VAT xử lý khiếm khuyết bề mặt sàn bê tông văn phòng đại diện công ty cổ phần best life

1 23 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 07:11

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form) : 01GTKT0/001 Ký hiệu (Serial) : VAT00267 Số (No.) : HD/01612 BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Ngày (date) 26 tháng (month) 01 năm(year) 2019 Đơn vị bán hàng (Unit sales) Mã số thuế (Tax code) Địa (Address) Website Điện thoại (Tel) Số tài khoản (A/C No.) : Công Ty Thi Công Sàn Bê Tông Đà Nẵng BTMSONGANH :1401847121 : 76 Giang Văn Minh, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng : betongdanang.info : 0946.038.728 Fax : : 0041000306106 Tại : Họ tên người mua hàng (Name of buyer) : Nguyễn Huy Hoàn Tên đơn vị (Name of company) :VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN CƠNG TY CỔ PHẦN BEST LIFE Mã số thuế (Tax code) :0108659510-002 Địa (Address) :Tầng 2, Tòa nhà Đường Việt, số 30 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam Hình thức tốn (Payment term) :Tiền mặt/Chuyển khoản STT Tên hàng hóa dịch vụ 1 Xử lý khiếm khuyết bề mặt sàn bê tông Số tài khoản (A/C No.) : Đơn Số Đơn giá Thành tiền vị tính lượng 9863 42000 6=4x5 Thuế suất 414246000 10.0% Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (Total amount) : 414246000 Tiền Thuế Thành tiền sau thuế 8=6x7 9=6+8 41424600 $41424600 Tổng cộng tiền toán: Số tiền viết chữ (In words): Bốn trăm năm mươi lăm triệu sáu trăm bảy mươi nghìn sáu trăm Tổng tiền không chịu thuế: Tổng tiền chịu thuế 0%: Tổng tiền chịu thuế 5%: Tổng tiền thuế GTGT 5%: Tổng tiền chịu thuế 10%: Tổng tiền thuế GTGT 10%: 455670600 Người mua hàng (Buyer) 455670600 Người bán hàng (Seller) Ký bởi: Công ty thi công sàn bê tông Đà nẵng BTMSONGANH Cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: CƠNG TY CỔ PHẦN AZAVAT, MST:0309454143 Tra cứu hóa đơn điện tử Website: http://tracuu.azavat.com Mã số bí mật: 455670600
- Xem thêm -

Xem thêm: VAT xử lý khiếm khuyết bề mặt sàn bê tông văn phòng đại diện công ty cổ phần best life , VAT xử lý khiếm khuyết bề mặt sàn bê tông văn phòng đại diện công ty cổ phần best life

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn