinh máng ăn, kiểm tra 41 vòi nước uống, cho lợn ăn, kiểm tra cách ly lợn ốm đạt 100% khối lượng cơng việc giao 4.3 Kết chẩn đốn điều trị số bệnh lợn thịt trại Trong thời gian thực tập tốt nghiệp trại, tham gia vào công tác chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn với kỹ sư trại Qua đó, giúp tơi trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh cho lợn thịt Làm tốt cơng tác chẩn đốn giúp phát nhanh xác, từ có phác đồ điều trị phù hợp, hiệu cao, tỷ lệ lợn khỏi bệnh cao, giảm tỷ lệ chết, giảm thời gian dùng thuốc giảm thiệt hại kinh tế Vì vậy, hàng ngày, cán kỹ thuật tiến hành theo dõi lợn ô chuồng phát lợn có biểu khác thường 4.3.1 Kết chẩn đốn điều trị bệnh đường hơ hấp cho đàn lợn thịt nuôi trại Kết trình chẩn đốn điều trị bệnh đường hơ hấp cho đàn lợn nuôi trại theo dõi, ghi chép thể bảng 4.6 Bảng 4.6 Kết chẩn đốn điều trị bệnh đường hơ hấp cho đàn lợn thịt nuôi trại 12 Số mắc bệnh (con) 48 47 113 91 Tính chung 116 75 Tháng theo dõi 490 Phác đồ áp dụng MD Tylogenta, 1ml/10kg TT/ngày, tiêm bắp Nova - gentylo, 1ml/10kg TT/ngày, tiêm bắp Tionaolin,1ml/10kg TT/ngày,tiêm bắp Số khỏi bệnh (con) 45 Số không khỏi bệnh (con) Tỷ lệ khỏi bệnh (%) 93,75 44 93,61 112 99,11 89 97,80 113 73 97,41 97,33 476 97,14 42 Kết bảng 4.6 cho thấy, tháng thực tập tốt nghiệp, tham gia trực tiếp công tác chẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn thịt tháng Nhờ hướng dẫn tận tình kỹ sư công nhân trại, chẩn đốn, phát 490 lợn có biểu bệnh đường hô hấp áp dụng phác đồ điều trị Do trang trại sau tháng sử dụng thuốc MD Tylogenta, 1ml/10kg TT/ngày, tiêm bắp, kỹ sư lại có thay đổi sang sử dụng thuốc Tyonaolin Nova gentylo nên bảng có kết sử dụng phác đồ Qua bảng cho thấy, tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao trung bình tương đối cao với hiệu lực từ 93,61 – 99,11% trung bình đạt 97,14% 4.3.2 Kết chẩn đốn điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt ni trại Kết q trình chẩn đoán điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn nuôi trại theo dõi, ghi chép thể bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết chẩn đoán điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi trại Tháng theo dõi Số mắc bệnh (con) 12 131 85 19 Phác đồ áp dụng PaXXcell, 1ml/10kg TT/ngày, tiêm bắp Nova Nor100, 1ml/10kg TT/ngày, tiêm bắp Số Số khỏi bệnh không (con) khỏi bệnh Tỷ lệ khỏi bệnh (%) 131 100 84 98,82 17 89,47 12 100 12 17 13 13 Tính chung 277 274 17 0 100 100 98,91 43 Qua bảng 4.7 cho thấy, tham gia trực tiếp cơng tác chẩn đốn, điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt tháng 12, 1, 2, 3,4 Dưới hướng dẫn kỹ sư trại, tơi chẩn đốn, phát 277 lợn có biểu tiêu chảy sử dụng phác đồ điều trị Qua bảng cho thấy, tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao với hiệu lực điều trị từ 89,47 – 100% trung bình đạt 98,91% 4.4 Xuất lợn vệ sinh chuồng trại sau xuất Khi đến thời gian xuất lợn, cơng ty CP có kế hoạch xuất bán lợn thông báo chủ trang trại để chuẩn bị người đuổi bắt lợn Khi xe vào trại phải sát trùng cổng theo quy định vào khu vực xuất lợn 4.4.1 Xuất lợn Trong thời gian thực tập, tham gia trực tiếp vào lần xuất lợn Quá trình xuất lợn thực gồm bước sau: - Phun sát trùng xe - Bắt lợn lên xe - Khi bắt phải đuổi từ - 10 lượt theo khối lượng khách yêu cầu - Cân con, ghi số liệu vào phiếu cân - Sau khi, xuất xong phải quét rọn sẽ, quét vôi cầu cân khu vực xuất lợn, đường đuổi lợn Kết thực công việc xuất lợn trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8 Kết thực xuất lợn trại Số lợn xuất (con) 468 Khối lượng trung bình/con lợn xuất (kg) 115 436 100 493 90 606 80 Tổng 2.003 96,25 Đợt xuất 44 Bảng 4.8 cho thấy, trực tiếp tham gia lần xuất lợn với tổng số 2.003 con, khối lượng trung bình lợn xuất 96,25 kg/con 4.4.2 Vệ sinh chuồng trại sau xuất lợn Sau xuất lợn, trại thường xuyên thực vệ sinh chuồng trại để đảm bảo an tồn dịch bệnh Tơi tham gia q trình vệ sinh tiến hành theo bước sau: - Vệ sinh bên ngồi chuồng ni: + Vệ sinh đường đuổi lợn + Vệ sinh cầu cân + Vệ sinh khu vực xe đến đỗ trại - Vệ sinh chuồng ni: + Hót phân chuồng + Cọ rửa sẽ: bạt trần, giàn mát, quạt (che chắn túi nilon), máng ăn, thành chuồng, chuồng + Quét vôi tường, thành chuồng, chuồng + Phun sát trùng + Kiểm tra lại toàn hệ thống điện, quạt, máy bơm có hoạt động tốt không + Kiểm tra giàn mát, song sắt, máng ăn, núm uống, bạt, trần + Nếu có hỏng sửa chữa hoạc thay + Lắp quây úm chờ lứa 45 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập trại, học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn thịt Những công việc em học thực sau: - Được tham gia tiêm phòng 1.500 lợn ni trại Sau sử dụng vắc xin, 100% số lợn biểu bất thường hay phản ứng thuốc - Đã trực tiếp tham gia vệ sinh máng ăn, kiểm tra vòi nước uống, cho lợn ăn, kiểm tra cách ly lợn ốm đạt 100% khối lượng công việc giao - Đã chẩn đoán, phát 490 lợn có biểu bệnh đường hơ hấp áp dụng phác đồ điều trị Tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao trung bình đạt 97,14% - Đã chẩn đốn, phát 277 lợn có biểu tiêu chảy sử dụng phác đồ điều trị Tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao trung bình đạt 98,91% - Đã trực tiếp tham gia lần xuất lợn với tổng số 2.003, khối lượng trung bình lợn xuất 96,25 kg/con 5.2 Kiến nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn để giảm tỷ lệ lợn mắc bệnh hội chứng tiêu chảy, viêm phổi, viêm khớp, viêm da - Thực tốt công tác vệ sinh, sát trùng chuồng xung quanh chuồng, vệ sinh chuồng trại để tránh lây lan mầm bệnh - Nhà trường ban chủ nhiệm khoa tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập tốt để có nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Đặng Hoàng Biên (2016), Khả sản xuất đa hình gen PRKAG3 của lợn Lũng Pù lợn Bản, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, Viện chăn nuôi Đặng Xuân Bình, Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc (2007), “Vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae bệnh viêm màng phổi lợn”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật, tập XVI số 2, Hội thú y Việt Nam Sa Đình Chiến, Cù Hữu Phú (2016), “Vai trò vi khuẩn E coli hội chứng tiêu chảy lợn hai tháng tuổi Sơn La biện pháp phòng trị”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, 23(3), tr.65 Đồn Thị Kim Dung (2004), Sự biến đợng một số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò của E coli hội chứng tiêu chảy của lợn con, phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ Nơng nghiệp, Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh của vi khuẩn E coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nghiêm Thị Anh Đào (2008), Xác định vai trò của vi khuẩn E coli gây hội chứng tiêu chảy lợn địa bàn ngoại thành Hà Nội, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Trương Quang Hải, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Lê Văn Dương (2012), “Kết phân lập xác định số đặc tính sinh học chủng Streptococcus suis Pasteurella multocida lợn mắc viêm phổi tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XIX,(số 7/2012), tr 71 - 76 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh của Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringers gây tiêu chảy lợn tỉnh phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sĩ Nơng nghiệp 47 10 Trần Thị Hạnh, Đặng Xuân Bình, Lưu Quỳnh Hương (2004), Xác định vai trò của vi khuẩn E coli Cl perfringens bệnh tiêu chảy lợn giai đoạn theo mẹ, chế tạo sinh phẩm phòng bệnh, Viện Thú Y 35 năm xây dựng phát triển (1969 - 2004), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 393 - 405 11 Nguyễn Bá Hiên (2001), Một số vi khuẩn đường ruột thường gặp biến động của chúng gia súc khoẻ mạnh bị tiêu chảy nuôi vùng ngoại thành Hà Nội, Luận án tiến sỹ nông nghiệp 12 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Herenda D., Chambers P G., Ettriqui, Soneviratna, Daislva I J P., (1994), Cẩm nang kiểm tra thịt lò mở dùng cho nước phát triển, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 175 - 177 14 Đặng Văn Kỳ (2007), “Bệnh liên cầu khuẩn biện pháp phòng trị”, Tài liệu hợi thảo hội chứng rối loạn hô hấp & sinh sản bệnh liên cầu khuẩn lợn, tr 148 - 156 15 Lê Văn Lãnh, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Trịnh Đình Thâu, Đặng Hữu Anh, Đỗ Ngọc Thúy Nguyễn Bá Hiên (2012), “Phân lập số vi khuẩn cộng phát gây bệnh lợn nghi mắc bệnh suyễn, đề xuất biện pháp phòng trị bệnh”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y, tập XIX, (số 2/2012), tr 30 16 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (1997), Bệnh Phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 17 Phạm Sỹ Lăng (2007), “Bệnh Liên cầu khuẩn lợn biện pháp phòng trị”, Tài liệu hợi thảo hợi chứng rối loạn hô hấp & sinh sản bệnh liên cầu khuẩn lợn, tr 148 - 156 18 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Quang, Bạch Quốc Thắng (2006), 17 bệnh của lợn, Nxb Lao Động - Xã Hội, tr - 64 19 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Trương Quang, Phùng Quốc Chướng, Chu Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch (1997), “Hệ vi khuẩn gây bệnh viêm ruột ỉa chảy lợn”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, Tập IV (số 1), tr 15 - 22 48 20 Lê Văn Năm (2013), “Bệnh viêm phổi địa phương - suyễn lợn”, Báo Tổ quốc, phát hành ngày 18/7/2013 21 Nguyễn Thị Bích Ngà (2015), Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, bệnh học biện pháp phòng trị bệnh giun tròn Trichocephalus spp gây lợn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Luận án tiến sĩ thú y, ĐH Nông Lâm Thái Nguyên 22 Nguyễn Thị Ngữ (2005), Nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy lợn huyện Chương Mỹ - Hà Tây, xác định một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn E coli Samonella, biện pháp phòng trị, Luận văn Thạc sỹ Nơng nghiệp, Hà Nội 23 Khương Bích Ngọc (1996), Bệnh cầu khuẩn một số sở chăn ni tập chung mợt số biện pháp phòng trị, Luận án phó tiến sĩ Khoa học Nơng nghiệp 24 Trịnh Phú Ngọc (2001), Xác định mợt số đặc tính sinh vật yếu tố độc lực của vi khuẩn Streptococcus gây bệnh lợn một số tỉnh phía Bắc, Luận án tiến sĩ Nơng nghiệp 25 Nguyễn Ngọc Nhiên (1996), Vai trò của mợt số vi kh̉n đường hô hấp hội chứng ho thở truyền nhiễm lợn biện pháp phòng trị, Luận án tiến sĩ khoa học nông nghiệp, tr 59 26 Sử An Ninh, Dương Quang Hưng, Nguyễn Đức Tâm (1981), “Tìm hiểu hội chứng stress bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí nông nghiệp công nghiệp thực phẩm 27 Sử An Ninh (1993), Kết quả bước đầu tìm hiểu nhiệt độ, độ ẩm thích hợp phòng bệnh lợn phân trắng, Kết nghiên cứu khoa học, Khoa chăn nuôi thú y, Đại học Nông Nghiệp I (1991 - 1993), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 48 28 Cù Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Nhiên, Nguyễn Thu Hằng, Âu Xuân Tuấn, Nguyễn Bích Thủy, Vũ Ngọc Quý (2005), “Xác định nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp lợn nuôi số tỉnh phía Bắc”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập VII, (số 4/2005) 49 29 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, tr.11 - 58 30 Nguyễn Mạnh Phương, Cù Hữu Phú, Văn Thị Hường, Nguyễn Bá Tiếp (2012), “Một số đặc điểm Salmonella spp gây tiêu chảy lợn sau cai sữa số trang trại nuôi cơng nghiệp miền Bắc”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XIX, (số 5/2012), tr 34 31 Trịnh Hồng Sơn (2014), Khả sản xuất giá trị giống của dòng lợn đực VCN03, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Viện chăn nuôi 32 Nguyễn Văn Tâm, Cù Hữu Phú (2006), “Phân lập vi khuẩn Salmonella gây hội chứng tiêu chảy cho lợn tiêu chảy lợn ni Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XIV, (số 2/2006) 33 Bạch Quốc Thắng (2011), Nghiên cứu sử dụng vi kh̉n nhóm Lactobacillus phòng trị bệnh tiêu chảy lợn theo mẹ, Luận án tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp, Viện Thú y Quốc Gia, Hà Nội 34 Nguyễn Văn Thiện (2008), Thống kê sinh vật học ứng dụng chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 35 Nguyễn Đức Thủy (2015), Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, vai trò của vi khuẩn E Coli hội chứng tiêu chảy lợn hai tháng tuổi huyện Đầm Hà Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh, biện pháp phòng trị, Luận văn Thạc sĩ thú y, Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 36 Trần Huy Toản (2009), Điều tra, xác định bệnh viêm phổi địa phương Mycoplasma hyopneumoniae một số vi khuẩn cộng phát khác gây cho lợn địa bàn thành phố Hải Phòng đề xuất biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sĩ Nơng nghiệp 37 Trần Thu Trang (2013), Đặc điểm dịch tễ của dịch tiêu chảy (Porcin Epidemic Diarrhoea - PED) biện pháp can thiệp dịch một số trại miền bắc Việt Nam, Luận văn thạc sỹ Thú y, Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội 50 38 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “Vai trò Escherichia coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mơ hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí khoa học phát triển, tập 11, số 3, tr 318 - 327 39 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn (2010), Nghiên cứu vai trò gây bệnh của vi khuẩn Clostridium perfringers hội chứng tiêu chảy lợn Phú Thọ biện pháp phòng trị, Luận án thạc sĩ khoa học Nơng nghiệp 40 Nguyễn Văn Tuyên, Dương Văn Quảng (2016), “Vai trò Escherichia coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn rừng trước sau cai sữa theo mơ hình ni bán hoang dã”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 7/2016), tr 54 41 Bùi Tiến Văn (2015), Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, vai trò của vi khuẩn E.coli hội chưng tiêu chảy lợn - 45 ngày t̉i huyện miền núi của tỉnh Thanh Hố, biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sỹ thú y, Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên II TÀI LIỆU TIẾNG ANH 42 Akita E M., Nakai S., (1993), “Comparison of four purification methols for the production of immunoglobulins from eggs laid by hens immunological methols”, Vet 160 (1993), pp 207 - 214 43 Anton A C J., Peter L.W L., Anton J G G., Paul K S (1994) Identification, furification, and characterizaytion of a thiol-activated hemolysin (suilysin) of Infection and Immunity, pp 1742 - 1748 44 Bergenland H U., Fairbrother J N., Nielsen N O., Pohlenz J F (1992), Escherichia coli infection Diseases of Swine, Iowa stale University press/ AMES, IOWA U.S.A 7th Edition, pp 487 - 488 45 Clifton Hadley F A., Alexanderand Enright M R (1986), “A diagnosis of Streptococcus suis infection”, Inproc Am Assoc swine Pract., pp 473 - 491 46 Glawisschning E., Bacher H., (1992), The Efficacy of Costat on E coli infected weaning pigs, 12th IPVS congress, August 17 - 22, p 182 51 47 Higgins R., Gottschalk M (2002), “Streptococcal diseases, Diseases of swine”, J Clin Microbiol., No 17, pp 993 - 996 48 Kataoka Y., Yamashita T., Sunaga S., Imada Y., Ishikawa H., Kishima M., Nakazawa M (1996), “An enzymelinked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of anitibody against Streptococcus suis type in infected pigs”, J Vet Med Sci., No 58, pp 369 - 372 49 Katri Levonen (2000), The detection of respiratory diseseases in swine herds by means by means of antibody assay on colotrum from sow, Department of Food and Environment Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki 50 Kielstein P (1966), “On the occurrencer of toxi producing Pasteurella multocida strains atrophic rhinitis and in pneumoniae of swine and cattle”, Vet Med., pp 418 - 424 51 Radostits O M., Blood D., Cand Gay C., (1994), Veterinary medicine, the textbook of the cattle, sheep, pig, goats and horses, Diseases caused by Escherichia coli, London, Philadenphia, Sydney, Tokyo, Toronto, pp 703 - 730 52 Rosenbach Standford S E., Higgins S (1984), Streptococal disesae, 7th edition 1992, Edited by Leman A P., Iowa state University press Ames 53 Smith H W., Halls S (1967), “Observations by the ligated segment andoral inoculation methods on Escherichia coli infections in pigs, calves, lambs and rabbits”, Journal of Pathology and Bacteriology , 93, pp 499 - 529 54 Sokol A., Mikula I., Sova C (1981), “Neonatal coli - infecie laboratoriana diagnostina a prevencia UOLV”, Kosice 55 Tajima M., Yagihashi T (1982), “Interaction of Mycoplasma hyopneumoniae with the porcine respiratory epithelium as observed by electron microscopy”, Infect Immun., 37, pp 1162 - 1169 56 Thacker E (2016) “Mycoplasma diseases”, Blacwell Publishing Ltd., Oxford, UK, pp 701 - 717 57 Whittlestone P (1979), “Mycoplasmas in pigs”, The Mycoplasma, vol II, Academic Press, Inc., New York, pp 133 - 166 53 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ Ảnh 1: Thuốc kháng sinh sử dụng điều trị Ảnh 2: Một số loại thuốc bổ trợ điều trị Ảnh 3: Úm lợn Ảnh 4: Ơ lợn bệnh Ảnh 5, 6: Chăm sóc lợn 54 Ảnh 7: Quét vôi hành lang Ảnh 8: Tiêm vắc xin Ảnh 9: Xuất lợn ... Văn Châu, Hạ Long, Quảng Ninh - Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trại đạt hiệu cao - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho. .. đề tài: Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi trại Minh Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Vận dụng kiến... NÔNG LÂM MA THẾ ANH Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRANG TRẠI MINH CHÂU, HẠ LONG, QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại minh châu, thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh , Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại minh châu, thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn